Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle
Polityka prywatności AddThis

1. WPROWADZENIE

Niniejsza Polityka prywatności AddThis (określana również jako „Polityka prywatności”) informuje konsumentów, w jaki sposób Państwa dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane, udostępniane i sprzedawane (łącznie „przetwarzanie” lub „operacje przetwarzania”) w związku z dostarczaniem przez Oracle narzędzi AddThis. Dokument ten wyjaśnia również, jakie mają Państwo prawa w zakresie opisanych operacji przetwarzania.

Oracle („Oracle”, „my”, „nas”, chmury „Oracle Marketing Cloud” i „Oracle Data Cloud””) zapewnia wydawcom zestaw rozwiązań technologicznych AddThis, które mogą oni wykorzystywać na swoich stronach internetowych („narzędzia AddThis”). Narzędzia AddThis zapewniają właścicielom stron internetowych możliwość umożliwienia użytkownikom ich stron udostępniania stron internetowych, blogów, informacji, zdjęć, filmów i innych treści w sieciach społecznościowych i innych miejscach za pomocą wtyczki do przeglądarki lub wtyczki do strony internetowej. Dzięki narzędziom AddThis wydawcy mogą (i) umożliwiać użytkownikom udostępnianie, śledzenie, oglądanie, polecanie i interakcję z treściami wydawcy oraz (ii) zbieranie informacji na temat tych użytkowników podczas ich wizyty. Narzędzia AddThis są dostępne do pobrania na stronie internetowej AddThis.com lub na stronach internetowych wybranych osób trzecich.

Podczas Państwa interakcji ze stroną internetową, na której wydawca zainstalował narzędzia AddThis, wchodzą Państwo w bezpośrednie interakcje głównie z tym wydawcą. W naszych Warunkach świadczenia usługi AddThis dla wydawcy wymagamy, aby wydawca informował Państwa bezpośrednio o tym, w jaki sposób gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe w tym kontekście, a w stosownych przypadkach uzyskiwał Państwa zgodę. Oracle może również otrzymywać informacje na Państwa temat poprzez Państwa interakcje z narzędziami AddThis wydawcy, dlatego też niniejsza Polityka Prywatności informuje Państwa, w jaki sposób przetwarzamy te dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana po raz ostatni dnia 4 stycznia 2021 r. Należy jednak pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom, np. żeby dostosować się do zmieniających się wymagań biznesowych lub prawnych. Najbardziej aktualną wersję niniejszej Polityki prywatności można znaleźć na tej stronie internetowej. Oracle powiadomi Państwa o istotnych zmianach, na które chce zwrócić uwagę, również inną metodą, którą uzna za stosowną (np. w formie wyskakującego komunikatu lub umieszczonej na stronie internetowej Oracle informacji o zmianach).

ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zobacz
Więcej
 • Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do informacji otrzymanych za pośrednictwem narzędzi AddThis dostępnych na stronie internetowej wydawcy, a także do informacji zebranych za pośrednictwem tych narzędzi.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zobacz
Więcej
 • Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zebranych za pośrednictwem narzędzi AddThis w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności leży po stronie Oracle Corporation i jej podmiotów stowarzyszonych.

JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE PRZETWARZAĆ ORACLE?

Zobacz
Więcej
 • Narzędzia AddThis gromadzą dane osobowe z urządzenia, którego używają Państwo do interakcji ze stronami internetowymi wydawcy.

GDZIE ORACLE UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle otrzymuje dane osobowe podczas Państwa interakcji ze stroną internetową, na której wydawca zainstalował narzędzia AddThis. Wydawcy udostępniają Państwa dane osobowe Oracle zgodnie z naszymi Warunkami świadczenia usługi AddThis.

DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Używamy Państwa danych osobowych, aby umożliwić klientom i partnerom Oracle wprowadzanie produktów i usług na rynek, dostarczać spersonalizowane rekomendacje i wiadomości, łączyć przeglądarki i aplikacje między urządzeniami, synchronizować niepowtarzalne identyfikatory z naszymi partnerami, rozwijać i ulepszać produkty i usługi Oracle, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

W JAKI SPOSÓB ORACLE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Państwa dane osobowe są udostępniane w ramach całej organizacji Oracle, a także sprzedawane osobom trzecim, takim jak klienci i partnerzy chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud oraz dostawcy usług.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?

