Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu a întors niciun rezultat

Oracle Modern Best Practice – De la stabilirea obiectivelor la performanţă

De la stabilirea obiectivelor la performanţă
Corelaţi obiectivele angajaţilor cu cele ale companiei

De la stabilirea obiectivelor la performanţă

Corelaţi în detaliu obiectivele angajaţilor cu obiectivele globale de afaceri, utilizând mobilitatea, socializarea, analizele şi cloudul. Utilizaţi colaborarea securizată prin socializare pentru a schiţa, a analiza şi a finaliza obiectivele individuale. Actualizaţi automat profilurile angajaţilor atunci când obiectivele sunt atinse. Monitorizaţi şi anticipaţi performanţa angajaţilor şi a echipei.


Corelaţi obiectivele personale cu cele de afaceri
Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare Mobilitate. Analize. Socializare.

Corelaţi obiectivele personale cu cele de afaceri

Definiţi şi corelaţi obiectivele angajaţilor cu obiectivele de afaceri. Analizaţi progresele obiectivelor cu tablouri de bord.


Schiţaţi obiectivele
Mobilitate. Pictogramă Socializare Mobilitate. Socializare.

Schiţaţi obiectivele

Angajaţii colaborează cu managerii pentru a schiţa primele obiective pentru atingerea întregului set de obiective.


Mobilitate. Socializare.

Îmbunătăţiţi atingerea obiectivelor cu ajutorul socializării

Utilizaţi colaborarea securizată prin socializare integrată, pentru a îmbunătăţi procesele de atingere a obiectivelor şi pentru a creşte probabilitatea succesului.


Finalizaţi obiectivele
Pictogramă Finalizaţi obiectivele Mobilitate.

Finalizaţi obiectivele

Consimţiţi şi finalizaţi obiectivele în funcţie de feedback.


Autoevaluarea angajaţilor
Pictogramă Auto-evaluarea angajaţilor Mobilitate.

Autoevaluarea angajaţilor

Angajaţii efectuează autoevaluarea pentru a-şi măsura performanţele privind obiectivele şi competenţele.


Finalizaţi obiectivele
Pictogramă Finalizaţi obiectivele Mobilitate. Socializare. Big Data.

Solicitaţi feedback de la terţe părţi

Angajaţii identifică şi solicită terţelor părţi relevante să ofere feedback referitor la performanţele individuale.


Evaluaţi performanţele angajaţilor
Mobilitate. Pictogramă Socializare Mobilitate. Socializare.

Evaluaţi performanţele angajaţilor

Analizaţi feedbackul de la terţe părţi şi actualizaţi evaluările. Oferiţi analize frecvente ale performanţelor şi finalizaţi evaluările.


Anticipaţi performanţele angajaţilor şi ale echipei
Mobilitate. Analize. Mobilitate. Analize.

Anticipaţi performanţele angajaţilor şi ale echipei

Anticipaţi pierderea voluntariatului şi performanţele, pentru a lua măsurile necesare de prevenire.


Începeţi acum