Narzędzia programistyczne

Usługi i narzędzia programistyczne automatyzują cykl tworzenia oprogramowania (SDLC), procesy DevOps, operacje w infrastrukturze, monitorowanie i przesyłanie wiadomości. Zespoły deweloperów mogą używać popularnych narzędzi typu open source, takich jak Jenkins, Terraform i Grafana, dzięki czemu integracja z platformą Oracle Cloud Infrastructure (OCI) będzie tańsza niż z innymi produktami infrastrukturalnymi dostępnymi na rynku.

Usługi Oracle dla procesów DevOps
Skanowanie luk w zabezpieczeniach Maven

Nowa funkcja kontroli luk pozwala skanować zabezpieczenia pod kątem typowych luk i ekspozycji (CVE) w ramach procesów CI (Continuous Integration).

Webinarium: Nowe funkcje CI w OCI DevOps

Nowe funkcje ciągłej integracji (CI) w OCI DevOps znacząco poprawiają środowisko programistyczne. Dowiedz się, w jaki sposób nasze już istniejące funkcje CD zapewniają kompletną platformę CI/CD w regionach komercyjnych OCI.

Dlaczego warto wybrać platformę OCI dla procesów DevOps?

 • Uproszczenie procesów cyklu wytwarzania oprogramowania (SDLC) i ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD)

  Narzędzia i usługi OCI DevOps wspomagają organizacje w automatyzacji i optymalizacji procesów tworzenia i wdrażania oprogramowania, oferując zarządzanie repozytorium Git, śledzenie problemów, potoki CI/CD, procesy DevOps, środowiska programistyczne, zarządzanie infrastrukturą i wiele innych. Ponadto Oracle Visual Builder Studio oferuje zintegrowane rozwiązanie do tworzenia oprogramowania, upraszczające wdrożenia w różnych środowiskach.

  Automatyzacja CI/CD z OCI DevOps

  Z łatwością zarządzaj modelem „infrastruktura jako kod”, korzystając z zarządzanego środowiska Terraform

  Poznaj nowości w programie Visual Builder Studio

 • Zgodność operacyjna z popularnymi narzędziami

  Platformę Oracle Cloud Infrastructure można zintegrować z preferowanymi narzędziami, takimi jak GitLab do obsługi potoków danych kompilacji, Grafana do wizualizacji wskaźników i Slack do przesyłania wiadomości. Znajoma platforma Terraform z otwartym kodem źródłowym (open source) pozwala wdrażać infrastrukturę w formie kodu źródłowego w środowisku Oracle Cloud i w innych.

  Uzyskaj informacje dotyczące korzystania z potoków GitLab CI/CD w OCI

  Stów potok ciągłej integracji i wdrażania

 • Kompletne, niedrogie rozwiązanie

  Możesz zredukować koszty operacyjne na dwa sposoby: szybko rozpocznij pracę, korzystając z wbudowanych usług Oracle Cloud w zakresie automatyzacji, obserwowania i przesyłania wiadomości przy użyciu platformy Terraform, lub wykorzystaj zaawansowane funkcje środowisk hybrydowych i wielochmurowych, monitorowania wydajności aplikacji oraz analityki IT i dzienników.

  Zacznij bezpłatnie

Narzędzia i usługi z zakresu cyklu życia tworzenia oprogramowania

Zautomatyzuj proces wdrażania i aktualizacji kodu przy użyciu rozwiązania DevOps Deployment Pipelines

Usługa Oracle DevOps to platforma do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD), która umożliwia programistom automatyzację cyklu życia tworzenia oprogramowania. Usługa DevOps obejmuje potoki wdrażania pozwalające zautomatyzować dostarczanie i wdrażanie oprogramowania w różnych środowiskach Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Funkcje
 • Dostarczaj oprogramowanie szybciej i ogranicz ryzyko wystąpienia problemów
 • Często i szybko udostępniaj nowe funkcje aplikacji
 • Przeprowadzaj aktualizacje typu rolling update, aby zapewnić dostępność aplikacji podczas ich aktualizacji
 • Z łatwością dokonaj integracji z istniejącymi narzędziami do dostarczania oprogramowania, takimi jak np. Jenkins

Zintegrowana platforma do zwinnego programowania, procesów CI/CD itd.