Zobacz
Więcej
 • Przysługują Państwu prawa w zakresie prywatności w odniesieniu do informacji, które przetwarzamy na Państwa temat. Mogą Państwo zrezygnować z udostępniania lub sprzedawania Państwa danych osobowych osobom trzecim i zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych przez Oracle, usunąć swoje dane osobowe lub uzyskać do nich dostęp.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORACLE W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, UWAG LUB SKARG?

Zobacz
Więcej
 • Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób, który nie jest zgodny z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt z globalnym inspektorem ochrony danych.

2. ZAKRES

Jak opisano powyżej, niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji otrzymanych za pośrednictwem narzędzi AddThis zainstalowanych na stronie internetowej wydawcy („strona internetowa wydawcy”). “Wydawca” oznacza właściciela lub operatora strony internetowej wydawcy, który wykorzystuje i wyświetla narzędzia AddThis i udostępnia Państwu te narzędzia.

Oracle udostępnia również wydawcom platformę, na której mogą przeprowadzać analizy i dostosowywać swoje strony internetowe i/lub aplikacje, aby zapewnić użytkownikom bardziej dopasowane reklamy („Platforma AddTo”). Niniejsza Polityka prywatności nie reguluje korzystania z platformy AddThis przez wydawcę (ani przez osoby pracujące dla wydawcy). Ponadto niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych, które Oracle otrzymuje od wydawców za pośrednictwem strony internetowej www.addthis.com („strona internetowa AddThis „) w celu zarejestrowania i administrowania kontem wydawcy na tej stronie oraz zapewnienia wydawcy dostępu do platformy AddThis. Polityka prywatności Oracle na stronie internetowej https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html opisuje sposób przetwarzania danych osobowych wydawcy.

3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Oracle Corporation i jej podmioty powiązane są odpowiedzialne za przetwarzanie danych AddThis w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Lista podmiotów Oracle dostępna jest tutaj. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

4. JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I KTÓRE DOKŁADNIE INFORMACJE BĘDZIE PRZETWARZAĆ ORACLE I Z JAKICH ŹRÓDEŁ ONE POCHODZĄ?

Narzędzia AddThis gromadzą dane z urządzenia, którego używają Państwo do interakcji ze stronami internetowymi wydawcy („dane AddThis”). Należy pamiętać, że dane AddThis nie są zbierane od osób w krajach UE/EOG, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii (w niniejszej Polityce prywatności zwanych łącznie „Europą”).

Dane AddThis są gromadzone w trybie online i mogą Państwa pośrednio identyfikować. Mogą one obejmować:

 • niepowtarzalne identyfikatory, takie jak identyfikatory plików cookie w Państwa przeglądarce;
 • adres protokołu internetowego oraz informacje uzyskane z adresu IP, takie jak położenie geograficzne;
 • informacje dotyczące urządzenia, np. przeglądarki internetowej, rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego, obecności lub wykorzystania „aplikacji”, rozdzielczości ekranu lub preferowanego języka;
 • data i godzina wizyty na stronie internetowej wydawcy; oraz
 • adres URL odsyłającego oraz wyszukiwanie w Internecie wykorzystane do znalezienia strony internetowej i przejścia do niej.

Oracle może połączyć informacje dotyczące Państwa z segmentami zainteresowań lub profilami w ramach świadczenia usług AddThis naszym klientom i partnerom. Segmenty zainteresowań to konkretne grupy klientów, które charakteryzują wspólny rodzaj zachowania lub preferencje wykorzystywane na potrzeby marketingu przez klientów Oracle.Profile to zbiory cech danego konsumenta lub urządzenia bądź grupy wielu konsumentów lub urządzeń, które posiadają cechy wspólne wykorzystywane na potrzeby marketingu przez klientów Oracle.

