Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle
Ogólna polityka prywatności Oracle

1. WPROWADZENIE

Niniejsza Ogólna polityka prywatności Oracle (zwana także ‘Polityką prywatności’) zawiera informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przetwarzania (dalej wspólnie jako „przetwarzanie” lub „operacje przetwarzania”) danych osobowych przez Oracle Corporation i jej jednostki zależne (określane dalej również jako “Oracle”, “my” lub “nas”) w związku z Państwa korzystaniem ze stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz stron w mediach społecznościowych odsyłających do niniejszej Polityki prywatności Oracle, Państwa interakcjami z Oracle podczas osobistych spotkań w obiektach Oracle lub wydarzeń organizowanych przez Oracle, a także w kontekście innych działań sprzedażowych i marketingowych prowadzonych online lub poza Internetem. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia również, jakie mają Państwo prawa w zakresie opisanych operacji przetwarzania.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana po raz ostatni dnia 5 kwietnia 2021 r. Niemniej jednak Polityka prywatności może ulec zmianie z biegiem czasu, na przykład w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi lub w celu sprostania zmieniającym się potrzebom biznesowym. Najbardziej aktualną wersję niniejszej Polityki prywatności można znaleźć na tej stronie internetowej. W przypadku wystąpienia istotnych zmian, o których będziemy chcieli Państwa poinformować, będziemy to robić również w inny właściwy sposób (na przykład za pośrednictwem wyskakujących powiadomień lub oświadczeń dotyczących zmian na naszej stronie internetowej). Patrz poprzednia wersja niniejszej Polityki prywatności.

W niniejszej Polityce prywatności terminy „dane osobowe” lub „informacje osobowe” to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Na przykład mogą to być między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, służbowe dane kontaktowe lub informacje gromadzone podczas interakcji z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub podczas wydarzeń. Informacje osobowe są także określane jako „informacje na Państwa temat”. Więcej szczegółów dotyczących rodzajów informacji na Państwa temat, jakie możemy przetwarzać, można znaleźć w rozdziale 4 poniżej.

ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zobacz
Więcej
 • Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez Oracle danych osobowych osób odwiedzających bądź użytkowników różnych serwisów internetowych Oracle, uczestników wydarzeń organizowanych przez Oracle, klientów i potencjalnych klientów oraz ich przedstawicieli, subskrybentów publikacji i newsletterów Oracle, osób odwiedzających obiekty Oracle, a także dostawców i partnerów biznesowych oraz ich przedstawicieli.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zobacz
Więcej
 • Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności leży po stronie Oracle Corporation i jej podmiotów stowarzyszonych.

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE PRZETWARZAĆ ORACLE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle przetwarza informacje na Państwa temat, które bezpośrednio Państwa identyfikują, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres oraz informacje, które mogą jedynie pośrednio pozwolić na Państwa identyfikację, np. identyfikatory urządzeń lub aktywność online, jeśli nie są powiązane z Państwa imieniem i nazwiskiem.

GDZIE ORACLE UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle może przetwarzać informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa w trybie offline i online, w tym podczas tworzenia konta Oracle w celu uzyskania dostępu do produktów i usług firmy Oracle lub uczestnictwa w wydarzeniu sponsorowanym przez Oracle. Informacje na Państwa temat mogą być również dostarczone przez inne podmioty, takie jak agregatorzy danych, którzy mogą nie posiadać z Państwem żadnych relacji, lub inne podmioty, które zbierają dotyczące Państwa informacje w imieniu firmy Oracle, na przykład podczas pobierania dokumentu.

DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, zapewniania funkcji na naszych stronach internetowych, administrowania abonamentami, wprowadzania na rynek i dostosowywania produktów i usług do zainteresowań Państwa lub Państwa firmy, realizacji transakcji i przetwarzania zamówień, rozwoju oraz poprawy wydajności i bezpieczeństwa naszych stron internetowych, produktów i usług, a także w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z prawem do rezygnacji.

W JAKI SPOSÓB ORACLE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Państwa dane osobowe są udostępniane w celach biznesowych i handlowych w ramach całej organizacji Oracle, a także osobom trzecim, takim jak dystrybutorzy lub sprzedawcy, współgospodarze i sponsorzy wydarzeń, dostawcy usług, organy publiczne, organy administracji państwowej, organy sądowe i organy ścigania.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?

Zobacz
Więcej
 • Przysługują Państwu prawa w zakresie prywatności w odniesieniu do informacji, które przetwarzamy na Państwa temat. Mogą Państwo wycofać zgodę na udostępnianie Państwa danych osobom trzecim, zgłosić sprzeciw lub żądać ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych, żądać usunięcia, zmiany lub poprawienia danych osobowych bądź dostępu do nich wypełniając nasz formularz zapytania. Jeśli Państwa zapytanie dotyczy konta serwisowego Oracle lub wsparcia związanego z produktami lub usługami Oracle, zalecamy przejście do strony internetowej Kontakt z Oracle, gdzie znajdą Państwo zasoby i informacje kontaktowe, umożliwiające administrowanie danymi konta serwisowego.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORACLE W PRZYPADKU PYTAŃ, UWAG LUB SKARG?

