Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Narzędzia deweloperskie

Usługi i narzędzia programistyczne automatyzują cykl tworzenia oprogramowania (SDLC), operacje w infrastrukturze, obserwowanie i przesyłanie wiadomości dla programistów. Klienci mogą używać popularnych narzędzi typu open source, takich jak Jenkins, Terraform i Grafana, dzięki czemu integracja z platformą Oracle Cloud Infrastructure będzie tańsza niż z innymi produktami infrastrukturalnymi dostępnymi na rynku.

Oracle DevOps Services
Przedstawiamy usługę Oracle DevOps

Dowiedz się, jak usługa Oracle DevOps może pomóc Ci usprawnić proces wdrażania aplikacji na platformie OCI.

Konferencja online z serii Oracle Live na temat pakietu Observability

Clay Magouyrk, wiceprezes wykonawczy ds. Oracle Cloud Infrastructure, przedstawia nowe usługi Oracle Observability and Management.

Dlaczego warto wybrać platformę Oracle Cloud dla procesów DevOps?

Uproszczenie procesów cyklu wytwarzania oprogramowania (SDLC) i ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD)

Visual Builder Studio to zintegrowana platforma obejmująca swoim zasięgiem całe oprogramowanie i infrastrukturę wykorzystywane na wszystkich etapach procesu SDLC. Umożliwia tworzenie wersji kodu w hostowanych repozytoriach Git, konfigurowanie procesów CI/CD w celu szybkiego tworzenia i wdrażania artefaktów oraz zarządzanie procesem wytwarzania oprogramowania z pomocą funkcji takich jak śledzenie problemów, pulpit nawigacyjny, zwinne programowanie i programowanie przyspieszone.

Zgodność operacyjna z popularnymi narzędziami

Platformę Oracle Cloud Infrastructure można zintegrować z preferowanymi narzędziami, takimi jak GitLab do obsługi potoków danych kompilacji, Grafana do wizualizacji wskaźników i Slack do przesyłania wiadomości. Znajoma platforma Terraform z otwartym kodem źródłowym (open source) pozwala wdrażać infrastrukturę w formie kodu źródłowego w środowisku Oracle Cloud i w innych.

Kompletne, niedrogie rozwiązanie

Dwa sposoby obniżania kosztów operacyjnych: szybkie rozpoczynanie efektywnej pracy dzięki wbudowanym usługom platformy Oracle Cloud umożliwiającym automatyzację, obserwowanie i przesyłanie wiadomości przy wsparciu platformy Terraform lub wykorzystywanie zaawansowanych funkcji dla środowisk hybrydowych i wielochmurowych oraz rozwiązań Application Performance Monitoring, IT Analytics i Log Analytics.

Narzędzia i usługi związane z cyklem tworzenia oprogramowania

Automatyzacja wdrożeń i aktualizacji kodu za pomocą procesów i narzędzi wdrożeniowych DevOps

Oracle DevOps to platforma dla programistów umożliwiająca ciągłą integrację / ciągłe udostępnianie rozwiązań (CI/CD) w celu zautomatyzowania cyklu tworzenia oprogramowania. Usługa ta obejmuje procesy i narzędzia wdrożeniowe (potoki wdrożeniowe) służące zautomatyzowaniu udostępniania i wdrażania oprogramowania w różnych środowiskach Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Funkcje
 • Szybsze udostępnianie oprogramowania przy niższym ryzyku
 • Częste i szybkie publikowanie nowych funkcji aplikacji
 • Wykonywanie aktualizacji na bieżąco, aby zapewnić stałą dostępność aplikacji
 • Łatwa integracja z istniejącymi narzędziami do udostępniania oprogramowania, takimi jak Jenkins

Zintegrowana platforma do sprawnego programowania, obsługi procesów CI/CD i innych zadań

Przystępna cenowo, zintegrowana platforma dla zespołów programistycznych, zawierająca narzędzia do zwinnego programowania, zarządzania kodem źródłowym, automatyzacji procesów CI/CD oraz wizualnego tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych.

Funkcje
 • Możliwość zintegrowania popularnych środowisk kompilowania, testowania i udostępniania
 • Bezpłatne funkcje śledzenia problemów, planowania zwinnego i za pomocą sprintów oraz stron wiki
 • Bezpłatne zarządzanie kodem źródłowym w oparciu o repozytorium Git oraz inspekcja kodu przez Internet
 • Narzędzia do tworzenia aplikacji bez pisania dużej ilości kodu
 • Standardowe metody integracji wykorzystujące narzędzia zewnętrzne takie jak Jenkins i Slack
 • Najlepsze w swojej klasie wsparcie dla środowisk Oracle SaaS, PaaS, i IaaS

Automatyzacja infrastruktury chmurowej w oparciu o platformę Terraform

Ta usługa infrastruktury jako kodu źródłowego pozwala łatwo i niezawodnie wdrażać zasoby platformy Oracle Cloud i nimi zarządzać. Baza niemodyfikowanego kodu źródłowego open source upraszcza migracje z i do innych środowisk.