Oracle może również gromadzić adresy e-mail w imieniu wydawcy, aby pomóc wydawcy w tworzeniu list adresów e-mail w ramach usługi narzędzi AddThis do tworzenia list. Więcej informacji na temat tej usługi można znaleźć tutaj. Oracle nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie i przetwarzanie Państwa adresu e-mail w związku z usługą narzędzi AddThis do tworzenia list. Więcej informacji na temat tego, jak wydawcy wykorzystują i udostępniają adresy e-mail znajdą Państwo w polityce prywatności tych wydawców.

5. W JAKICH CELACH HANDLOWYCH LUB BIZNESOWYCH ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W przypadku danych osobowych gromadzonych poza Europą Oracle wykorzystuje dane osobowe w następujących celach handlowych:

a) włączenie funkcji narzędzi AddThis;

b) umożliwienie wydawcom AddThis oraz klientom i partnerom chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud sprzedawanie produktów i usług na rzecz Państwa;

c) dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji i wiadomości;

d) łączenie przeglądarki i aplikacji między urządzeniami;

e) synchronizowanie unikatowych identyfikatorów; oraz

f) analizowanie, rozwijanie i ulepszanie narzędzi AddThis oraz produktów i usług Oracle.

W przypadku danych osobowych gromadzonych poza Europą, Oracle wykorzystuje dane osobowe w następujących celach biznesowych:

g) zarządzanie bezpieczeństwem naszych stron internetowych, sieci i systemów;

h) zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i możliwości prowadzenia naszej działalności.

Cele te opisano bardziej szczegółowo poniżej.

a) włączenie funkcji narzędzi AddThis

Używamy danych AddThis, aby przetwarzać Państwa żądanie udostępnienia treści za pomocą narzędzi AddThis. Używamy danych AddThis również po to, aby dostosowywać narzędzia AddThis do Państwa wzorców użytkowania.

Przykład: Odwiedzają Państwo stronę internetową i korzystają z narzędzia udostępniania AddThis na tej stronie, aby udostępnić artykuł na Facebooku.

b) umożliwienie wydawcom AddThis oraz klientom i partnerom chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud sprzedawanie produktów i usług na rzecz Państwa

Wydawcy dostarczają nam dane AddThis, abyśmy mogli tworzyć Segmenty i Profile w celu pokazywaniu Państwu spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach, tworzonych przez Oracle oraz naszych klientów i partnerów w zakresie chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud.

Przykład: Agent pracujący dla biura podróży chce dotrzeć do grupy ludzi (zwanych również grupą odbiorców), którzy mogą być zainteresowani specjalnymi ofertami podróży na Hawaje. Agent korzysta z narzędzi AddThis, żeby utworzyć grupę odbiorców zainteresowanych podróżą na Hawaje. Jeśli odwiedzili Państwo wcześniej stronę internetową biura podróży i wyrazili zainteresowanie wakacjami na Hawajach, być może zobaczą Państwo reklamy dotyczące wakacji na Hawajach, ponieważ na Państwa urządzeniu znajduje się plik cookie, który sprawia, że należą Państwo do grupy odbiorców biura podróży.

c) dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji i wiadomości

Wydawcy mogą korzystać z danych AddThis i informacji dostarczanych przez narzędzia AddThis, aby personalizować stronę internetową wydawcy.

Przykład: Odwiedzają Państwo stronę internetową i widzą na niej treść odpowiadającą Państwa zainteresowaniom. Nawiązując do przykładu powyżej — jeśli odwiedzą Państwo stronę internetową biura podróży, być może zobaczą Państwo promocje dotyczące wycieczek na Hawaje na stronie głównej tego biura podróży. Mogą Państwo wtedy zdecydować, że chcą otrzymywać dodatkowe informacje z biura podróży za pośrednictwem poczty elektronicznej i podać swój adres e-mail, aby biuro podróży mogło wysyłać Państwu oferty i promocje bezpośrednio na Państwa skrzynkę e-mail.

d) łączenie przeglądarki i aplikacji między urządzeniami

Do wiązania Profili i Segmentów, żeby umożliwić klientom i partnerom chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud łączenie Państwa segmentów zainteresowań w różnych przeglądarkach internetowych lub na różnych urządzeniach w celach opisanych w tym rozdziale.