Zobacz
Więcej
 • Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób, który nie jest zgodny z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt z Globalnym inspektorem ochrony danych.

2. ZAKRES

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Oracle:

 • odwiedzających i użytkowników różnych stron internetowych Oracle, w tym witryn internetowych w domenie oracle.com, aplikacji komputerowych lub mobilnych oraz naszych stron w mediach społecznościowych, które zawierają odniesienie do niniejszej Polityki prywatności (zwanych dalej łącznie stronami internetowymi);
 • uczestników wydarzeń organizowanych przez Oracle, takich jak Oracle OpenWorld, lub wydarzeń współsponsorowanych przez Oracle;
 • obecnych i potencjalnych klientów oraz ich przedstawicieli;
 • subskrybentów publikacji i newsletterów Oracle;
 • odwiedzających obiekty Oracle; oraz
 • dostawców i partnerów biznesowych oraz ich przedstawicieli.

Polityka prywatności nie ma zastosowania do następujących działań:
 • Dane osobowe dotyczące Państwa i gromadzone przez klientów Oracle. Klienci Oracle są odpowiedzialni za własne praktyki w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, w tym w przypadku korzystania przez klientów z produktów i usług firmy Oracle do przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak klienci Oracle wykorzystują Państwa dane osobowe, należy zapoznać się ze stosownymi politykami prywatności firm, które zgromadziły Państwa dane. Należy bezpośrednio skontaktować się z taką firmą, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania informacji Państwa dotyczących przez taką firmę.
 • Dane osobowe przetwarzane przez Oracle w celu świadczenia klientom Oracle usług w chmurze, wsparcia technicznego, usług konsultingowych/ACS lub innych. „Usługowe dane osobowe” to dane osobowe przetwarzane przez Oracle w imieniu klienta w celu zapewnienia i świadczenia usług objętych umową. Jeśli są Państwo klientem Oracle i Oracle przetwarza Państwa dane osobowe w imieniu Państwa firmy, prosimy zapoznać się z Polityką prywatności w zakresie Usług, zawierającą informacje o tym, jak Oracle przetwarza usługowe dane osobowe, dostępną na stronie https://www.oracle.com/legal/privacy/services-privacy-policy.html.
 • Dane osobowe, przekazywane przez Państwa w witrynach internetowych osób trzecich, które nie są kontrolowane przez firmę Oracle. Podczas korzystania z naszych stron internetowych mają Państwo także możliwość łączenia się z nienależącymi do Oracle stronami internetowymi, portalami społecznościowymi, aplikacjami i innymi funkcjami. Skorzystanie z tych funkcji spowoduje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty niezależne od Oracle. Oracle nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi funkcjami innym podmiotów. Przed skorzystaniem z tych funkcji zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych podmiotów.

3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Oracle Corporation i jej podmioty powiązane są odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Patrz lista podmiotów Oracle. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

4. JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I KTÓRE DOKŁADNIE INFORMACJE BĘDZIE PRZETWARZAĆ ORACLE?

Oracle może przetwarzać informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa w trybie offline i online, w tym podczas tworzenia konta Oracle w celu uzyskania dostępu do produktów i usług firmy Oracle lub uczestnictwa w wydarzeniu sponsorowanym przez Oracle. Informacje na Państwa temat mogą być również dostarczone Oracle przez wybrane podmioty, takie jak agregatorzy danych, którzy mogą nie posiadać z Państwem żadnych bezpośredni relacji, lub inne podmioty, które zbierają dotyczące Państwa informacje w imieniu firmy Oracle, na przykład podczas pobierania dokumentu Oracle.

Określone informacje na Państwa temat, które Oracle może gromadzić i przetwarzać w zależności od Państwa interakcji z Oracle, obejmują:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
 • dane demograficzne, gdy są powiązane z danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika;
 • przedstawiające Państwa fotografie i opinie;
 • dane dotyczące transakcji, w tym o zamówionych produktach i usługach, dane finansowe oraz zastosowane metody płatności;
 • dane firmowe takie jak nazwa spółki, wielkość i położenie spółki, w jakiej Państwo pracują, a także Państwa stanowisko w spółce, jak również publicznie dostępne informacje o spółce i działaniach związanych z danymi dotyczącymi spółki;
 • dane z badań przeprowadzonych przez Oracle lub osoby trzecie w imieniu Oracle oraz publicznie dostępne informacje, takie jak posty w mediach społecznościowych;
 • dane z zapisów rozmów telefonicznych i zapisów z czatu, uzyskane podczas rozmów z działami sprzedaży i obsługi klienta oraz dane z sesji chatu na żywo lub rozmów kwalifikacyjnych;
 • niepowtarzalne identyfikatory, takie jak identyfikatory urządzeń mobilnych lub identyfikatory plików cookie w przeglądarce;
 • adres IP i informacje, które mogą być określane na podstawie adresu IP, takie jak położenie geograficzne;
 • informacje o użytkowanym urządzeniu, takie jak przeglądarka internetowa, typ urządzenia, system operacyjny, obecność lub użytkowanie „aplikacji”, rozdzielczość ekranu i preferowany język;
 • określone informacje o lokalizacji lub geolokalizacji, które Państwo przekazują bezpośrednio lub w sposób zautomatyzowany, jeśli zdecydują się Państwo na włączenie usług opartych na lokalizacji z poziomu urządzenia lub aplikacji Oracle; oraz
 • dane o zachowaniach komputera podłączonego do Internetu lub urządzenia wykorzystywanego do korzystania ze stron internetowych, takie jak kliknięcia reklam lub ich wyświetlenia, witryny i ich zawartość, daty i godziny aktywności lub wyszukiwań mających na celu zlokalizowanie i odwiedzenie stron internetowych.

