Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników

Firma analityczna chwali Oracle Analytics Cloud

Oracle Business Analytics oferuje wbudowane funkcje analizy danych, w tym zwłaszcza funkcje sztucznej inteligencji i samouczenia się maszyn. Dzięki dostępowi do wszystkich danych z dowolnej platformy chmurowej lub zainstalowanej lokalnie można za jej pomocą uzyskiwać w czasie rzeczywistym informacje ułatwiające podejmowanie trafniejszych decyzji.

Nowe podejście do analityki

Ułatwienie procesu podejmowania decyzji dzięki przygotowaniu odpowiednich danych biznesowych, wizualizacji i analiz opartych na funkcjach samouczenia się maszyn.

Ocena za pomocą funkcji analityki biznesowej

Czy wiesz, jak Twoje przedsiębiorstwo wypada na tle konkurencji pod kątem korzystania z analityki danych i gotowości na przyszłość? Poświęć dwie minuty, aby uzyskać natychmiastową punktową ocenę porównawczą.

Dlaczego warto wybrać rozwiązania analityczne Oracle?

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje rozwiązania analitycznego, ponieważ posiada dane, które musi poddać analizie i zinterpretować. Łatwiej to jednak powiedzieć niż zrobić. Technologie ewoluują, a ilość danych oraz ich źródeł dynamicznie rośnie. Brakuje czasu na przemyślenie inicjatyw w zakresie analityki, które pozwolą dotrzymać kroku szybko rozwijającym się środowiskom biznesowym. Uzyskanie dostępu do nowych źródeł informacji i możliwość ustalenia, co jest cenne, a co nie, stało się niełatwym zadaniem. Jeśli przedsiębiorstwo nie ma czasu, środków ani dostatecznie elastycznych technologii pozwalających na rozwój, może utrzymać co najwyżej status quo. Innowacje będą musiały poczekać.

Rozszerzona analityka dla wszystkich

Odpowiednio dobrane rozwiązanie analityczne pozwala odkryć sposoby pokonania wyzwań biznesowych. Po wprowadzeniu analityki jako podstawowego elementu bieżącej strategii biznesowej każdy członek organizacji ma możliwość analizowania zdarzeń związanych z działalnością i ich przyczyn oraz wykorzystania tych danych do przewidywania przyszłości.

Inicjatywy analityczne są dostosowane do prowadzonej działalności i do różnych potrzeb użytkowników. Na przykład specjaliści ds. marketingu wykorzystują dane analityczne do pomiarów efektów kampanii oraz zwrotu z inwestycji. Pozyskane przez nich dane pozwalają zagwarantować, że odpowiednie oferty są kierowane do właściwych klientów w najlepszym momencie. Mogą przewidzieć, jakie będą kolejne potrzeby kupujących. Dział kadr może uzyskać wgląd w informacje na temat obecnych i potencjalnych pracowników, a następnie wykorzystać te dane, by zoptymalizować proces rekrutacji, zatrzymać osoby o najwyższych kwalifikacjach, a nawet przewidzieć zmiany zatrudnienia w całym przedsiębiorstwie. Dla działu IT najważniejsze są inne rzeczy: ma dostarczać użytkownikom raporty i zapewniać możliwości samodzielnego przeszukiwania danych, dbając jednocześnie o nadzór nad informacjami i ich bezpieczeństwo. Aby zapewnić pełną skuteczność, rozwiązanie analityczne musi łączyć w sobie dynamiczne funkcje samodzielnego wykrywania danych z możliwościami raportowania dla przedsiębiorstw i zaawansowaną analityką. Z punktu widzenia administracji przekłada się to na zapewnienie wszystkim użytkownikom możliwości nadzoru i elastyczności, łatwości dostępu do każdego źródła danych, a także opcji przygotowywania i analizowania źródeł danych.

Odkryj nowe możliwości i zyskaj wgląd w dane

Dzięki rozwojowi technologii analitycznej cały czas powstają nowe możliwości wykorzystania pozyskanych informacji. Nowoczesne metody wyróżnia możliwość prognozowania, samodzielnej nauki i adaptacji, tak aby pomóc w zidentyfikowaniu ukrytych wzorców. Są też bardziej intuicyjne dzięki atrakcyjnym wizualizacjom, które umożliwiają błyskawiczne zrozumienie milionów wierszy i kolumn danych. Dzisiejsze rozwiązania analityczne są mobilne i łatwe w użyciu. Zapewniają dostęp do odpowiednich informacji we właściwym czasie przy minimalnych, a niekiedy nawet zerowych nakładach na szkolenia.

