Czym jest integracja aplikacji?

Integracja aplikacji to proces wspomagający współpracę pomiędzy niezależnie zaprojektowanymi aplikacjami i systemami. Pomaga zmniejszać koszty, ujawniać przydatne informacje oraz zwiększać skuteczność i możliwości organizacji.

Definicja integracji aplikacji

Organizacje rzadko polegają na jednej aplikacji, lecz zarządzanie wieloma aplikacjami – w tym wszystkimi danymi – może być czasochłonnym, żmudnym i trudnym zadaniem. Typowa duża organizacja może mieć na przykład tysiące różnych typów aplikacji, takich jak: aplikacje pakietowe, które kupują klienci; aplikacje działające lokalnie; lub aplikacje oferowane jako usługa (SaaS). Klienci tworzą również własne aplikacje w chmurze. Zarządzanie tymi różnymi typami aplikacji może być trudne, ponieważ wymagają one administratorów i zasobów.

Integracja aplikacji może to diametralnie zmienić. Integracja aplikacji zarządza wszystkimi integracjami aplikacji w jednym miejscu, kontrolując uwierzytelnienia i autoryzacje związane z tymi integracjami.

Bez integracji aplikacji przenoszenie danych między aplikacjami byłoby złożone i niezwykle żmudne; wymagałoby wielokrotnego wprowadzania tych samych danych i zwiększałoby także ryzyko wystąpienia błędów ludzkich. Łączniki integracji aplikacji umożliwiają przekształcanie danych w format zgodny z istniejącą architekturą informatyczną organizacji, tak aby dane mogły być wprowadzane jednorazowo i łączone z wieloma aplikacjami – bez konieczności sprawdzania, czy każda aplikacja może się ze sobą komunikować. Może to zapewnić pewien poziom elastyczności, dzięki czemu organizacja ma wolny wybór spośród aplikacji na rynku, zamiast konieczności ich kupna od określonego dostawcy.

Dowiedz się, jak skonstruować podstawową integrację aplikacji

Różnica między integracją aplikacji a integracją danych

Chociaż terminy „integracja aplikacji” i „integracja danych ” są sporadycznie używane zamiennie, ważne jest wyjaśnienie różnic między nimi.

W najprostszym znaczeniu, integracja danych polega na gromadzeniu informacji z różnych źródeł w celu utworzenia bardziej zunifikowanego widoku danych w całej organizacji. Mimo że integracja danych może mieć miejsce w czasie rzeczywistym, może również być w nim rozciągnięta, ponieważ polega na gromadzeniu dużych ilości danych, ich przechowaniu, a następnie przetworzeniu w partiach. Może to pomóc w przenoszeniu i analizowaniu danych w aplikacjach w celu usunięcia redundancyjności.

Integracja aplikacji jest zazwyczaj bardziej ograniczona i wiąże się z procesami pomiędzy aplikacjami. Może to na przykład być przekazywanie informacji o potencjalnych klientach z systemu marketingowego do systemu zarządzania sprzedażą. Ma to również zazwyczaj miejsce na poziomie poszczególnych transakcji. Integracja danych zwykle ma miejsce na poziomie przechowywania danych lub bazy danych – całe tabele, katalogi, pliki, strumienie lub inne typy danych są agregowane i przekształcane w zależności od potrzeb.

Terminologia integracji aplikacji

 • Interfejsy API

  Interfejs programowania aplikacji (API) jest jednym z najlepszych sposobów integracji aplikacji. API to typ interfejsu oprogramowania, który działa jako pośrednik dla dwóch aplikacji, umożliwiając ich wzajemną komunikację
 • Czynności sterowane zdarzeniami

  Zdarzenie to coś, co ma miejsce w szeregu połączonych aplikacji. Na przykład dokonywanie płatności lub ładowanie części danych. To zdarzenie może wywołać zdarzenie w innym systemie – na przykład wysłanie faktury.
 • Mapowanie danych

  Mapowanie danych określa sposób wymiany informacji i upraszcza proces eksportowania danych w celu ułatwienia ich późniejszej analizy i grupowania.

Najważniejsze korzyści wynikające z integracji aplikacji

Do głównych zalet integracji aplikacji należą:

 • Widoczność danych

  Korzystając z aplikacji zintegrowanych z wieloma środowiskami, organizacje mogą uzyskiwać dostęp do danych, mierzyć je i szybko obserwować w obrębie całej swojej działalności biznesowej. To zaoszczędza czas pracowników poświęcony na zadania manualne, pozwalając im skupić się na opracowywaniu innowacji i odkrywaniu przydatnych wniosków.
 • Eliminacja silosów danych

  Ponieważ aplikacje od różnych dostawców nie mogą się ze sobą komunikować, dane zostają zamknięte w silosach, co utrudnia tworzenie wobec nich zapytań. Integracja aplikacji pozwala jednak aplikacjom różnych dostawców na wzajemne komunikowanie się, a także na szybkie i łatwe dzielenie się danymi.
 • Zmniejszona złożoność informatyczna

