Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle
Ustawienia w zakresie prywatności

Preferencje, rezygnacja oraz mechanizmy dostępu do danych w UE/EOG

Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami dotyczącymi prywatności, aby uzyskać informacje dotyczące Państwa relacji z Oracle. Poniżej Oracle podsumowuje mechanizmy rezygnacji opisane w zasadach dotyczących prywatności. W razie pytań lub zastrzeżeń w odniesieniu do któregokolwiek z tych mechanizmów prosimy wypełnić nasz formularz zapytania.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), Kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, osobom w krajach UE/EOG oraz innych jurysdykcjach mogą przysługiwać prawa w zakresie danych osobowych umożliwiające im żądanie dostępu do danych osobowych, ich usuwania, poprawiania, kasowania lub ograniczania ich wykorzystywania bądź prawa do otrzymania kopii swoich danych osobowych będących w posiadaniu Oracle lub za które Oracle ponosi odpowiedzialność w inny sposób. Instrukcje dotyczące skorzystania z tych praw.


Adres e-mail i informacje o profilu

W celu dostosowania i kontrolowania swoich preferencji w zakresie otrzymywania informacji drogą elektroniczną od Oracle lub partnerów Oracle, w tym zapisania się (lub wypisania się) ze społeczności Oracle, newsletterów i ogólnych obszarów zainteresowań za pośrednictwem Państwa profilu Oracle należy zalogować się na stronie https://profile.oracle.com/ i wykonać instrukcje, aby “zaktualizować swój profil.”

Mogą Państwo zrezygnować z marketingu e-mailowego poprzez modyfikację swojego profilu online zgodnie z powyższym opisem lub korzystając z ogólnego zautomatyzowanego łącza do rezygnacji z subskrypcji, które znajduje się w wiadomościach e-mail o charakterze marketingowym przesyłanych przez Oracle.

Informacje o automatycznej rezygnacji z subskrypcji komunikacji marketingowej oraz o zgłoszeniu wniosku o zaprzestanie działań marketingowych prowadzonych telefonicznie i za pośrednictwem poczty mogą Państwo znaleźć na naszej stronie pomocy dotyczącej konta na stronie Oracle.com.


Ustawienia plików cookie na stronach internetowych Oracle

Oracle umożliwia Państwu rezygnację z plików cookie, które nie są wymagane do działania głównych funkcji strony. Oracle używa narzędzi konfiguracji plików cookie do przetwarzania reklam internetowych oraz śledzenia preferencji. Po skonfigurowaniu preferencji dotyczących plików cookie Oracle będzie postępować zgodnie z ustawieniami określonymi przez Państwa w narzędziu konfiguracji. Należy pamiętać, że jeśli Państwo usuną swoje pliki cookie lub będą korzystać z innej przeglądarki lub komputera, konieczne będzie ich ponowne skonfigurowanie. Ustawienia plików cookie dla stron internetowych Oracle można zobaczyć lub zmienić korzystając z odnośnika do „Ustawień plików cookie” znajdującego się na dole stron internetowych Oracle.


Monitoring stron internetowych i analizy

Oracle Marketing Cloud
Eloqua i Maxymiser dostarczają swoim klientom usługi pomiaru wskaźników na stronach internetowych i usługi personalizacji stron internetowych. Odwiedzający te strony internetowe mogą decydować, czy ich dane będą wykorzystane do świadczenia powyższych usług. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były uwzględniane przy usługach świadczonych przez Eloqua lub Maxymiser, mogą Państwo zgłosić swój sprzeciw. Mogą Państwo wyświetlić informacje na temat swoich obecnych ustawień dotyczących rezygnacji i dokonać odpowiedniego wyboru.

Adobe
Rezygnacja z wykorzystywania Państwa danych do analizy stron internetowych i usług ich personalizacji świadczonych przez Adobe.


Reklama oparta na zainteresowaniach z wykorzystaniem Oracle Data Cloud

Oracle Data Cloud ułatwia naszym klientom zbieranie i korzystanie z danych w związku z reklamą opartą na zainteresowaniach. Więcej informacji na temat mechanizmów rezygnacji z Oracle Data Cloud oraz informacji na temat dostępu do danych zgromadzonych i przetwarzanych przez Oracle Data Cloud można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej dostępu i rezygnacji z Oracle Data Cloud, dostępnej pod adresem: https://datacloudoptout.oracle.com.

Dodatkowe informacje na temat mechanizmów rezygnacji oraz informacje o usługach Oracle Data Cloud, typach gromadzonych danych i sposobach ich wykorzystania można znaleźć w Polityce prywatności chmur Marketing Cloud i Oracle Data Cloud.

TRUSTe

Dowiedz się więcej