Oracle Analytics zapewnia kompleksową, bezpieczną platformę, która uwzględnia różne potrzeby użytkowników, udostępniając im rozwiązania dostarczające odpowiednie informacje. Niezależnie od tego, czy użytkowników jest 2, czy też 2000, rozwiązanie można skalować zgodnie z potrzebami, aby uzyskiwać istotne informacje z różnorodnych źródeł i typów danych — zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. Dzięki elastyczności działania analityki w chmurze, w rozwiązaniach lokalnych bądź w obu tych formach dane nigdy nie przekraczają limitów.

Scentralizowana platforma analityczna zapewnia nowy sposób pracy

Kadra się zmienia, co wymaga nowego sposobu pracy. Podstawą strategii dotyczącej analityki powinna być scentralizowana platforma analityczna, w której kluczową rolę odgrywa technologia IT. Dzięki niej można nadążać za wymaganiami dzisiejszych, obytych z technologią pracowników, którzy oczekują szybkiego wdrożenia i rozpoczęcia działania. Dostarczanie informacji użytkownikom powinno odbywać się szybko i w prosty sposób, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa danych. Połączenie inicjatyw biznesu i technologii IT to optymalne rozwiązanie dla innowacji.

Wizualizacja danych

Chcesz dostrzec sygnały wynikające z danych, zanim zrobi to konkurencja? Możesz to zrobić dzięki analityce, która pozwala zobaczyć szczegółowy obraz środowiska biznesowego. Dzięki połączeniu danych osobowych i firmowych oraz danych big data można szybko zrozumieć wartość informacji i udostępnić ich analizę współpracownikom — a wszystko to w ciągu kilku minut. Wizualizacja danych to klucz do uproszczenia analizy. Można z niej korzystać we wszystkich rozwiązaniach analitycznych Oracle — od produktów na urządzeniach mobilnych po te przeznaczone na komputery stacjonarne, dla działów i dla przedsiębiorstw, zarówno w przypadku wdrożeń lokalnych, jak i chmurowych. Tylko Oracle zapewnia ciągłość obsługi umożliwiającą zwiększenie produktywności analityki.

Analityka mobilna w urządzeniach przenośnych

Analityka mobilna nie jest niczym nowym. Oracle zapewnia nowy poziom produktywności urządzeń przenośnych dzięki „asystentowi” działającemu zależnie od lokalizacji. Rozwiązania analityki mobilnej Oracle nie tylko obsługują rozpoznawanie głosu i mobilne tworzenie treści. Pozwalają także na wgląd w ślad cyfrowy, aby powiadamiać o spostrzeżeniach istotnych dla nadchodzących spotkań. Treść jest ciągle dostarczana do telefonu, aby udostępniać znaczące analizy w zależności od działania firmy. Możliwości udostępniania i współpracy zapewniają członkom zespołu wspólne korzystanie z danych.

Wszystko zaczyna się od scentralizowanej platformy analitycznej. Dzięki możliwościom podłączania dowolnego źródła danych, bazy danych lub aplikacji (w chmurze lub zainstalowanej lokalnie) możesz mieć pewność, że uzyskane w ten sposób informacje umożliwią pełne zrozumienie sytuacji Twojego przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na temat Oracle Analytics Cloud.

Oracle Business Analytics — blogi

Podejmuj trafne decyzje dzięki funkcjom analityki w chmurze,
samouczenia się maszyn itp.

Blog
Analityka i rozwiązania BI 2020 — Planowanie tego, co najważniejsze

W miarę zbliżania się do roku 2020 przedsiębiorstwa różnej wielkości potrzebują jasnej wizji dotyczącej sposobu planowania w zakresie analityki i rozwiązań BI (nazwijmy to planem 20/20).

