Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu a întors niciun rezultat

Produse JD Edwards EnterpriseOne

Oferim aplicaţii care susţin soluţiile pentru bunuri de larg consum, producţie şi distribuţie, industrii consumatoare de resurse, proiecte şi servicii.

Managementul ciclului de viaţă al activelor

Obţineţi o valoare mai mare din activele dumneavoastră, indiferent dacă sunt fabrici, facilităţi sau echipamente. Maximizaţi profitabilitatea şi rentabilitatea investiţiilor de-a lungul întregului ciclu de viaţă al activelor, de la planificarea şi bugetarea capitalului, la achiziţii şi operaţii, mentenanţă şi reparaţii.

Managementul capitalului de active

Vizibilitatea sporită asupra performanţei financiare şi operaţionale vă permite să maximizaţi rentabilitatea investiţiilor în active fizice, pentru ca acestea să funcţioneze mai bine, să dureze mai mult, încât mentenanţa să coste mai puţin.

Mentenanţă pe bază de condiţionare

Identificaţi din vreme problemele echipamentelor, atunci când remedierea acestora este mai puţin scumpă, şi efectuaţi operaţii de mentenanţă numai atunci când sunt necesare, crescând timpul de utilizare a activelor, extinzând durata de viaţă a echipamentelor şi reducând costurile de mentenanţă.

Analiza costului echipamentelor

Rezumaţi şi comparaţi costurile echipamentelor de-a lungul timpului, pentru a controla mai bine costurile operaţionale şi de mentenanţă.

Managementul închirierilor

Gestionaţi întregul proces de închiriere, de la crearea contractului până la primirea şi efectuarea operaţiilor de service asupra echipamentelor returnate.

Alinierea resurselor

Un instrument intuitiv şi integrat care vă permite să alocaţi activităţi sau echipamente de mentenanţă, să gestionaţi eficient fluxurile de lucru şi să monitorizaţi gradul în care echipa alocată îşi îndeplineşte programul.

Management financiar

Soluţiile JD Edwards EnterpriseOne Financial Management de la Oracle vă pot ajuta să reacţionaţi mai rapid la mediul dumneavoastră în continuă schimbare, să vă fluidizaţi operaţiile financiare şi să îmbunătăţiţi acurateţea raportărilor financiare.

Creanţe

Oferă integrarea şi flexibilitatea de care aveţi nevoie pentru a vă optimiza procesele legate de creanţe.

Conturi de încasat

Fluidizează şi accelerează procesul de aplicare a chitanţelor, oferindu-vă informaţii în timp real privind încasările

Contabilitate a costurilor avansată

Oferă cadrul şi caracteristicile necesare pentru a analiza profitabilitatea prin intermediul unei combinaţii între contabilitate managerială tradiţională şi studiul costurilor pe baza activităţii, oferindu-vă informaţii financiare valoroase care nu sunt disponibile în general cu ajutorul metodelor contabile tradiţionale.

Managementul cheltuielilor

Angajaţii îşi pot introduce timpul şi cheltuielile într-un singur loc, eliminând sistemele sau foile de calcul disparate, pe termen scurt, care compromit controlul intern şi eficienţa.

Contabilitatea activelor fixe

Oferă un mod eficient de a urmări activele din punctul de vedere al cerinţelor esenţiale financiare şi de raportare, permiţându-vă să creaţi rapoarte privind activele fixe, să gestionaţi solicitările de achiziţionare a activelor, să reconciliaţi activele şi să gestionaţi informaţiile fiscale.

Registrul general

Integrează în timp real informaţiile financiare cu rezultatele afacerii dumneavoastră şi vă ajută să acoperiţi cerinţele de consolidare financiară şi raportare dintr-un mediu de afaceri complet, în continuă schimbare.

Managementul capitalului uman

Soluţia JD Edwards EnterpriseOne pentru managementul capitalului uman este o suită de aplicaţii integrate, colaborative. concepute pentru a fluidiza operaţiile HR reducând activităţile administrative consumatoare de timp şi reducând costurile prin dezvoltarea aplicaţiilor cu autoservire.

Managementul resurselor umane

Fluidizează activităţile de rutină şi aduce consecvenţă şi exactitate pentru procesele şi procedurile de HR, inclusiv planificarea forţei de muncă, administrarea beneficiilor, dezvoltarea angajaţilor şi managementul competenţelor.

Statul de plată

Vă permite să fluidizaţi procesarea statului de plată şi să reduceţi timpul de procesare, automatizând diverse cerinţe complex privind statul de plată, cum ar fi activitatea consumatoare de timp privind legile de a asociere a datoriilor la salariu.