Przystępna cenowo, zintegrowana platforma dla zespołów programistycznych, zawierająca narzędzia do zwinnego programowania, zarządzania kodem źródłowym, automatyzacji procesów ciągłej integracji i dostarczania (CI/CD) oraz wizualnego tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych.

Funkcje
 • Możliwość zintegrowania popularnych środowisk kompilowania, testowania i dostarczania
 • Bezpłatne funkcje śledzenia problemów, planowania zwinnego i za pomocą sprintów oraz stron wiki
 • Bezpłatne zarządzanie kodem źródłowym w oparciu o repozytorium Git oraz inspekcja kodu przez Internet
 • Narzędzia do tworzenia aplikacji bez pisania dużej ilości kodu
 • Standardowe metody integracji wykorzystujące narzędzia zewnętrzne takie jak Jenkins i Slack
 • Najlepsze w swojej klasie wsparcie dla środowisk Oracle SaaS, PaaS, i IaaS

Automatyzacja infrastruktury chmurowej w oparciu o platformę Terraform

Ta usługa infrastruktury jako kodu źródłowego pozwala łatwo i niezawodnie wdrażać zasoby platformy Oracle Cloud i nimi zarządzać. Baza niemodyfikowanego kodu źródłowego open source upraszcza migracje z i do innych środowisk.

Funkcje
 • Platforma Terraform jako usługa
 • Rozwiązanie typu open-source, nie wymusza korzystania z usług jednego dostawcy
 • Dostępność interfejsu API, interfejsu CLI, zestawów SDK i konsoli
 • Ścisła integracja z platformą Oracle Cloud Infrastructure
 • Łatwe zarządzanie plikami stanu i usprawnienie współpracy

Tworzenie nowoczesnych aplikacji rozwiązujących współczesne problemy biznesowe

Oracle oferuje do platformy Oracle Cloud Infrastructure szeroką gamę narzędzi, w tym Cloud Shell, zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK) i interfejs wiersza poleceń (CLI). Zautomatyzuj tworzenie aplikacji za pomocą funkcji dla zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE), specjalistów DevOps i systemu bazodanowego Oracle Database.

Funkcje

Możliwość obserwowania procesów DevOps, operacji IT i niezawodności działania witryny

Standardowe wskaźniki kondycji i wydajności pozwalają uzyskać wgląd w chmurową infrastrukturę i obciążenie procesami. Skonfiguruj alarmy z progami, aby wykrywać anomalie w infrastrukturze i aplikacjach oraz na nie reagować.

Funkcje
 • Łatwość obsługi dzięki gotowym metrykom przekazującym informacje w czasie rzeczywistym
 • Elastyczne konfigurowanie alarmów
 • Możliwość otrzymywania alarmów z aplikacji innych firm, systemów poczty e-mail itd., oraz podejmowania działań naprawczych za pomocą usługi Functions
 • Język zapytań monitorujących (MQL, Monitoring Query Language) pozwalający uzyskiwać głębszy wgląd
 • Dostępność interfejsu CLI, zestawów SDK, konsoli i wtyczek Grafana
 • Bezpłatne przydziały kilkuset milionów punktów danych

Jeden centralny pulpit dla wszystkich dzienników

Oparta na standardach usługa umożliwiająca otrzymywanie dzienników z przebiegu audytu oraz działania infrastruktury, baz danych i aplikacji na potrzeby procesów DevOps, zabezpieczeń/zgodności z przepisami i innych celów biznesowych. Współpracuje z innymi usługami działającymi na platformie Oracle Cloud Infrastructure oraz pobiera dzienniki z setek źródeł.