Funkcje
 • Terraform as a Service
 • Rozwiązanie typu open-source, nie wymusza korzystania z usług jednego dostawcy
 • Dostępność interfejsu API, interfejsu CLI, zestawów SDK i konsoli
 • Ścisła integracja z platformą Oracle Cloud Infrastructure
 • Łatwe zarządzanie plikami stanu i usprawnienie współpracy

Tworzenie nowoczesnych aplikacji rozwiązujących współczesne problemy biznesowe

Oracle oferuje do platformy Oracle Cloud Infrastructure szeroką gamę narzędzi, w tym Cloud Shell, zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK) i interfejs wiersza poleceń (CLI). Zautomatyzuj tworzenie aplikacji za pomocą funkcji dla zintegrowanych środowisk programistycznych (IDE), specjalistów DevOps i systemu bazodanowego Oracle Database.

Funkcje

Możliwość obserwowania procesów DevOps, operacji IT i niezawodności działania witryny

Standardowe wskaźniki kondycji i wydajności pozwalają uzyskać wgląd w chmurową infrastrukturę i obciążenie procesami. Skonfiguruj alarmy z progami, aby wykrywać anomalie w infrastrukturze i aplikacjach oraz na nie reagować.

Funkcje
 • Łatwość obsługi dzięki gotowym wskaźnikom aktualizowanym w czasie rzeczywistym
 • Elastyczne konfigurowanie alarmów
 • Możliwość otrzymywania alarmów z aplikacji innych firm, systemów poczty e-mail itd., oraz podejmowania działań naprawczych za pomocą usługi Functions
 • Język zapytań monitorujących (MQL, Monitoring Query Language) pozwalający uzyskiwać głębszy wgląd
 • Dostępność interfejsu CLI, zestawów SDK, konsoli i wtyczek Grafana
 • Bezpłatne przydziały kilkuset milionów punktów danych

Jeden centralny pulpit dla wszystkich dzienników

Oparta na standardach usługa umożliwiająca otrzymywanie dzienników z przebiegu audytu oraz działania infrastruktury, baz danych i aplikacji na potrzeby procesów DevOps, zabezpieczeń/zgodności z przepisami i innych celów biznesowych. Współpracuje z innymi usługami dostępnymi na platformie Oracle Cloud Infrastructure oraz pobiera dzienniki z setek źródeł.

Funkcje
 • Szybkie wyszukiwanie i odkrywanie dzienników
 • Używanie reguł dzienników do podejmowania działań w czasie zbliżonym do rzeczywistego
 • Integracja z rozwiązaniami Oracle Streaming, Monitoring, Functions i Notifications
 • Rozwiązanie oparte na standardzie CloudEvents zdefiniowanym przez organizację Cloud Native Computing Foundation (CNCF)
 • Wykorzystuje kolektora danych Fluentd opracowanego pod egidą CNCF w ramach projektu do pobierania logów z setek źródeł

Zarządzaj danymi i przenoś je między usługami

Service Connector Hub stanowi centralne miejsce do opisywania, wykonywania i monitorowania przepływu danych między usługami, takimi jak rejestrowanie, przechowywanie obiektów i strumieniowe przesyłanie zdarzeń.

Funkcje
 • Pojedynczy pulpit do zarządzania przenoszeniem danych
 • Nie jest wymagane pisanie kodu
 • Tworzenie aplikacji sterowanych zdarzeniami
 • Pojedynczy interfejs API do przesyłania dzienników
 • Integracja z rozwiązaniem Monitoring and Identity and Access Management
 • Produkt bezpłatny

Szybsze rozwiązywanie problemów

Zbieraj, agreguj i analizuj dzienniki z różnych źródeł lokalnych, platformy Oracle Cloud i platform chmurowych innych firm, wykorzystując analitykę opartą na samouczeniu się maszyn oraz funkcje wzbogacające technologie Oracle z uwzględnieniem cech topologii.

Funkcje
 • Przeglądanie dzienników w kontekście aplikacji
 • Wykorzystywanie inteligentnych funkcji klastrowania i rozpoznawania wzorców opartych na samouczeniu się maszyn
 • Tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych umożliwiających błyskawiczne wyciąganie wniosków

Usługa publikowania/subskrybowania wysyłająca powiadomienia o sytuacjach alarmowych i zdarzeniach

Odbieraj komunikaty z aplikacji i usług. Usługa Notifications gwarantuje dostarczanie komunikatów do systemów poczty e-mail, platform Slack i PagerDuty oraz innych zewnętrznych aplikacji.

Funkcje
 • Otrzymywanie powiadomień o zainicjowaniu zdarzeń zarządzanych przez usługę Oracle Events
 • Otrzymywanie powiadomień o wystąpieniu sytuacji alarmowych
 • Uruchamianie w odpowiedzi bezserwerowych funkcji zarządzanych przez usługę Oracle Functions
 • Zapewnij bezpieczeństwo wiadomości za pomocą Oracle Identity Management
 • Rozpocznij pracę z konsolą, interfejsem CLI lub interfejsem API REST
 • Wykorzystaj Oracle Cloud Free Tier i model płacenia tylko za dostarczane wiadomości

Wysoce skalowalna usługa do wysyłania wiadomości e-mail

Niezawodnie i bezpiecznie wysyłaj wiadomości e-mail generowane przez aplikacje, dotyczące transakcji i masowe. Rozwiązanie Email Delivery zostało opracowane i jest na bieżąco zarządzane przez wiodących w branży ekspertów w zakresie dostarczania wiadomości e-mail, uwierzytelniania i bezpieczeństwa.