Niektóre informacje online na Państwa temat lub na temat Państwa urządzenia mogą także pochodzić z plików cookie i podobnych technologii (takich jak np. znaczniki pikselowe oraz identyfikatory urządzeń) stosowanych na naszych stronach internetowych lub witrynach innych podmiotów. Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w rozdziale 11.

Należy pamiętać, że Oracle nie kontroluje treści, które mogą Państwo publikować na forach społeczności Oracle lub w sieciach społecznościowych. W niektórych przypadkach treści takie mogą być publicznie dostępne w Internecie. Należy dokładnie przemyśleć, czy chcą Państwo zamieszczać na tych forach lub w sieciach społecznościowych dane osobowe oraz czy chcą Państwo umożliwić innym osobom dostęp do swojego profilu. Ponadto należy odpowiednio dostosować wszelkie zamieszczane treści.

5. DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach biznesowych:

 • komunikacja i odpowiedzi na prośby oraz zapytania kierowane do Oracle;
 • utworzenie i administrowanie kontem jednokrotnego logowania (SSO) Oracle (określanym również jako „konto Oracle”) oraz zapewnienie funkcjonalności naszych stron internetowych oraz techniczne i funkcjonalne zarządzanie nimi;
 • zawieranie transakcji z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzanie zamówień produktów i usług Oracle;
 • analizowanie, rozwój, usprawnianie i optymalizacja użycia, funkcjonalności i wydajności naszych stron internetowych oraz produktów i usług;
 • zarządzanie bezpieczeństwem i działaniem naszych stron internetowych, obiektów, sieci i systemów; oraz
 • zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem i możliwości prowadzenia naszej działalności.

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach handlowych:

 • administrowanie subskrypcjami publikacji i newsletterów Oracle;
 • wprowadzanie na rynek naszych produktów i usług lub powiązanych produktów i usług oraz dostosowanie naszych działań marketingowych i sprzedażowych do zainteresowań Państwa lub Państwa firmy; oraz
 • zapewnienie wybranych usług typu B2B (business-to-business) klientom Oracle, przy użyciu publicznie dostępnych informacji o spółkach, które mogą zawierać dane osobowe, takie jak publicznie dostępne imię i nazwisko dyrektora generalnego firmy.

Cele te zostały szczegółowo omówione poniżej.

Komunikacja i odpowiedzi na prośby oraz zapytania kierowane do Oracle

Jeśli nawiązują Państwo z nami kontakt (np. poprzez przesyłanie formularzy kontaktowych za pośrednictwem naszych stron internetowych, skontaktowanie się z Oracle przez czat sprzedażowy, udział w wydarzeniach organizowanych przez Oracle lub przy innych okazjach, wysyłanie wiadomości e-mail lub odwiedzanie serwisów społecznościowych), możemy przetwarzać informacje na Państwa temat w celu nawiązania z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Państwa prośby lub inne zapytania. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu nawiązania interakcji z Państwem w sieciach społecznościowych innych firm.

Tworzenie konta jednokrotnego logowania Oracle i zapewnienie funkcjonalności naszych stron internetowych oraz techniczne i funkcjonalne zarządzanie nimi

Jeśli zdecydują się Państwo zarejestrować na naszej stronie internetowej (na przykład aby skorzystać z naszych społeczności), musimy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe w celu utworzenia osobistego konta Oracle. Należy pamiętać, że dotyczy to wyłącznie danych osobowych kontrolowanych przez Oracle, a nie danych osobowych, które Oracle przetwarza w imieniu swoich klientów.

Zawieranie transakcji z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzanie zamówień na produkty i usługi

Jeśli składają Państwo zamówienie na nasze produkty i usługi lub zapewniają Państwo usługi Oracle, naszym pracownikom, klientom i partnerom jako dostawca lub partner biznesowy, Oracle przetwarza informacje na Państwa temat w celu zawarcia właściwych transakcji oraz zarządzania nimi (np. poprzez wysłanie faktury i dokonanie płatności), zarządzania Państwa zamówieniem, a także udzielenia wsparcia w zakresie rozpoczęcia użytkowania i zaadoptowania naszych produktów i usług (np. poprzez kontakt z Państwem w celu aktywacji usług w chmurze). Jeśli pobierają Państwo produkty lub usługi z naszych stron internetowych, Oracle wykorzystuje informacje na Państwa temat w celu potwierdzenia pewnych informacji o zamówieniu (na przykład czy nie wystąpiły problemy w procesie pobierania).

Analizowanie, rozwój, usprawnianie i optymalizacja użycia, funkcjonalności i wydajności naszych stron internetowych oraz produktów i usług

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu analizowania, rozwijania, usprawniania i optymalizacji użycia, funkcjonalności i wydajności naszych stron internetowych oraz produktów i usług, również w celu zapewnienia jakości i w celach szkoleniowych, a także w ramach kampanii marketingowych i sprzedażowych. Obejmuje to przetwarzanie danych osobowych do przeprowadzenia ankiet w celu ulepszenia produktów i usług firmy Oracle. Jeżeli strony internetowe umożliwiają Państwu uczestnictwo w interaktywnych dyskusjach, utworzenie profilu, publikowanie komentarzy, możliwości i innych materiałów lub nawiązanie bezpośredniej komunikacji z innym użytkownikiem lub nawiązywanie kontaktów na stronach internetowych Oracle w inny sposób, Oracle może przetwarzać dane osobowe podczas moderowania tych czynności.

Zarządzanie bezpieczeństwem naszych stron internetowych, obiektów, sieci i systemów

Możemy gromadzić dane dotyczące użytkowania strony internetowej do celów zarządzania bezpieczeństwem i działaniem, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych stron internetowych, obiektów, sieci i systemów bądź w celu badania i zapobiegania potencjalnym oszustwom, w tym oszustwom dotyczącym reklam, cyberatakom oraz w celu wykrywania botów.

W celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i możliwości prowadzenia naszej działalności

W niektórych przypadkach musimy przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Przykładowo możemy robić to, żeby odpowiedzieć na żądanie od organu nadzoru lub żeby obronić się przed zarzutami prawnymi. Możemy także przetwarzać dane osobowe w ramach prowadzenia naszej działalności, np. w celu prowadzenia audytów wewnętrznych i dochodzeń bądź w celach związanych z finansami i księgowością, archiwizacją oraz ubezpieczeniami.

Administrowanie subskrypcjami publikacji i newsletterów Oracle

W przypadku subskrybowania naszego czasopisma (np. „Oracle” lub „Profit”), przetwarzamy informacje na Państwa temat w celu administrowania Państwa subskrypcją naszego magazynu (w tym procesem odnawiania subskrypcji) i newsletterów.

Wprowadzanie na rynek naszych produktów, usług, wydarzeń lub powiązanych produktów i usług oraz dostosowanie naszych działań marketingowych i sprzedażowych

Oracle może wykorzystywać informacje na Państwa temat w celu powiadomienia o nowych produktach i usługach, wydarzeniach, alertach, aktualizacjach, cenach, warunkach, ofertach specjalnych i związanych z nimi kampaniach oraz promocjach (w tym za pośrednictwem newsletterów). Oracle może również wykorzystywać dane osobowe do reklamowania produktów i usług Oracle lub powiązanych produktów i usług, a także w celu zlecenia naszym dystrybutorom i sprzedawcom oraz partnerom zawiadomienia Państwa o naszych produktach i usługach lub powiązanych produktach lub usługach (np. przez sprzedaż łączoną lub promocję na produkty). Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować Państwa wizytę na stronie internetowej, nasze działania marketingowe oraz naszą komunikację do Państwa zainteresowań. Ma to miejsce, na przykład, jeżeli zarejestrują się Państwo do społeczności Oracle lub programu, takiego jak Oracle Partner Network lub Oracle Technology Network.

Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniu, Oracle może przetwarzać informacje na Państwa temat zebrane w powiązaniu z takim wydarzeniem i może udostępnić informacje o Państwa uczestnictwie Państwa firmie. Oracle może także umożliwić wyznaczonym partnerom wydarzenia lub sponsorom konferencji wysłanie Państwu maksymalnie dwóch komunikatów związanych z Państwa uczestnictwem w wydarzeniu. Należy pamiętać, że nasi partnerzy lub sponsorzy konferencji mogą żądać informacji na Państwa temat bezpośrednio przy swoich stoiskach lub ekspozycjach konferencyjnych, a wykorzystywanie przez nich podanych przez Państwa informacji podlega ich polityce prywatności.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu publikowania opinii na naszych stronach internetowych, jednak za Państwa uprzednią zgodą na użycie imienia i nazwiska oraz treści opinii.

Zapewnienie wybranych usług klientom Oracle, przy użyciu publicznie dostępnych informacji, które mogą zawierać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko dyrektora generalnego firmy

W przypadku niektórych usług typu B2B (business-to-business) możemy gromadzić publicznie dostępne imiona i nazwiska dyrektorów i kierowników firm, aby lepiej zrozumieć stan tych firm i zapewnić informacje dla naszych usług, które odnoszą się do zapewniania klientom informacji na temat innych firm.