Funkcje
 • Szybkie wyszukiwanie i odkrywanie dzienników
 • Używanie reguł dzienników do podejmowania działań w czasie zbliżonym do rzeczywistego
 • Integracja z rozwiązaniami Oracle Streaming, Monitoring, Functions i Notifications
 • Rozwiązanie oparte na standardzie CloudEvents zdefiniowanym przez organizację Cloud Native Computing Foundation (CNCF)
 • Wykorzystuje kolektora danych Fluentd opracowanego pod egidą CNCF w ramach projektu do pobierania logów z setek źródeł

Zarządzaj danymi i przenoś je między usługami

Service Connector Hub stanowi centralne miejsce do opisywania, wykonywania i monitorowania przepływu danych między usługami, takimi jak rejestrowanie, przechowywanie obiektów i strumieniowe przesyłanie zdarzeń.

Funkcje
 • Pojedynczy pulpit do zarządzania przenoszeniem danych
 • Nie jest wymagane pisanie kodu
 • Tworzenie aplikacji sterowanych zdarzeniami
 • Pojedynczy interfejs API do przesyłania dzienników
 • Integracja z rozwiązaniem Monitoring and Identity and Access Management
 • Bezpłatnie

Szybsze rozwiązywanie problemów

Zbieraj, agreguj i analizuj dzienniki z różnych źródeł lokalnych, platformy Oracle Cloud i platform chmurowych innych firm, wykorzystując analitykę opartą na samouczeniu się maszyn oraz funkcje wzbogacające technologie Oracle z uwzględnieniem cech topologii.

Funkcje
 • Przeglądanie dzienników w kontekście aplikacji
 • Wykorzystywanie inteligentnych funkcji klastrowania i rozpoznawania wzorców opartych na samouczeniu się maszyn
 • Tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych umożliwiających błyskawiczne wyciąganie wniosków

Usługa publikowania/subskrybowania wysyłająca powiadomienia o sytuacjach alarmowych i zdarzeniach

Odbieraj komunikaty z aplikacji i usług. Usługa Notifications gwarantuje dostarczanie komunikatów do systemów poczty e-mail, platform Slack i PagerDuty oraz innych zewnętrznych aplikacji.

Funkcje
 • Otrzymywanie powiadomień o zainicjowaniu zdarzeń zarządzanych przez usługę Oracle Events
 • Otrzymywanie powiadomień o wystąpieniu sytuacji alarmowych
 • Uruchamianie w odpowiedzi bezserwerowych funkcji zarządzanych przez usługę Oracle Functions
 • Zapewnij bezpieczeństwo wiadomości za pomocą Oracle Identity Management
 • Rozpocznij pracę z konsolą, interfejsem CLI lub interfejsem API REST
 • Wykorzystaj Oracle Cloud Free Tier i model płacenia tylko za dostarczane wiadomości

Wysoce skalowalna usługa do wysyłania wiadomości e-mail

Niezawodnie i bezpiecznie wysyłaj wiadomości e-mail generowane przez aplikacje, dotyczące transakcji i masowe. Rozwiązanie Email Delivery zostało opracowane i jest na bieżąco zarządzane przez wiodących w branży ekspertów w zakresie dostarczania wiadomości e-mail, uwierzytelniania i bezpieczeństwa.

Funkcje
 • Używany przez setki firm wysyłających miliardy e-maili
 • Zarządzanie listami zatwierdzonych i wykluczonych nadawców
 • Eliminowanie zagrożeń przy wsparciu listy blokowanych adresów IP
 • Dostępność konsoli, zestawów SDK i interfejsu CLI

Application Performance Monitoring

Rozwiązanie Application Performance Monitoring (APM) zapewnia pełny wgląd w całe środowisko IT oraz możliwości jego diagnozowania. Wykorzystując rozproszone śledzenie transakcji, APM łączy interfejs użytkownika z podstawową technologią, aby zautomatyzować identyfikację i diagnozowanie problemów pod kątem ochrony interesów firmy.

