Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne
 • Prywatność

Polityka prywatności Oracle

Oracle szanuje Państwa preferencje w zakresie zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Niniejsze polityki prywatności są dostosowane do różnych sposobów, w jakie Państwa Dane Osobowe są zbierane w ramach poszczególnych obszarów działalności i ofert Oracle.

Oracle Corporation oraz nasze spółki zależne i partnerzy (dalej „Oracle” lub „my”, „nasz” itp.) szanuje Państwa preferencje w zakresie postępowania z danymi osobowymi, które możemy zbierać. Niniejsza Polityka (dalej „Polityka”) informuje o sposobie, w jaki zbieramy Państwa dane osobowe, o sposobie, w jaki mogą Państwo kontrolować ich wykorzystanie oraz opisuje stosowane przez nas praktyki w związku z informacjami zbieranymi za pośrednictwem rożnych stron internetowych Oracle, które zawierają łącza lub odniesienia do niniejszej Polityki (takich jak nasze strony internetowe, aplikacje komputerowe lub mobilne, strony w mediach społecznościowych oraz wiadomości e-mail przesyłane w formacie HTML) oraz w ramach sprzedaży w sklepach stacjonarnych i w działaniach marketingowych (łącznie „Kanały”).

Kanały mogą zawierać łącza lub możliwość połączenia się ze stronami internetowymi, usługami, sieciami społecznościowymi lub aplikacjami, których właścicielem nie jest Oracle. Kliknięcie w nie lub aktywacja tych połączeń może umożliwić osobom trzecim zbieranie lub udostępnianie informacji o Państwu. Te strony i usługi osób trzecich nie są przez nas kontrolowane. Zachęcamy do sprawdzania polityki prywatności i warunków korzystania z wszelkich stron internetowych i usług, których właścicielem nie jest Oracle, zanim przekażą im Państwo swoje dane osobowe.


Zbierane przez nas Dane Osobowe i Inne Informacje

W ramach komunikacji i korzystania z Kanałów, Oracle może zbierać Dane Osobowe, które stanowią dane, które umożliwiają identyfikację konkretnej osoby lub odnoszą się do konkretnej osoby. Dane osobowe mogą zawierać między innymi:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, adresy e-mail i numery telefonu;
 • cechy behawioralne lub demograficzne, które zostaną powiązane z informacjami określającymi tożsamość;
 • przeszłe zachowanie transakcyjne na Kanałach;
 • informacje uzyskane od stron trzecich w Państwa interesie;
 • informacje o Państwa spółce, takie jak nazwa spółki, wielkość i lokalizacja oraz Państwa funkcja w spółce.

Oracle może także zbierać Inne Informacje pochodzące z komunikacji z Państwem oraz z korzystania przez Państwa z Kanałów i stron internetowych, których właścicielem nie jest Oracle, które nie umożliwiają określenia Państwa tożsamości oraz nie odnoszą się bezpośrednio do danej osoby. Inne informacje mogą zawierać między innymi:

 • unikalny identyfikator (ID), taki jak plik cookie zapisany na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu;
 • adres protokołu internetowego (dalej „adres IP”) oraz informacje uzyskane z adresu IP, takie jak położenie geograficzne;
 • informacje na temat urządzeń, takie jak informacje zawarte w nagłówkach HTTP (zdefiniowane poniżej) lub innych sygnałach protokołu transferu internetowego, informacje o wyszukiwarkach lub typie i wersji urządzenia, systemie operacyjnym, ciągach identyfikacyjnych oraz informacje wynikające z obecności lub wykorzystania „aplikacji” na urządzeniach mobilnych, jak również informacje o rozdzielczość monitora oraz preferowanym języku użytkownika;
 • dane dotyczące Państwa korzystania z Kanałów, np. informacje o kliknięciach w strony internetowe, odwiedziny na stronach internetowych i w obszarach wypełnionych treścią, informacje o dacie i godzinie wykonywania poszczególnych czynności;
 • wyszukiwanie internetowe, które Państwo wykonali w celu lokalizacji i przejścia do Kanałów.

W niektórych przypadkach możemy powiązać Inne Informacje z Danymi Osobowymi, np. pozyskać położenie geograficzne z adresu IP i powiązać dane behawioralne dotyczące korzystania przez Państwa z Kanałów z Państwa nazwiskiem. W przypadku powiązania Innych Informacji z Danymi Osobowymi będziemy je traktować jak Dane Osobowe.


Sposób wykorzystywania przez nas danych i udostępniania ich

Dane Osobowe

Oracle wykorzystuje Dane Osobowe, które zbiera (o ile nie zostanie to ograniczone przez obowiązujące przepisy prawa) do następujących celów:

Przeprowadzanie transakcji; Oracle może wykorzystywać Dane Osobowe do przeprowadzania z Państwem transakcji.

Przetwarzanie transakcji; Oracle może wykorzystywać Dane Osobowe oraz informacje finansowe, dane karty kredytowej oraz informacje o płatnościach do przetwarzania Państwa transakcji.

Udzielanie wsparcia lub świadczenie innych usług; Oracle może wykorzystywać Państwa Dane Osobowe do świadczenia dla Państwa usług wsparcia lub innych zamówionych przez Państwa usług oraz do przeprowadzania aktualizacji produktów, oraz przekazywania łat i poprawek oraz innych komunikatów operacyjnych.

