Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle
Polityka prywatności w zakresie narzędzi Dyn do pomiaru wydajności Internetu (Dyn Internet Performance Tools)

1. WPROWADZENIE I ZAKRES

Niniejsza Polityka prywatności w zakresie narzędzi Dyn do pomiaru wydajności Internetu („Polityka prywatności”) informuje, w jaki sposób Oracle Corporation i jej jednostki zależne („Oracle”, „my”, „nas”) gromadzą, wykorzystują, udostępniają i przetwarzają dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z usług rekurencyjnego DNS (Dyn’s Recursive DNS service), Updater Client, rozszerzenia Gauge do przeglądarki internetowej, oraz sygnalizatorów RUM („narzędzia do pomiaru wydajności Internetu”). Więcej informacji na temat praktyk Oracle dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w związku z tymi narzędziami mogą Państwo znaleźć w rozdziale 4 „DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?”

Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych gromadzonych przez klientów Oracle, gdy korzystają oni z narzędzi do pomiaru wydajności Internetu na swoich stronach internetowych i zbierają informacje na Państwa temat do własnych celów. Więcej informacji o tym, w jaki sposób nasi klienci mogą gromadzić i wykorzystywać informacje na Państwa temat na swoich stronach internetowych mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności firmy, która zgromadziła Państwa dane, a w przypadku dalszych pytań, należy skontaktować się bezpośrednio z tą firmą.

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy również danych osobowych zbieranych przez Oracle w związku z Państwa interakcjami ze stroną internetową www.dyn.com, które podlegają warunkom Polityki prywatności Oracle.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana po raz ostatni dnia 4 stycznia 2021 r. Należy jednak pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom, np. żeby dostosować się do zmieniających się wymagań biznesowych lub prawnych. Najbardziej aktualną wersję niniejszej Polityki prywatności można znaleźć na tej stronie internetowej. Oracle powiadomi Państwa o istotnych zmianach, na które chce zwrócić uwagę, również inną metodą, którą uzna za stosowną (np. w formie wyskakującego komunikatu lub umieszczonej na stronie internetowej Oracle informacji o zmianach).

ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zobacz
Więcej
 • Polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez Oracle danych osobowych konsumentów w związku z korzystaniem przez Państwa z narzędzi Dyn do pomiaru wydajności Internetu.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zobacz
Więcej
 • Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności leży po stronie Oracle Corporation i jej podmiotów stowarzyszonych.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE PRZETWARZAĆ ORACLE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle może przetwarzać Państwa dane osobowe online, które mogą pozwolić na Państwa pośrednią identyfikację.

GDZIE ORACLE UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z narzędzi do pomiaru wydajności Internetu, jak opisano w rozdziale 4, informacje są automatycznie generowane i gromadzone przez Oracle.

DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle wykorzystuje Państwa dane osobowe, aby umożliwić Państwu korzystanie z narzędzi do pomiaru wydajności Internetu, gromadzić dane na temat wydajności strony internetowej, a także rozwijać i ulepszać produkty i usługi Oracle oraz do celów bezpieczeństwa i zgodności z wymogami prawa.

W JAKI SPOSÓB ORACLE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Państwa dane osobowe są udostępniane w ramach całej organizacji Oracle, a także osobom trzecim oraz, gdy wymaga tego prawo, organom publicznym i organom administracji państwowej.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?

Zobacz
Więcej
 • Informujemy Państwa o prawach, jakie Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas informacji na Państwa temat.

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORACLE W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ, UWAG LUB SKARG?

Zobacz
Więcej
 • Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób, który nie jest zgodny z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt z Globalnym inspektorem ochrony danych.

2. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Oracle Corporation i jej podmioty powiązane są odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Lista podmiotów Oracle dostępna jest tutaj. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

3. JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I KTÓRE DOKŁADNIE INFORMACJE BĘDZIE PRZETWARZAĆ ORACLE I Z JAKICH ŹRÓDEŁ ONE POCHODZĄ?

