Co to jest inteligentne miasto?

Definicja inteligentnego miasta

Jak przejść od planowania inteligentnych miast?

Zadając pytanie „co to jest inteligentne miasto”, automatycznie zakłada się, że inteligentne miasto to jedna, zdefiniowana jednostka — coś, co można odebrać w całości i wprowadzić w życie jako kompletną, wyszczególnioną listę. Aby miasto rzeczywiście stało się inteligentnym miastem, każdy element jego infrastruktury musi stanowić część systemu Internet of Things (IoT), wszystkie systemy muszą być połączone ze sobą, a każdy element ograniczony lokalnie musi być jednocześnie ponownie zdefiniowany i odpowiednio dopasowany.

Żaden projekt nie działa w ten sposób, chyba że zaczynamy budowę od podstaw. W przypadku większości miast budowanie od podstaw nie jest możliwe, ponieważ żadne dwa miasta nie mają takich samych ram, statystyk, historii, infrastruktury ani podstawowych potrzeb.

Dlatego analizując, jak stworzyć inteligentne miasto, należy zmienić strategie miejskie z prostego podejścia budowania standardowego miasta na podejście warstwowe, które dostosowuje wszystkie dostępne technologie do szerokości, głębi, życia i osobowości każdego istniejącego miasta.

Na przykład w Amsterdamie (populacja 821 tyś.) większość osób dojeżdża do pracy na rowerze lub korzysta z transportu publicznego. W Tulsie (populacja 652 tyś), większość osób dojeżdża autem do pracy. To znacząca różnica w codziennym korzystaniu z transportu, dróg i mostów. Ale nie jest to jedyna usługa miejska, która wpływa na takie dane statystyczne: powoduje ogromne rozbieżności w gwałtownych wzrostach zużycia energii, a nawet określa, gdzie umieścić szpitale i systemy opieki zdrowotnej. Różnice, takie jak te między Amsterdamem a Tulsą w zakresie dojazdów do pracy powinny mieć wpływ na hierarchię, przydział budżetu, a nawet terminy w planowaniu inteligentnego miasta.

Potrzebujemy zindywidualizowanego, dostosowanego do potrzeb podejścia do przyszłości urbanistyki, i dlatego skupiamy się na zmianie ze strategii budowania inteligentnego miasta na planowanie inteligentniejszego miasta — zmieniamy podejście z „co jest inteligentnym miastem” na „jak uczynić nasze miasta inteligentniejszymi”.

Inteligentna siatka: dostosowywanie usług miejskich na potrzeby inteligentnego miasta

Zamiast pytać o to, „jak wygląda infrastruktura inteligentnego miasta”, należy zapytać „jak wygląda inteligentna sieć”.

Termin „sieć” może być kojarzony jako nazwa dla wszystkich elementów rozproszonej infrastruktury energetycznej na całym świecie. Chociaż pomimo tego, że nie jest to pojedyncza, bezproblemowa sieć połączeń, jest ona wspólna w swojej funkcji, polegającej na dostarczaniu energii elektrycznej. Dlatego inteligentna sieć jest udoskonaloną, bardziej sprawną wersją infrastruktury elektrycznej, która zbudowana jest wokół idei efektywności energetycznej.

Inteligentna sieć już działa w Twoim mieście. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo użyteczności publicznej instaluje inteligentne liczniki, planuje dwukierunkowe połączenia na potrzeby ładowania ogniw słonecznych czy EV, planowanie miejskie wymagane dla wielu elementów wykorzystujących IoT (od synchrofazorów po termostaty z obsługą SI) stanowi stałą część codziennej działalności firmy energetycznej.

Jednak inteligentniejsze usługi w znacznie inteligentniejszym mieście nie ograniczają się wyłącznie do sieci elektroenergetycznej. Obejmują także inteligentną sieć dopływu wody i inicjatywy w zakresie instalacji kanalizacyjnych.

5G: dostosowywanie komunikacji do potrzeb inteligentniejszego miasta

Zamiast pytać „jak wyglądają systemy komunikacji inteligentnego miasta”, należy pomyśleć o przyszłości technologii 5G.

W dzisiejszych czasach technologia 5G znana jest z wielu reklam telefonów komórkowych, ale jej idea jest stosunkowo prosta: to najnowsza generacja zaktualizowanych standardów technicznych dla komórkowych sieci szerokopasmowych. 5G definiuje najinteligentniejsze sieci smartfonów. 5G na nowo definiuje połączenia komunikacyjne inteligentniejszego miasta.

Większe prędkości, wyższa niezawodność i solidniejsze zabezpieczenia połączone z inwestycjami 5G umożliwiają rozwój krajobrazu miejskiego połączonego z siecią IoT — od elektrowni po place budowy czy domowe kuchnie.

Jeśli jednak jakakolwiek część inteligentniejszego miasta wymaga podejścia wielowarstwowego, szczegółowego i dostosowanego do konkretnych wymagań, jest to przejście z technologii 4G na 5G — kombinacja elementów, w których czasami jeden jest zbudowany na innym, a czasami są one rozbudowywane wspólnie.

Cyfrowy rząd: dostosowanie sektora publicznego do potrzeb inteligentnego miasta

Zamiast pytać o to, „jak wygląda sektor publiczny inteligentnego miasta”, należy zapytać „jak wygląda cyfrowy rząd”.

Być może interakcje z rządem dalekie są od cyfryzacji, ale postęp technologiczny odblokował drzwi do biur państwowych i urzędów w sposób, który był niewyobrażalny 10 lat temu. Agencje rządowe szybko stają się agencjami cyfrowymi i wzajemnie połączonymi: wyborcy wchodzą w interakcje w czasie rzeczywistym z pracownikami miejskimi i krajowymi, a urządzenia, takie jak czujniki, smartfony, urządzenia wearables i kamery zapewniają stały strumień cyfrowych danych, który pomaga agencjom przekształcać sposób interakcji zarówno z obywatelami, jak i pracownikami.

Chmura stanowi czynnik napędzający innowacje w systemach rządowych, i umożliwia agencjom zmniejszenie kosztów i skrócenie czasu obsługi obywateli we wszystkich obszarach sektora — od systemów finansowych i kadrowych po transport, bezpieczeństwo publiczne, edukację oraz zdrowie i usługi społeczne. Analityka jest paliwem, napędzającym tworzenie nowych wniosków na temat tego, czym jest inteligentne miasto.

Zarządzanie projektami: dostosowywanie budownictwa i inżynierii do potrzeb inteligentnego miasta

Zamiast pytać „jak wygląda budowa inteligentnego miasta”, należy najpierw pomyśleć o kwestii zarządzania projektami.

Być może zarządzanie projektami nie kojarzy się z etapem zaawansowanym technologicznie podczas projektowania inteligentniejszego miasta, ale niezależnie od tego, co zostanie fizycznie zbudowane — od inteligentnych budynków, przez inteligentny transport do najnowszych czystych źródeł energii — będzie wymagało precyzyjnego planowania każdego etapu procesu budowlanego.

Wraz z rozwojem projektów budowlanych i budowaniem inteligentnych miast z inteligentniejszą infrastrukturą, zarządzanie rozproszonymi i niepołączonymi zespołami, harmonogramami, budżetami i zmianami w planowaniu staje się coraz bardziej złożone, co wymaga możliwości śledzenia każdego projektu z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu.

Śledzenie i kontrolowanie danych obecnych w inteligentnych projektach pozostaje główną różnicą pomiędzy tradycyjnym postrzeganiem zarządzania projektami budowlanymi a nowoczesną, inteligentniejszą wersją niezbędną dla tworzenia naprawdę inteligentnego miasta.