Dostosuj marketing do swoich potrzeb. Oracle może wykorzystywać Państwa Dane Osobowe do informowania Państwa o nowych wersjach produktów oraz o rozwoju usług, a także do reklamowania produktów i usług Oracle zgodnie z niniejsza Polityką. Państwa odwiedziny na stronie, doświadczenie marketingowe i komunikacja zostaną dostosowane do Państwa zainteresowań na podstawie Danych Osobowych. Oracle może przekazać Państwa informacje kontaktowe do właściwego dystrybutora lub odsprzedawcy Oracle, który może podjąć dalsze działania w zakresie Państwa zainteresowań. Ponadto Oracle może przekazać Państwa Dane Osobowe określonym partnerom oferującym produkty i usługi komplementarne oraz może przekazać Inne Informacje osobom trzecim, żeby dostosować reklamy do Państwa zainteresowań. Powyższe sposoby wykorzystania Innych Informacji nie są obowiązkowe i mogą być przez Państwa kontrolowane. Prosimy o zapoznanie się z działem „Rejestracja i ustawienia w zakresie prywatności” poniżej, gdzie znajdą Państwo informacje na temat możliwości rezygnacji.

Odpowiadanie na Państwa wnioski. Oracle może również skorzystać z Państwa Danych Osobowych, żeby bezpośrednio odpowiadać na Państwa wnioski dot. informacji (w tym w zakresie zamówień biuletynu oraz na inne konkretne wnioski) czy zapytania.

Udostępnianie społeczności Oracle online; niektóre Kanały umożliwiają uczestniczenie w dyskusjach, tworzenie profilów, zamieszczanie komentarzy, ofert lub innych możliwości, bezpośrednie rozmowy z innymi użytkownikami lub nawiązywanie kontaktu w inny sposób. Niektóre z tych usług są moderowane i mogą nie być dostępne ze względów technicznych. Oracle nie kontroluje treści zamieszczanych przez użytkowników ww. forów lub sieci społecznościowych. Należy dokładnie przemyśleć czy chcą Państwo zamieszczać na tych forach lub w sieciach społecznościowych Dane Osobowe oraz czy chcą umożliwić innym osobom dostęp do swojego profilu. Ponadto należy odpowiednio dostosować wszelkie zamieszczane treści. Należy również zapoznać się z wszelkimi dodatkowymi postanowieniami i warunkami, które mogą dotyczyć korzystania przez Państwa z tych Kanałów. Aby zarządzać Państwa Danymi Osobowymi lub usunąć je z naszych społeczności online należy wypełnić formularz zgłoszenia. Poinformujemy Państwa, jeśli nie będziemy w stanie usunąć Państwa Danych Osobowych.

Komunikowanie się z Państwem za pośrednictwem sieci społecznościowych osób trzecich. Oracle może wykorzystywać Państwa Dane Osobowe do komunikowania się z Państwem za pośrednictwem sieci społecznościowych osób trzecich. Komunikacja Oracle z Państwem za pośrednictwem sieci społecznościowych osób trzecich podlega polityce prywatności i warunkom korzystania z tych sieci.

Zamieszczanie opinii. Zamieszczamy w naszych Kanałach opinie, które mogą zawierać Dane Osobowe. Przed publikacją opinii musimy uzyskać od Państwa zgodę na jej zamieszczenie i opatrzenie jej Państwa imieniem i nazwiskiem. Jeśli chcą Państwo zaktualizować lub usunąć swoją opinię, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz podanie w nim Państwa imienia i nazwiska, miejsca, w którym dana opinia się znajduje oraz swoich danych kontaktowych.

Zarządzanie pobieraniem produktów i zgodnością z licencją. W przypadku pobierania produktów z naszych Kanałów, Oracle wykorzystuje Dane Osobowe do potwierdzenia określonych informacji o Państwa zamówieniu (np. aby upewnić się, że proces pobierania przebiegł prawidłowo), rozmowy na temat pobranych produktów lub przekazywania informacji o charakterze marketingowym lub sprzedażowym w związku z powiązanymi produktami i usługami. Oracle może także wykorzystywać Dane Osobowe do kontaktu z Państwem, potwierdzania stosowania się do postanowień licencji oraz innych warunków korzystania oraz do dzielenia się tymi informacjami z Państwa firmą.

Wybieranie treści, poprawianie jakości i ułatwianie korzystania z Kanałów. Oracle może wykorzystywać Państwa Dane Osobowe, aby pomóc w tworzeniu i personalizacji treści w naszych Kanałach, ułatwiać korzystanie z naszych kanałów (np. w celu ułatwienia nawigacji i procesu logowania, unikania wprowadzania duplikatów informacji, poprawy bezpieczeństwa, zapamiętywać produkty dodawane do koszyka oraz zachowywać dane o zamówieniu pomiędzy sesjami), poprawić jakość, śledzić reakcję na kampanie marketingowe (w tym reklamy online i marketing e-mail) oraz do analizować wskaźniki odpowiedzi strony.

Przekazywanie różnym społecznościom Oracle, np. partnerom, stosownych powiadomień o produktach oraz aktualizacjach. Jeśli zarejestrują się Państwo w społeczności Oracle lub w jednym z programów (np. w sieci partnerskiej Oracle, sieci technologicznej Oracle lub na Oracle.com), Oracle będzie Państwu przekazywać informacje dotyczące kwestii, którymi wyrazili Państwo zainteresowanie, np. wydanie nowych produktów, informacje, aktualizacje, ceny, warunki, oferty specjalne i kampanie powiązane.

Prowadzenie wspólnej sprzedaży lub promocji produktów. Oracle i jej partnerzy mogą wspólnie prowadzić sprzedaż lub promocję produktów. W ramach takich promocji zawsze będą wskazywani wszyscy partnerzy, którzy są w nią zaangażowani. Zarówno Oracle, jak i partner (partnerzy), będą mieć dostęp do Państwa Danych Osobowych i mogą Państwo otrzymywać informacje sprzedażowe lub mające na celu promocję produktów zarówno od Oracle, jak i od jej partnerów. W takim przypadku każda ze stron będzie odpowiedzialna we własnym zakresie za zarządzanie korzystaniem z Danych Osobowych zebranych w ramach wspólnej sprzedaży lub promocji produktów. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności naszych partnerów w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania związane z ich postępowaniem z Państwa danymi.

