Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Informacje prawne Oracle

Materiały Oracle do pobrania
Noty prawne

Prywatność w Oracle
Ogólna polityka prywatności Oracle

1. WPROWADZENIE

Niniejsza Ogólna polityka prywatności Oracle (zwana także ‘Polityką prywatności’) zawiera informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przetwarzania danych osobowych przez Oracle Corporation i jej jednostki zależne (określane dalej również jako “Oracle”, “my” lub “nasze”) w związku z Państwa korzystaniem ze stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz stron w mediach społecznościowych odsyłających do niniejszej Polityki prywatności Oracle, Państwa interakcjami z Oracle podczas osobistych spotkań lub wydarzeń organizowanych przez Oracle, a także w kontekście innych działań sprzedażowych i marketingowych prowadzonych poza Internetem. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia również, jakie mają Państwo możliwości do wyboru w zakresie opisanych operacji przetwarzania.

Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana po raz ostatni dnia poniedziałek, 25 marca 2019 r. Niemniej jednak Polityka prywatności może ulec zmianie z biegiem czasu, na przykład w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi lub w celu sprostania zmieniającym się potrzebom biznesowym. Najbardziej aktualną wersję niniejszej Polityki prywatności można znaleźć na tej stronie internetowej. W przypadku wystąpienia istotnych zmian, o których będziemy chcieli Państwa poinformować, będziemy to robić również w inny właściwy sposób (na przykład za pośrednictwem wyskakujących powiadomień lub oświadczeń dotyczących zmian na naszej stronie internetowej). Patrz poprzednia wersja niniejszej Polityki prywatności.

W niniejszej Polityce prywatności terminy „dane osobowe” lub „informacje osobowe” to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Na przykład mogą to być między innymi: imię i nazwisko, adres e-mail, służbowe dane kontaktowe lub informacje gromadzone podczas interakcji z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub podczas wydarzeń. Informacje osobowe są także określane jako „informacje na Państwa temat”. Więcej szczegółów dotyczących rodzajów informacji na Państwa temat, jakie możemy przetwarzać, można znaleźć w rozdziale 4 poniżej.

ZAKRES POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zobacz
Więcej
 • Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania przez Oracle danych osobowych osób odwiedzających bądź użytkowników różnych serwisów internetowych Oracle, uczestników wydarzeń organizowanych przez Oracle, klientów i potencjalnych klientów oraz ich przedstawicieli, subskrybentów Oracle Magazine i Oracle Profit Magazine, a także dostawców i partnerów biznesowych oraz ich przedstawicieli.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zobacz
Więcej
 • Odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności leży po stronie Oracle Corporation i jej podmiotów stowarzyszonych.

JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE PRZETWARZAĆ ORACLE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle przetwarza dane osobowe w trybie offline i online. Informacje dotyczące Państwa mogą w pewnych przypadkach umożliwić bezpośrednią Państwa identyfikację, zaś w innych przypadkach - jedynie pośrednią.

GDZIE ORACLE UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Oracle pozyskuje dane podczas interakcji z Państwem przez Internet i poza nim w trakcie wydarzeń, za pośrednictwem korespondencji elektronicznej i kontaktów telefonicznych, od zewnętrznych dostawców danych lub poprzez interakcje z naszymi stronami internetowymi.

DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, zapewniania funkcji na naszych stronach internetowych, administrowania abonamentami, wprowadzania na rynek i dostosowywania produktów i usług do zainteresowań Państwa lub Państwa firmy, realizacji transakcji i przetwarzania zamówień, rozwoju oraz poprawy wydajności i bezpieczeństwa naszych stron internetowych, produktów i usług, a także w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z prawem do rezygnacji.

W JAKI SPOSÓB ORACLE MOŻE UDOSTĘPNIAĆ DANE OSOBOWE?

Zobacz
Więcej
 • Państwa dane osobowe są udostępniane w ramach całej organizacji Oracle, a także stronom trzecim, takim jak dystrybutorzy lub sprzedawcy, dostawcy usług, organy publiczne, organy administracji państwowej, organy sądowe i organy ścigania.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚCI WYBORU?