Narzędzia Oracle do pomiaru wydajności Internetu zostały zaprojektowane w celu usprawnienia sposobu korzystania z Internetu poprzez monitorowanie wydajności urządzeń i usług związanych z Internetem, z których Państwo korzystają, aby uzyskać dostęp do Internetu. Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z narzędzi do pomiaru wydajności Internetu, jak opisano w rozdziale 4, informacje są automatycznie generowane i gromadzone przez Oracle. Dane osobowe to informacje gromadzone online za pomocą narzędzi do pomiaru wydajności Internetu, które mogą pozwolić na Państwa pośrednią identyfikację, w tym:

 • Adres IP i port
 • Kraj, województwo i miasto
 • Adres IP dostawcy rekursywnego DNS
 • Godzina i data zapytania
 • Wyszukiwana domena
 • Szczegóły zapytania (np. TTL, typ zapytania, flagi DNS, informacje DNSSEC)
 • Odpowiedź na zapytanie
 • Informacje związane z wydajnością Państwa urządzenia podczas uzyskiwania dostępu do Internetu i korzystania z niego, w tym czas poświęcony na rozwiązywanie DNS, złożenie żądania, pobranie odpowiedzi oraz całkowity czas między odpowiedzią a załadowaniem strony internetowej (określane łącznie jako „wydajność w Internecie”).

Oracle nie gromadzi bezpośrednich identyfikatorów (takich jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) za pośrednictwem narzędzi do pomiaru wydajności Internetu i nie łączy ani nie zezwala na takie łączenie swoim niezależnym partnerom wymienionych wyżej identyfikatorów pośrednich z identyfikatorami bezpośrednimi.

4. DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Oracle wykorzystuje informacje zebrane za pomocą narzędzi do pomiaru wydajności Internetu do następujących celów, które zostały szczegółowo opisane poniżej:

a) aby włączyć usługę rekursywnego DNS dla użytkowników, którzy zdecydują się korzystać z tej usługi;

b) aby włączyć analizę dla użytkowników, którzy pobiorą rozszerzenie Gauge do przeglądarki internetowej Chrome;

c) aby włączyć Dyn Updater Client w celu aktualizacji adresu IP w związku z usługami dostępu zdalnego;

d) aby gromadzić dane dotyczące wydajności strony internetowej za pomocą sygnalizatorów RUM;

e) aby analizować, rozwijać, ulepszać i optymalizować wykorzystanie, funkcjonowanie i wydajność produktów i usług Oracle;

f) aby zarządzać i przeprowadzać ocenę bezpieczeństwa naszych stron internetowych, sieci i systemów oraz umożliwiać naszym niezależnym partnerom zarządzanie i ocenę bezpieczeństwa stron internetowych, sieci i systemów; oraz

g) aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem i umożliwić prowadzenie naszej działalności.

a) aby włączyć usługę rekursywnego DNS dla użytkowników, którzy zdecydują się korzystać z tej usługi
Gromadzimy informacje, aby włączyć usługę rekursywnego DNS dla użytkowników, którzy chcą alternatywy dla istniejących rekurencyjnych resolverów DNS. Jeśli na przykład zauważą Państwo gorszą wydajność podczas korzystania z podłączonego do Internetu urządzenia, mogą Państwo włączyć na swoim urządzeniu usługę rekursywnego DNS, wskazując na rekursywne resolvery Dyn w celu poprawy wydajności Internetu.

b) aby włączyć analizę dla użytkowników, którzy pobiorą rozszerzenie Dyn Gauge do przeglądarki internetowej Chrome
Użytkownicy mogą pobrać bezpłatne rozszerzenie Dyn Gauge Chrome ze sklepu Chrome Web Store, aby przetestować i przeanalizować wydajność Internetu podczas korzystania z danego urządzenia podłączonego do internetu. Rozszerzenie Gauge Chrome umożliwia uzyskanie takich informacji, jak to, czy Państwa wolne połączenie z Internetem jest spowodowane przez WiFi, dostawcę internetu czy stronę internetową. Produkt wykorzystuje sygnalizatory RUM opisane w rozdziale 4 punkt d) poniżej.

c) aby włączyć Dyn Updater Client w celu aktualizacji adresu IP w związku z usługami dostępu zdalnego;
Usługa zdalnego dostępu Oracle umożliwia Państwu wybranie niepowtarzalnej nazwy hosta (np. MyHome.dyndns.org) i połączenie jej z dowolnym urządzeniem zgodnym z protokołem IP (takim jak router, kamera internetowa, kamera monitoringu, cyfrowy rejestrator wideo, termostat, komputer lub urządzenie do przechowywania plików), aby utworzyć własną subdomenę dostępu zdalnego. Dyn Updater Client współpracuje z usługami dostępu zdalnego, aby zapewnić aktualność Państwa dynamicznego adresu IP. Dyn Updater Client umożliwia Oracle rozpoznanie zmiany Państwa dynamicznego adresu IP i automatyczną aktualizację adresu IP subdomeny dostępu zdalnego w celu umożliwienia nieprzerwanego, zdalnego dostępu do urządzenia.