Ulepszanie produktów, usług i doświadczenia. Oracle może wykorzystywać Państwa Dane Osobowe do oceny i ulepszania swoich produktów, usług, działań marketingowych i relacji z klientami.

Komunikacja z Państwem w sprawie konferencji lub wydarzeń. Oracle lub partnerzy Oracle mogą komunikować się z Państwem odnośnie do konferencji oraz wydarzeń prowadzonych lub współsponsorowanych przez Oracle lub jej partnera. Obejmuje to informacje o treści wydarzenia, logistyce, płatnościach, aktualizacjach i wszelkich dodatkowych spotkaniach, pokazach specjalnych oraz innych udogodnieniach dla klientów, które możemy zapewnić w związku z Państwa rejestracją na wydarzenie. Po wydarzeniu Oracle może skontaktować się z Państwem odnośnie do wydarzenia oraz powiązanych produktów i usług, i podzielić się informacją o Państwa uczestnictwie w nim z Państwa firmą. Oracle zezwoli również na wysłanie nie więcej niż dwóch wiadomości przez partnerów lub sponsorów konferencji w związku z Państwa obecnością na wydarzeniu, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Należy mieć na uwadze, że nasi partnerzy lub sponsorzy konferencji mogą prosić o podanie Państwa Danych Osobowych bezpośrednio w swoich stoiskach na konferencji lub podczas prezentacji. Należy zapoznać się z ich polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystują Dane Osobowe.

Pozyskiwanie usług osób trzecich. Przekazujemy Dane Osobowe i Inne Informacje także osobom trzecim, które świadczą usługi na rzecz Oracle, takie jak usługi przetwarzania kart kredytowych, realizacja zamówień, analiza, zarządzanie wydarzeniami/kampaniami, zarządzenie stronami internetowymi, dostarczanie usług informatycznych oraz infrastruktury informatycznej, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, przeprowadzanie audytów oraz inne zbliżone usługi. Przy przekazywaniu Danych Osobowych osobom trzecim świadczącym dla nas usługi wymagamy od nich, żeby wykorzystywały Dane Osobowe i Inne Informacje wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem tychże usług i zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej Polityce.

Ochrona naszych pracowników, stron, obiektów i działalności. Oracle może ujawnić Państwa Dane Osobowe, jeżeli uznamy to za konieczne lub odpowiednie działanie mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i gości, naszej działalności, zarówno stacjonarnej i w internecie, majątku, praw i prywatności naszej i/albo naszych partnerów, Państwa lub innych osób i podmiotów. W ramach zapewniania bezpieczeństwa naszych obiektów podczas wizyty w naszych biurach mogą zostać wykonane zdjęcia lub nagrany film, które będą zawierały Państwa wizerunek. Zdjęcia wykonywane przez zespół ochrony obiektów będą traktowane jak informacje chronione i będą wykorzystywane wyłącznie do celów bezpieczeństwa i w ramach dochodzenia.

Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i transakcjami między przedsiębiorstwami. Oracle może ujawnić Państwa dane osobowe, jeżeli uznamy to za koniecznie lub odpowiednie: (a) ze względu na obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa krajów innych, niż Państwa kraj zamieszkania; (b) w celu zapewnienia zgodności z procedurami prawnymi; (c) aby udzielić odpowiedzi na żądania zgłoszone przez organy władzy publicznej lub organy rządowe, w tym przez organy władzy publicznej lub organy rządowe spoza Państwa kraju zamieszkania, w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym i/albo z egzekwowaniem prawa; (d) w celu egzekwowania naszych regulaminów; (e) w celu umożliwienia nam skorzystania z dostępnych środków ochrony prawnej lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść. Dodatkowo, w przypadku zmiany organizacyjnej, połączenia, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub złożenia innej dyspozycji w związku z całością lub częścią naszego przedsiębiorstwa, majątku lub udziałów (w tym w związku z wszelkimi postępowaniami upadłościowymi i podobnymi postępowaniami), możemy przekazać zebrane przez nas Dane Osobowe odpowiedniej osobie trzeciej.

Niektóre z zastosowań Danych Osobowych i Innych Informacji, które zostały opisane powyżej, nie są obowiązkowe i mogą być przez Państwa kontrolowane. Prosimy o zapoznanie się z działem „Rejestracja i ustawienia w zakresie prywatności" poniżej lub podsumowaniem możliwych Ustawień w zakresie prywatności, żeby uzyskać więcej informacji.

Inne Informacje

Możemy wykorzystywać, przekazywać i ujawniać Inne Informacje, które zbieramy, w dowolnym celu, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy prawa stanowią inaczej. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostaniemy zobowiązani do traktowania Innych Informacji jak Danych Osobowych, będziemy z nich korzystać w ten sam sposób, w jaki dozwolone jest wykorzystywanie i ujawnianie Danych Osobowych.


W jaki sposób zbieramy informacje?