Zobacz
Więcej
 • Oracle zapewnia Państwu wiele możliwości wyboru w zakresie danych przetwarzanych przez Oracle. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, zgłosić sprzeciw lub żądać ograniczenia wykorzystania Państwa danych osobowych, żądać usunięcia, zmiany lub skorygowania danych osobowych bądź dostępu do nich.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORACLE W PRZYPADKU PYTAŃ, UWAG LUB SKARG?

Zobacz
Więcej
 • Jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób, który nie jest zgodny z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt ze globalnym inspektorem ochrony danych.

2. ZAKRES

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Oracle:

 • odwiedzających i użytkowników różnych stron internetowych Oracle, w tym witryn internetowych w domenie oracle.com, aplikacji komputerowych lub mobilnych oraz naszych stron w mediach społecznościowych, które zawierają odniesienie do niniejszej Polityki prywatności (zwanych dalej łącznie stronami internetowymi);
 • uczestników wydarzeń organizowanych przez Oracle, takich jak Oracle OpenWorld;
 • obecnych i potencjalnych klientów oraz ich przedstawicieli;
 • abonentów/subskrybentów Oracle Magazine i Oracle Profit Magazine;
 • dostawców i partnerów biznesowych oraz ich przedstawicieli.

Podczas korzystania z naszych stron internetowych mają Państwo także możliwość łączenia się z nienależącymi do Oracle stronami internetowymi, portalami społecznościowymi, aplikacjami i innymi funkcjami. Skorzystanie z tych funkcji spowoduje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty niezależne od Oracle. Oracle nie sprawuje żadnej kontroli nad tymi funkcjami innym podmiotów. Przed skorzystaniem z tych funkcji zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych podmiotów.

3. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Oracle Corporation i jej podmioty powiązane są odpowiedzialne za przetwarzanie Państwa danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Patrz lista podmiotów Oracle. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

4. JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH ORACLE PRZETWARZA I GDZIE ORACLE UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Oracle może przetwarzać Państwa dane zgromadzone za pośrednictwem Internetu oraz poza nim.

 • Informacje offline na Państwa temat wywodzą się z naszych kontaktów z klientami podczas spotkań osobistych lub wydarzeń, konferencji, warsztatów i zgromadzeń organizowanych przez Oracle;
 • Informacje online na Państwa temat wywodzą się z Państwa aktywności na naszych stronach internetowych, na przykład w związku z Państwa kontami Oracle, zapytaniami (przed)sprzedażowymi lub subskrypcjami naszych magazynów lub w wyniku Państwa kontaktów z przedstawicielami Oracle za pośrednictwem elektronicznych narzędzi komunikacyjnych, takich jak wiadomości e-mail lub połączenia telefoniczne. Informacje na Państwa temat mogą być również dostarczone przez inne podmioty, takie jak agregatorzy danych, którzy mogą nie posiadać z Państwem żadnych relacji.

  Informacje online mogą także pochodzić z plików cookie i podobnych technologii (takich jak np. znaczniki pikselowe oraz identyfikatory urządzeń) stosowanych na naszych stronach internetowych lub witrynach innych podmiotów. Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii można znaleźć w rozdziale 11.

Informacje na Państwa temat, które firma Oracle może gromadzić i przetwarzać, obejmują:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu;
 • dane demograficzne, gdy są powiązane z danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację użytkownika;
 • fotografie i opinie;
 • dane dotyczące transakcji, w tym o zamówionych produktach i usługach, dane finansowe oraz zastosowane metody płatności;
 • dane firmowe takie jak nazwa spółki, wielkość i położenie spółki, w jakiej Państwo pracują, a także Państwa stanowisko w spółce;
 • dane pochodzące z ankiet oraz informacje publicznie dostępne, takie jak posty z portali społecznościowych;
 • niepowtarzalne identyfikatory, takie jak identyfikatory urządzeń mobilnych lub identyfikatory plików cookie w przeglądarce;
 • adres IP i informacje, które mogą być określane na podstawie adresu IP, takie jak położenie geograficzne;
 • informacje o użytkowanym urządzeniu, takie jak przeglądarka internetowa, typ urządzenia, system operacyjny, obecność lub użytkowanie „aplikacji”, rozdzielczość ekranu i preferowany język;
 • dane o zachowaniach komputera podłączonego do Internetu lub urządzenia wykorzystywanego do korzystania ze stron internetowych, takie jak kliknięcia reklam lub ich wyświetlenia, witryny i ich zawartość, daty i godziny aktywności lub wyszukiwań mających na celu zlokalizowanie i odwiedzenie stron internetowych;
 • imię i nazwisko prezesa firmy powiązane z informacjami na temat firmy oraz jej działaniami (w przypadku określonych usług Oracle związanych z informacjami na temat spółek publicznych).