Pokaż ciekawe materiały z laboratorium

Wiele inteligentnych technologii, wymaganych na potrzeby inteligentnych miast, jest obecnie tworzonych w laboratorium innowacji branżowych Oracle Industries Innovation Lab. Zobacz, jak sieć 5G łączy zarządzanie budową z sieciami elektroenergetycznymi w jednym miejscu.

Polecane stowarzyszenie inteligentnych miast: Smart City Consumer Collaborative

Różne agencje i stowarzyszenia zostały utworzone, aby pomóc w kierowaniu strategii inteligentnych miast, a my z przyjemnością przedstawiamy platformę Smart Energy Consumer Collaborative. Fragment strony internetowej stowarzyszenia:

Smart Energy Consumer Collaborative to organizacja non-profit 501(c)(3), której misją jest pełnienie roli zaufanego źródła informacji na temat poglądów konsumentów na modernizację sieci, dostawy energii i korzystanie z niej oraz pomoc konsumentom w zrozumieniu korzyści płynących z inteligentnej energii.

Program współpracy agencji obejmuje:

  • Wsłuchiwanie się w opinie konsumentów poprzez dokonywanie badań konsumenckich.
  • Współpraca z osobami zainteresowanymi, za pośrednictwem organizowanych wydarzeń i udostępnianych najlepszych praktyk
  • Informowanie konsumentów za pomocą zestawów narzędzi do prowadzenia działań informacyjnych i komunikacyjnych.

Czym jest dokładnie inteligentne miasto i dlaczego warto się nad nim zastanowić.

Jeśli należysz do tej grupy populacji, która mieszka w mieście, być może już widzisz, że krajobraz miejski wokół Ciebie się zmienia.

Ponieważ obszary miejskie na całym świecie radzą sobie z coraz większą liczbą mieszkańców, miasta zwracają się ku inteligentnym technologiom połączonym z Internetem, aby zaktualizować infrastrukturę, poprawić jakość życia i sprostać wielu wyzwaniom XXI wieku.

Technologie te składają się na wizję inteligentnego miasta.

Polecane inteligentne miasto: Amsterdam

Inteligentne miasto Amsterdam pracuje nad inteligentną, zieloną i zdrową przyszłością obszaru metropolitarnego. Dzięki zastosowaniu podejścia opartego przede wszystkim na wartościach, stowarzyszenie zapewnia, że innowacje faktycznie przyczyniają się do czystszych, bardziej ekologicznych i szczęśliwych miast. Mając na uwadze przede wszystkim mieszkańców i użytkowników miast, inteligentne miasto Amsterdam wykorzystuje dane i technologię do podniesienia jakości życia.

Inteligentne miasta i reakcja na pandemię

Wprawdzie światowe zmagania z pandemią COVID-19 ujawniły wiele luk w planowaniu urbanistycznym, to jednak według nowego raportu ESI ThoughtLab przyczyniły się również do zwiększenia wsparcia dla inwestycji w technologię potrzebną inteligentniejszym miastom. Technologia wiodąca według danych z tej ankiety? Chmura i sztuczna inteligencja.

  • Prawie 90 procent respondentów ankiety określiło platformy chmurowe jako najpilniejszą potrzebę, aby ich miasta działały lepiej i inteligentniej.
  • Ponad 80 procent respondentów stwierdziło, że już zainwestowało w sztuczną inteligencję lub zamierza to zrobić w najbliższej przyszłości, koncentrując się na asystentach cyfrowych i botach czatowych.

W tym raporcie i w większości planów inteligentnych miast zrównoważony rozwój pojawia się częściej i w większej liczbie punktów łączących niż kiedykolwiek wcześniej, od inicjatyw na rzecz zdrowia obywateli po inwestycje w czystą energię. Jednak każde miasto różni się w swoim podejściu i inwestycjach w cele zrównoważonego rozwoju.

Przyszłość inteligentniejszych miast ma teraz więcej zielonych obszarów niż kiedykolwiek wcześniej.