Oracle i osoby trzecie świadczące dla nas usługi mogą zbierać zarówno Dane Osobowe i Inne Informacje z różnych źródeł, które ogólnie można zaklasyfikować do poniższych trzech kategorii:

 • Kontakt bezpośredni: korzystanie przez Państwa z Kanałów i komunikowanie się z nami za ich pośrednictwem oraz pozostałe czynności, takie jak tworzenie konta, rejestracja i przesyłanie formularzy, zapytań handlowych i zawieranie transakcji.
 • Dane dostępne publicznie/dane od osób trzecich: dane pochodzące z zautomatyzowanej komunikacji na stronach, których właścicielem nie jest Oracle, oraz pozostałe dane, które Państwo opublikowali, takie jak wpisy w mediach społecznościowych lub dane przekazane od osób trzecich, takie jak listy subskrypcji komunikacji marketingowej lub dane zagregowane.
 • Zautomatyzowana komunikacja: dane pochodzące z korzystania z technologii takich jak protokoły komunikacji elektronicznej, pliki cookie, osadzone adresy URL, piksele, lub widgety, przyciski i narzędzia.

Pomimo tego, że sposób korzystania ze zautomatyzowanej komunikacji przez Oracle może się zmieniać wraz z upływem czasu w związku z rozwojem technologii, następujące opisy są zaprojektowane w sposób umożliwiający Państwu zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi obecnego podejścia Oracle do informacji pochodzących z zautomatyzowanej komunikacji.

Protokoły komunikacji elektronicznej: tak jak w przypadku korzystania z większości stron internetowych i aplikacji, Oracle może automatycznie otrzymywać informacje od Państwa, które same w sobie stanowią element komunikacji w ramach połączenia, które często obejmują informacje o trasowaniu (skąd Państwo się łączą), informacje o sprzęcie (typ przeglądarki oraz urządzenia), adres IP (który może umożliwić ogólne określenie Państwa położenia geograficznego lub Państwa firmy) oraz datę i godzinę.

Oracle może również automatycznie otrzymywać i zapisywać informacje o Państwa interakcji z Kanałami, takie jak informacje o sekwencji uruchamianych łączy (ang. clickstream), tj. o godzinie odwiedzenia poszczególnych stron Oracle oraz o czasie na nich spędzonym, częstotliwości korzystania przez Państwa z Kanału, dane o wydajności, zagregowane dane użytkowania lub ogólne dane geolokalizacyjne.

Pliki cookie: serwer Oracle będzie wysyłać zapytania do Państwa przeglądarki w celu sprawdzenia, czy istnieją pliki cookie, które zostały wcześniej skonfigurowane przez nasze Kanały elektroniczne. Pliki cookie to niewielkie pliki z informacjami wysyłane przez serwer i przechowywane przez przeglądarkę, które można później odczytać z przeglądarki. Pliki te mogą zbierać informacje, takie jak unikalny identyfikator, ustawienia użytkownika, informacje o profilu lub informacje o członkostwie, ogólne dane użytkowania oraz ogólne informacje statystyczne. Pliki cookie mogą także zostać wykorzystane do zbierania spersonalizowanych danych o korzystaniu ze strony, zapewniania personalizacji Kanałów elektronicznych oraz przeprowadzania i mierzenia skuteczności działań marketingowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Niektóre pliki cookie mogą pozostać na komputerze użytkownika po opuszczeniu Strony Internetowej. Większość z nich automatycznie wygaśnie w ciągu 1 do 24 miesięcy od Państwa ostatniej wizyty na stronie, która spowodowała utworzenie danego pliku cookie, inne mogą nie ulec wygaśnięciu, ze względu na ich charakterystykę, np. pliki cookie, które zapamiętują Państwa ustawienia dotyczące rezygnacji (opt-out).

Państwa przeglądarka może wyświetlić informację o plikach cookie i umożliwia kontrolę nad nimi. Mogą Państwo ustawić w przeglądarce powiadomienie o korzystaniu z plików cookie i je zaakceptować lub odrzucić. Mogą Państwo także skonfigurować ją tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub akceptowała wyłącznie pliki cookie, które są odsyłane na te same serwery, z których pochodzą. Użytkownicy mogą włączyć ogólną blokadę plików cookie w swojej przeglądarce. Nie wpłynie to na ich możliwość korzystania ze strony poza niektórymi przypadkami, w których pliki te są wykorzystywane jako niezbędny element zabezpieczeń do przeprowadzenia transakcji. Należy jednak mieć na uwadze, że pliki cookie są istotne dla prawidłowego funkcjonowania strony, a blokowanie ich może pogorszyć Państwa doświadczenie płynące z korzystania z niej i mieć wpływ na funkcjonalność i dostosowywanie strony.

Oracle korzysta z usług jednego lub więcej podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają śledzenie i analizę indywidualnego korzystania i ogólnych danych statystycznych pochodzących z interakcji z Kanałami elektronicznymi. Dostawcy usług mogą zapisywać pliki cookie w imieniu Oracle. Oracle korzysta również z plików cookie osób trzecich do świadczenia usług reklamowych i personalizacji zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz do śledzenia wydajności reklam Oracle w Kanałach Oracle i w wiadomościach e-mail wysyłanych przez Oracle.

Zarządzanie ustawieniami dotyczącymi plików cookie: Mogą Państwo w dowolnym momencie przejść do swoich ustawień dotyczących plików cookie i je dostosować. W przypadku problemów z korzystaniem z powyższego mechanizmu ustawień plików cookie prosimy o wypełnienie formularza zapytania.

Pliki cookie w technologii Flash: możemy korzystać z plików cookie w technologii Flash (znanych również jako obiekty przechowywane lokalnie) w naszych Kanałach elektronicznych. Pliki cookie w technologii Flash są wykorzystywane do zapamiętywania ustawień strony, w celu personalizacji wyglądu strony. Podobnie do standardowych plików cookie, te w technologii Flash są w formie niewielkich plików zapisywanych na Państwa komputerze. Jednym ze sposobów na zapobieganie umieszczeniu ich na Państwa urządzeniu jest dostosowanie Państwa ustawień w Panelu Ustawień Prywatności Strony Internetowej Macromedia macromedia.com.