Przykład: Są Państwo zainteresowani oferowanymi przez biuro podróży wakacjami i kliknęli na reklamę internetową biura. Pod tym samym loginem są Państwo zalogowani na kilku urządzeniach (komputer, smartfon i tablet). Partnerzy Oracle wskazali, że najpewniej z tych urządzeń korzysta ten sam użytkownik. Biuro podróży może wysyłać Państwu oferty wakacji (za pomocą zanonimizowanego identyfikatora pliku cookie) do tych różnych urządzeń.

e) synchronizowanie unikatowych identyfikatorów

Narzędzia AddThis zawierają również pliki cookie i piksele pochodzące od partnerów Oracle, aby umożliwić synchronizację niepowtarzalnych identyfikatorów pomiędzy Oracle i naszymi niezależnymi partnerami w celu ułatwienia stosowania reklamy behawioralnej online w całym ekosystemie reklamy online. Listę niezależnych partnerów Oracle można znaleźć na stronie internetowej: http://www.addthis.com/privacy/pixel-partners. Za pomocą narzędzia „rezygnacji” dostępnego poniżej mogą Państwo zrezygnować z gromadzenia Państwa danych przez Oracle i zakończyć synchronizację niepowtarzalnych identyfikatorów z naszymi niezależnymi partnerami. Więcej informacji na ten temat mogą Państwo znaleźć w rozdziale „Jakie przysługują Państwu możliwości wyboru?” poniżej.

f) analizowanie, rozwijanie i ulepszanie narzędzi AddThis oraz produktów i usług Oracle

Oracle może przetwarzać dane AddThis we własnych celach badawczych i rozwojowych. Na przykład, aby poprawić jakość danych, opracować nowe funkcje i funkcjonalności, a także na potrzeby analiz statystycznych związanych z wydajnością i działaniem chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud.

g) zarządzanie bezpieczeństwem naszych stron internetowych, sieci i systemów

Oracle może gromadzić dane dotyczące użytkowania i systemowe dane operacyjne z narzędzi AddThis w celu zarządzania bezpieczeństwem i operacjami, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci i systemów Oracle, klientów i partnerów, a także bezpieczeństwo produktów i usług. Oracle może również gromadzić dane dotyczące użytkowania i systemowe dane operacyjne z narzędzi AddThis w celu badania i zapobiegania cyberatakom, złośliwej działalności lub potencjalnym oszustwom, w tym oszustwom dotyczącym reklam, i w celu wykrywania botów.

h) zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i możliwości prowadzenia naszej działalności

W niektórych przypadkach Oracle może przetwarzać dane AddThis, żeby przestrzegać obowiązujących przepisów prawa; Przykładowo możemy robić to, żeby odpowiedzieć na żądanie od organu nadzoru lub żeby obronić się przed zarzutami prawnymi. Oracle może również przetwarzać dane AddThis na potrzeby prowadzenia działalności; przykładowo, żeby przeprowadzać audyty i dochodzenia w celach finansowych i rachunkowych, na potrzeby archiwizacji i ubezpieczeniowe.

6. Z JAKICH PLIKÓW COOKIE, ZNACZNIKÓW PIKSELOWYCH ORAZ INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII KORZYSTAJĄ NARZĘDZIA ADDTHIS?

Pliki cookie i podobne technologie (np. znaczniki pikselowe i identyfikatory urządzeń) są wykorzystywane przez Oracle oraz partnerów Oracle w zakresie technologii reklamy w celu rozpoznania Państwa lub Państwa urządzenia na różnych serwisach i urządzeniach na potrzeby określone w rozdziale 5 powyżej.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zawierają ciąg znaków i pozwalają na identyfikację danej przeglądarki internetowej na połączonym urządzeniu. Oracle i partnerzy Oracle mogą używać plików cookie m.in. po to, żeby śledzić trendy wśród użytkowników i zbierać informacje dotyczące sposobu korzystania ze stron internetowych wydawców i sposobu interakcji z reklamami. Domyślna konfiguracja większości przeglądarek obejmuje akceptację plików cookie. Mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki i spowodować odrzucanie przez nią plików cookie osób trzecich lub wyświetlanie powiadomienia przy przesyłaniu plików cookie osób trzecich. Należy zapoznać się z działem „Pomoc” w swojej przeglądarce, aby uzyskać więcej informacji o obsłudze plików cookie.