d) aby gromadzić dane dotyczące wydajności strony internetowej za pomocą sygnalizatorów RUM
Sygnalizatory RUM Oracle to technologia, która przeprowadza serię żądań małych plików, gdy użytkownicy łączą się z Internetem i korzystają z niego. Technologia ta może być wykorzystywana na wiele sposobów. Oracle może wykorzystywać sygnalizatory RUM jako „sygnalizatory WWW” (lub „pojedyncze piksele” albo „czyste” GIFy), znajdujące się na naszej stronie internetowej, które są niewidoczne dla użytkowników. Gdy na przykład odwiedzą Państwo stronę internetową Oracle, która wykorzystuje sygnalizatory RUM, Państwa przeglądarka wyśle żądania plików testowych do różnych lokalizacji w Internecie w celu określenia wydajności Internetu dla różnych centrów danych na całym świecie, co umożliwi Oracle określenie najlepszego centrum danych do wyświetlania Państwu treści za pośrednictwem dostawcy Internetu.

Oracle może również wykorzystywać swoje sygnalizatory RUM w ramach korzystania przez Państwa z innych usług Oracle, takich jak Updater Client lub rozszerzenie Dyn Gauge do przeglądarki internetowej Chrome, jak opisano powyżej. Gdy na przykład będą Państwo korzystać z rozszerzenia Dyn Gauge do przeglądarki internetowej Chrome, Państwa przeglądarka wyśle żądania plików testowych do różnych lokalizacji w Internecie w celu przekazania do panelu rozszerzenia Dyn Gauge do przeglądarki Chrome pomiarów dotyczących wydajności Państwa Internetu, które będą mogli Państwo zobaczyć. Gdy pobiorą Państwo produkt Updater Client, będzie on wysyłać żądania plików testowych do różnych lokalizacji w Internecie w celu przekazania Oracle informacji o wydajności Internetu.

e) aby analizować, rozwijać, ulepszać i optymalizować wykorzystanie, funkcjonowanie i wydajność produktów i usług Oracle
Przetwarzamy informacje zebrane za pomocą narzędzi do pomiaru wydajności Internetu w celu udoskonalenia lub opracowania nowych funkcji. Wykorzystujemy te informacje również do analiz statystycznych związanych z wydajnością i działaniem narzędzi do pomiaru wydajności Internetu.

f) aby przeprowadzać ocenę i zarządzać bezpieczeństwem naszych stron internetowych, sieci i systemów oraz umożliwiać naszym niezależnym partnerom ocenę i zarządzanie bezpieczeństwem stron internetowych, sieci i systemów;
Przetwarzamy dane osobowe w celu zarządzania zabezpieczeniami i operacjami, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych sieci i systemów oraz produktów i usług, jak również w celu badania i zapobiegania cyberatakom lub potencjalnym oszustwom. Możemy udostępniać dane naszym niezależnym partnerom, aby umożliwić im ocenę i zarządzanie bezpieczeństwem stron internetowych, sieci i systemów, a także badanie i zapobieganie cyberatakom lub potencjalnym oszustwom. Więcej informacji na temat naszych praktyk dotyczących udostępniania danych naszym partnerom znajdą Państwo w rozdziale 7.

g) aby zapewnić zgodność z obowiązującym prawem i umożliwić prowadzenie naszej działalności
W niektórych przypadkach Oracle może przetwarzać dane osobowe, żeby przestrzegać obowiązujących przepisów prawa; Przykładowo możemy robić to, żeby odpowiedzieć na żądanie od organu nadzoru lub żeby obronić się przed zarzutami prawnymi. Oracle może również przetwarzać dane osobowe na potrzeby prowadzenia działalności; przykładowo, żeby przeprowadzać audyty i dochodzenia w celach finansowych i rachunkowych, na potrzeby archiwizacji i ubezpieczeniowe.

