Oracle Hyperion Financial Management

Oracle Hyperion Financial Management oferuje funkcje szybkiej konsolidacji i raportowania wyników finansowych, a także pozwala zapewnić zgodność z globalnymi wymogami prawnymi, obniżyć koszty zapewnienia takiej zgodności oraz zagwarantować wiarygodność danych liczbowych.

Zapoznaj się z szeroką ofertą aplikacji Oracle.

Oracle Hyperion Financial Management

  • Skracaj cykle konsolidacji, zamknięcia i raportowania o kilka dni lub tygodni
  • Terminowo dokonuj rozliczeń wewnętrznych i zewnętrznych
  • Obniżaj koszty zapewnienia zgodności i zapewnij jedną źródło wiarygodnych danych, aby poprawić wewnętrzną i zewnętrzną przejrzystość
  • Zachowaj pewność co do wyników finansowych, utrzymując ścieżkę audytu od dokumentacji regulacyjnej po księgę główną
  • Łatwo i szczegółowo analizuj kluczowe wskaźniki wydajności i wskaźniki operacyjne
  • Uzyskaj szybko nowe korzyści dzięki pakietowi funkcji raportowania regulacyjnego