Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania
Online Data Reorganization and Redefinition

Online Data Reorganization and Redefinition

Funkcja Online Reorganization and Redefinition dostępna w Oracle Database 19c oferuje administratorom bezprecedensową elastyczność, umożliwiając modyfikowanie atrybutów fizycznych tabel oraz transformację zarówno danych, jak i struktury tabel, z jednoczesnym zapewnieniem użytkownikom pełnego dostępu do bazy danych.

Omówienie

W miarę wzrostu dostępności firm w Internecie i coraz częstszego korzystania przez nie z handlu elektronicznego, z uwagi na wyjątkowo wysokie koszty przestojów aplikacji rośnie znaczenie rozwiązań informatycznych o wysokiej dostępności. Z badań przeprowadzonych przez Gartner Group wynika, że w przypadku korporacji zajmujących się handlem elektronicznym koszty przestoju mogą łatwo sięgać milionów dolarów na godzinę. Z tego względu w wielu dzisiejszych środowiskach o znaczeniu newralgicznym coraz większego znaczenia nabiera dostępność i łatwość zarządzania. Jednym ze sposobów zwiększenia dostępności i łatwości zarządzania jest zapewnienie użytkownikom pełnego dostępu do bazy danych w trakcie operacji reorganizacji danych.

Kluczowe korzyści

Funkcja Online Reorganization and Redefinition dostępna w Oracle Database oferuje administratorom bezprecedensową elastyczność, umożliwiając:

  • modyfikowanie atrybutów fizycznych tabel oraz transformację zarówno danych, jak i struktury tabel, z jednoczesnym zapewnieniem użytkownikom pełnego dostępu do bazy danych;
  • zwiększenie dostępności danych i wydajności obsługi zapytań, skrócenie czas odpowiedzi i lepsze wykorzystywanie miejsca na dysku — wszystkie te możliwości są ważne w środowisku o znaczeniu newralgicznym;
  • ułatwienie i przyspieszenie procesu uaktualniania aplikacji oraz podniesienie poziomu jego bezpieczeństwa;
  • wykonywanie za pomocą programu Enterprise Manager lub z poziomu interfejsu wiersza poleceń narzędzia SQL*Plus.

Jak to działa

Kiedy zmienia się definicję tabeli online, jest ona w trakcie tego procesu dostępna dla wszystkich operacji odczytu i zapisu. Podczas uaktualniania aplikacji administratorzy mogą rozpocząć proces przedefiniowywania, a następnie okresowo synchronizować tabelę tymczasową, tak aby ta tabela zawierała najnowsze zmiany wprowadzone do tabeli pierwotnej. Skraca to czas potrzebny do zakończenie ostatniego etapu przedefiniowywania. Administratorzy mogą również sprawdzać poprawność danych w tabeli tymczasowej i wykorzystywać je przed zakończeniem procesu przedefiniowywania. Funkcja ta jest bardzo przydatna dla administratorów, którzy muszą dbać o bezproblemowy przebieg procesu aktualizacji. Administratorzy mają wtedy kontrolę nad tym, kiedy przejść z tabeli pierwotnej na nowo zdefiniowaną. Proces przechodzenia jest bardzo krótki i niezależny od wielkości tabeli oraz złożoności procesu przedefiniowywania. Proces przedefiniowywania pozwala utworzyć nową tabelę i poprawia wydajność blokowania danych w tej tabeli.

W zależności od rodzaju wymaganej reorganizacji online można ją przeprowadzić za pomocą pakietu DBMS_REDEFINITION lub poleceń SQL CREATE/ALTER TABLE i INDEX, jak pokazano w tabeli poniżej.