Nie znaleziono wyników

Twoje wyszukiwanie nie dało żadnych wyników.

Zalecamy wypróbowanie następujących rozwiązań, aby znaleźć to, czego szukasz:

 • Sprawdź pisownię wyszukiwania słowa kluczowego.
 • Użyj synonimów dla wpisanego słowa kluczowego, na przykład spróbuj wpisać „aplikacja” zamiast „oprogramowanie”.
 • Wypróbuj jedno z popularnych wyszukiwań wskazanych poniżej.
 • Rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Popularne pytania

Oprogramowanie do urządzenia Oracle ZFS Storage Appliance

Znakomita wydajność i elastyczność, wyjątkowe korzyści

Oprogramowanie do urządzenia Oracle ZFS Storage Appliance umożliwia szybsze uruchamianie aplikacji i baz danych z obsługą większej liczby użytkowników, aplikacji i maszyn wirtualnych na system pamięci masowej.

Przedsiębiorstwa mogą unifikować plikową, blokową i obiektową pamięć masową oraz korzystać z zaawansowanych usług danych klasy korporacyjnej i optymalizacji rozwiązania Oracle Database, aby zwiększyć wydajność pamięci masowej, zredukować czynności zarządzania i obniżyć całkowity koszt użytkowania.

Zrzut ekranu oprogramowania do urządzenia Oracle ZFS Storage Appliance

Oprogramowanie do urządzenia ZFS Storage Appliance

Co jest „pod maską”?

 • Ogólne informacje o produkcie
 • Specyfikacje techniczne
 • Co najmniej trzykrotna redukcja wykorzystania pamięci masowej dzięki wbudowanym funkcjom kompresji i deduplikacji
 • Wyjątkowa funkcja Hybrid Columnar Compression zmniejsza wykorzystanie pamięci masowej rozwiązania Oracle Database o ponad 75 procent w porównaniu z systemami pamięci masowej innych firm
 • Zredukowanie czynności zarządzania pamięcią masową rozwiązania Oracle Database nawet o 90 procent dzięki wyjątkowej automatyzacji konfigurowania i optymalizowania
 • Nawet 13-krotne zwiększenie wydajności przetwarzania wrażliwych na opóźnienia operacji wejścia/wyjścia baz danych Oracle Database dzięki zastosowaniu unikatowego protokołu Oracle Intelligent Storage Protocol
 • Wyjątkowa funkcja analizy DTrace pozwalająca uprościć analizowanie i optymalizowanie wydajności pamięci masowej nawet o 67 procent
 • Silne, szczegółowe szyfrowanie zapewniające ochronę nieużywanych danych w środowiskach wielodostępnych
 • Zaawansowane funkcje replikacji umożliwiające wydajne replikowanie danych do lokalizacji odzyskiwania po awarii
 • Ponad 70 wskaźników wysłanych z bazy danych Oracle Database z użyciem protokołu OISP
 • Dostępne protokoły plikowej, blokowej i obiektowej pamięci masowej
 • Pięć wbudowanych opcji kompresji
Główne cechy
 • Pięć poziomów natywnej kompresji pamięci masowej
 • Obsługa funkcji Hybrid Columnar Compression rozwiązania Oracle Database
 • Wbudowana deduplikacja na poziomie bloku
 • Funkcja analizy DTrace umożliwiająca monitorowanie pamięci masowej w czasie rzeczywistym i przechodzenie do szczegółów na poziomie klienta maszyny wirtualnej i podłączanej bazy danych
 • Elastyczne udostępnianie oraz obsługa migawek i klonów
 • Wygodna replikacja zdalna
 • Szyfrowanie klasy korporacyjnej
 • Zautomatyzowane serwisowanie i tworzenie przypadków oraz konfigurowalne alerty
 • Protokoły plików: NFS 4.1, SMB 3, HTTP, WebDAV i FTP/SFTP/FTPS
 • Protokoły bloków: ISCSI, FibreChannel, iSER, SRP, IP i RDMA over InfiniBand
 • Protokoły transferu obiektów: OpenStack Swift

Oracle Intelligent Protocol

Oracle Intelligent Storage Protocol zapewnia niespotykany, wyjątkowy poziom integracji rozwiązania Oracle Database 12c z rodziną produktów Oracle ZFS Storage Appliance. Integracja ta pozwala uniknąć konieczności wykonywania ręcznych czynności i eliminuje spekulacje podczas konfigurowania, analizowania i optymalizowania pamięci masowej dla rozwiązania Oracle Database. Dzięki temu bazy danych i aplikacje działają szybciej, a administratorzy mogą pracować efektywniej.