6. JAK JEST NASZA PODSTAWA PRZETWARZANIA INFORMACJI NA PAŃSTWA TEMAT?

W przypadku danych osobowych zebranych na Państwa temat w krajach UE/EOG, w Wielkiej Brytanii i innych właściwych jurysdykcjach, podstawa przetwarzania jest następująca:

 • Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych kontaktowych i powiązanych informacji na Państwa temat w celu właściwej komunikacji z Państwem i odpowiadania na Państwa wnioski.
 • Aby zawierać transakcje z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzać zakupy i pobieranie naszych produktów i usług, musimy przetwarzać informacje na Państwa temat w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy.
 • Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych i sprzedażowych (w tym związanych z wydarzeniami) w oparciu o Państwa zgodę, w stosownym przypadku wskazaną na naszych stronach internetowych w momencie gromadzenia danych osobowych, lub w związku z naszym uzasadnionym interesem w celu informowania Państwa na bieżąco o aktualizacjach oraz nowych produktach i usługach, którymi mogą być Państwo zainteresowani.
 • Odwołujemy się do naszego uzasadnionego interesu podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji naszych stron internetowych, obiektów, produktów i usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych stron internetowych, sieci i systemów.
 • W celu zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami prawa ustawowymi i wykonawczymi, np. z wezwaniami sądowymi lub innymi żądaniami sądu, lub żeby przetworzyć żądanie rezygnacji.

7. PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Oracle zatrzymuje dane osobowe przez okresy zatrzymania określone poniżej:

 • Informacje na Państwa temat gromadzone w celu zawarcia transakcji z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzania transakcji zakupu naszych produktów i usług będą przechowywane przez czas trwania transakcji lub usług bądź dłużej, jeśli to konieczne do celów prowadzenia dokumentacji lub zapewnienia zgodności z prawem.
 • W przypadku utworzenia konta jednokrotnego logowania Oracle (konto Oracle) w celu uzyskania dostępu do stron internetowych Oracle lub otrzymywania materiałów marketingowych Oracle, informacje o koncie będą przechowywane tak długo, jak długo konto będzie aktywne. Państwa konto i informacje o koncie zostaną usunięte w razie braku logowania przez 18 kolejnych miesięcy. Oracle zachowuje dokumentację dotyczącą takiego usunięcia przez 90 dni.
 • W przypadku utworzenia konta Oracle Cloud, informacje o Państwa koncie będą przechowywane przez cały okres aktywności konta. Po zakończeniu korzystania z usługi minimalne informacje o koncie będą przechowywane do celów związanych z przechowywaniem dokumentacji. Należy pamiętać, że zespół zajmujący się prywatnością w Oracle nie może usuwać, poprawiać ani uzyskiwać dostępu do danych kont serwisowych ani usunąć konta dotyczącego produktów i usług Oracle objętych umową. Zasoby i informacje kontaktowe, umożliwiające administrowanie danymi konta serwisowego, znajdą Państwo na stronie internetowej Kontakt z Oracle.
 • Jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami naszych newsletterów i blogów, w tym magazynów Oracle i Profit, Państwa dane dotyczące subskrypcji będą przechowywane przez okres ważności zapisu na naszych listach dystrybucyjnych. Oracle zachowuje dokumentację dotyczącą takiego usunięcia przez 30 dni.
 • Informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, zbierane online na naszych stronach internetowych lub w poza Internetem w ramach interakcji z Oracle podczas wydarzeń i konferencji, a wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego i działalności handlowej, będą przechowywane przez okres aktywnej relacji klienckiej z Państwem. Uznajemy Państwa za aktywnego klienta, jeżeli (i) nawiązali Państwo interakcję z Oracle lub zaktualizowali swoje dane kontaktowe i preferencje w ciągu ostatnich 18 miesięcy oraz (ii) nie zgłosili Państwo żądania usunięcia.
 • Jeśli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem czatu sprzedażowego Oracle, usuniemy wszelkie zapisy z czatu po upływie 90 dni od jego zakończenia.
 • Jeśli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem rozmowy telefonicznej z obsługą klienta i zgodzili się na nagrywanie rozmowy, usuniemy zapisy z rozmowy po upływie 60 dni od jej zakończenia lub po terminie uzgodnionym podczas rozmowy.
 • Jeśli odwiedzili Państwo obiekt Oracle, dane osobowe niezbędne do wejścia na teren obiektu będą przechowywane przez rok od Państwa ostatniej wizyty w celach związanych z przechowywaniem dokumentacji.
 • Dane osobowe konieczne do zachowania Państwa preferencji dotyczących rezygnacji są przechowywane przez 20 lat (lub dłużej, jeżeli wymaga tego zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa).

8. KIEDY I W JAKI SPOSÓB ORACLE UDOSTĘPNIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Udostępnianie w ramach Oracle

Jesteśmy organizacją globalną i dlatego informacje dotyczące Państwa mogą być udostępniane globalnie w całej ogólnoświatowej organizacji Oracle. Patrz lista podmiotów Oracle. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

Pracownicy Oracle są upoważnieni do uzyskania dostępu do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów i wykonywania obowiązków służbowych.