Znaczniki pikselowe (zwane także sygnalizatorami www lub czystymi GIFami) to niewidoczne piksele o wymiarze 1 x 1, które są umieszczane na stronach internetowych, które korzystają z tej technologii w celach marketingowych i testowych. Kiedy odwiedzają Państwo taką stronę internetową, znaczniki pikselowe generują ogólne powiadomienie o wizycie. Znaczniki pikselowe mogą być używane łącznie z plikami cookie lub samodzielnie. W pierwszym przypadku znaczniki pikselowe mogą śledzić aktywność na stronie internetowej na konkretnym urządzeniu i dostarczać Państwu odpowiednie reklamy internetowe. Gdy wyłączą Państwo obsługę plików cookie lub zrezygnują z nich, znaczniki pikselowe będą jedynie wykrywać unikalne odwiedziny strony internetowej i to, jak skorzystano z reklamy, lecz nie będą śledzić danej osoby, żeby dostarczyć jej odpowiednich reklam internetowych.

Powiadomienie o przekierowaniu. Podczas korzystania z narzędzi AddThis na stronie internetowej wydawcy w celu udostępniania informacji i treści udostępnianych przez wydawcę na jego stronie („zawartość wydawcy”), są Państwo przekierowywani przez stronę internetową AddThis zanim trafią Państwo na stronę docelową, gdzie chcą Państwo opublikować lub udostępnić zawartość wydawcy (np. aby udostępnić zawartość wydawcy w mediach społecznościowych, takich jak Facebook).

7. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?

Zgodnie z Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w określonych jurysdykcjach osobom, których dane dotyczą, mogą przysługiwać prawa w zakresie danych osobowych umożliwiające im zrezygnowanie z udostępniania i sprzedaży danych osobowych osobom trzecim, ich usuwania lub żądania dostępu do danych osobowych będących w posiadaniu Oracle lub za które Oracle ponosi odpowiedzialność w inny sposób.

Rezygnacja z i sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych przez Oracle Oracle daje wiele możliwości w zakresie rezygnacji z udostępniania i sprzedaży Państwa danych osobom trzecim oraz sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych przez Oracle w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.

 • Rezygnacja z AddThis. Jeśli wolą Państwo, aby Oracle i niezależni partnerzy Oracle nie otrzymywali Państwa danych osobowych za pośrednictwem plików cookie i pikseli w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z gromadzenia Państwa danych korzystając z narzędzia rezygnacji z Oracle Data Cloud dostępnego na stronie internetowej https://datacloudoptout.oracle.com/#optout. Po Państwa rezygnacji umieścimy na Państwa urządzeniu plik cookie dotyczący rezygnacji. Ten plik cookie informuje narzędzia AddThis, aby nie zawierały informacji z tego urządzenia w danych AddThis.
 • Rezygnacja z AdTech Industry. Mogą Państwo także zrezygnować z udostępniania i sprzedaży danych osobom trzecim w ramach chmury Oracle Data Cloud, korzystając z narzędzi do rezygnacji udostępnionych przez poniższe grupy branżowe:
 • Śledzenie (Do Not Track). Oracle przestrzega ustawień „Do Not Track” w przeglądarce internetowej, co oznacza, że nie będzie śledzić Państwa przeglądarki w celach marketingowych, kiedy opcja „Do Not Track” jest włączona w Państwa przeglądarce internetowej.

Należy pamiętać, że po rezygnacji przy wykorzystaniu dwóch pierwszych narzędzi będą mogli jeszcze Państwo przez jakiś czas otrzymywać wiadomości marketingowe w przypadku już trwających kampanii marketingowych. Zostaną jednak Państwo wypisani z wszelkich przyszłych kampanii marketingowych korzystających z chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud.