5. JAKA JEST PODSTAWA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH W PRZYPADKU OSÓB MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA W UNII EUROPEJSKIEJ (UE)?

W przypadku danych osobowych zebranych na Państwa temat w krajach UE/EOG podstawa przetwarzania jest następująca:

 • Informacje na Państwa temat zebrane w celu umożliwienia korzystania z narzędzi do pomiaru wydajności Internetu są niezbędne do wykonania odpowiednich warunków świadczenia usługi lub umowy licencyjnej.
 • Oracle może opierać się na swoich prawnie uzasadnionych interesach, żeby przeprowadzać działania analityczne w zakresie wydajności Internetu i analizować, rozwijać, poprawiać i optymalizować strony internetowe, produkty i usługi Oracle oraz w celu oceny i zapewnienia bezpieczeństwa stron internetowych, sieci i systemów Oracle.
 • W celu zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami prawa ustawowymi i wykonawczymi, np. z wezwaniami sądowymi lub innymi żądaniami sądu.

6. PRZEZ JAKI OKRES ORACLE ZATRZYMUJE DANE OSOBOWE?

Oracle przechowuje dane osobowe zebrane przez narzędzia do pomiaru wydajności Internetu przez okres do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia gromadzenia danych przez te narzędzia. Dane zanonimizowane (takie jak zaszyfrowany adres IP, którego nie można ponownie zidentyfikować) mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

7. KIEDY I W JAKI SPOSÓB ORACLE UDOSTĘPNIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Udostępnianie w ramach Oracle
Jesteśmy organizacją globalną i dlatego informacje na Państwa temat mogą być udostępniane globalnie w całej ogólnoświatowej organizacji Oracle w celach biznesowych. Lista podmiotów Oracle dostępna jest tutaj. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju. Pracownicy Oracle są upoważnieni do uzyskania dostępu do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów i wykonywania obowiązków służbowych.

Udostępnianie osobom trzecim
Oracle może udostępniać dane osobowe w celach handlowych następującym osobom trzecim:

 • Partnerzy Oracle, tacy jak firmy zajmujące się bezpieczeństwem internetowym lub sprzedawcy detaliczni, w związku z analizami dotyczącymi bezpieczeństwa stron internetowych, ich wydajności lub wydajności Internetu. Adresy IP są skracane poprzez usunięcie ostatniego oktetu przed udostępnieniem ich firmom zajmującym się bezpieczeństwem internetowym lub sprzedawcom detalicznym do celów opisanych w rozdziale 4 punkt f) powyżej oraz
 • niezależnym usługodawcom, jeśli jest to konieczne do świadczenia usług w imieniu Oracle;

  Oracle może udostępniać dane osobowe w celach biznesowych następującym osobom trzecim:

 • stosownym osobom trzecim w przypadku zmiany organizacyjnej, połączenia, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub złożenia innej dyspozycji w związku z całością lub częścią przedsiębiorstwa, majątku lub udziałów Oracle (w tym w związku z wszelkimi postępowaniami upadłościowymi i podobnymi postępowaniami); oraz
 • jeśli jest to wymagane przepisami prawa, np. żeby podporządkować się wezwaniu sądu lub innemu żądaniu sądu, jeśli Oracle w dobrej wierze uważa, że takie ujawnienie jest konieczne do ochrony praw Oracle, bezpieczeństwa Państwa bądź innych osób, do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie oszustwa, do odpowiedzi na żądanie urzędu, w tym urzędów publicznych i państwowych poza Państwa krajem zamieszkania, na potrzeby dla bezpieczeństwa narodowego lub organów ścigania.

Kiedy osoby trzecie uzyskują dostęp do danych osobowych, Oracle podejmie odpowiednie środki umowne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest konieczne, w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującym prawem.

8. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?

Udostępnianie w ramach Oracle

Mogą Państwo odrzucić niektóre sygnalizatory www, zmieniając ustawienia przeglądarki, narzędzia DNS Updater lub oprogramowania do obsługi poczty e-mail. Wyłączenie obsługi javascript spowoduje wyłączenie sygnalizatorów RUM zintegrowanych ze stronami internetowymi i wpłynie na możliwość korzystania z narzędzi do pomiaru wydajności Internetu. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji przeglądarki lub na ekranie pomocy.