Udostępnianie osobom trzecim

Oracle może udostępniać dane osobowe w celach biznesowych następującym osobom trzecim:

 • Zewnętrznym dostawcom usług (takim jak np. usługi przetwarzania kart kredytowych, realizacja zamówień, usługi analityczne, zarządzanie wydarzeniami/kampaniami, zarządzanie stroną internetową, dostarczanie infrastruktury IT lub powiązanej, obsługa klienta, wysyłanie wiadomości e-mail, audyt i inne podobne usługi) w celu realizacji przez tych dostawców funkcji biznesowych w imieniu Oracle;
 • Właściwym osobom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, utworzenia wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub innej zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części naszej firmy, jej aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem);
 • Zgodnie z wymogami prawa, jak w przypadku zapewnienia zgodności z wezwaniem sądowym lub innymi procesami prawnymi, jeżeli uznamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest niezbędne w celu ochrony naszych praw, ochrony Państwa bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na żądanie organów publicznych, w tym organów rządowych spoza Państwa kraju zamieszkania, ze względów bezpieczeństwa narodowego i/lub do celów organów ścigania.

Oracle może udostępniać dane osobowe w celach handlowych następującym osobom trzecim:

 • dystrybutorom lub sprzedawcom Oracle w celu dalszych analiz dotyczących Państwa zainteresowań, określonym partnerom oferującym uzupełniające produkty i usługi lub osobom trzecim w celu ułatwienia działań reklamowych opartych na zainteresowaniach; oraz
 • partnerom wydarzenia lub sponsorom konferencji w przypadku wydarzeń Oracle, np. gdy zeskanują Państwo swój identyfikator na stoisku sponsora.

Kiedy osoby trzecie uzyskują dostęp do danych osobowych, Oracle podejmie odpowiednie środki umowne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest konieczne, w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującym prawem.

9. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA CAŁYM ŚWIECIE?

Oracle jest ogólnoświatową korporacją prowadzącą działalność w ponad 80 krajach, w związku z czym dane osobowe są przetwarzane w skali globalnej, zgodnie z wymaganiami niniejszej Polityki. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do odbiorcy Oracle w kraju, który nie zapewnia właściwego stopnia ochrony danych osobowych, Oracle podejmie odpowiednie działania w celu zagwarantowania ochrony danych, np. zapewniając, że takie przekazywanie podlega wzorcowym klauzulom UE lub innym właściwym mechanizmom dotyczącym przekazywania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Dodatkowe informacje o przekazywaniu danych dotyczące danego kraju mogą Państwo uzyskać po utworzeniu konta jednokrotnego logowania Oracle (konto Oracle) lub po zarejestrowaniu się na wydarzenie.

10. W JAKI SPOSÓB PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ ZABEZPIECZANE?

W Oracle wdrożono odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem bądź przypadkową utratą, uszkodzeniem, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, a także wszelkimi innymi formami przetwarzania w sposób niezgodny z prawem.

11. JAKIE PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTUJEMY NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH?

Pliki cookie i podobne technologie (np. znaczniki pikselowe i identyfikatory urządzeń) są wykorzystywane przez Oracle oraz partnerów Oracle w zakresie technologii reklamy w celu rozpoznania Państwa lub Państwa urządzenia na różnych serwisach i urządzeniach na potrzeby określone w rozdziale 5 powyżej.

 • Kiedy używamy plików cookie i podobnych technologii?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków i jednoznacznie identyfikujące przeglądarkę na urządzeniu podłączonym do Internetu. Umieszczamy pliki cookie w Państwa przeglądarce podczas wizyt na stronach internetowych Oracle oraz stronach nienależących do Oracle, na których obecne są nasze wtyczki lub znaczniki. Zanim Oracle umieści pliki cookie w Państwa przeglądarce, w zależności od Państwa jurysdykcji mogą zostać wyświetlone różne opcje zgody, w tym opcja odrzucenia wszystkich plików cookie, które nie są niezbędne. Użytkownicy ze wszystkich jurysdykcji mają możliwość rezygnacji z niewymaganych plików cookie za pomocą narzędzia wyboru preferencji dotyczących plików cookie.

Wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie na wszystkich naszych stronach internetowych, aby zapewnić możliwie najlepsze wrażenia i bezpieczne korzystanie z tych stron oraz przekazywać dopasowane informacje o produktach i usługach. Oracle używa również plików cookie lub podobnych technologii na swoich stronach internetowych do zbierania informacji online, takich jak ID urządzenia mobilnego, adres IP i inne informacje dotyczące urządzenia, jak również danych o zachowaniach urządzenia na naszych stronach internetowych (takich jak przeglądane strony, klikane łącza oraz pobrane dokumenty).

 • W jaki sposób można zarządzać własnymi preferencjami dotyczącymi plików cookie?

Jeśli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, mogą Państwo skorzystać z naszego narzędzia wyboru preferencji dotyczących plików cookie, aby zrezygnować z otrzymywania plików cookie, które nie są niezbędne do działania głównych funkcji strony, takich jak reklamowe i funkcjonalne pliki cookie.