Należy także pamiętać, że pierwsze dwa narzędzia do rezygnacji są obecnie oparte na plikach cookie i uniemożliwiają Oracle wykorzystywanie, udostępnianie lub sprzedaż Państwa danych osobowych do reklamy opartej na zainteresowaniach w przeglądarce, w której zostały zainstalowane. W wyniku powyższego, rezygnacja będzie skuteczna jedynie w przypadku, gdy Państwa przeglądarka jest skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie osób trzecich i może nie działać, gdy pliki cookie są automatycznie blokowane lub usuwane (np. na niektórych urządzeniach mobilnych lub w systemach operacyjnych). Jeśli usuną Państwo pliki cookie, zmienią ustawienia przeglądarki, skorzystają z innej przeglądarki, komputera albo z innego systemu operacyjnego, konieczne będzie ponowne dokonanie rezygnacji. Oracle nie stosuje trwałych, niepowtarzalnych identyfikatorów do przywracania profilów, w których wcześniej zgłoszono rezygnację, lub usuniętych plików cookie.

Blokowanie wiadomości e-mail udostępnianych za pomocą narzędzi AddThis. Mogą Państwo zrezygnować z udostępniania zawartości (na przykład innym użytkownikom) za pomocą poczty e-mail, korzystając z narzędzi AddThis. Korzystając z narzędzi AddThis wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie ogólnych zasad postępowania zawartych w Warunkach świadczenia usługi AddThis. Oracle nie weryfikuje adresu e-mail podanego do udostępniania treści za pośrednictwem poczty e-mail. Oracle usunie ten adres e-mail w ciągu 90 dni po jego otrzymaniu. Aby zrezygnować z wiadomości e-mail wysyłanych przez Państwa za pomocą narzędzi AddThis, należy skorzystać z narzędzia rezygnacji dostępnego na stronie internetowej: http://www.addthis.com/privacy/email-opt-out.

Dostęp do danych osobowych
W celu skorzystania ze swojego prawa do dostępu do informacji online mogą Państwo skorzystać z Rejestru Oracle Data Cloud („Rejestr”), aby zobaczyć segmenty online, jakie Oracle powiązało z Państwa urządzeniem. Uzyskując dostęp do Rejestru, będą mogli Państwo zobaczyć rodzaje segmentów zainteresowań osób trzecich, które są udostępnianie lub sprzedawane klientom Oracle Data Cloud. Należy zauważyć, że segmenty zainteresowań, które Państwo widzą w Rejestrze, to dotyczące Państwa informacje z profilu powiązanego z konkretną przeglądarką, komputerem lub urządzeniem wykorzystywanym do przeglądania Rejestru. Podczas przeglądania Rejestru przy pomocy innej przeglądarki, komputera lub urządzenia, istnieje możliwość, że zobaczą Państwo inne segmenty. Dlatego zalecamy korzystanie z różnych przeglądarek i urządzeń podczas przeglądania Rejestru.

Usuwanie danych osobowych
Mogą Państwo wymazać lub usunąć dane AddThis, które Oracle przetwarza na temat Państwa urządzenia lub usunąć segmenty w Rejestrze, rezygnując z usług AddThis za pomocą narzędzia rezygnacji.

8. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA WYNIKAJĄCE Z KALIFORNIJSKIEJ USTAWY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW (CCPA)?

Jeśli są Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia, mogą Państwo zażądać od nas:

 • 1. ujawnienia Państwu następujących informacji, obejmujących okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

  • kategorie danych osobowych i konkretne dane, które zebraliśmy na Państwa temat, oraz kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy (patrz rozdział 4);
  • kategorie źródeł, z których zbieraliśmy takie dane osobowe (patrz rozdział 4);
  • cele biznesowe lub handlowe w zakresie gromadzenia lub sprzedaży Państwa danych osobowych (patrz rozdział 5); oraz
  • kategorie osób trzecich, którym sprzedaliśmy lub w inny sposób ujawniliśmy dane osobowe (patrz rozdział 9).
 • 2. usunięcia danych osobowych zebranych od Państwa (patrz rozdział 7); lub
 • 3. rezygnacji z jakiejkolwiek przyszłej sprzedaży Państwa danych osobowych (patrz rozdział 7).

