Oprogramowanie infrastruktury Oracle

Obsługa w chmurze
Zapewnij obsługę w chmurze

Zbuduj otwartą i elastyczną platformę przystosowaną do chmury.

 

Niezależnie od tego, czy Twoja firma tworzy aplikacje biznesowe, eksploatuje programy do obsługi baz danych i zarządza nimi, czy też rozbudowuje centra przetwarzania danych, podstawę chmury stanowi dziś oprogramowanie infrastruktury.

Oferowane przez Oracle najlepsze w branży systemy operacyjne i rozwiązania do wirtualizacji pomagają tworzyć otwarte i przystosowane do chmury aplikacje, które da się przenieść ze środowisk lokalnych do chmury. A nasze elastyczne, najlepsze na rynku opcje asysty technicznej zapewniają klientom poczucie bezpieczeństwa — firmy wiedzą, że mogą zawsze otrzymać potrzebne wsparcie, zgodne z ich wymaganiami biznesowymi.


Systemy operacyjne — szybsze wdrażanie chmury
Systemy operacyjne Systemy operacyjne

Przyspiesz wdrażanie chmury

Oracle Linux—Oracle Linux to czołowy otwarty system operacyjny umożliwiający wdrażanie chmury następnej generacji.

Dowiedz się więcej o Oracle Solaris 11

Oracle Solaris 11—Oracle Solaris to najbardziej zaawansowany na świecie system operacyjny dla przedsiębiorstw.

 

Wirtualizacja — zwiększenie elastyczności i wydajności
Wirtualizacja Wirtualizacja

Zwiększenie elastyczności i wydajności

Rozwiązania Oracle do wirtualizacji — tworzenie otwartej infrastruktury chmury, ograniczenie ryzyka biznesowego i szybsze wdrażanie chmury.

Dowiedz się więcej o Oracle Secure Global Desktop

Oracle Secure Global Desktop — bezpieczny dostęp do scentralizowanych, umieszczonych na serwerze aplikacji działających pod kontrolą systemu Windows, UNIX lub starszego, z poziomu różnych urządzeń klienckich.

Dowiedz się więcej o Oracle VM VirtualBox

Oracle VM VirtualBox — najpopularniejsze na świecie, niezależne od platformy oprogramowanie do wirtualizacji, które pozwala uruchamiać wiele systemów operacyjnych na komputerach Macintosh i PC oraz komputerach z systemem Linux lub Oracle Solaris.