Należy pamiętać, że firma Oracle nie kontroluje treści, które mogą Państwo publikować na forach społeczności Oracle lub w sieciach społecznościowych. W niektórych przypadkach treści takie mogą być publicznie dostępne w Internecie. Należy dokładnie przemyśleć, czy chcą Państwo zamieszczać na tych forach lub w sieciach społecznościowych dane osobowe oraz czy chcą Państwo umożliwić innym osobom dostęp do swojego profilu. Ponadto należy odpowiednio dostosować wszelkie zamieszczane treści.

5. DLACZEGO I W JAKI SPOSÓB ORACLE WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • komunikacja i odpowiedzi na prośby oraz zapytania kierowane do Oracle;
 • zapewnienie funkcjonalności naszych stron internetowych oraz techniczne i funkcjonalne zarządzanie nimi;
 • administrowanie subskrypcjami magazynów Oracle oraz Profit;
 • wprowadzanie na rynek naszych produktów i usług lub powiązanych produktów i usług oraz dostosowanie naszych działań marketingowych i sprzedażowych do zainteresowań Państwa lub Państwa firmy;
 • zawieranie transakcji z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzanie zamówień produktów i usług Oracle;
 • analizowanie, rozwój, usprawnianie i optymalizacja użycia, funkcjonalności i wydajności naszych stron internetowych oraz produktów i usług;
 • zarządzanie bezpieczeństwem naszych stron internetowych, sieci i systemów;
 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz prowadzenie działalności biznesowej.

Możemy również wykorzystać imię i nazwisko prezesa firmy w celu zapewnienia klientom Oracle wybranych usług, które mogą zawierać publicznie dostępne informacje dotyczące imienia i nazwiska prezesa firmy.

Cele te zostały szczegółowo omówione poniżej.

Komunikacja i odpowiedzi na prośby oraz zapytania kierowane do Oracle

Jeśli nawiązują Państwo z nami kontakt (np. poprzez przesyłanie formularzy kontaktowych za pośrednictwem naszych stron internetowych, udział w wydarzeniach organizowanych przez Oracle lub przy innych okazjach, wysyłanie wiadomości e-mail lub odwiedzanie serwisów społecznościowych), możemy przetwarzać informacje na Państwa temat w celu nawiązania z Państwem kontaktu i udzielenia odpowiedzi na Państwa prośby lub inne zapytania. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu nawiązania interakcji z Państwem w sieciach społecznościowych innych firm.

Zapewnienie funkcjonalności naszych stron internetowych oraz techniczne i funkcjonalne zarządzanie nimi

Jeśli zdecydują się Państwo zarejestrować na naszej stronie internetowej (na przykład aby skorzystać z naszych społeczności), musimy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe w celu utworzenia osobistego konta oraz zarządzania nim. Po utworzeniu konta wyślemy Państwu osobiste dane logowania. Te osobiste dane umożliwiają nam administrowanie Państwa kontem, na przykład zmianę hasła.

Administrowanie subskrypcjami magazynów Oracle oraz Profit

W przypadku subskrybowania naszego czasopisma (np. „Oracle” lub „Profit”), przetwarzamy informacje na Państwa temat w celu administrowania Państwa subskrypcją naszego magazynu (w tym procesem odnawiania subskrypcji).

Wprowadzanie na rynek naszych produktów i usług lub powiązanych produktów i usług oraz dostosowanie naszych działań marketingowych i sprzedażowych

Oracle może wykorzystywać informacje na Państwa temat w celu powiadomienia o nowych produktach i usługach, wydarzeniach, alertach, aktualizacjach, cenach, warunkach, ofertach specjalnych i związanych z nimi kampaniach oraz promocjach (w tym za pośrednictwem newsletterów). Oracle może również wykorzystywać dane osobowe do reklamowania produktów i usług Oracle lub powiązanych produktów i usług, a także w celu zlecenia naszym dystrybutorom i sprzedawcom oraz partnerom zawiadomienia Państwa o naszych produktach i usługach lub powiązanych produktach lub usługach (np. przez sprzedaż łączoną lub promocję na produkty). Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować Państwa wizytę na stronie internetowej, nasze działania marketingowe oraz naszą komunikację do Państwa zainteresowań. Ma to miejsce, na przykład, jeżeli zarejestrują się Państwo do społeczności Oracle lub programu, takiego jak Oracle Partner Network lub Oracle Technology Network.

Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniu, firma Oracle może przetwarzać informacje na Państwa temat zebrane w powiązaniu z takim wydarzeniem i może udostępnić informacje o Państwa uczestnictwie Państwa firmie. Oracle może także umożliwić wyznaczonym partnerom wydarzenia lub sponsorom konferencji wysłanie Państwu maksymalnie dwóch komunikatów związanych z Państwa uczestnictwem w wydarzeniu. Należy pamiętać, że nasi partnerzy lub sponsorzy konferencji mogą żądać informacji na Państwa temat bezpośrednio przy swoich stoiskach lub ekspozycjach konferencyjnych, a wykorzystywanie przez nich podanych przez Państwa informacji podlega ich polityce prywatności.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe w celu publikowania opinii na naszych stronach internetowych, jednak za Państwa uprzednią zgodą na użycie imienia i nazwiska oraz treści opinii.

Zawieranie transakcji z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzanie zamówień na produkty i usługi

Jeśli składają Państwo zamówienie na nasze produkty i usługi lub zapewniają Państwo usługi Oracle, naszym pracownikom, klientom i partnerom jako dostawca lub partner biznesowy, firma Oracle przetwarza informacje na Państwa temat w celu zawarcia właściwych transakcji oraz zarządzania nimi (np. poprzez wysłanie faktury i dokonanie płatności), zarządzania Państwa zamówieniem, a także udzielenia wsparcia w zakresie rozpoczęcia użytkowania i zaadoptowania naszych produktów i usług (np. poprzez kontakt z Państwem w celu aktywacji usług w chmurze). Jeśli pobierają Państwo produkty lub usługi z naszych stron internetowych, firma Oracle wykorzystuje informacje na Państwa temat w celu potwierdzenia pewnych informacji o zamówieniu (na przykład czy nie wystąpiły problemy w procesie pobierania).

Analizowanie, rozwój, usprawnianie i optymalizacja użycia, funkcjonalności i wydajności naszych stron internetowych oraz produktów i usług

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu analizowania, rozwijania, usprawniania i optymalizacji użycia, funkcjonalności i wydajności naszych stron internetowych oraz produktów i usług, a także kampanii marketingowych i sprzedażowych. Jeżeli strony internetowe umożliwiają Państwu uczestnictwo w interaktywnych dyskusjach, utworzenie profilu, publikowanie komentarzy, możliwości i innych materiałów lub nawiązanie bezpośredniej komunikacji z innym użytkownikiem lub nawiązywanie kontaktów w inny sposób, firma Oracle może przetwarzać dane osobowe podczas moderowania tych czynności.

Zarządzanie bezpieczeństwem naszych stron internetowych, sieci i systemów

Możemy gromadzić dane dotyczące użytkowania strony internetowej do celów zarządzania bezpieczeństwem i działaniem, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych stron internetowych, sieci i systemów bądź w celu badania i zapobiegania potencjalnym oszustwom, w tym oszustwom dotyczącym reklam, cyberatakom oraz w celu wykrywania botów.

W celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i możliwości prowadzenia naszej działalności

W niektórych przypadkach musimy przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. przykładowo, żeby odpowiedzieć na żądanie od organu nadzoru lub żeby obronić się przed zarzutami prawnymi. Możemy także przetwarzać dane osobowe w ramach prowadzenia naszej działalności, np. w celu prowadzenia audytów wewnętrznych i dochodzeń bądź w celach związanych z finansami i księgowością, archiwizacją oraz ubezpieczeniami.

W celu świadczenia wybranych usług klientom Oracle, które mogą zawierać publicznie dostępne informacje dotyczące imienia i nazwiska prezesa firmy

W przypadku niektórych usług możemy gromadzić publicznie dostępne imiona i nazwiska dyrektorów generalnych firm, aby lepiej zrozumieć stan tych firm i zapewnić informacje dla naszych usług, które odnoszą się do zapewniania klientom informacji na temat innych firm.

6. JAK JEST NASZA PODSTAWA PRZETWARZANIA INFORMACJI NA PAŃSTWA TEMAT?

W przypadku informacji na Państwa temat zebranych w UE nasze podstawy przetwarzania są następujące:

 • Aby komunikować się z Państwem i udzielać odpowiedzi na Państwa zapytania, przetwarzamy informacje na Państwa temat i w związku z tym mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu tych informacji.
 • Aby zawierać transakcje z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzać zakupy i pobieranie naszych produktów i usług, musimy przetwarzać informacje na Państwa temat w zakresie niezbędnym do zawarcia lub wykonania umowy.
 • Przetwarzamy dane osobowych w celach marketingowych i sprzedażowych w oparciu o Państwa zgodę, w stosownym przypadku wskazaną na naszych stronach internetowych w momencie gromadzenia danych osobowych, lub w związku z naszym uzasadnionym interesem w celu wprowadzania na rynek i promowania produktów i usług.
 • Odwołujemy się do naszego uzasadnionego interesu podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji naszych stron internetowych, produktów i usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych stron internetowych, sieci i systemów.
 • W celu zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami prawa ustawowymi i wykonawczymi, np. z wezwaniami sądowymi lub innymi żądaniami sądu, lub żeby przetworzyć żądanie rezygnacji.

7. PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Oracle zatrzymuje dane osobowe przez okresy zatrzymania określone poniżej:

 • Informacje na Państwa temat gromadzone w celu zawarcia transakcji z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi oraz przetwarzania transakcji zakupu naszych produktów i usług będą przechowywane przez czas trwania transakcji lub usług bądź dłużej, jeśli to konieczne do celów prowadzenia dokumentacji lub zapewnienia zgodności z prawem.
 • Jeśli posiadają Państwo zarejestrowane konto Oracle, informacje o Państwa koncie będą przechowywane przez cały okres aktywności konta. Państwa konto i informacje o koncie zostaną usunięte w razie braku logowania przez 18 kolejnych miesięcy. Oracle zachowuje dokumentację dotyczącą takiego usunięcia przez 90 dni.
 • Jeśli są Państwo zarejestrowanymi użytkownikami naszych newsletterów i blogów, w tym magazynów Oracle i Profit, Państwa dane dotyczące subskrypcji będą przechowywane przez okres ważności zapisu na naszych listach dystrybucyjnych. Oracle zachowuje dokumentację dotyczącą takiego usunięcia przez 30 dni.
 • Informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, zbierane online na naszych stronach internetowych lub w poza Internetem w ramach interakcji z Oracle podczas wydarzeń i konferencji, a wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego i działalności handlowej, będą przechowywane przez okres aktywnej relacji klienckiej z Państwem. Uznajemy Państwa za aktywnego klienta, jeżeli (i) nawiązali Państwo interakcję z Oracle lub zaktualizowali swoje dane kontaktowe i preferencje w ciągu ostatnich 18 miesięcy oraz (ii) nie zgłosili Państwo żądania usunięcia.
 • Jeśli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem czatu sprzedażowego Oracle, usuniemy wszelkie zapisy z czatu po upływie 90 dni od jego zakończenia.
 • Dane osobowe konieczne do zachowania Państwa preferencji dotyczących rezygnacji są przechowywane przez 20 lat (lub dłużej, jeżeli wymaga tego zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa).

8. KIEDY I W JAKI SPOSÓB ORACLE UDOSTĘPNIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Udostępnianie w ramach Oracle

Jesteśmy organizacją globalną i dlatego informacje dotyczące Państwa mogą być udostępniane globalnie w całej ogólnoświatowej organizacji Oracle. Patrz lista podmiotów Oracle. Proszę wybrać region i kraj, żeby wyświetlić adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu lub podmiotów Oracle w danym kraju.

Pracownicy Oracle są upoważnieni do uzyskania dostępu do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów i wykonywania obowiązków służbowych.