  Poznawanie nowych technologii jest często dość żmudne i czasochłonne, a nowe aplikacje mogą nie współdziałać zbyt dobrze z już istniejącymi systemami. Integracja aplikacji biznesowych przezwycięża te blokady, usprawniając procesy biznesowe poprzez połączenie informacji i funkcjonalności kilku aplikacji w jeden, łatwy w użyciu interfejs.
 • Zwiększenie zwinności

  Kierownictwo żąda ścieżki ku cyfrowej doskonałości operacyjnej. Spowodowało to olbrzymie zaległości na liście wymagań automatyzacji ze strony różnych zainteresowanych podmiotów. Integracja aplikacji pozwala organizacjom szybciej rozpoznawać okazje i reagować na nie. Bez względu na to, czy trzeba zareagować na zmiany na rynku, rozwiązać problemy z zarządzaniem reputacją, zorganizować automatyzację przetwarzania faktur, usunąć zakłócenia w łańcuchu dostaw czy spersonalizować e-handel – integracja aplikacji pomaga organizacjom w automatyzacji działań.

Przykłady integracji aplikacji

Wiele branż i organizacji korzysta z integracji aplikacji, ponieważ pomaga im to modernizować starzejące się procesy i systemy. Aplikacja integracji umożliwia wielu firmom spełnienie ich zapotrzebowań i osiągnięcie celów w takich branżach, jak towary konsumpcyjne, handel detaliczny, opieka zdrowotna, produkcja i bankowość.

 • Dział finansowy

  Instytucje finansowe mogą używać integracji aplikacji do przyciągania nowych klientów, zapewniając jednocześnie usługi pożyczkowe, aplikacje mobilne i nie tylko.
 • Opieka zdrowotna

  Szpitale wykorzystują integrację aplikacji, aby umożliwić dostawcom szybki dostęp do dokumentacji medycznej i informacji ubezpieczeniowych pacjentów z dowolnego miejsca na terenie obiektu.
 • Produkcja

  Producenci używają integracji aplikacji do śledzenia linii produkcyjnych, nadzorowania stanu zapasów i nie tylko. Pomaga to zmniejszyć koszty i usprawnić działanie.
 • Handel detaliczny i elektroniczny

  Sprzedawcy detaliczni i firmy działające w Internecie korzystają z integracji aplikacji, aby uzyskać w czasie rzeczywistym dokładne informacje o dostępnych towarach, płatnościach, obsłudze klienta i nie tylko.
 • Telekomunikacja

  Wraz z rosnącą złożonością i różnorodnością danych i informacji, firmy telekomunikacyjne korzystają z integracji aplikacji, aby zapewnić klientom bezproblemowe usługi na urządzeniach mobilnych, komputerach i nie tylko.

Integracja aplikacji z Oracle

Wraz z postępującym przechodzeniem firm do chmury często można napotkać na trudności w połączeniu aplikacji lokalnych z innymi aplikacjami i usługami, w tym z aplikacjami ERP, obsługą klienta (CX), zarządzaniem kapitałem ludzkim (HCM) i wieloma innymi. Łączenie nowych systemów ze starymi, wykorzystanie przeszłych inwestycji i wprowadzanie nowych strumieni przychodów są częścią tego, co zwiększa wartość integracji aplikacji.

Oracle Integration ułatwia łączenie aplikacji i automatyzację kompletnych procesów, takich jak cykl zakup-zapłata, zapytanie-zamówienie lub zatrudnienie-emerytura. Każdy może przeprowadzać prostą integrację metodą przeciągnij i upuść, bez konieczności znajomości programowania. Ponieważ Oracle zarządza środowiskiem, organizacje nie muszą się martwić o udostępnianie sprzętu, instalowanie oprogramowania ani utrzymywanie środowiska.

Tylko Oracle zapewnia możliwość przenoszenia aplikacji Oracle za pomocą usługi Oracle SOA w Oracle Cloud Infrastructure w niezmienionej postaci. Oznacza to, że istniejące inwestycje informatyczne są chronione, udostępniając także pragmatyczną opcję uniknięcia kosztownych i skomplikowanych technicznie przeróbek. Można wdrożyć jeden adapter SOA w celu zapewnienia interoperacyjności między Oracle Integration i Oracle SOA, by skorzystać z istniejących usług oraz wcześniej rozpocząć modernizację aplikacji i procesów. Oracle Integration bazuje na platformie Oracle Cloud Infrastructure (OCI), która odmieniła chmurę dla ponad 10 000 klientów na całym świecie.

Poznaj więcej informacji o integracji aplikacji i obejrzyj nasz webcast na żądanie z firmą Gartner, aby dowiedzieć się, w jaki sposób integracja aplikacji i inteligentna automatyzacja mogą przyspieszyć innowacyjność w Twojej organizacji.