Odpowiemy na Państwa żądanie zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeśli są Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia, mogą Państwo uzyskać informacje na temat korzystania ze swoich praw, jak opisano powyżej, kontaktując się z nami pod numerem 1-800-633-0748.

9. KIEDY I W JAKI SPOSÓB MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ DANE ADDTHIS?

Udostępnianie w ramach Oracle
Ponieważ Oracle jest firmą globalną, dane AddThis mogą być udostępniane w ramach całej ogólnoświatowej organizacji Oracle w celach biznesowych, jak określono w rozdziale 4. Lista podmiotów Oracle dostępna jest tutaj. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju. Pracownicy Oracle są upoważnieni do uzyskania dostępu do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.

Udostępnianie lub sprzedaż osobom trzecim

Oracle może udostępniać lub sprzedawać dane AddThis w celach handlowych następującym osobom trzecim:

 • klientom i partnerom w zakresie chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud, w tym dystrybutorom cyfrowym, agencjom reklamowym, wydawcom internetowym, platformom Demand Side Platform, platformom do zarządzania danymi, platformom Supply Side Platform i serwisom społecznościowym; korzystanie z danych AddThis przez klientów i partnerów w zakresie chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud zostało opisane w Polityce prywatności chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud; oraz
 • niezależnym usługodawcom, jeśli jest to konieczne do świadczenia usług chmur Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud w imieniu Oracle;

Oracle może udostępniać lub sprzedawać dane AddThis w celach biznesowych następującym osobom trzecim:

 • stosownym osobom trzecim w przypadku zmiany organizacyjnej, połączenia, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub złożenia innej dyspozycji w związku z całością lub częścią przedsiębiorstwa, majątku lub udziałów Oracle (w tym w związku z wszelkimi postępowaniami upadłościowymi i podobnymi postępowaniami);
 • odpowiednim osobom trzecim w celu ochrony praw Oracle, zapewnienia bezpieczeństwa Państwa bądź innych osób, do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa lub zapobiegania oszustwom i złośliwej działalności, do odpowiedzi na żądanie urzędu, w tym urzędów publicznych i państwowych poza Państwa krajem zamieszkania, na potrzeby dla bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania.

10. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE ADDTHIS?

Oracle zatrzymuje dane osobowe przez okresy zatrzymania określone poniżej:

Dane AddThis są przechowywane przez okres 13 miesięcy od daty ich zebrania. Próbka 1% danych AddThis („przykładowy zestaw danych”) jest przechowywana przez maksymalny okres 24 miesięcy w celu zapewnienia ciągłości biznesowej. Oracle szyfruje bezpośrednie i pośrednie identyfikatory (takie jak adres IP i identyfikator pliku cookie) w przykładowym zestawie danych. „Szyfrowanie” oznacza, że dane osobowe nie mogą być powiązane z osobą bez wykorzystania dodatkowych informacji.

11. W JAKI SPOSÓB DANE ADDTHIS SĄ ZABEZPIECZANE?

W Oracle wdrożono odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem bądź przypadkową utratą, uszkodzeniem, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, a także wszelkimi innymi formami przetwarzania w sposób niezgodny z prawem.

12. CZY ORACLE PRZETWARZA WRAŻLIWE DANE OSOBOWE?

Oracle nie tworzy żadnych segmentów zainteresowań online, które zawierałyby dane osobowe, jakie Oracle uzna za wrażliwe. Jakkolwiek rodzaje danych osobowych uznawanych za wrażliwe mogą różnić się w zależności od klienta i obowiązującego prawa, Oracle uznaje poniższe rodzaje danych osobowych za wrażliwe:

 • dokładne informacje zdrowotne, biometryczne lub genetyczne, takie jak niektóre wrażliwe dane na temat chorób, np. raka lub cukrzycy;
 • określone aspekty związane z życiem osobistym, takie jak wyznanie, preferencje polityczne lub orientacja seksualna;
 • zainteresowanie zajęciami „dla dorosłych”, takimi jak spożywanie alkoholu lub branie narkotyków, hazard, zainteresowanie bronią lub materiałami pornograficznymi; oraz
 • informacje uznawane za wrażliwe na podstawie obowiązującego prawa.