Oracle nie gromadzi bezpośrednich identyfikatorów (takich jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) za pośrednictwem narzędzi do pomiaru wydajności Internetu i nie łączy ani nie zezwala na takie łączenie swoim niezależnym partnerom identyfikatorów pośrednich zebranych przez narzędzia do pomiaru wydajności Internetu z identyfikatorami bezpośrednimi. W związku z tym żądanie dostępu, zmiany, poprawienia lub usunięcia danych zebranych za pośrednictwem narzędzi do pomiaru wydajności Internetu stanowiłoby obciążenie lub koszt nieproporcjonalny do zagrożeń dla Państwa prywatności.

9. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA WYNIKAJĄCE Z KALIFORNIJSKIEJ USTAWY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW (CCPA)?

Jeśli są Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia, mogą Państwo zażądać od nas:

 • 1. ujawnienia Państwu następujących informacji, obejmujących okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

  • kategorie danych osobowych i konkretne dane, które zebraliśmy na Państwa temat, oraz kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy (patrz rozdział 3);
  • kategorie źródeł, z których zbieraliśmy takie dane osobowe (patrz rozdział 3);
  • cele biznesowe lub handlowe w zakresie gromadzenia lub sprzedaży Państwa danych osobowych (patrz rozdział 4); oraz
  • kategorie osób trzecich, którym sprzedaliśmy lub w inny sposób ujawniliśmy dane osobowe (patrzrozdział 7).
 • 2. usunięcia danych osobowych zebranych od Państwa (patrz rozdział 8); lub
 • 3. rezygnacji z jakiejkolwiek przyszłej sprzedaży Państwa danych osobowych (patrz rozdział 8).

Odpowiemy na Państwa żądanie zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeśli są Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia, mogą Państwo uzyskać informacje na temat korzystania ze swoich praw, jak opisano powyżej, kontaktując się z nami pod numerem 1-800-633-0748.

10. CZY ORACLE ZBIERA DANE OSOBOWE OD DZIECI?

Oracle nie zbiera świadomie żadnych danych osobowych ani nie dostosowuje żadnych usług do dzieci, które nie ukończyły 16 lat.

11. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA CAŁYM ŚWIECIE?

Oracle jest globalną korporacją, która prowadzi działalność w ponad 80 krajach i w związku z tym opracowała globalne praktyki ochrony danych zaprojektowane, aby zapewniać odpowiednią ochronę danych osobowych. Należy zauważyć, że dane osobowe mogą być w miarę potrzeb przekazywane, odczytywane i przechowywane na całym świecie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

12. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONE SĄ DANE PAŃSTWA DOTYCZĄCE?

W Oracle wdrożono odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem bądź przypadkową utratą, uszkodzeniem, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, a także wszelkimi innymi formami przetwarzania w sposób niezgodny z prawem.

13. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORACLE W PRZYPADKU PYTAŃ, UWAG LUB SKARG?

Oracle powołała Globalnego inspektora ochrony danych. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób niezgodny z Polityką prywatności lub Państwa wyborami bądź w razie dalszych pytań, uwag lub sugestii dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z Globalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez wypełnienie formularza zapytania.

Pisemne zapytania do Globalnego inspektora ochrony danych można wysyłać na poniższy adres:

Oracle Corporation
Globalny inspektor ochrony danych
Willis Tower
233 South Wacker Drive
45th Floor
Chicago, IL 60606
USA.

14. ROZSTRZYGANIE SPORÓW LUB SKŁADANIE SKARG

W przypadku nierozstrzygniętych zastrzeżeń związanych z prywatnością lub korzystaniem z danych, których według Państwa nie omówiono w wystarczający sposób, prosimy o skontaktowanie się z zewnętrznym amerykańskim podmiotem zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. W określonych przypadkach mogą Państwo wystąpić o wiążący arbitraż, jeśli pozostałe procedury rozstrzygania sporów zostały wykorzystane. Jeśli mają Państwa miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, mają Państwo także prawo do złożenia skargi do właściwego urzędu ochrony danych.

15. GŁÓWNA SIEDZIBA ORACLE

Główna siedziba Oracle znajduje się pod adresem:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA
Tel.: +1.737.867.1000

Poprzednia wersja: 20.10.20

TRUSTe

Dowiedz się więcej