Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Rozwiązania Oracle dla procesów DevOps

Usługi i narzędzia DevOps automatyzują cykl wytwarzania oprogramowania (SDLC), operacje w infrastrukturze, obserwowanie i przesyłanie wiadomości dla programistów. Klienci mogą używać popularnych narzędzi typu open source, takich jak Jenkins, Terraform i Grafana, dzięki czemu integracja z platformą Oracle Cloud Infrastructure będzie tańsza niż z innymi produktami infrastrukturalnymi dostępnymi na rynku.

Usługi Oracle dla procesów DevOps
Zacznij korzystać z usług DevOps od Oracle

Przejrzyj praktyczne ćwiczenia w dziedzinach takich jak ciągła integracja i dostarczanie (CI/CD), infrastruktura jako kod źródłowy, czy monitorowanie infrastruktury i aplikacji.

Dlaczego warto wybrać platformę Oracle Cloud dla procesów DevOps?

Uproszczenie procesów cyklu wytwarzania oprogramowania (SDLC) i ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD)

Visual Builder Studio to zintegrowana platforma obejmująca swoim zasięgiem całe oprogramowanie i infrastrukturę wykorzystywane na wszystkich etapach procesu SDLC. Umożliwia tworzenie wersji kodu w hostowanych repozytoriach Git, konfigurowanie procesów CI/CD w celu szybkiego tworzenia i wdrażania artefaktów oraz zarządzanie procesem wytwarzania oprogramowania z pomocą funkcji takich jak śledzenie problemów, pulpit nawigacyjny zwinnego programowania i programowanie przyspieszone.

Co nowego w oprogramowaniu Visual Builder Studio Obejrzyj prezentacje działania programu Visual Builder Studio
atrakcyjna cena

Współpraca z popularnymi narzędziami

Platformę Oracle Cloud Infrastructure można zintegrować z preferowanymi narzędziami, w tym GitLab do tworzenia procesów, Grafana do wizualizacji wskaźników i Slack do przesyłania wiadomości. Znajoma platforma Terraform z otwartym kodem źródłowym (open source) pozwala wdrażać infrastrukturę w formie kodu źródłowego w środowisku Oracle Cloud i w innych.

Przeczytaj o używaniu procesów CI/CD umieszczonych w serwisie GitLab Zobacz, jak automatyzować wdrażanie za pomocą platformy Terraform i innych narzędzi
upraszczanie procesów sdlc

Kompletne, niedrogie rozwiązanie

Dwie drogi obniżania kosztów operacyjnych: szybkie rozpoczynanie efektywnej pracy dzięki wbudowanym usługom platformy Oracle Cloud umożliwiającym automatyzację, obserwowanie i przesyłanie wiadomości przy wsparciu platformy Terraform lub wykorzystywanie zaawansowanych funkcji dla środowisk hybrydowych i wielochmurowych oraz rozwiązań Application Performance Monitoring, IT Analytics i Log Analytics.

Dowiedz się więcej o przenoszeniu procesów do chmury (PDF) Rozpocznij za darmo
współpraca z popularnymi narzędziami

Usługi i narzędzia Oracle dla procesów DevOps

Zintegrowana platforma do zwinnego programowania, procesów CI/CD itd.

Przystępna cenowo, zintegrowana platforma dla zespołów programistycznych, zawierająca narzędzia do zwinnego programowania, zarządzania kodem źródłowym, automatyzacji procesów ciągłej integracji i dostarczania (CI/CD) oraz wizualnego tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych.

Funkcje
 • Możliwość zintegrowania popularnych środowisk kompilowania, testowania i dostarczania
 • Bezpłatne funkcje śledzenia problemów, planowania zwinnego i za pomocą sprintów oraz stron wiki
 • Bezpłatne zarządzanie kodem źródłowym w oparciu o repozytorium Git oraz inspekcja kodu przez Internet
 • Narzędzia do tworzenia aplikacji bez pisania dużej ilości kodu
 • Standardowe metody integracji wykorzystujące narzędzia zewnętrzne takie jak Jenkins i Slack
 • Najlepsze w swojej klasie wsparcie dla środowisk Oracle SaaS, PaaS, i IaaS

Automatyzacja infrastruktury chmurowej w oparciu o platformę Terraform

Ta usługa infrastruktury jako kodu źródłowego pozwala łatwo i niezawodnie wdrażać zasoby platformy Oracle Cloud i nimi zarządzać. Baza niemodyfikowanego kodu źródłowego open source upraszcza migracje z i do innych środowisk.