Mogą Państwo także skorzystać z narzędzia rezygnacji Oracle Data Cloud, aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach od Oracle oraz innych uczestniczących firm zapewniających technologie reklamowe wyświetlających Państwu reklamy związane z zainteresowaniami w imieniu Oracle. Należy pamiętać, że narzędzie rezygnacji Oracle Data Cloud działa wyłącznie w przeglądarce internetowej, w której pliki cookie są gromadzone, a pliki cookie będą funkcjonować tylko wtedy, gdy w przeglądarce aktywowana jest akceptacja plików cookie od innych podmiotów.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookie, mogą Państwo także zmienić ustawienia przeglądarki w komputerze lub innym urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z naszych serwisów. Większość przeglądarek internetowych umożliwia przeglądanie i usuwanie plików cookie, w tym plików cookie Oracle.

12. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI?

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw dotyczących prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi na naszej stronie Ustawienia w zakresie prywatności lub wypełniając nasz formularz zapytania. Mają Państwo wiele praw dotyczących prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem, w odniesieniu do informacji, które przetwarzamy na Państwa temat:

 • Rezygnacja z wykorzystywania lub udostępniania przez nas Państwa danych osobowych
  Mogą Państwo wycofać uprzednio udzieloną zgodę na przetwarzanie informacji na Państwa temat, w tym do celów marketingu elektronicznego Oracle.
 • Usuwanie danych osobowych
  Mogą Państwo poprosić nas o wykasowanie lub usunięcie wszystkich lub niektórych informacji na Państwa temat.
 • Zmiana lub poprawienie danych osobowych
  Mogą Państwo edytować niektóre informacje na Państwa temat. Mogą Państwo także poprosić nas o zmianę, aktualizację lub korektę informacji na Państwa temat w określonych przypadkach, zwłaszcza jeśli informacje te są niedokładne.
 • Sprzeciw bądź ograniczenie wykorzystywania danych osobowych
  Mogą Państwo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania wszelkich lub niektórych informacji na Państwa temat (np. jeżeli nie mamy prawa do ich wykorzystywania) albo ograniczenie ich wykorzystywania (np. jeśli informacje na Państwa temat są niedokładne).
 • Prawo do dostępu i/lub uzyskania danych osobowych
  Mogą Państwo także poprosić o kopię informacji na swój temat oraz o kopię informacji na swój temat w formacie możliwym do odczytu komputerowego, jeśli mieszkają Państwo w kraju Unii Europejskiej, w stanie Kalifornia lub w innej jurysdykcji, która przyznaje takie uprawnienie z mocy prawa.

Jeśli są Państwo upoważnieni do żądania dostępu lub usunięcia danych w imieniu osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza zapytania ze wskazaniem, że są Państwo upoważnionym przedstawicielem. Przekażemy Państwu instrukcje, jak złożyć wniosek jako upoważniony przedstawiciel w imieniu osoby, której dane dotyczą.

W przypadku utworzenia konta w określonych portalach Oracle, mogą Państwo uzyskać dostęp do danych osobowych przechowywanych na tych portalach i zarządzać nimi (i) klikając łącza i postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, oraz (ii) podejmując na każdym z tych portali działania dotyczące Państwa danych osobowych, takie jak aktualizacja danych kontaktowych, usuwanie określonych wpisów lub zapisów, a także pobieranie kopii profilu. Należy pamiętać, że działania te można podejmować w zakresie, w jakim umożliwiają to funkcje poszczególnych portali.

Jeśli zapytanie dotyczy konta serwisowego Państwa firmy lub wsparcia związanego z produktami lub usługami Oracle, należy pamiętać, że zespół zajmujący się prywatnością w Oracle nie może usuwać, poprawiać ani uzyskiwać dostępu do danych kont serwisowych ani usunąć konta dotyczącego produktów i usług Oracle objętych umową. Zasoby i informacje kontaktowe, umożliwiające administrowanie danymi konta serwisowego, znajdą Państwo na stronie internetowej Kontakt z Oracle.

13. CZY ZBIERANE SĄ DANE WRAŻLIWE ORAZ INFORMACJE POCHODZĄCE OD DZIECI?

Wrażliwe dane osobowe

Prosimy nie wysyłać nam i nie udostępniać żadnych wrażliwych danych osobowych (na przykład wydanego przez organ państwowy dokumentu tożsamości, informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub przekonań, danych zdrowotnych, genetycznych czy biometrycznych, przeszłości kryminalnej ani przynależności związkowej).