Resurse cu autoservire pentru resursele umane

Le oferă managerilor resursele de care au nevoie pentru a efectua administrarea de rutină a angajaţilor, precum şi informaţiile necesare pentru a-i ajuta pe angajaţi să-şi îmbunătăţească performanţa şi să-şi dezvolte abilităţile.

Timpul şi forţa de muncă

Vă permite să capturaţi în timp real orele angajaţilor, pentru a crea facturarea zilnică sau/şi costurile zilnice alte proiectelor.

Managementul de proiect

Soluţia de management de proiect JD Edwards EnterpriseOne vă ajută să preluaţi controlul şi să gestionaţi proactiv costurile şi facturarea proiectelor—de la creare la finalizare – cu ajutorul aplicaţiilor de management de proiect JD Edwards EnterpriseOne de la Oracle

Facturarea contractelor şi serviciilor

Calculează exact facturile, conform regulilor de afaceri definite de către dumneavoastră, oferindu-vă flexibilitatea de a vă conforma diverselor termene şi metode de facturare pentru contracte şi servicii.

Facturarea avansată a contractelor

Îmbunătăţeşte fluxul de numerar şi profitabilitatea proiectelor, fluidizând şi gestionând procesele de facturare. Cu ajutorul acestei soluţii, puteţi gestiona atât contractele comerciale, cât şi pe cele guvernamentale, pentru a pune de acord o mare varietate de condiţiile contractuale.

Prognoză avansată a posturilor

Creează formule, metode de calcul şi prognoze pentru a calcula cu exactitate sumele finale proiectate şi unităţile asociate cu un anumit post.

Program consultant pentru managementul portofoliului de proiecte

Obţineţi vizibilitate în timp real pentru datele financiare şi de facturare ale proiectelor de-a lungul întregului ciclu de viaţă al proiectului prin intermediul unei singure aplicaţii.

Costurile proiectului

Oferă vizibilitate profundă, în timp real pentru toate costurile şi datele de facturare ale proiectelor, cu vizualizare personalizată supra informaţiilor privind sumele bugetului iniţial, costurile curente, angajamentele deschise, proiecţiile asupra costului final şi gradul de finalizare în procente pentru fiecare proiect în parte.

Managementul comenzilor

JD Edwards EnterpriseOne Order Management de la Oracle vă permite să fluidizaţi procesarea comenzilor şi să menţineţi vizibilitatea şi controlul asupra urmăririi comenzilor de-a lungul întregului ciclu de colaborare.

Soluţia avansată pentru preţuri

Gestionaţi cu uşurinţă oricâte preţuri şi oferte speciale pe baza unei combinaţii ierarhice de proiecte, grupuri de produse, clienţi sau grupuri de clienţi.

Managementul acordurilor

Vă permite să configuraţi, să schimbaţi şi să gestionaţi cu uşurinţă acordurile cu partenerii de afaceri.

Configurator

Automatizează selectarea şi configurarea produselor cu grad înalt de complexitate, oferind intrări complet integrate pentru vânzările front-end şi cotaţii cu sisteme pentru operaţiile back-end de onorarea comenzilor şi de producţie.

Managementul onorării comenzilor

Optimizaţi livrările proritizând comenzile în funcţie de informaţiile privind regulile şi categoria de servicii.

Executarea programării cererilor

Îmbunătăţeşte urmărirea cererilor în continuă schimbare ale clienţilor, este o soluţie adaptabilă la standardele şi procesele clienţilor/OEM şi asigură conformitatea cu condiţiile contractuale.

Managementul inventarului de ieşire

Permite un proces de la comandă la plată mai fluidizat pentru inventarul gestionat de către comerciant (VMI) şi inventarul în custodia clientului din punctul de vedere al vânzărilor.

Variante de produse

O soluţie integrată care vă permite să configuraţi şi să menţineţi cu uşurinţă mai multe elemente de tip atribut în software-ul de urmărire a inventarului, fluidizând managementul produselor în cadrul proceselor de onorare a comenzilor şi de realizare a lanţului de aprovizionare.

Managementul producţiei

JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing and Engineering îi ajută pe producători, în special pe cei care lucrează într-un mediu de producţie combinat (proces, discret, repetitiv etc.), să dezvolte, să fabrice şi să distribuie produsele la timp, să utilizeze procese eficiente care optimizează resursele şi să satisfacă aşteptările clienţilor privind calitatea, preţul şi livrarea.

Configurator

Automatizează selectarea şi configurarea produselor cu grad înalt de complexitate, oferind intrări complet integrate pentru vânzările front-end şi cotaţii cu sisteme pentru operaţiile back-end de onorarea comenzilor şi de producţie.