Osadzone adresy URL: Oracle może wykorzystywać technikę śledzenia, która stosuje osadzone adresy URL do umożliwiania korzystania z Kanałów elektronicznych bez plików cookie. Osadzone adresy URL umożliwiają śledzenie sposobu poruszania się przez Państwa po Kanałach elektronicznych przy wykorzystaniu ograniczonych danych, które nie są powiązane z Danymi Osobowymi i nie są wykorzystywane poza daną sesją.

Osadzone piksele i podobne technologie: w ramach Kanałów elektronicznych Oracle i jej usługodawcy mogą osadzać piksele w celu identyfikacji odwiedzin unikalnych użytkowników (w przeciwieństwie do zagregowanej liczby odwiedzin) w celach reklamowych. Ponadto osadzone piksele i inne technologie mogą być wykorzystywane w wiadomościach e-mail i w naszej reklamie typu display, w celu dostarczenia informacji o tym, kiedy reklama e-mail została otwarta, aby umożliwić śledzenie reakcji na kampanie marketingowe. Informacje zgromadzone w ramach tych technologii mogą zostać powiązane z adresem e-mail odbiorcy.

Technologia pikselowa wykorzystywana na Kanałach Oracle umożliwia synchronizację wewnętrznych unikalnych identyfikatorów między Oracle (AddThis) i niezależnymi partnerami Oracle, co umożliwia dostosowanie reklam do Państwa zainteresowań. Listę niezależnych partnerów Oracle można znaleźć tutaj. Proszę zapoznać się z działem „Ustawienia plików cookie oraz śledzenia (Do Not Track)” poniżej, żeby uzyskać informacje na temat możliwości rezygnacji.

Widgety, przyciski i narzędzia: nasze Kanały elektroniczne mogą zawierać widgety, czyli interaktywne mini-programy, które działają na naszej stronie i dostarczają określone usługi od innych firm (np. linki do stron dodanych do zakładek) oraz przyciski lub inne narzędzia, które zawierają łącza do usług innych firm (np. przycisk „Lubię to” lub mapa firmy zewnętrznej). Taki widget, przycisk lub narzędzie mogą zbierać i automatycznie wysyłać Dane Osobowe, takie jak Państwa adres e-mail lub Inne Informacje (np. informacje o Państwa przeglądarce lub adresie IP) do osób trzecich. Mogą one także zapisywać pliki cookie, które umożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie lub służą do innych celów, m.in reklamowych. Informacje zebrane lub wykorzystywane przez widget, przycisk lub narzędzie, w tym ustawienia plików cookie i preferencje, podlegają pod politykę prywatności spółki, która je stworzyła.

Fizyczna lokalizacja: możemy zbierać i udostępniać informacje o fizycznej lokalizacji Państwa urządzenia do celów zgodnych z niniejszą Polityką, np. do dostarczania Państwu spersonalizowanych usług lub treści zależnych od lokalizacji. W niektórych przypadkach możemy Państwu pozwolić na zezwolenie lub odmowę wykorzystywania lokalizacji Państwa urządzenia, ale w przypadku odmowy możemy nie być w stanie zapewnić Państwu odpowiednich spersonalizowanych usług lub treści.


Rejestracja i ustawienia zakresu prywatności

Zestawienie Państwa obecnych ustawień w zakresie prywatności znajduje się w następującej zakładce.

Rejestracja
Oracle umożliwia Państwu stworzenie profilu rejestracji online do komunikacji marketingowej na stronie Oracle.com. Mogą Państwo wykorzystać swój profil do dostosowania i kontrolowania Państwa ustawień w zakresie otrzymywania informacji elektronicznych, w tym zapisywania się (lub wypisywania się) ze społeczności, newsletterów i ustawiania ogólnych obszarów zainteresowań. Mogą Państwo powrócić w dowolnym momencie do profilu rejestracji i zmienić swoje wybory lub zmodyfikować profil pod adresem https://profile.oracle.com/. W tym celu należy zalogować się w normalny sposób i postępować zgodnie z podpowiedziami, aby dotrzeć do opcji „zaktualizuj profil”.

E-mail marketing. Oracle umożliwia Państwu rezygnację z otrzymywania wiadomości o charakterze marketingowym. Mogą Państwo zrezygnować z e-mail marketingu poprzez modyfikację Państwa profilu online zgodnie z powyższym opisem lub korzystając z ogólnego zautomatyzowanego łącza do rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w wiadomościach e-mail o charakterze marketingowym przesyłanych przez Oracle. Mogą Państwo znaleźć informacje o automatycznej rezygnacji z subskrypcji z komunikacji marketingowej oraz zgłosić chęć rezygnacji z działań marketingowych prowadzonych telefonicznie i pocztą na naszej Stronie pomocy dotyczącej konta na stronie Oracle.com. W przypadku problemów z korzystaniem z powyższych mechanizmów rezygnacji prosimy o wypełnienie formularza zapytania.

Niektóre wiadomości, które nie mają charakteru marketingowego, nie są uwzględniane przy dyspozycji ogólnej rezygnacji z otrzymywania wiadomości. Obejmują np. wiadomości związane z pobieraniem produktów, transakcjami sprzedaży, aktualizacją oprogramowania oraz inne informacje związane ze wsparciem, łatami i poprawkami oraz z konferencjami i wydarzeniami, na które się Państwo zarejestrowali, oświadczenia dotyczące przestrzegania przepisów prawa i, w przypadkach dozwolonych prawnie, ankiety dotyczące zapewnienia jakości. Niektóre dodatkowe wiadomości od partnerów także nie są uwzględniane przy dyspozycji ogólnej rezygnacji z otrzymywania wiadomości, w tym powiadomienia o produktach, aktualizacjach, materiały umowne związane z marketingiem i sprzedażą oraz wszelkie inne zawiadomienia dotyczące statusu partnerów.

