Oracle i Mastercard ułatwiają klientom dostęp do kapitału obrotowego

Płatności kartami wirtualnymi pomagają kontrolować przepływ środków pieniężnych, a wszystko to w ramach systemu ERP.

Mark Jackley | 20 września 2023 r.


Oracle i Mastercard współpracują, aby zaoferować firmom szybszy dostęp do kapitału obrotowego poprzez automatyzację kompleksowych transakcji płatniczych B2B bezpośrednio z poziomu aplikacji Oracle Fusion Cloud ERP.

W ramach nowego partnerstwa, które zostało ogłoszone 19 września podczas konferencji Oracle CloudWorld, wykorzystana zostanie wiodąca platforma kart wirtualnych Mastercard, aby umożliwić ponad 45 000 klientów Oracle Cloud ERP dokonywanie kompleksowych płatności na rzecz dostawców tak łatwo i bezpiecznie, jak konsumenci korzystają z kart kredytowych — powiedział Rondy Ng, wiceprezes Oracle ds. rozwoju aplikacji.

„Nabywcy nie muszą już dokonywać płatności przy użyciu dysponowanych środków pieniężnych, dzięki czemu mogą zachować ich przepływ i kapitał obrotowy” — dodał Ng. „30-dniowy rachunek przepływów pieniężnych jest bardzo ważny. Zachowanie płynności pozwala uniknąć konieczności zaciągania drogich pożyczek”.

Nabywcy nie muszą już dokonywać płatności przy użyciu dysponowanych środków pieniężnych, dzięki czemu mogą zachować płynność finansową i kapitał obrotowy”.

Rondy Ng Wiceprezes wykonawczy ds. rozwoju aplikacji, Oracle

Klienci korzystający z Oracle Cloud ERP nie będą już musieli wypisywać czeków ani planować płatności elektronicznych, co może wiązać się z tysiącami transakcji w krótkim czasie. Korzystając z wirtualnej karty Mastercard wydanej przez bank, nabywcy mogą dokonywać bezpiecznych, masowych płatności z możliwością automatycznego potwierdzania i uzgadniania.

Firmy od dawna potrzebowały sprawnego systemu płatności B2B eliminującego zawiłości związane z różnymi rodzajami oprogramowania bankowego, niedopasowanymi danymi i nieterminowymi metodami płatności. Jednak bez wewnętrznej wiedzy specjalistycznej na temat technologii finansowych zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy musieli polegać na drogich usługach zewnętrznych w zakresie takich wbudowanych funkcji płatności.

Według Ng rozwiązanie Oracle i Mastercard do płatności kartami wirtualnymi B2B jest pierwszą tego typu inicjatywą. Nie jest mu obecnie znany żaden inny system ERP, który natywnie integruje płatności dla dostawców na poziomie przedsiębiorstwa przy użyciu wirtualnych kart kredytowych.

Płatności kartą wirtualną wyglądają dokładnie tak, jak można sobie to wyobrazić: nie ma fizycznej karty, są tylko liczby. Oferują one wbudowaną ochronę przed oszustwami i ścisłą kontrolę nad ich wykorzystaniem — firmy mogą wskazać autoryzowanych dostawców, cele, zakresy dat i kwoty wydatków.

Pilotaż w HSBC, a w przyszłości wdrożenie w kolejnych bankach

HSBC jest pierwszym bankiem, który wdrożył rozwiązanie Oracle-Mastercard i planuje zaoferować wbudowane płatności kartami wirtualnymi klientom Oracle w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

„Wbudowanie usług finansowych HSBC w systemy, z których na co dzień korzystają nasi klienci, jest dla nas kluczowe” — powiedział Brian Tomkins, dyrektor zarządzający HSBC i globalny szef działu kart komercyjnych. „Wielu naszych klientów jest również użytkownikami systemu Oracle Cloud ERP, więc to partnerstwo ma sens. Będziemy współpracować z Oracle i Mastercard, aby zaoferować tę możliwość naszym wspólnym klientom na całym świecie”.

Inne duże banki współpracują z Oracle, aby poprawić środowisko użytkownika i zachęcić do korzystania z wirtualnych kart płatniczych. Prawdopodobnie już wkrótce z tego rozwiązania skorzystają kolejne.

Podczas gdy nabywcy zyskują na wydłużonych terminach płatności i rabatach finansowych, dostawcy i banki również odnoszą korzyści. Dostawcy natychmiast otrzymują zapłatę od banku posiadacza karty, co ogranicza konieczność pobierania niezapłaconych należności. Banki zyskują nowy kanał do oferowania swoich usług płatniczych na globalnym rynku B2B o wartości 130 bilionów USD. Banki zdają sobie sprawę, że nabywcy komercyjni oczekują płynnej obsługi handlu elektronicznego, podobnie jak podczas zakupów online jako konsumenci.

Partnerstwo z Mastercard jest następstwem podobnych partnerstw nawiązanych przez firmę Oracle w zeszłym roku z firmami JP Morgan Chase i FedEx w celu zintegrowania Oracle Cloud ERP z usługami, które automatyzują zakupy, sprzedaż, finansowanie, fakturowanie i wysyłkę, umożliwiając obniżenie kosztów biznesowych. Podobne partnerstwo z firmą Avalara, dostawcą oprogramowania do automatyzacji zgodności z przepisami podatkowymi, zostało ogłoszone w sierpniu.

„Będziemy nadal dywersyfikować i skalować nasze usługi B2B, oferując je tam, gdzie są nasi klienci — gdzie korzystają z usług bankowych, wysyłają towary, płacą podatki i nie tylko” — powiedział Ng.


Zobacz więcej artykułów Oracle Connect