Managementul calităţii

O abordare consecventă şi controlată a managementului calităţii care vă ajută să identificaţi defectele la sursă. Încorporând puncte de control definite de către utilizator în cadrul operaţiilor principale, soluţia verifică faptul ca articolele îndeplinesc specificaţiile privind standardele, toleranţele şi designul de la lista de materiale până la livrarea produsului final.

Planificarea cerinţelor

Oferă vizibilitatea şi recomandările de acţiuni necesare pentru o programare eficientă a achiziţiilor şi a producţiei, care să asigure alinierea achiziţiilor cu cererea, chiar şi pentru mai multe unităţi.

Proprietăţi imobiliare şi construcţii de clădiri

Atunci când închiriaţi sau deţineţi unităţi, JD Edwards EnterpriseOne Real Estate and Home Construction vă permite să vă gestionaţi proactiv proprietăţile imobiliare comerciale şi industriale de-a lungul întregului ciclu de colaborare al acestora.

Prognoză imobiliară avansată

O soluţie scalabilă, bazată pe web, care integrează procesele privind tranzacţiile, bugetul şi prognoza, pentru a vă oferi posibilitatea de a crea rapid şi eficient prognoze şi bugete exacte, actualizate la nivel de unitate, proprietate şi portofoliu.

Managementul construcţiilor de locuinţe

Oferă funcţionalităţi specifice industriei, într-un cadru flexibil, pentru a gestiona, a coordona', a comunica şi a analiza profitabilitatea de-a lungul întregului ciclu de viaţă a construcţiilor de locuinţe.

Managementul proprietăţilor imobiliare

Integrează aproape toate informaţiile privind proprietăţile dumneavoastră, fluidizând procesele financiare şi operaţionale de-a lungul ciclului de viaţă al proprietăţilor imobiliare.

Afaceri în agricultură
Afaceri în agricultură

Integraţi operaţiilor din lanţul de aprovizionare, pe cele financiare şi cele de resurse umane pentru a vă ajuta să obţineţi eficienţă pentru întreaga afacere şi să reacţionaţi mai rapid la mediul dumneavoastră de afaceri în continuă schimbare.

Managementul relaţiilor cu clienţii

JD Edwards EnterpriseOne CRM de la Oracle este o soluţie ce cuprinde multe caracteristici şi este integrată cu alte procese esenţiale pentru desfăşurarea activităţii, cum ar fi prognozele pe bază de consens, managementul în timp real al promisiunilor legate de comenzi, a cazurilor şi a serviciilor, precum şi gestionarea clienţilor potenţiali şi a oportunităţilor.

Soluţia avansată pentru preţuri

Gestionaţi cu uşurinţă oricâte preţuri şi oferte speciale pe baza unei combinaţii ierarhice de proiecte, grupuri de produse, clienţi sau grupuri de clienţi.

Managementul de caz

Le oferă agenţilor responsabili cu serviciile pentru clienţi acces instantaneu la toate informaţiile clienţilor de care au nevoie pentru a rezolva orice problemă, inclusiv pe cele legate de facturare, de vânzări, de comenzi de servicii, de solicitări de servicii, de drepturi, de interacţiunile recente şi chiar de produse sugerate, pentru cross-sell şi up-sell.

Soluţie de autoservire pentru clienţi

Le oferă clienţilor acces non-stop, în timp real la informaţii pe internet privind achiziţiile şi starea comenzilor, utilizând o interfaţă intuitivă şi uşor de folosit.

Automatizarea forţei de muncă

Oferă o soluţie ce cuprinde multe caracteristici şi este integrată cu alte procese esenţiale pentru desfăşurarea activităţii, cum ar fi prognozele pe bază de consens, managementul în timp real al promisiunilor legate de comenzi, a cazurilor şi a serviciilor, precum şi gestionarea clienţilor potenţiali şi a oportunităţilor.

Managementul comenzilor de vânzare

Gestionează eficient complexitatea diverselor tipuri de comenzi de pe canale multiple, într-un mod care minimizează costurile de introducere a comenzilor, depăşeşte aşteptările clienţilor şi asigură profitabilitatea comenzilor.

Managementul operaţiilor de service

Gestionează contractele şi garanţiile de service, urmăreşte componentele şi volumul de muncă pentru service, urmăreşte tot istoricul produselor clienţilor şi gestionează achiziţiile şi inventarul. Rezultatul final constă în timp mai rapizi de reacţie pentru service-ul pentru clienţi, service mai personalizat şi costuri reduse.

Managementul pentru confecţii/atribute multiple
Managementul pentru confecţii/atribute multiple

susţine companiile de distribuţie şi producţie care oferă o gamă de produse cu atribute multiple.