Funkcje
 • Kompatybilne z rozwiązaniami OpenTracing i OpenMetrics do rozproszonego śledzenia
 • Łączy monitorowanie użytkownika końcowego z monitorowaniem syntetycznym w celu uzyskania kompleksowego wglądu
 • Pozyskuje dane telemetryczne z mikrousług wdrożonych w kontenerach Kubernetes lub Docker
 • Diagnostyka usług i analiza wykonania transakcji za pomocą rozwiązania Trace Explorer

Przykłady zastosowań narzędzi programistycznych

 • Tworzenie procesu ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD)

  Rozwiązanie Oracle Visual Builder Studio (dawniej Developer Cloud Service) pozwala zautomatyzować dostarczanie kodu źródłowego, ponieważ programiści wysyłają go do zdalnego repozytorium Git.

  Dowiedz się, jak zbudować proces CI/CD

 • Wdrażanie i testowanie aplikacji w obszarze pomostowym

  Najpierw uruchom zadanie w programie Resource Manager, co spowoduje utworzenie środowiska pomostowego. Wykonaj debugowanie. Potem działającej konfiguracji będzie można już używać w środowisku produkcyjnym.

  Zobacz architekturę do automatyzacji infrastruktury

 • Monitorowanie i ostrzeganie o zdarzeniach dla aplikacji oraz infrastruktury

  Eksplorator wskaźników monitorowania prezentuje szczegółowe metryki wydajności, kondycji i dostępności, a alarmy powiadamiające natychmiast przekazują istotne informacje.

  Zobacz, jak usługi DevOps pomagają obserwować i alarmują

 • Dostęp do różnych zasobów technicznych o platformie Oracle Cloud Infrastructure

  Przeglądaj centrum architektury Oracle Cloud Infrastructure, aby znaleźć architektury referencyjne i poradniki dotyczące platformy Terraform, narzędzia Ansible i nie tylko.

  Poznaj więcej szczegółów o architekturach

Zobacz wszystkie historie klientów

Przykłady wdrożeń narzędzi programistycznych i rozwiązań Oracle Cloud Infrastructure

Wykorzystując platformę Oracle Cloud Infrastructure, nasi klienci i partnerzy o różnej wielkości organizacji mogą znacznie szybciej tworzyć aplikacje.

AgroScout
BoxFusion
CERN openlab
Cisco
HEP (Hrvatska Elektroprivreda)
Korber
Panasonic Toughbook
Snap Tech

Snap Tech skraca czas wdrażania 5-krotnie, a koszty hostingu obniża o 40%

26 marca 2020 r.

Nadchodzi Oracle Visual Builder Platform

Shay Shmeltzer, dyrektor ds. zarządzania produktami

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu na rynek rozwiązania Oracle Visual Builder Platform: kompletnego, zintegrowanego środowiska dla zespołów programistów, które umożliwia tworzenie i dostarczanie natywnych aplikacji chmurowych. Visual Builder Platform integruje funkcje rozwiązań Oracle Visual Builder i Oracle Developer Cloud Service, obejmując w ten sposób wszystkie fazy tworzenia oprogramowania.

Architektury referencyjne DevOps

Zobacz wszystkie architektury referencyjne

Pierwsze kroki


Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Uzyskaj 30-dniowy dostęp do usług dla procesów CI/CD, zarządzanej platformy Terraform i telemetrii.


Usługi Oracle Cloud Native

Zwiększ możliwości tworzenia aplikacji dzięki oprogramowaniu Docker, platformie Kubernetes, usługom bezserwerowym, interfejsom API i brokerowi Kafka.


Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z członkiem zespołu na temat narzędzi programistycznych Oracle i DevOps.