Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

  • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
  • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
  • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
  • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle
Ustawienia w zakresie prywatności

Preferencje, rezygnacja oraz mechanizmy dostępu do danych w UE/EOG

Oprócz określonych wyborów, które mogą być opisane w naszej polityce prywatności, Oracle zapewnia Państwu następujące mechanizmy dostosowywania i kontroli swoich preferencji w odniesieniu do danych osobowych. W razie pytań lub zastrzeżeń w odniesieniu do któregokolwiek z tych mechanizmów wyboru prosimy wypełnić nasz formularz zapytania.


Adres e-mail i informacje o profilu

W celu dostosowania i kontrolowania swoich preferencji w zakresie otrzymywania informacji drogą elektroniczną od Oracle lub partnerów Oracle, w tym zapisania się (lub wypisania się) ze społeczności Oracle, newsletterów i ogólnych obszarów zainteresowań za pośrednictwem Państwa profilu Oracle należy zalogować się na stronie https://profile.oracle.com/ i wykonać instrukcje, aby “zaktualizować swój profil.”

Mogą Państwo zrezygnować z marketingu e-mailowego poprzez modyfikację swojego profilu online zgodnie z powyższym opisem lub korzystając z ogólnego zautomatyzowanego łącza do rezygnacji z subskrypcji, które znajduje się w wiadomościach e-mail o charakterze marketingowym przesyłanych przez Oracle.

Informacje o automatycznej rezygnacji z subskrypcji z komunikacji marketingowej oraz o zgłoszeniu wniosku o zaprzestanie działań marketingowych prowadzonych telefonicznie i za pośrednictwem poczty mogą Państwo znaleźć na naszej stronie pomocy dotyczącej konta na stronie Oracle.com.


Ustawienia plików cookie na stronach internetowych Oracle

Oracle umożliwia Państwu rezygnację z plików cookie, które nie są wymagane do działania głównych funkcji strony. Oracle używa narzędzia konfiguracji plików cookie do przetwarzania reklam internetowych oraz śledzenia preferencji. Po skonfigurowaniu preferencji dotyczących plików cookie Oracle będzie postępować zgodnie z ustawieniami określonymi przez Państwa w narzędziu konfiguracji. Należy pamiętać, że jeśli Państwo usuną swoje pliki cookie lub będą korzystać z innej przeglądarki lub komputera, konieczne będzie ich ponowne skonfigurowanie. Ustawienia plików cookie dla stron internetowych Oracle można zobaczyć lub zmienić tutaj lub korzystając z odnośników znajdujących się na dole stron internetowych Oracle.


Monitoring stron internetowych i analizy

Oracle Marketing Cloud
Eloqua i Maxymiser dostarczają swoim klientom usługi pomiaru wskaźników na stronach internetowych i usługi personalizacji stron internetowych. Odwiedzający te strony internetowe mogą decydować, czy ich dane będą wykorzystane do świadczenia powyższych usług. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były uwzględniane przy usługach świadczonych przez Eloqua lub Maxymiser, mogą Państwo zgłosić swój sprzeciw. Mogą Państwo wyświetlić informacje na temat swoich obecnych ustawień dotyczących rezygnacji i dokonać odpowiedniego wyboru.

Adobe
Rezygnacja z wykorzystywania Państwa danych do analizy stron internetowych i usług ich personalizacji świadczonych przez Adobe.


Reklama oparta na zainteresowaniach z wykorzystaniem Oracle Data Cloud

Oracle Data Cloud ułatwia naszym klientom zbieranie i korzystanie z danych w związku z reklamą opartą na zainteresowaniach. Można wyświetlić dalsze informacje o tych usługach, rodzajach zbieranych danych i sposobie, w jaki są wykorzystywane.

Rezygnacja online. Jeśli przeglądarka akceptuje pliki cookie, mogą Państwo zrezygnować bezpośrednio z reklam Oracle Data Cloud opartych na zainteresowaniach przesyłanych przez strony trzecie poprzez pobranie pliku cookie rezygnacji Oracle Data Cloud („plik cookie rezygnacji”). Ten plik cookie, gdy jest przechowywany w przeglądarce, uniemożliwia Oracle Data Cloud przetwarzanie danych osobowych w ramach usług Oracle Data Cloud. Więcej informacji na temat pliku cookie rezygnacji i dostęp do niego.

Mogą Państwo zrezygnować, korzystając z narzędzi udostępnianych przez następujące organizacje branżowe:

 

Rezygnacja offline. Oracle Data Cloud szanuje Państwa decyzję o rezygnacji z użycia informacji offline do celów realizacji bezpośrednich kampanii pocztowych lub użycia informacji offline do celów reklamy opartej na zainteresowaniach. W celu przetworzenia Państwa dyspozycji o rezygnacji potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu i adresu e-mail. Dostęp do rezygnacji offline.

Informacja: Więcej informacji na temat opcji rezygnacji Oracle Data Cloud można znaleźć w Polityce prywatności Marketing Cloud & Oracle Data Cloud.


Proces żądania danych i prawa osoby, której dane dotyczą, zamieszkałej w UE/EOG

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, osobom w krajach UE/EOG oraz innych jurysdykcjach mogą przysługiwać prawa w zakresie danych osobowych umożliwiające im żądanie dostępu do danych osobowych, ich usuwania, poprawiania, ograniczania ich wykorzystywania bądź prawa do otrzymania kopii swoich danych osobowych będących w posiadaniu Oracle lub za które Oracle ponosi odpowiedzialność w inny sposób. Instrukcje dotyczące skorzystania z tych praw.

TRUSTe

Dowiedz się więcej