Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle
Ustawienia w zakresie prywatności

Preferencje, rezygnacja oraz mechanizmy dostępu do danych w UE/EOG

Oprócz określonych wyborów, które mogą być opisane w naszej polityce prywatności, Oracle zapewnia Państwu następujące mechanizmy dostosowywania i kontroli swoich preferencji w odniesieniu do danych osobowych. W razie pytań lub zastrzeżeń w odniesieniu do któregokolwiek z tych mechanizmów wyboru prosimy wypełnić nasz formularz zapytania.


Adres e-mail i informacje o profilu

W celu dostosowania i kontrolowania swoich preferencji w zakresie otrzymywania informacji drogą elektroniczną od firmy Oracle lub partnerów firmy Oracle, w tym zapisania się (lub wypisania się) ze społeczności Oracle, newsletterów i ogólnych obszarów zainteresowań za pośrednictwem Państwa profilu Oracle należy zalogować się na stronie https://profile.oracle.com/ i wykonać instrukcje, aby “zaktualizować swój profil.”

Mogą Państwo zrezygnować z marketingu e-mailowego poprzez modyfikację swojego profilu online zgodnie z powyższym opisem lub korzystając z ogólnego zautomatyzowanego łącza do rezygnacji z subskrypcji, które znajduje się w wiadomościach e-mail o charakterze marketingowym przesyłanych przez Oracle.

Mogą Państwo znaleźć informacje o automatycznej rezygnacji z subskrypcji z komunikacji marketingowej oraz zgłosić chęć rezygnacji z działań marketingowych prowadzonych telefonicznie i za pośrednictwem poczty na naszej stronie pomocy dotyczącej konta na stronie Oracle.com.


Ustawienia plików cookie na stronach internetowych Oracle

Oracle umożliwia Państwu rezygnację z plików cookie, które nie są wymagane do działania głównych funkcji strony. Firma Oracle używa narzędzia konfiguracji plików cookie do przetwarzania reklam internetowych oraz śledzenia preferencji. Po skonfigurowaniu preferencji dotyczących plików cookie firma Oracle będzie postępować zgodnie z ustawieniami określonymi przez Państwa w narzędziu konfiguracji. Należy pamiętać, że jeśli Państwo usuną swoje pliki cookie lub będą korzystać z innej przeglądarki lub komputera, konieczne będzie ich ponowne skonfigurowanie. Ustawienia plików cookie dla stron internetowych Oracle można zobaczyć lub zmienić, klikając tutaj lub korzystając z odnośników znajdujących się na dole stron internetowych Oracle.


Monitoring stron internetowych i analizy

Oracle Marketing Cloud
Eloqua i Maxymiser dostarczają swoim klientom usługi pomiaru wskaźników na stronach internetowych i usługi personalizacji stron internetowych. Odwiedzający te strony internetowe mogą decydować, czy ich dane będą wykorzystane do świadczenia powyższych usług. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były uwzględniane przy usługach świadczonych przez Eloqua lub Maxymiser, mogą Państwo zgłosić swój sprzeciw. Tutaj mogą Państwo zobaczyć informacje na temat swoich obecnych ustawień dotyczących sprzeciwu i dokonać odpowiedniego wyboru.

Adobe
Należy kliknąć tutaj, aby zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych do analizy stron internetowych i usług ich personalizacji świadczonych przez Adobe.


Reklama oparta na zainteresowaniach z wykorzystaniem Oracle Data Cloud

Oracle Data Cloud ułatwia naszym klientom zbieranie i korzystanie z danych w związku z reklamą opartą na zainteresowaniach. Aby uzyskać więcej informacji o tych usługach, rodzajach zbieranych danych i sposobie, w jaki są wykorzystywane, należy kliknąć tutaj.

Rezygnacja online. Jeśli przeglądarka akceptuje pliki cookie, mogą Państwo zrezygnować bezpośrednio z reklam Oracle Data Cloud opartych na zainteresowaniach przesyłanych przez strony trzecie poprzez pobranie pliku cookie rezygnacji Oracle Data Cloud („plik cookie rezygnacji”). Ten plik cookie, gdy jest przechowywany w przeglądarce, uniemożliwia Oracle Data Cloud przetwarzanie danych osobowych w ramach usług Oracle Data Cloud. Aby uzyskać dostęp i dowiedzieć się więcej o pliku cookie rezygnacji, należy przejść tutaj.

Mogą Państwo zrezygnować, korzystając z narzędzi udostępnianych przez następujące organizacje branżowe:


Rezygnacja offline. Oracle Data Cloud szanuje Państwa decyzję o rezygnacji z użycia informacji offline do celów realizacji bezpośrednich kampanii pocztowych lub użycia informacji offline do celów reklamy opartej na zainteresowaniach. W celu przetworzenia Państwa dyspozycji o rezygnacji potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail. Aby złożyć dyspozycję rezygnacji offline, należy przejść tutaj.

Informacja: Więcej informacji na temat opcji rezygnacji Oracle Data Cloud można znaleźć w Polityce prywatności Marketing Cloud & Oracle Data Cloud.


Proces żądania danych i prawa osoby, której dane dotyczą, zamieszkałej w UE/EOG

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, osobom w krajach UE/EOG oraz innych jurysdykcjach mogą przysługiwać prawa w zakresie danych osobowych umożliwiające im żądanie dostępu do danych osobowych, ich usuwania, poprawiania, ograniczania ich wykorzystywania bądź prawa do otrzymania kopii swoich danych osobowych będących w posiadaniu firmy Oracle lub za które firma Oracle ponosi odpowiedzialność w inny sposób. Należy kliknąć tutaj, aby dowiedzieć się, jak skorzystać z tych praw.


Dowiedz się więcej