 • Konfiguracja i optymalizacja pamięci masowej pod kątem charakterystyki obciążenia baz danych
 • Priorytetyzacja operacji wejścia/wyjścia pamięci masowej na podstawie danych przekazywanych z rozwiązania Oracle Database 12c
 • Szczegółowy wgląd w interakcje pamięć masowa-baza danych dzięki interaktywnym narzędziom do drążenia danych stałych i podłączanych baz danych
 • Dopasowywanie narzędzi do analizy pamięci masowej pod kątem charakterystyki obciążenia repozytorium AWR

Oracle ZFS Storage Appliance Encryption

Oracle ZFS Storage Appliance Encryption udostępnia bezpieczne, wydajne i elastyczne mechanizmy szyfrowania danych, które pozwalają uniknąć ryzyka i kosztów ataków na systemy informatyczne. Korzystając z funkcji szyfrowania Oracle ZFS Storage Appliance Encryption, można szybko i łatwo wdrażać bezpieczne środowiska wielodostępne, gdzie każdy klient pozostaje właścicielem przypisanych kluczy.

 • Silne 128-/192-/256-bitowe szyfrowanie AES
 • Wygodne generowanie kluczy szyfrowania tworzonych lokalnie w systemie lub w skali przedsiębiorstwa za pomocą oprogramowania Oracle Key Manager
 • Błyskawiczna konfiguracja za pomocą jednego kliknięcia
 • Szczegółowe szyfrowanie na poziomie projektu, udziału lub numeru jednostki logicznej

Oracle Enterprise Manager Plug-in for Oracle ZFS Storage Appliance

Dodatek Oracle Enterprise Manager Plug-in for Oracle ZFS Storage Appliance zapewnia łatwe w użytkowaniu funkcje równoczesnego monitorowania wielu systemów pamięci masowej zlokalizowanych w całym przedsiębiorstwie i zarządzania nimi. Umożliwia to administratorom baz danych szybsze reagowanie na żądania z działu opracowywania aplikacji, upewnienie się, że systemy produkcyjne działają prawidłowo i sprawną współpracę z innymi administratorami IT pozwalającą szybko identyfikować i rozwiązywać krytyczne problemy.

 • Automatyczne wykrywanie systemów Oracle ZFS Storage Appliance
 • Widok z poziomu jednej konsoli obejmujący systemy Oracle ZFS Storage Appliance w całym przedsiębiorstwie
 • Proaktywne zarządzanie pamięcią masową dzięki sprawdzeniom kondycji systemów oraz zarządzaniu zgodnością z przepisami
 • Funkcje udostępniania umożliwiające tworzenie, modyfikowanie i usuwanie numerów jednostki logicznej i udziałów

Oracle ZFS Storage Appliance Monitor

Oprogramowanie Oracle ZFS Storage Appliance Monitor umożliwia bezpieczne monitorowanie kondycji wszystkich urządzeń Oracle ZFS Storage Appliance i debugowanie problemów z wydajnością systemu w dowolnym momencie i z każdej lokalizacji. Dzięki niemu funkcje stałego monitorowania integralności struktury pamięci masowej są zawsze pod ręką.

 • Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych
 • Wizualizacja analiz pamięci masowej DTrace w czasie rzeczywistym
 • Możliwość sprawdzania usług, dzienników, statystyk operacji wejścia/wyjścia, stanu składników systemu pamięci masowej i nie tylko
 • Oprogramowanie dostępne w formie aplikacji dla urządzeń Apple iPhone/iPad

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami