Oracle Modern Best Practice – Planificarea carierei

De la planificarea carierei la managementul performanţei
Încurajaţi dezvoltarea carierelor angajaţilor

De la planificarea carierei la dezvoltare

Menţineţi angajaţii implicaţi în dezvoltarea carierei prin utilizarea mobilităţii, socializării, analizelor şi a cloudului. Asociaţi aptitudinile şi competenţele pentru a identifica lacunele. Integraţi obiective personalizate încorporând programe combinate de învăţare, sugestii automate şi training la locul de muncă. Monitorizaţi şi actualizaţi cu regularitate pentru a adăuga noi aptitudini şi experienţe.

Procese proactive de managementul al carierei

  • Transformaţi-vă afacerea într-o organizaţie de înaltă performanţă asociind investiţiile în oameni cu rezultatele afacerilor
  • Creaţi trasee pentru carieră şi succesiune pentru ca angajaţii să obţină cunoştinţe suplimentare
  • Oferiţi, gestionaţi şi urmăriţi iniţiativele de training
  • Îndepliniţi cerinţele guvernamentale locale
  • Sporiţi fidelitatea, gradul de reţinere şi productivitatea angajaţilor dezvoltând substanţial interacţiunile la nivelul dezvoltării carierei dintre conducere şi angajaţi
  • Creaţi strategii avansate de dezvoltare a carierei pe baza informaţiilor rezultate din analiza reţelei, a examinării performanţei şi a planificărilor pentru succesiune şi carieră

Analize. Socializare.

Gestionaţi planificarea

Utilizaţi modelarea şi predicţiile pentru a stabili necesarul privind resursele şi bugetul.


Mobilitate. Socializare.

Creaţi posturi disponibile

Creaţi descrieri şi cerinţe ale posturilor. Interacţionaţi la răspunsuri.


 Previziuni privind forţa de muncă
 Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare Mobilitate. Analize. Socializare.

Definiţi obiectivele carierei

Creaţi obiective personalizate încorporând programe combinate de învăţare, sugestii automate şi training la locul de muncă.


Învăţarea prin socializare
Pictogramă Mobilitate. Socializare. Pictogramă Big Data Mobilitate. Socializare. Big Data.

Învăţarea prin socializare

Utilizaţi implicarea prin mediile de socializare pentru a încuraja colaborarea la nivelul întregii companii şi transferul de cunoştinţe în timp real.


Realizaţi planificarea carierei
Pictogramă Mobilitate. Pictogramă Socializare Mobilitate. Socializare.

Realizaţi planificarea carierei

Valorificaţi planificarea carierei în analiza talentelor şi progresul carierei personale. Monitorizaţi şi actualizaţi cu regularitate pentru a adăuga noi aptitudini şi experienţe.

Gestionaţi cerinţele privind diversitatea
Pictogramă Gestionaţi cerinţele privind diversitatea Mobilitate. Socializare. Analiză.

Gestionaţi cerinţele privind diversitatea

Asiguraţi conformitatea privind minorităţile, dizabilităţile, sexul şi alte cerinţe locale.


Definiţi gestionarea performanţelor
Pictogramă Definiţi gestionarea performanţelor Analiză. Socializare.

Definiţi gestionarea performanţelor

Creaţi fluxuri de procese la nivelul companiei pentru evaluarea angajaţilor şi examinările performanţei. Urmăriţi progresul performanţei cu indicatori în timp real.Începeţi acum