Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne
  • Prywatność

Ustawienia w zakresie prywatności

Ustawienia i mechanizmy rezygnacji

Oracle prowadzi działania marketingowe oparte na zgodzie odbiorcy oraz na śledzeniu jego działań. W tym zakresie Oracle oferuje następujące możliwości dostosowania i kontroli Państwa ustawień: W przypadku problemów z którymkolwiek z mechanizmów wyboru wymienionych poniżej należy wypełnić formularz zapytania.


Adres e-mail i informacje o profilu

W celu dostosowania i kontrolowania swoich ustawień otrzymywania informacji drogą elektroniczną, w tym zapisania się (lub wypisania się) ze społeczności Oracle, newsletterów i ogólnych obszarów zainteresowań za pośrednictwem Państwa profilu Oracle należy się zalogować na stronie https://profile.oracle.com/ i podążać za wskazówkami do pozycji „zaktualizuj mój profil”.

Mogą Państwo zrezygnować z marketingu e-mailowego poprzez modyfikację swojego profilu online zgodnie z powyższym opisem lub korzystając z ogólnego zautomatyzowanego łącza do rezygnacji z subskrypcji, które znajduje się w wiadomościach e-mail o charakterze marketingowym przesyłanych przez Oracle.

Mogą Państwo znaleźć informacje o automatycznej rezygnacji z subskrypcji z komunikacji marketingowej oraz zgłosić chęć rezygnacji z działań marketingowych prowadzonych telefonicznie i pocztą na naszej Stronie pomocy dotyczącej konta na stronie Oracle.com.


Ustawienia plików cookie na stronach internetowych Oracle

Oracle umożliwia Państwu rezygnację z plików cookie, które nie są wymagane do działania kluczowych funkcjonalności strony. Oracle korzysta ze swojego narzędzia do konfiguracji ustawień plików cookie do przetwarzania reklam w internecie oraz śledzenia, ale nie przetwarza żadnych innych sygnałów o zakazie śledzenia (Do Not Track). Po skonfigurowaniu swoich ustawień dotyczących plików cookie, Oracle będzie stosować się do Państwa poszczególnych wyborów. Należy pamiętać, że jeśli Państwo usuną swoje pliki cookie lub będą korzystać z innej przeglądarki lub komputera, konieczne będzie ich ponowne skonfigurowanie. Ustawienia plików cookie dla stron internetowych Oracle można zobaczyć lub zmienić klikając tutaj lub korzystając z odnośników znajdujących się na dole stron internetowych Oracle.


Monitoring stron internetowych i analizy

Oracle Marketing Cloud
Eloqua i Maxymiser dostarczają swoim klientom usługi pomiaru wskaźników na stronach internetowych i personalizacji stron internetowych. Odwiedzający te strony internetowe mogą decydować czy ich dane będą wykorzystane do świadczenia powyższych usług. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były uwzględniane przy usługach świadczonych przez Eloqua lub Maxymiser, mogą Państwo zgłosić swój sprzeciw. Tutaj mogą Państwo zobaczyć informacje na temat swoich obecnych ustawień dotyczących sprzeciwu i dokonać odpowiedniego wyboru.

Adobe
Należy kliknąć tutaj, aby zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych do analizy stron internetowych i usług ich personalizacji świadczonych przez Adobe.


Reklama oparta na zainteresowaniach z wykorzystaniem Oracle Data Cloud

Oracle Data Cloud (ODC) ułatwia naszym klientom zbieranie i korzystanie z danych w związku z reklamą opartą na zainteresowaniach. Aby uzyskać więcej informacji o tych usługach, rodzajach zbieranych danych i sposobie, w jaki są wykorzystywane, należy kliknąć tutaj.

Rezygnacja z Informacji Marketingowych Online. Jeśli Państwa przeglądarka akceptuje pliki cookie, mogą Państwo dokonać bezpośredniej rezygnacji z reklam opartych na zainteresowaniach od osób trzecich korzystających z usługi ODC, pobierając plik cookie informujący o sprzeciwie (dalej jako „Opt-Out Cookie”) dla usług Dialogix i BlueKai. Po umieszczeniu w Państwa przeglądarce plik Opt-Out Cookie zapobiegnie tworzeniu Segmentów Zainteresowań przez usługę ODC w oparciu o informacje zebrane z przeglądarki. Aby uzyskać dostęp i dowiedzieć się więcej o pliku Opt-Out Cookie należy przejść tutaj.

Mogą Państwo dokonać rezygnacji, korzystając z narzędzi udostępnianych przez następujące organizacje branżowe przynależność Oracle do poniższych organizacji może być oznaczona nazwą „BlueKai” lub „Datalogix”:

Rezygnacja z Informacji Marketingowych Offline. Usługa ODC uwzględnia Państwa decyzję o sprzeciwie wobec korzystania z Informacji Marketingowych Offline do przeprowadzania kampanii poza internetem przy użyciu przesyłek reklamowych lub reklamy online opartej na zainteresowaniach. W celu przetworzenia Państwa dyspozycji o rezygnacji potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail. Aby złożyć dyspozycję rezygnacji offline, należy przejść tutaj.

Informacja: W celu uzyskania dalszych informacji o opcjach złożenia dyspozycji rezygnacji w związku z usługą ODC należy zapoznać się z polityką prywatności OMC/ODC.

Ostatnie przejęcia: Oracle niedawno przejęła spółki, które są zaangażowane w reklamę online opartą na zainteresowaniach. Spółki te niedługo zaczną stosować politykę prywatności OMC/ODC, jako obowiązującą. Należy zauważyć, że postanowienia ich polityki prywatności pozostaną w mocy do momentu zakończenia okresu przejściowego. W celu uzyskania dalszych informacji o tych usługach, rodzajach zbieranych danych i ich wykorzystaniu oraz opcjach rezygnacji należy zapoznać się z polityką prywatności przejętych spółek.


Dowiedz się więcej