Społeczności Oracle

Społeczności Oracle

Dodawaj wartość, uzyskuj wartość —
dzięki społecznościom Oracle

Dowiedz się więcej o zaletach społeczności Oracle

 

Zaangażuj się, niech Cię usłyszą

Znajduj odpowiedzi, współpracuj i aktywnie uczestnicz
Znajduj odpowiedzi, współpracuj i aktywnie uczestnicz

„Poczucie społecznościowej więzi, jakie daje OTN, jest wspaniałe. Nie znam odpowiedzi na każde otrzymywane pytanie, ale zawsze znajdę kogoś, kto mnie właściwie pokieruje. OTN to miejsce dzielenia się wiedzą, współpracy i aktywnego kontaktu z innymi użytkownikami rozwiązań technicznych Oracle”.

—Sandra Vucinic, ACE w społeczności Oracle, prezes VLAD Group, Inc. oraz integrator aplikacji Oracle