Ustawienia plików cookie oraz śledzenia (Do Not Track). Oracle umożliwia Państwu rezygnację z plików cookie, które nie są wymagane do działania kluczowych funkcjonalności strony. Oracle korzysta ze swojego narzędzia do konfiguracji ustawień plików cookie do przetwarzania reklam w internecie oraz śledzenia preferencji, ale nie odpowiada na żadne inne sygnały o zakazie śledzenia (Do Not Track). Kiedy wprowadzą już Państwo swoje ustawienia dotyczące plików cookie. Oracle powiadomi uczestniczące firmy o Państwa wyborze. Poniższe firmy wymagają, żeby wprowadzili Państwo swoje preferencje w zakresie reklam opartych na zainteresowaniach bezpośrednio na ich stronach internetowych: Facebook i Twitter.

Należy pamiętać, że jeśli Państwo usuną swoje pliki cookie lub będą korzystać z innej przeglądarki lub komputera, konieczne będzie ich ponowne skonfigurowanie. Mogą Państwo w dowolnym momencie przejść do swoich ustawień dotyczących plików cookie i je dostosować. W przypadku problemów z korzystaniem z powyższego mechanizmu ustawień plików cookie prosimy o wypełnienie formularza zapytania. Oracle umożliwia Państwu rezygnację z uwzględniania Państwa w spersonalizowanej (nieanonimowej) statystyce stron internetowych. Mogą Państwo w dowolnym momencie przejść do swoich ustawień statystyki stron internetowych i je dostosować. W przypadku problemów z korzystaniem z powyższego mechanizmu ustawień statystyki stron internetowych prosimy o wypełnienie formularza zapytania.

Aplikacja mobilna. Aplikacje mobilne Oracle mogą wysyłać powiadomienia push bezpośrednio na Państwa urządzenie mobilne w celach określonych w niniejszej Polityce. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania powiadomień push i usług opartych na lokalizacji w swoim urządzeniu mobilnym w dowolnym momencie poprzez edycję ustawień powiadomień i lokalizacji w swoim urządzeniu mobilnym.

Listy subskrypcji osób trzecich. Oracle może okazjonalnie skorzystać z list osób trzecich do wysyłania wiadomości o produktach lub usługach Oracle. Listy te są utrzymywane przez osoby trzecie i obejmują użytkowników, którzy kwalifikują się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa do otrzymywania wiadomości e-mail od innych spółek, takich jak Oracle. Przy korzystaniu z takich list nasze wiadomości będą zawierać narzędzia rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych od Oracle. W przypadku problemów z rezygnacją lub jeśli chcą nas Państwo poinformować o problemach związanych z mailingiem od osób trzecich prosimy o skontaktowanie się z nami bezpośrednio poprzez wypełnienie formularza zapytania.

Decyzje dotyczące udostępniania informacji. Możliwość rezygnacji z udostępniania danych osobom trzecim jest ograniczona w przypadku: (1) wspólnych akcji sprzedażowych lub wydarzeń; (2) złożenia przez klienta dyspozycji podjęcia dalszych działań, które wymagają zaangażowania partnerów Oracle (3) gdy do realizacji transakcji lub świadczenia usług wymagany jest udział osób trzecich; oraz (4) gdy jest to wymagane na podstawie przepisów prawa.


Dostęp, poprawianie i aktualizacja profilu

Mogą Państwo zapoznać się, poprawić, zaktualizować, ograniczyć lub w inny sposób zmodyfikować wszelkie Państwa Dane Osobowe, które zostały nam przez Państwa przekazane za pośrednictwem Kanałów lub wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania ich przez nas. Mogą Państwo zaktualizować swój profil Oracle i powiązane Dane Osobowe w dowolnym momencie. W celu dokonania zmiany powyższych danych należy zalogować się na stronie https://profile.oracle.com/ postępować zgodnie z podpowiedziami, aby dotrzeć do opcji „zaktualizuj profil”. W przypadku pytań o Państwa konto oraz problemów z dostępem do niego należy zapoznać się z działem Często Zadawane Pytania (FAQ) lub poprosić o pomoc z Państwa kontem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących prywatności w związku z dostępem lub poprawianiem Danych Osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza zapytania lub o przesłanie zapytania pocztą na następujący adres:

Chief Privacy Officer (Dyrektor ds. Prywatności), Oracle Corporation
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
USA

We wniosku należy określić które Dane Osobowe chcą Państwo zmienić, czy chcą Państwo ograniczyć dostępność Danych Osobowych, które nam Państwo przekazali w naszej bazie danych lub w inny sposób ograniczyć korzystanie z nich przez nas.

Większość pytań i problemów związanych z dostępem do Danych Osobowych jest szybko rozwiązywana, ale bardziej złożone wnioski mogą wymagać szerszego zbadania danej sprawy i czasu. W takich przypadkach rozwiązanie problemu lub kontakt z naszej strony w związku z danym problemem i stosownymi dalszymi krokami nastąpi w ciągu trzydziestu dni.


Przechowywanie i usuwanie

Oracle będzie przechowywać Państwa Dane Osobowe przez cały czas, kiedy Państwa konto pozostaje aktywne; tak długo, jak będą świadczone na Państwa rzecz usługi lub dostarczane produkty; stosownie do celów określonych w niniejszej Polityce w momencie ich zbierania; zgodnie z naszymi prawnymi zobowiązaniami (np. w celu postępowania zgodnie ze zgłoszoną rezygnacją), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów; lub w zakresie dozwolonym na podstawie przepisów prawa.