Udostępnianie osobom trzecim

Oracle może udostępnić dane osobowe następującym osobom trzecim:

 • Zewnętrznym dostawcom usług (takim jak np. usługi przetwarzania kart kredytowych, realizacja zamówień, usługi analityczne, zarządzanie wydarzeniami/kampaniami, zarządzanie stroną internetową, dostarczanie infrastruktury IT lub powiązanej, obsługa klienta, wysyłanie wiadomości e-mail, audyt i inne podobne usługi) w celu realizacji przez tych dostawców funkcji biznesowych w imieniu Oracle;
 • Dystrybutorom lub sprzedawcom Oracle w celu dalszych analiz dotyczących Państwa zainteresowań, określonym partnerom oferującym uzupełniające produkty i usługi lub stronom trzecim w celu ułatwienia działań reklamowych opartych na zainteresowaniach;
 • Właściwym stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, utworzenia wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub innej zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części naszej firmy, jej aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem);
 • Zgodnie z wymogami prawa, jak w przypadku zapewnienia zgodności z wezwaniem sądowym lub innymi procesami prawnymi, jeżeli uznamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest niezbędne w celu ochrony naszych praw, ochrony Państwa bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub udzielenia odpowiedzi na żądanie organów publicznych, w tym organów rządowych spoza Państwa kraju zamieszkania, ze względów bezpieczeństwa narodowego i/lub do celów organów ścigania.

Kiedy osoby trzecie uzyskują dostęp do danych osobowych, Oracle podejmie odpowiednie środki umowne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest konieczne, w zgodzie z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującym prawem.

9. W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA CAŁYM ŚWIECIE?

Oracle jest ogólnoświatową korporacją prowadzącą działalność w ponad 80 krajach, w związku z czym dane osobowe są przetwarzane w skali globalnej. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do odbiorcy Oracle w kraju, który nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, Oracle podejmie działania w celu zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony danych na Państwa temat, np. zapewniając, że takie przekazywanie podlega wzorcowym klauzulom UE.

Oracle zbiera, wykorzystuje i przechowuje dane także zgodnie z postanowieniami Tarczy Prywatności UE-USA (EU-U.S. Privacy Shield Framework) oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA (Swiss-U.S. Privacy Shield Framework) i zgodnie z ustaleniami Departamentu Handlu USA, w przypadku gdy klient i Oracle zawarli porozumienie w formie umowy, według której przekazywanie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii (dalej jako „EOG”) lub Szwajcarii będzie wykonywane i przetwarzane zgodnie z Tarczą Prywatności dla odpowiednich usług. Przeprowadzając te czynności w imieniu klientów z EOG lub Szwajcarii, Oracle przechowuje lub przetwarza dane osobowe przekazane przez klienta z EOG lub Szwajcarii zgodnie z wytycznymi klienta. W takim przypadku Oracle będzie odpowiedzialna za upewnienie się, że osoby trzecie działające jako pośrednik w imieniu Oracle będą stosować się do tych samych zasad. Oracle złożyła oświadczenie w Departamencie Handlu USA o stosowaniu się do Zasad Tarczy Prywatności. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Polityki i Zasadami Ochrony Prywatności zastosowanie mają Zasady Ochrony Prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Ochrony Prywatności i zapoznać się z naszym certyfikatem należy przejść na stronę https://www.privacyshield.gov.

Aby uzyskać listę podmiotów podlegających procedurze certyfikacji własnej Oracle w ramach programu Tarczy Prywatności, należy odwiedzić stronę internetową Tarczy Prywatności. W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z Zasadami Tarczy Prywatności Oracle podlega pod uprawnienia wykonawcze Federalnej Komisji Handlu, jako organu regulacyjnego i zobowiązuje się współpracować z unijnymi urzędami ochrony danych.

10. W JAKI SPOSÓB PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ ZABEZPIECZANE?

W Oracle wdrożono odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem bądź przypadkową utratą, uszkodzeniem, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, a także wszelkimi innymi formami przetwarzania w sposób niezgodny z prawem.

11. JAKIE PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTUJEMY NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH?

Pliki cookie i podobne technologie (np. znaczniki pikselowe i identyfikatory urządzeń) są wykorzystywane przez Oracle oraz partnerów Oracle w zakresie technologii reklamy w celu rozpoznania Państwa lub Państwa urządzenia na różnych serwisach i urządzeniach na potrzeby określone w rozdziale 5 powyżej.