Funkcje
 • Platforma Terraform jako usługa
 • Rozwiązanie typu open-source, nie wymusza korzystania z usług jednego dostawcy
 • Dostępność interfejsu API, interfejsu CLI, zestawów SDK i konsoli
 • Ścisła integracja z platformą Oracle Cloud Infrastructure
 • Łatwe zarządzanie plikami stanu i usprawnienie współpracy

Tworzenie nowoczesnych aplikacji rozwiązujących współczesne problemy biznesowe

Oracle oferuje do platformy Oracle Cloud Infrastructure szeroką gamę narzędzi, w tym Cloud Shell, zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK) i interfejs wiersza poleceń (CLI). Zautomatyzuj tworzenie aplikacji za pomocą funkcji dla zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE), specjalistów DevOps i systemu bazodanowego Oracle Database.

Funkcje

Możliwość obserwowania procesów DevOps, operacji IT i niezawodności działania witryny

Standardowe wskaźniki kondycji i wydajności pozwalają uzyskać wgląd w chmurową infrastrukturę i obciążenie procesami. Skonfiguruj alarmy z progami, aby wykrywać anomalie w infrastrukturze i aplikacjach oraz na nie reagować.

Funkcje
 • Łatwość obsługi dzięki gotowym metrykom przekazującym informacje w czasie rzeczywistym
 • Elastyczne konfigurowanie alarmów
 • Możliwość otrzymywania alarmów z aplikacji innych firm, systemów poczty e-mail itd., oraz podejmowania działań naprawczych za pomocą usługi Functions
 • Język zapytań monitorujących (MQL, Monitoring Query Language) pozwalający uzyskiwać głębszy wgląd
 • Dostępność interfejsu CLI, zestawów SDK, konsoli i wtyczek Grafana
 • Bezpłatne przydziały kilkuset milionów punktów danych

Lepsza wydajność aplikacji i ich sprawniejsze działanie z perspektywy użytkownika

Kompleksowe monitorowanie użytkowników końcowych i serwerów aplikacji, w tym śladów i wskaźników, przy użyciu informacji zbieranych standardowo przez aplikacje Oracle takie jak E-Business Suite, PeopleSoft i Siebel.

Funkcje
 • Wykrywanie i usuwanie problemów, zanim wpłyną one na użytkowników końcowych
 • Szczegółowy wgląd w działanie kodu źródłowego
 • Efektywna współpraca z zespołami operacyjnymi

Automatyzacja planowania i prognozowania zasobów

Uzyskaj wgląd w wydajność, dostępność i możliwości obliczeniowe zasobów IT, w tym baz danych, aplikacji i systemów, wdrożonych lokalnie, na platformie Oracle Cloud lub w chmurach innych dostawców.

Funkcje
 • Automatyzacja optymalizowania zasobów i planowania zapotrzebowania na zasoby
 • Szybkie eliminowanie powtarzających się i rozległych problemów
 • Eliminowanie wąskich gardeł w zasobach za pomocą prognostycznych scenariuszy warunkowych

Jeden centralny pulpit dla wszystkich dzienników

Oparta na standardach usługa umożliwiająca otrzymywanie dzienników z przebiegu audytu oraz działania infrastruktury, baz danych i aplikacji na potrzeby procesów DevOps, zabezpieczeń/zgodności z przepisami i innych celów biznesowych. Współpracuje z innymi usługami działającymi na platformie Oracle Cloud Infrastructure oraz pobiera dzienniki z setek źródeł.

Funkcje
 • Szybkie wyszukiwanie i odkrywanie dzienników
 • Używanie reguł dzienników do podejmowania działań w czasie zbliżonym do rzeczywistego
 • Integracja z rozwiązaniami Oracle Streaming, Monitoring, Functions i Notifications
 • Rozwiązanie oparte na standardzie CloudEvents zdefiniowanym przez organizację Cloud Native Computing Foundation (CNCF)
 • Wykorzystuje kolektora danych Fluentd opracowanego pod egidą CNCF w ramach projektu do pobierania logów z setek źródeł

Szybsze rozwiązywanie problemów

Zbieraj, agreguj i analizuj dzienniki z różnych źródeł lokalnych, platformy Oracle Cloud i platform chmurowych innych firm, wykorzystując analitykę opartą na samouczeniu się maszyn oraz funkcje wzbogacające technologie Oracle z uwzględnieniem cech topologii.

Funkcje
 • Przeglądanie dzienników w kontekście aplikacji
 • Wykorzystywanie inteligentnych funkcji klastrowania i rozpoznawania wzorców opartych na samouczeniu się maszyn
 • Tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych umożliwiających błyskawiczne wyciąganie wniosków

Usługa publikowania/subskrybowania wysyłająca powiadomienia o sytuacjach alarmowych i zdarzeniach

Odbieraj komunikaty z aplikacji i usług. Usługa Notifications gwarantuje dostarczanie komunikatów do systemów poczty e-mail, platform Slack i PagerDuty oraz innych zewnętrznych aplikacji.