Blog
Oracle Analytics pomaga rozwiązać problem masowego wymierania pszczół

Z raportów World Bee Project (WBP) wynika, że pszczołom i innym owadom zapylającym kwiaty grozi wyginięcie. W związku z powyższym globalna społeczność podjęła we współpracy z Oracle nową inicjatywę polegającą na użyciu rozwiązań analitycznych w celu przeciwdziałania temu zagrożeniu.

Blog
Działania prowadzące do zbudowania przydatnego pulpitu marketingowego

Każde przewidujące przedsiębiorstwo skupia się obecnie na rozwinięciu swoich możliwości analizy danych. Dzieje się tak nawet w przypadku działów marketingu, które często uznaje się za bardziej kreatywne.

Blog
Jak dyrektor finansowy może jeszcze lepiej interpretować swoje dane

Wyniki badań przeprowadzonych przez Accenture wskazują, że w kilku branżach dyrektorzy finansowi mogą stać się źródłem istotnych zmian w nowoczesnych strategiach biznesowych, potrzebują jednak do tego narzędzi pozwalających na działania zmierzające do poprawy wyników i wydajności oraz realizacji strategii wykraczającej poza granice funkcji finansowej.

Blog
Oracle Analytics Cloud optymalizuje możliwości wizualizacji

Najnowsza wersja Oracle Analytics Cloud obejmuje funkcję wizualizacji z odświeżaniem danych, która umożliwia użytkownikom biznesowym lepsze badanie danych.

Blog
Sztuczna inteligencja i analityka — razem lepiej

W miarę jak coraz więcej przedsiębiorstw stosuje w analizie danych sztuczną inteligencję i systemy samouczenia się maszyn kierownictwo może zacząć kwestionować rolę analityki biznesowej jako czynnika sukcesu. Posłużmy się tu jednak cytatem z Franka Sinatry: „Mówię ci, bracie, Nie możesz mieć jednego bez drugiego”.

Blog
Analityka w służbie transformacji działu HR

Kierownictwa działów kadr często mają trudności ze znalezieniem, utrzymaniem i rozwijaniem pracowników, ale narzędzia, które mają teraz do dyspozycji, nigdy nie dawały im tak dużych możliwości, stwierdził dyrektor z firmy doradczej KPMG.

Blog
Samouczenie się maszyn na potrzeby diagnostyki — przewidywanie przewlekłej choroby nerek

Przewlekła choroba nerek jest jednym z większych problemów zdrowotnych. Wzrasta zapotrzebowanie na jej wczesne wykrywanie, aby zapewnić pomyślne, odpowiednie leczenie.

Blog
Lepsza analiza dzięki hurtowni danych

Obecnie największym wyzwaniem związanym z zarządzaniem danymi jest ręczna praca niezbędna do stworzenia, dostarczenia i utrzymania środowiska bazodanowego oraz dostarczenia go użytkownikowi końcowemu.

Blog
Napędzanie innowacji dzięki analityce w chmurze

Każdy, kto kiedykolwiek musiał zdobywać dane do raportu, wie, że wymaga to wielu czynności, często wielu wizyt w dziale IT oraz zapewne wielu programów komputerowych.

Blog
Kolejne ważne wyzwanie analityki biznesowej: wbudowane przygotowywanie danych

Przygotowywanie danych — znane również jako ich wzbogacanie — to nic nowego. Prawdę mówiąc, najprawdopodobniej zajmuje się tym pewna część użytkowników każdej wdrożonej platformy analitycznej.

W centrum uwagi

MIT Technology Review Insights
Stan sztucznej inteligencji

Technologie sztucznej inteligencji wchodzą w główny nurt zastosowań biznesowych, nadal jednak istnieje w tym zakresie wiele problemów do przezwyciężenia. Interaktywna infografika ilustruje możliwości i problemy w tym zakresie.

Ocena za pomocą funkcji analityki biznesowej
Ocena za pomocą funkcji analityki biznesowej

Czy wiesz, jak Twoje przedsiębiorstwo wypada na tle konkurencji pod kątem korzystania z analityki danych i gotowości na przyszłość?

Dowiedz się więcej—Zobacz raport G2 Crowd Grid i opinie recenzentów
G2 Crowd Grid — liderzy w zakresie analityki w chmurze

Przeczytaj opinie użytkowników i dowiedz się, dlaczego Oracle zajmuje pozycję lidera w zakresie samoobsługowej analizy biznesowej i analityki w chmurze.