Sănătate şi securitate ocupaţională privind mediul

Soluţiile JD Edwards EnterpriseOne Environmental Health and Safety de la Oracle le permit organizaţiilor să raporteze şi să urmărească incidentele ocupaţionale şi să gestioneze contabilitatea şi raportarea emisiilor şi a gazelor de seră.

Contabilitatea şi raportarea privind mediul

Măsurarea performanţei de mediu şi stabilirea obiectivelor reprezintă componente esenţiale ale organizaţiilor, pentru ca acestea să devină mai productive, mai profitabile şi mai sustenabile.

Gestionarea incidentelor privind sănătatea şi securitatea

Urmăriţi şi gestionaţi toate tipurile de incidente. Obţineţi informaţii preţioase care arată cine, ce, unde, când şi de ce analizând incidentele şi calculaţi indicatorii importaţi de securitate ale incidentelor.

Executarea lanţului de aprovizionare (logistică)
Executarea lanţului de aprovizionare (logistică)

Găsiţi soluţii cu preţ redus care asigură succesul clientului şi repetabilitatea afacerilor. Puteţi fi sigur că obţineţi produsul potrivit, în locul potrivit, la ora potrivită, la preţul potrivit şi în starea potrivită.

Managementul achiziţiilor (aprovizionare)
Managementul achiziţiilor (aprovizionare)

Optimizaţi relaţiile cu furnizorii, atât pentru bunuri şi servicii directe, cât şi pentru cele indirecte, pentru a obţine un lanţ de aprovizionare mai flexibil şi mai adaptabil.

Instrumente şi tehnologie
Instrumente şi tehnologie

Include un set complet de instrumente de infrastructură care vă ajută să instalaţi, să actualizaţi, să gestionaţi şi să profitaţi la maximum de aplicaţiile JD Edwards EnterpriseOne. Având la dispoziţie o gamă largă de opţiuni pentru instrumente, puteţi să alegeţi între mai multe opţiuni de platforme, baze de date şi hardware.

O singură vizualizare pentru raportare
O singură vizualizare pentru raportare

Soluţie operaţională de raportare în timp real, concepută special pentru utilizatorii finali. Interfaţa intuitivă le oferă utilizatorilor posibilitatea de a accesa şi a personaliza datele tranzacţiilor în liste, diagrame, grafice şi tabele.

Cloud
Cloud

O soluţie hibridă prin concepţie, care vă permite să vă dezvoltaţi afacerea digitală, oferindu-vă opţiuni şi control asupra acesteia. Dezvoltarea hibridă le oferă clienţilor cele mai bune aspecte ale ambelor sisteme.

UX One
UX One

Le oferă utilizatorilor posibilitatea de a deveni productivi cât mai rapid posibil, îmbinând principiile de alertare, de analiză şi de proiectare a acţiunilor. UX One include un set de soluţii bazate pe roluri pentru JD Edwards şi furnizează instrumentele necesare pentru personalizarea şi crearea de soluţii proprii.

Platformă şi soluţii mobile
Platformă şi soluţii mobile

Furnizează o serie de aplicaţii mobile pentru angajaţii mobili bazate pe roluri, pe dispozitive la alegerea lor şi cu o interfaţă modernă.

Internet of Things
JD Edwards EnterpriseOne Internet of Things

O platformă IoT integrată, oferită de JD Edwards EnterpriseOne Orchestrator, care le permite companiilor să-şi sporească eficienţa operaţională şi veniturile, reducând totodată costurile şi ajutând la rezolvarea cerinţelor privind conformitatea.

Alte produse
Aplicaţii In-Memory

Sistemele proiectate de la Oracle – Oracle Exadata Database Machine şi Oracle Exalogic Elastic Cloud—optimizează pachetul de tehnologii la toate nivelurile, de la aplicaţiile pentru companii până la stocarea datelor pe disc.

Localizări

JD Edwards EnterpriseOne combină puterea unei suite software globale pentru afaceri cu adaptări specifice şi integrate care acoperă cerinţele financiare, legislative şi de altă natură pentru a vă desfăşura activitatea companiei în alte ţări.

Oracle Accelerate

Oracle pentru companii mijlocii oferă soluţii economie, cele mai bune din clasa respectivă. Valorificaţi cele mai bune practici moderne, specifice domeniului, pentru a stimula productivitatea.

Integrări cu JD Edwards EnterpriseOne

Oferă o gamă largă şi diferenţiată de platforme de integrare care acoperă întregul set de cerinţe de integrare – pentru alte aplicaţii Oracle, soluţii de la terţi şi aplicaţii Oracle Cloud.