 • Kiedy używamy plików cookie i podobnych technologii?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków i jednoznacznie identyfikujące przeglądarkę na urządzeniu podłączonym do Internetu. Każda przeglądarka odwiedzająca nasze strony internetowe otrzymuje od nas pliki cookie. Umieszczamy także pliki cookie w Państwa przeglądarce podczas wizyt na stronach internetowych nienależących do Oracle, na których obecne są nasze wtyczki lub znaczniki. Wykorzystujemy pliki cookie oraz inne technologie na wszystkich naszych stronach internetowych, aby zapewnić możliwie najlepsze wrażenia i bezpieczne korzystanie z tych stron oraz przekazywać dopasowane informacje o produktach i usługach. Oracle używa również plików cookie lub podobnych technologii na swoich stronach internetowych do zbierania informacji online, takich jak ID urządzenia mobilnego, adres IP i inne informacje dotyczące urządzenia, jak również danych o zachowaniach urządzenia na naszych stronach internetowych (takich jak przeglądane strony, klikane łącza oraz pobrane dokumenty). Informacje te przyczyniają się do rozwoju usług marketingowych i usług w chmurze Oracle (Marketing & Data Cloud) służących zapewnieniu ukierunkowanej reklamy cyfrowej i personalizacji usług dla klientów Oracle Marketing & Data Cloud. Nasze praktyki w zakresie zbierania, wykorzystywania i udostępniania danych w związku z tymi czynnościami przetwarzania, w tym Państwa konkretne wybory, są opisane w Polityce prywatności Oracle Marketing & Data Cloud.

 • Jakie rodzaje plików cookie są wykorzystywane przez Oracle?

Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie wykorzystywanych przez Oracle.

 • W jaki sposób można zarządzać własnymi preferencjami dotyczącymi plików cookie?

Jeśli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, mogą Państwo skorzystać z naszego narzędzia wyboru preferencji dotyczących plików cookie, aby zrezygnować z otrzymywania plików cookie, które nie są niezbędne do działania głównych funkcji strony, takich jak reklamowe i funkcjonalne pliki cookie.

Mogą Państwo także skorzystać z narzędzia rezygnacji Oracle Data Cloud, aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach od Oracle oraz innych uczestniczących firm zapewniających technologie reklamowe wyświetlających Państwu reklamy związane z zainteresowaniami w imieniu Oracle. Należy pamiętać, że narzędzie rezygnacji Oracle Data Cloud działa wyłącznie w przeglądarce internetowej, w której pliki cookie są gromadzone, a pliki cookie będą funkcjonować tylko wtedy, gdy w przeglądarce aktywowana jest akceptacja plików cookie od innych podmiotów.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać plików cookie, mogą Państwo także zmienić ustawienia przeglądarki w komputerze lub innym urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z naszych serwisów. Większość przeglądarek internetowych umożliwia przeglądanie i usuwanie plików cookie, w tym plików cookie Oracle.

12. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚCI WYBORU?

Zapewniamy Państwu wiele różnych możliwości wyboru w zakresie przetwarzania Państwa danych:

 • Rezygnacja z wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych
  Mogą Państwo wycofać uprzednio udzieloną zgodę na przetwarzanie informacji na Państwa temat, w tym do celów marketingu elektronicznego Oracle.
 • Usuwanie danych osobowych
  Mogą Państwo poprosić nas o wykasowanie lub usunięcie wszystkich lub niektórych informacji na Państwa temat.
 • Zmiana lub poprawienie danych osobowych
  Mogą Państwo edytować niektóre informacje na Państwa temat. Mogą Państwo także poprosić nas o zmianę, aktualizację lub korektę informacji na Państwa temat w określonych przypadkach, zwłaszcza jeśli informacje te są niedokładne.
 • Sprzeciw bądź ograniczenie wykorzystywania danych osobowych
  Mogą Państwo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania wszelkich lub niektórych informacji na Państwa temat (np. jeżeli nie mamy prawa do ich wykorzystywania) albo ograniczenie ich wykorzystywania (np. jeśli informacje na Państwa temat są niedokładne).
 • Prawo do dostępu i/lub uzyskania danych osobowych
  Mogą Państwo także poprosić o kopię informacji na swój temat oraz o kopię informacji na swój temat w formacie możliwym do odczytu komputerowego, jeśli mieszkają Państwo w kraju Unii Europejskiej lub w innym kraju, który przyznaje takie uprawnienie z mocy prawa.