Po zakończeniu okresu przechowywania Oracle usunie Państwa Dane Osobowe w sposób mający na celu zapewnienie braku możliwości ich odczytu lub rekonstrukcji.


Reklama

Oracle korzysta z usług osób trzecich, żeby zarządzać reklamami Oracle na kanałach elektronicznych osób trzecich. Inne Informacje, takie jak zainteresowania społeczności użytkowników bądź dorozumiane lub wywnioskowane zainteresowania, mogą być wykorzystywane do wyboru reklam, co zagwarantuje, iż reklamy takie będą dostosowane do użytkownika. Niektóre reklamy mogą zawierać osadzone piksele, które mogą zapisywać i odczytywać pliki cookie lub zwracać informacje o sesji połączenia, które umożliwiają reklamodawcom lepsze określanie, ilu indywidualnych użytkowników kliknęło reklamę.

Oracle może korzystać z technologii reklamowych i uczestniczyć w sieciach technologii reklamowej, które zbierają Inne Informacje ze stron Oracle oraz stron, których właścicielem nie jest Oracle, oraz z innych źródeł, aby pokazywać Państwu reklamy związane z Oracle w ramach działań prowadzonych przez Oracle lub poprzez strony internetowe osób trzecich. Reklamy te mogą być dostosowane do Państwa zainteresowań przy pomocy retargetingu i behawioralnych technologii reklamowych, stanowiących zestaw praktyk, które są zbiorczo nazywane „Reklamami opartymi na zainteresowaniach” w ramach niniejszej Polityki. Wszystkie reklamy retargetowane lub behawioralne przekazywane do Państwa przeglądarki będą zawierać na swojej powierzchni lub w ich pobliżu informacje o partnerze technologii reklamowej i o sposobie rezygnacji z wyświetlania takich reklam. Mogą Państwo także dokonać rezygnacji poprzez dział poświęcony reklamie opartej na zainteresowaniach w zakładce Ustawienia w zakresie prywatności. Rezygnacja nie wiąże się z zakończeniem otrzymywania reklam od Oracle. Rezygnacja oznacza, że nie będą już Państwo otrzymywać reklam od Oracle, które zostały dostosowane do Państwa na podstawie Państwa odwiedzin na stronie i przeglądania stron internetowych.

Narzędzia oparte na plikach cookie umożliwiają Państwu rezygnację z reklamy opartej na zainteresowaniach, co uniemożliwia Oracle i firmom zajmującym się technologią reklamową przedstawianie Państwu reklam opartych na zainteresowaniach w imieniu Oracle. Będą one działać wyłącznie w przeglądarce, w której zostaną umieszczone i wyłącznie wtedy, gdy przeglądarka jest skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie osób trzecich. Narzędzia do rezygnacji oparte na plikach cookie mogą nie działać skutecznie w przypadku, gdy pliki cookie są automatycznie blokowane lub usuwane (np. na niektórych urządzeniach mobilnych lub w systemach operacyjnych). Jeśli usuną Państwo pliki cookie, zmienią przeglądarkę, komputer lub skorzystają z innego systemu operacyjnego, konieczne będzie ponowne dokonanie rezygnacji.

Oracle jest członkiem Network Advertising Initiative (NAI) i pracuje wraz z wiodącymi spółkami w branży nad ważnymi problemami związanymi z prywatnością i ochroną konsumentów w związku z reklamą online. NAI została stworzona jako program zgodności, który obejmuje przegląd zaświadczeń, procedurę reklamacji konsumentów, sankcje i roczne sprawozdania, aby upewnić się czy spółki-członkowie dotrzymują obietnic składanych Państwu i przestrzegają samoregulacyjnego kodeksu postępowania NAI. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o NAI.

Oracle uczestniczy w programach samoregulacyjnych następujących organizacji: Direct Marketing Association (DMA), Direct Marketing Association UK (DMA UK), Digital Advertising Alliance (DAA), Digital Advertising Alliance of Canada (DAAC) i European Digital Advertising Alliance (EDAA), a także stosuje się do Zasad Marketingu Behawioralnego Online ustanowionych przez DAA i EDAA.

W celu zapoznania się z ogólnymi informacjami związanymi z prywatnością odnośnie do stosowanej przez Oracle technologii reklamy opartej na zainteresowaniach, w tym sposobu, w jaki Oracle i inne firmy korzystają z tej technologii, aby dostosować swoje lub inne reklamy osób trzecich, należy przejść tutaj.


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych jest niezwykle ważne dla Oracle. Korzystamy z zabezpieczeń fizycznych, elektronicznych i administracyjnych, które zostały zaprojektowane do ochrony Państwa Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmienianiem i zniszczeniem.

Dodatkowo Oracle korzysta ze standardowych protokołów i mechanizmów bezpieczeństwa do przekazywania danych chronionych, takich jak informacje o karcie kredytowej. Przy wprowadzaniu na naszej stronie chronionych Danych Osobowych, takich jak numer karty kredytowej, korzystamy z szyfrowania opartego na technologii secure socket layer (SSL).

W momencie gdy stosowne przepisy prawa wymagają odpowiedniego powiadomienia, w przypadku przejęcia lub uzasadnionego podejrzenia przejęcia Państwa Danych Osobowych przez osobę nieupoważnioną, Oracle powiadomi Państwa za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pocztą. Oracle dokona powyższego powiadomienia niezwłocznie, zgodnie z uzasadnioną potrzebą organów ścigania i/albo Oracle w celu określenia zakresu naruszenia, zbadania go i przywrócenia integralności systemu danych.