Ochrona prywatności dzieci

Oracle jest firmą skupioną na świadczeniu usług dla biznesu, więc strony internetowe Oracle nie są skierowane do osób nieletnich, a Oracle nie promuje ani nie prowadzi działań marketingowych związanych ze swoimi usługami wśród osób nieletnich, z wyjątkiem bardzo ograniczonych okoliczności w ramach określonych programów w obszarze edukacji realizowanych za przyzwoleniem ich rodziców. Jeśli uważają Państwo, że błędnie lub nieumyślnie zebraliśmy za pośrednictwem naszych stron internetowych dane osobowe osoby nieletniej bez uzyskania odpowiedniej zgody, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez formularz zapytania, aby umożliwić nam niezwłoczne usunięcie informacji z naszych serwerów i wprowadzenie odpowiednich poprawek. Dodatkowo prosimy o skorzystanie z tego samego formularza, aby złożyć dyspozycję usunięcia treści lub informacji, które zostały zamieszczone na naszych stronach internetowych w momencie, gdy zarejestrowany użytkownik nie miał ukończonych 16 lat. Należy mieć na uwadze, że dyspozycje te mogą nie zapewnić całkowitego i kompleksowego usunięcia treści lub informacji, ponieważ np. część treści mogła zostać ponownie udostępniona przez innego użytkownika.

14. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA WYNIKAJĄCE Z KALIFORNIJSKIEJ USTAWY O OCHRONIE PRYWATNOŚCI KONSUMENTÓW (CCPA)?

Jeśli są Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia, mogą Państwo zażądać od nas:

 • 1. ujawnienia Państwu następujących informacji, obejmujących okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:

  • kategorie danych osobowych i konkretne dane, które zebraliśmy na Państwa temat, oraz kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy (patrz rozdział 4);
  • kategorie źródeł, z których zbieraliśmy takie dane osobowe (patrz rozdział 4);
  • cele biznesowe lub handlowe w zakresie gromadzenia lub sprzedaży Państwa danych osobowych (patrz rozdział 5); oraz
  • kategorie osób trzecich, którym sprzedaliśmy lub w inny sposób ujawniliśmy dane osobowe (patrz rozdział 8).
 • 2. usunięcia danych osobowych zebranych od Państwa (patrz rozdział 12); lub
 • 3. rezygnacji z jakiejkolwiek przyszłej sprzedaży Państwa danych osobowych (patrz rozdział 12).

Odpowiemy na Państwa żądanie zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli są Państwo upoważnionym przedstawicielem żądającym dostępu lub usunięcia danych w imieniu osoby mieszkającej na terenie stanu Kalifornia, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza zapytania ze wskazaniem, że są Państwo upoważnionym przedstawicielem. Przekażemy Państwu instrukcje, jak złożyć wniosek jako upoważniony przedstawiciel w imieniu osoby mieszkającej na terenie stanu Kalifornia.

Jeśli są Państwo mieszkańcami stanu Kalifornia, mogą Państwo uzyskać informacje na temat korzystania ze swoich praw, jak opisano powyżej, kontaktując się z nami pod numerem 1-800-633-0748.

15. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Oracle powołała Globalnego inspektora ochrony danych. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób niezgodny z Polityką prywatności lub Państwa wyborami bądź w razie dalszych pytań, uwag lub sugestii dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z Globalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez wypełnienie formularza zapytania.

Pisemne zapytania do Globalnego inspektora ochrony danych można wysyłać na poniższy adres:

Oracle Corporation
Globalny inspektor ochrony danych
Willis Tower
233 South Wacker Drive
45th Floor
Chicago, IL 60606
USA.

W przypadku danych osobowych uzyskanych od osób NA TERENIE UE/EOG pisemne zapytania do Inspektora ochrony danych w UE można wysyłać na adres:

Robert Niedermeier
Hauptstraße 4
D-85579 Neubiberg / München
Niemcy

W przypadku danych osobowych uzyskanych od osób NA TERENIE Brazylii pisemne zapytania do Brazylijskiego inspektora ochrony danych można wysyłać na adres:

Alexandre Sarte
Rua Dr. Jose Aureo Bustamante, 455
Vila São Francisco
São Paulo, Bazylia

16. ROZSTRZYGANIE SPORÓW LUB SKŁADANIE SKARG

W przypadku jakichkolwiek skarg w związku ze stosowaniem się przez Oracle do postanowień niniejszej Polityki prywatności należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Oracle. Oracle zbada zgłoszenie i podejmie próbę rozstrzygnięcia skarg i sporów dotyczących wykorzystania i ujawniania danych osobowych na podstawie niniejszej Polityki prywatności zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku nierozstrzygniętych zastrzeżeń związanych z prywatnością lub korzystaniem z danych, których według Państwa nie omówiono w wystarczający sposób, prosimy o skontaktowanie się z zewnętrznym amerykańskim podmiotem zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. W określonych przypadkach mogą Państwo wystąpić o wiążący arbitraż, jeśli pozostałe procedury rozstrzygania sporów zostały wykorzystane. Jeśli mają Państwa miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, mają Państwo także prawo do złożenia skargi do właściwego urzędu ochrony danych.

17. GŁÓWNA SIEDZIBA ORACLE

Centrala Oracle znajduje się pod adresem:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA

Tel.: +1.737.867.1000

Poprzednie wersje: 19.01.21 | 04.01.21 | 20.10.20 | 23.12.19 | 25.03.19

TRUSTe

Dowiedz się więcej