Mogą Państwo skorzystać z tych uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi na naszej stronie ustawień w zakresie prywatności (Privacy Choices) lub wypełniając nasz formularz zapytania.

13. CZY ZBIERANE SĄ DANE WRAŻLIWE ORAZ INFORMACJE POCHODZĄCE OD DZIECI?

Wrażliwe dane osobowe

Prosimy nie wysyłać nam i nie udostępniać żadnych wrażliwych danych osobowych (na przykład wydanego przez organ państwowy dokumentu tożsamości, informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub przekonań, danych zdrowotnych, genetycznych czy biometrycznych, przeszłości kryminalnej ani przynależności związkowej).

Ochrona prywatności dzieci

Oracle jest firmą skupioną na świadczeniu usług dla biznesu, więc strony internetowe Oracle nie są skierowane do osób nieletnich, a firma Oracle nie promuje ani nie prowadzi działań marketingowych związanych ze swoimi usługami wśród osób nieletnich, z wyjątkiem bardzo ograniczonych okoliczności w ramach określonych programów w obszarze edukacji realizowanych za przyzwoleniem ich rodziców. Jeśli uważają Państwo, że błędnie lub nieumyślnie zebraliśmy za pośrednictwem naszych stron internetowych dane osobowe osoby nieletniej bez uzyskania odpowiedniej zgody, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez formularz zapytania, aby umożliwić nam niezwłoczne usunięcie informacji z naszych serwerów i wprowadzenie odpowiednich poprawek. Dodatkowo prosimy o skorzystanie z tego samego formularza, aby złożyć dyspozycję usunięcia treści lub informacji, które zostały zamieszczone na naszych stronach internetowych w momencie, gdy zarejestrowany użytkownik nie miał ukończonych 16 lat. Należy mieć na uwadze, że dyspozycje te mogą nie zapewnić całkowitego i kompleksowego usunięcia treści lub informacji, ponieważ np. część treści mogła zostać ponownie udostępniona przez innego użytkownika.

14. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Oracle powołała Globalnego inspektora ochrony danych. Jeśli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w sposób niezgodny z Polityką prywatności lub Państwa wyborami bądź w razie dalszych pytań, uwag lub sugestii dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt z Globalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez wypełnienie formularza zapytania.

Pisemne zapytania do Globalnego inspektora ochrony danych można wysyłać na poniższy adres:

Oracle Corporation
Globalny inspektor ochrony danych.
10 Van de Graaff Drive
Burlington, MA 01803
U.S.A.

W przypadku danych osobowych gromadzonych NA TERENIE UE/EOG pisemne zapytania do Inspektora ochrony danych w UE można wysyłać na adres:

Robert Niedermeier
Hauptstraße 4
D-85579 Neubiberg / München
Niemcy
Adres e-mail: mail@legislator.de

15. ROZSTRZYGANIE SPORÓW LUB SKŁADANIE SKARG

W przypadku jakichkolwiek skarg w związku ze stosowaniem się przez Oracle do postanowień niniejszej Polityki prywatności należy w pierwszej kolejności skontaktować się z Oracle. Oracle zbada zgłoszenie i podejmie próbę rozstrzygnięcia skarg i sporów dotyczących wykorzystania i ujawniania danych osobowych na podstawie niniejszej Polityki prywatności zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku nierozstrzygniętych zastrzeżeń związanych z prywatnością lub korzystaniem z danych, których według Państwa nie omówiono w wystarczający sposób, prosimy o skontaktowanie się z zewnętrznym amerykańskim podmiotem zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. W określonych przypadkach, które zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej Tarczy Prywatności, mogą Państwo wystąpić o wiążący arbitraż, jeśli pozostałe procedury rozstrzygania sporów zostały wykorzystane. Jeśli mają Państwa miejsce zamieszkania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, mają Państwo także prawo do złożenia skargi do właściwego urzędu ochrony danych.

16. GŁÓWNA SIEDZIBA ORACLE

Główna siedziba Oracle znajduje się pod adresem:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA

Tel.: +1.737.867.1000

TRUSTe

Dowiedz się więcej