Funkcje
 • Otrzymywanie powiadomień o zainicjowaniu zdarzeń zarządzanych przez usługę Oracle Events
 • Otrzymywanie powiadomień o wystąpieniu sytuacji alarmowych
 • Uruchamianie w odpowiedzi bezserwerowych funkcji zarządzanych przez usługę Oracle Functions
 • Zapewnij bezpieczeństwo wiadomości za pomocą Oracle Identity Management
 • Rozpocznij pracę z konsolą, interfejsem CLI lub interfejsem API REST
 • Wykorzystaj Oracle Cloud Free Tier i model płacenia tylko za dostarczane wiadomości

Wysoce skalowalna usługa do wysyłania wiadomości e-mail

Niezawodnie i bezpiecznie wysyłaj wiadomości e-mail generowane przez aplikacje, dotyczące transakcji i masowe. Rozwiązanie Email Delivery zostało opracowane i jest na bieżąco zarządzane przez wiodących w branży ekspertów w zakresie dostarczania wiadomości e-mail, uwierzytelniania i bezpieczeństwa.

Funkcje
 • Używany przez setki firm wysyłających miliardy e-maili
 • Zarządzanie listami zatwierdzonych i wykluczonych nadawców
 • Eliminowanie zagrożeń przy wsparciu listy blokowanych adresów IP
 • Dostępność konsoli, zestawów SDK i interfejsu CLI

Przykłady zastosowań usług DevOps

 • Tworzenie procesu ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD)

  Rozwiązanie Oracle Visual Builder Studio (dawniej Developer Cloud Service) pozwala zautomatyzować dostarczanie kodu źródłowego, ponieważ programiści wysyłają go do zdalnego repozytorium Git.

  Dowiedz się, jak zbudować proces CI/CD

 • Wdrażanie i testowanie aplikacji w obszarze pomostowym

  Najpierw uruchom zadanie w programie Resource Manager, co spowoduje utworzenie środowiska pomostowego. Wykonaj debugowanie. Potem działającej konfiguracji będzie można już używać w środowisku produkcyjnym.

  Zobacz architekturę do automatyzacji infrastruktury

 • Monitorowanie i ostrzeganie o zdarzeniach dla aplikacji oraz infrastruktury

  Eksplorator wskaźników monitorowania prezentuje szczegółowe metryki wydajności, kondycji i dostępności, a alarmy powiadamiające natychmiast przekazują istotne informacje.

  Zobacz, jak usługi DevOps pomagają obserwować i alarmują

 • Dostęp do różnych zasobów technicznych o platformie Oracle Cloud Infrastructure

  Przeglądaj centrum architektury Oracle Cloud Infrastructure, aby znaleźć architektury referencyjne i poradniki dotyczące platformy Terraform, narzędzia Ansible i nie tylko.

  Poznaj więcej szczegółów o architekturach

ilustracja do przykładów zastosowania
Zobacz wszystkie historie klientów

Przykłady wdrożeń rozwiązań DevOps i Oracle Cloud Infrastructure

Wykorzystując platformę Oracle Cloud Infrastructure, nasi klienci i partnerzy o różnej wielkości organizacji mogą znacznie szybciej tworzyć aplikacje.

AgroScout
BoxFusion
CERN openlab
Cisco
HEP (Hrvatska Elektroprivreda)
HighJump
Panasonic Toughbook
Snap Tech

Snap Tech skraca czas wdrażania 5-krotnie, a koszty hostingu obniża o 40%

26 marca 2020 r.

Nadchodzi Oracle Visual Builder Platform

Shay Shmeltzer, dyrektor ds. zarządzania produktami

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu na rynek rozwiązania Oracle Visual Builder Platform: kompletnego, zintegrowanego środowiska dla zespołów programistów, które umożliwia tworzenie i dostarczanie natywnych aplikacji chmurowych. Visual Builder Platform integruje funkcje rozwiązań Oracle Visual Builder i Oracle Developer Cloud Service, obejmując w ten sposób wszystkie fazy tworzenia oprogramowania.

Przeczytaj cały wpis

Pierwsze kroki


Oracle Cloud Free Tier

Uzyskaj 30-dniowy dostęp do usług dla procesów CI/CD, zarządzanej platformy Terraform i telemetrii.


Usługi Oracle Cloud Native

Zwiększ możliwości tworzenia aplikacji dzięki oprogramowaniu Docker, platformie Kubernetes, usługom bezserwerowym, interfejsom API i brokerowi Kafka.


Zajęcia praktyczne

Wypróbuj interaktywne scenariusze dla Oracle Cloud na platformie Katacoda.


Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z członkiem zespołu o rozwiązaniach Oracle dla procesów DevOps.