Przekazywanie danych za granicę

Oracle jest globalną korporacją, która prowadzi działalność w ponad 80 krajach i w związku z tym opracowała globalne praktyki ochrony danych zaprojektowane, aby zapewniać odpowiednią ochronę danych osobowych. Należy zauważyć, że dane osobowe mogą być w miarę potrzeb przekazywane, odczytywane i przechowywane na całym świecie do realizacji powyższych celów i udostępniania ich zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Przekazując swoje dane osobowe, zgadzają się Państwo, żeby Oracle przekazywało Państwa dane osobowe swoim podmiotom powiązanym na całym świecie i osobom trzecim, które świadczą usługi na rzecz Oracle.

Oracle ustanowiła odpowiednie zabezpieczenia w zakresie przekazywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej „EOG”) do podmiotów powiązanych Oracle i niezależnych osób trzecich mających siedzibę poza EOG.

Rozstrzyganie sporów
W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w związku ze stosowaniem się przez Oracle do postanowień niniejszej Polityki należy w pierwszej kolejności skontaktować się z nami. Zbadamy zgłoszenie i podejmiemy próbę rozstrzygnięcia reklamacji i sporów dotyczących wykorzystania i ujawniania danych osobowych na podstawie niniejszej polityki.

W przypadku nierozstrzygniętych zastrzeżeń związanych z prywatnością lub korzystaniem z danych, których nie omówiliśmy w wystarczający sposób, prosimy o skontaktowanie się z zewnętrznym amerykańskim podmiotem zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.


Informacje chronione

Prosimy o nieprzesyłanie do nas i nieudostępnianie jakichkolwiek chronionych Danych Osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego czy numerów kont bankowych, informacji związanych z pochodzeniem etnicznym lub rasowym, poglądami politycznymi, religią i innymi wierzeniami, zdrowiem, danych genetycznych czy biometrycznych, informacji związanych z karalnością lub przynależnością do związków zawodowych).


Ochrona prywatności dzieci i młodzieży

Oracle jest firmą skupioną na świadczeniu usług dla biznesu, więc Kanały nie są skierowane do osób nieletnich. Dodatkowo Oracle nie promuje ani nie prowadzi działań marketingowych związanych ze swoimi usługami wśród osób nieletnich oprócz określonych programów w obszarze edukacji realizowanych za przyzwoleniem ich rodziców. Jeśli uważają Państwo, że błędnie lub nieumyślnie zebraliśmy za pośrednictwem naszych Kanałów Dane Osobowe osoby nieletniej bez uzyskania odpowiedniej zgody, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez formularz zapytania, aby umożliwić nam niezwłoczne usunięcie informacji z naszych serwerów i wprowadzenie odpowiednich poprawek. Dodatkowo prosimy o skorzystanie z tego samego formularza, aby złożyć dyspozycję usunięcia treści lub informacji, które zostały zamieszczone w naszych Kanałach w momencie, gdy zarejestrowany użytkownik nie miał ukończonych 18 lat. Należy mieć na uwadze, że dyspozycje te mogą nie zapewnić całkowitego i kompleksowego usunięcia treści lub informacji, ponieważ np. część treści mogła zostać ponownie udostępniona przez innego użytkownika.


Pozostałe polityki prywatności Oracle

Oprócz niniejszej Polityki prywatności, Oracle posiada inne polityki prywatności, które są dostosowane do różnych sposobów, w jakie Państwa Dane Osobowe są zbierane w ramach poszczególnych linii działalności i ofert Oracle.

 • Polityka prywatności Oracle dotyczy informacji, które zbieramy na naszych Kanałach oraz przy sprzedaży stacjonarnej i w ramach działań marketingowych.
 • Polityka prywatności w zakresie usług dotyczy danych klientów, które mogą zostać nam udostępnione w celu świadczenia przez nas usług doradztwa, wsparcia produktowego, outsourcingu oraz pozostałych usług.
 • Polityka prywatności w zakresie Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud dotyczy sposobu, w jaki Oracle ułatwia zbieranie i wykorzystywanie informacji marketingowych i o zainteresowaniach, w celu ułatwienia doboru reklam opartych na zainteresowaniach dla klientów Oracle Marketing Cloud i Oracle Data Cloud.
 • Polityka prywatności w zakresie rekrutacji dotyczy informacji, które możemy zbierać w związku z działaniami rekrutacji pracowników prowadzonymi przez Oracle.
 • Polityka prywatności w zakresie Profit Magazine i Oracle Magazine dotyczy informacji, które zbieramy od abonentów tych publikacji.

Skontaktuj się z nami

Oracle posiada wyznaczonego Dyrektora ds. Prywatności. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa Dane Osobowe zostały wykorzystane w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Polityki lub określonymi przez Państwa ustawieniami, lub jeśli macie Państwo dalsze pytania związane z niniejszą Polityką, prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. Prywatności poprzez wypełnienie formularza zapytania. Listowne zapytania należy zaadresować do:

Chief Privacy Officer (Dyrektor ds. Prywatności), Oracle Corporation
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
USA

Aktualizacja Polityki
Okresowo możemy aktualizować niniejszą Politykę. W przypadku naniesienia istotnych zmian, które ograniczają Państwa prawa lub zobowiązania Oracle wynikające z niniejszej Polityki, zamieścimy wyraźną informację w danej części niniejszej Polityki, aby poinformować użytkowników o jej aktualizacji. Mogą się Państwo zapoznać z poprzednimi wersjami Polityki klikając tutaj. Cenimy sobie Państwa komentarze związane z praktykami Oracle w zakresie ochrony prywatności:

Corporate Headquarters (Centrala)
Centrala Oracle znajduje się przy:

500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA
94065, USA
Tel: +1 650 506 7000
Faks: +1 650 506 7200

Data ostatniej aktualizacji: 21 czerwca 2017 r.

TRUSTe