Niciun rezultat găsit

Căutarea dvs. nu a identificat niciun rezultat.

Pentru a găsi ceea ce căutați, vă sugerăm să încercați următoarele:

  • Verificați ortografia cuvintelor cheie ale căutării.
  • Utilizați sinonime pentru cuvântul cheie pe care l-ați introdus; de exemplu, încercați “aplicație” în loc de “software”.
  • Încercați una dintre căutările populare prezentate mai jos.
  • Începeți o căutare nouă.
Întrebări frecvente

Oracle Modern Best Practice – De la stabilirea obiectivelor la performanţă

De la stabilirea obiectivelor la performanţă
Corelaţi obiectivele angajaţilor cu cele ale companiei

De la stabilirea obiectivelor la performanță

Funcționalitățile pentru mobilitate, socializare, inteligență artificială și machine learning, analize și Big Data integrate în cele mai bune practici moderne transformă modul de stabilire a obiectivelor angajaților, printr-o corelare mai strânsă între obiectivele angajaților și obiectivele generale ale afacerii. Angajații nu mai au neclarități privind impactul obiectivelor proprii asupra celor de afaceri. Managerii și angajații colaborează prin interacțiuni de socializare pentru elaborarea, examinarea și finalizarea obiectivelor personale. Profilurile angajaților sunt actualizate automat atunci când obiectivele sunt atinse. Progresul echipei este monitorizat. Managerii sunt informați permanent. Utilizați cele mai bune practici moderne pentru a planifica procese de management al talentelor eficiente și bazate pe informații.


Corelați obiectivele personale cu cele de afaceri
Mobilitate. Analize. Pictogramă Socializare. Mobilitate. Analize. Socializare.

Corelați obiectivele personale cu cele de afaceri

Definiți și corelați obiectivele angajaților cu obiectivele de afaceri, inclusiv cerințele relevante ale planului de succesiune. Analizați progresele obiectivelor cu tablouri de bord.


Schițați obiectivele
Mobilitate. Pictogramă Socializare. Mobilitate. Socializare.

Schițați obiectivele

Analizați profilurile talentelor, comparând prin referințe încrucișate cu orice obiective relevante de carieră. Angajații colaborează cu managerii pentru a schița primele obiective pentru atingerea întregului set de obiective.


Mobilitate. Socializare.

Îmbunătățiți atingerea obiectivelor cu ajutorul socializării

Utilizați colaborarea securizată prin socializare integrată, pentru a îmbunătăți procesele de atingere a obiectivelor și pentru a crește probabilitatea succesului.


Finalizați obiectivele
Pictogramă Finalizați obiectivele Mobilitate.

Finalizați obiectivele

Consimțiți și finalizați obiectivele în funcție de feedback.


Autoevaluarea angajaților
Pictogramă Auto-evaluarea angajaților Mobilitate.

Autoevaluarea angajaților

Angajații efectuează autoevaluarea pentru a-și măsura performanțele privind obiectivele și competențele. Actualizați profilurile talentelor cu modificări ale competenței și ale obiectivelor de carieră.


Finalizați obiectivele
Pictogramă Finalizați obiectivele Mobilitate. Socializare. Big Data.

Solicitați feedback colegilor

Angajații identifică și solicită colegilor relevanți să ofere feedback referitor la performanțele individuale.


Evaluați performanțele angajaților
Mobilitate. Socializare. Pictogramă Big Data Mobilitate. Socializare. Big Data.

Evaluați performanțele angajaților

Examinați feedbackul primit de la alte persoane, efectuați o analiză a aspectelor care corespund/carențelor privind competențele relevante predefinite și actualizați evaluarea, validând atingerea obiectivelor. Oferiți analize frecvente ale performanțelor, finalizați evaluările și actualizați planul de carieră.


Anticipați performanțele angajaților și ale echipei
Mobilitate. Analize. Pictogramă AI/ML. Mobil. Analize. AI/ML.

Anticipați performanțele angajaților și ale echipei

Anticipați plecarea intenționată a angajaților, analizând riscurile de plecare și performanțele și determinați care sunt acțiunile prealabile recomandate pentru prevenire.


Începeţi acum