Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu a întors niciun rezultat

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Oracle Modern Best Practice—De la închidere la rapoarte

Reduceţi timpul aferent închiderii cu 80%
Reduceţi timpul aferent închiderii cu 80%

Aflaţi modul în care clienţii au obţinut reduceri substanţiale ale timpului aferent închiderii cu ajutorul aplicaţiilor financiare bazate pe cloud de la Oracle.

Period Close to Financial Reports

Re-imagining your business core with Oracle Modern Best Practice means closing financial periods in days—or even less. Check out the click thru demo here and the process steps below to see how this digital business process for Finance uses transaction efficiency, analytics, secure social networking and world class reporting to reduce time-to-close to a minimum—finalizing outstanding and exceptions with a near perfect audit trail.

  • The morning before period close, the CFO opens her tablet to review activities and sees an unexpected income shortfall.

  • She notices that the Japan division hasn't closed.

  • Seeing the division’s open status caused the shortfall, the CFO contacts the local team using a secure private network.

  • The CFO receives reassurance that the contract issue is resolved. After booking, period close is back on track. Intrigued? See the process steps below or take a quick tour.Închideţi subregistrele
Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare Mobilitate. Analize. Socializare.

Închideţi subregistrele

Monitorizaţi starea închiderilor la nivelul întregii companii. Interacţionaţi şi finalizaţi tranzacţii restante şi excepţii pentru subregistre.


Închidere pro-forma a registrelor
Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare Mobilitate. Analize. Socializare.

Închidere pro-forma a registrelor

Pregătiţi şi examinaţi situaţiile financiare preliminare. Prioritizaţi tranzacţiile restante pe baza rezultatelor iniţiale.


Reconciliaţi conturile
Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare Mobilitate. Analize. Socializare.

Reconciliaţi conturile

Reconciliaţi subregistrele în registrul general, creând automat corespondenţe între tranzacţii şi intrări.


Închideţi registrele
Mobilitate. Analize. Mobilitate. Analize.

Închideţi registrele

Direcţionaţi automat activităţile de închidere către responsabilii acestora. Colaboraţi pentru a fluidiza închiderea pentru fiecare entitate. Monitorizaţi starea închiderilor la nivelul întregii companii.


Consolidaţi filialele
Pictogramă Consolidaţi filialele Mobilitate. Analize.

Consolidaţi filialele

Transformaţi rezultatele fiecărei filiale în diagrama conturilor la nivel corporativ. Reevaluaţi balanţele non-monetare şi transformaţi-le în moneda corporaţiei. Eliminaţi activitatea intercompanii şi acţiuni minoritare.


Examinaţi şi confirmaţi rapoartele financiare şi de gestiune
Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare Mobilitate. Analize. Socializare.

Examinaţi şi confirmaţi rapoartele financiare şi de gestiune

Examinaţi rezultate consolidate utilizând aceleaşi rapoarte ca şi filialele, dacă este aplicabil. Introduceţi ajustările finale.


Publicaţi şi partajaţi securizat situaţiile financiare
Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare Mobilitate. Analize. Socializare.

Publicaţi şi partajaţi securizat situaţiile financiare

Distribuiţi situaţiile financiare către toate părţile interesate, stimulând colaborarea pentru a integra feedbackul.


Actualizaţi previziunile financiare
Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare Mobilitate. Analize. Socializare.

Actualizaţi previziunile financiare

Modificaţi previziunile şi planurile financiare în lumina rezultatelor perioadei care tocmai s-a închis.


Începeţi acum