Funkcje
 • Używany przez setki firm wysyłających miliardy e-maili
 • Zarządzanie listami zatwierdzonych i wykluczonych nadawców
 • Eliminowanie zagrożeń przy wsparciu listy blokowanych adresów IP
 • Dostępność konsoli, zestawów SDK i interfejsu CLI

Application Performance Monitoring (ograniczona dostępność)

Rozwiązanie Application Performance Monitoring (APM) zapewnia pełny wgląd w całe środowisko IT oraz możliwości jego diagnozowania. Wykorzystując rozproszone śledzenie transakcji, APM łączy interfejs użytkownika z podstawową technologią, aby zautomatyzować identyfikację i diagnozowanie problemów pod kątem ochrony interesów firmy.

Funkcje
 • Kompatybilne z rozwiązaniami OpenTracing i OpenMetrics do rozproszonego śledzenia
 • Łączy monitorowanie użytkownika końcowego z monitorowaniem syntetycznym w celu uzyskania kompleksowego wglądu
 • Pozyskuje dane telemetryczne z mikrousług wdrożonych w kontenerach Kubernetes lub Docker
 • Diagnostyka usług i analiza wykonania transakcji za pomocą rozwiązania Trace Explorer

Przykłady zastosowań usług DevOps

 • Tworzenie procesu ciągłej integracji/ciągłego dostarczania (CI/CD)

  Rozwiązanie Oracle Visual Builder Studio (dawniej Developer Cloud Service) pozwala zautomatyzować dostarczanie kodu źródłowego, ponieważ programiści wysyłają go do zdalnego repozytorium Git.

  Dowiedz się, jak zbudować proces CI/CD

 • Wdrażanie i testowanie aplikacji w obszarze pomostowym

  Najpierw uruchom zadanie w programie Resource Manager, co spowoduje utworzenie środowiska pomostowego. Wykonaj debugowanie. Potem działającej konfiguracji będzie można już używać w środowisku produkcyjnym.

  Zobacz architekturę do automatyzacji infrastruktury

 • Monitorowanie i ostrzeganie o zdarzeniach dla aplikacji oraz infrastruktury

  Eksplorator wskaźników monitorowania prezentuje szczegółowe metryki wydajności, kondycji i dostępności, a alarmy powiadamiające natychmiast przekazują istotne informacje.

  Zobacz, jak usługi DevOps pomagają obserwować i alarmują

 • Dostęp do różnych zasobów technicznych o platformie Oracle Cloud Infrastructure

  Przejrzyj centrum architektury Oracle Cloud Infrastructure, gdzie można znaleźć architektury referencyjne i poradniki dotyczące procesów ciągłej integracji i ciągłego udostępniania (CI/CD), platformy Terraform, narzędzia Ansible i nie tylko.

  Poznaj więcej szczegółów o architekturach

Zobacz wszystkie historie klientów

Przykłady wdrożeń rozwiązań DevOps i Oracle Cloud Infrastructure

Wykorzystując platformę Oracle Cloud Infrastructure, nasi klienci i partnerzy o różnej wielkości organizacji mogą znacznie szybciej tworzyć aplikacje.

AgroScout
BoxFusion
CERN openlab
Cisco
HEP (Hrvatska Elektroprivreda)
Korber
Panasonic Toughbook
Snap Tech

Snap Tech skraca czas wdrażania 5-krotnie, a koszty hostingu obniża o 40%

26 marca 2020 r.

Przedstawiamy Oracle Visual Builder Platform

Shay Shmeltzer, dyrektor ds. zarządzania produktami

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu na rynek rozwiązania Oracle Visual Builder Platform: kompletnego, zintegrowanego środowiska dla zespołów programistów, które umożliwia tworzenie i dostarczanie natywnych aplikacji chmurowych. Visual Builder Platform integruje funkcje rozwiązań Oracle Visual Builder i Oracle Developer Cloud Service, obejmując w ten sposób wszystkie fazy tworzenia oprogramowania.

Pierwsze kroki


Oracle Cloud Free Tier

Uzyskaj 30-dniowy dostęp do usług dla procesów CI/CD, zarządzanej platformy Terraform i telemetrii.


Usługi Oracle Cloud Native

Zwiększ możliwości tworzenia aplikacji dzięki oprogramowaniu Docker, platformie Kubernetes, usługom bezserwerowym, interfejsom API i brokerowi Kafka.


Zajęcia praktyczne

Wypróbuj interaktywne scenariusze dla Oracle Cloud na platformie Katacoda.


Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj ze specjalistą o narzędziach programistycznych Oracle i DevOps.