Nie zezwalamy na korzystanie z danych AddThis do celów rekrutacji, uzyskiwania pożyczek i kredytów, opieki zdrowotnej lub kwalifikacji do ubezpieczenia.

13. CZY ORACLE PRZETWARZA DANE ADDTHIS OD DZIECI?

Celowo nie zbieramy ani nie udostępniamy danych AddThis dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia. Co więcej, Oracle zabrania swoim wydawcom przekazywania Oracle danych osobowych ze stron internetowych skierowanych do dzieci, które nie ukończyły 16 lat, lub od konsumentów, o których firmy te wiedzą, że nie ukończyli 16 lat.

14. CZY ORACLE JEST CZŁONKIEM JAKICHKOLWIEK ORGANIZACJI BRANŻOWYCH?

Oracle jest członkiem kilku organizacji branżowych, takich jak Network Advertising Initiative („NAI”), Digital Advertising Alliance („DAA”), European Digital Advertising Alliance („EDAA”) oraz Interactive Advertising Bureau („IAB”) i stosuje się od ich regulacyjnych zasad. Więcej informacji na temat branży reklamowej oraz dodatkowych opcji rezygnacji znajdą Państwo na stronach internetowych tych grup branżowych.

15. ŁĄCZA DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Platforma AddThis i narzędzia AddThis zawierają łącza do stron internetowych i usług osób trzecich oraz umożliwiają Państwu udostępnianie treści na tych stronach. Udostępniając takie łącza do stron internetowych lub usług osób trzecich, lub umożliwiając udostępnianie treści, nie popieramy i nie upoważniamy tych osób trzecich ani nie oświadczamy, że jesteśmy z nimi powiązani, jak również nie popieramy polityki prywatności lub zasad i praktyk w zakresie prywatności lub bezpieczeństwa danych osób trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności dotyczącą stron internetowych i usług osób trzecich, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzą one informacje, wykorzystują je i udostępniają.

16. W JAKI SPOSÓB DANE ADDTHIS SĄ PRZETWARZANE NA CAŁYM ŚWIECIE?

Oracle jest ogólnoświatową korporacją prowadzącą działalność w ponad 80 krajach, w związku z czym dane osobowe są przetwarzane w skali globalnej. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do odbiorcy Oracle w kraju, który nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, Oracle podejmie działania w celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony Państwa danych.

17. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORACLE W PRZYPADKU PYTAŃ, UWAG LUB SKARG?

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych poprzez wypełnienie formularza zapytania i podanie wystarczających szczegółów, aby umożliwić nam właściwe zrozumienie Państwa wniosku i udzielenie odpowiedniej odpowiedzi na niego. Mogą Państwo również skontaktować się z nami pod adresem:

Oracle Corporation
Globalny inspektor ochrony danych.
Willis Tower
233 South Wacker Drive
45th Floor
Chicago, IL 60606
USA

18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW LUB SKŁADANIE SKARG

W przypadku jakichkolwiek skarg w związku ze stosowaniem się przez Oracle do postanowień niniejszej Polityki prywatności należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Oracle. Oracle zbada zgłoszenie i podejmie próbę rozstrzygnięcia skarg i sporów dotyczących wykorzystania i ujawniania danych osobowych na podstawie niniejszej Polityki prywatności zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku nierozstrzygniętych zastrzeżeń związanych z prywatnością lub korzystaniem z danych, których według Państwa nie omówiono w wystarczający sposób, prosimy o skontaktowanie się z zewnętrznym amerykańskim podmiotem zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

19. GŁÓWNA SIEDZIBA ORACLE

Centrala Oracle znajduje się pod adresem:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA
Tel.: +1.737.867.1000

Poprzednia wersja: 20.03.20

TRUSTe

Dowiedz się więcej