Oracle Modern Best Practice – De la stabilirea obiectivelor la performanţă

De la stabilirea obiectivelor la performanţă
Aliniaţi obiectivele angajaţilor cu cele ale companiei

De la stabilirea obiectivelor la performanţă

Aliniaţi obiectivele angajaţilor la obiectivele de afaceri prin utilizarea mobilităţii, socializării, analizelor şi a cloudului. Utilizaţi colaborarea socială securizată pentru a schiţa, a examina şi a finaliza obiectivele individuale. Actualizaţi automat profilurile angajaţilor la atingerea obiectivelor. Monitorizaţi şi prevedeţi performanţa angajatului şi a echipei.

Partajaţi, urmăriţi şi gestionaţi obiectivele angajaţilor

  • Evaluaţi performanţele angajaţilor pe baza obiectivelor
  • Implementaţi plata pentru performanţă utilizând compensarea diferenţiată
  • Urmăriţi şi gestionaţi obiectivele organizaţionale şi pe cele individuale
  • Aliniaţi obiectivele la procesul general de management al talentelor
  • Obţineţi informaţii despre progresul performanţei forţei de muncă şi despre alinierea cu obiectivele organizaţionale
  • Personalizaţi obiectivele pentru a corespunde cu cerinţele funcţionale, organizaţionale şi geografice
  • Îmbunătăţiţi performanţa şi acceleraţi progresul în vederea îndeplinirii obiectivelor prin colaborare şi feedback continuu

Aliniaţi obiectivele şi obiectivele de afaceri
Pictogramă Aliniaţi obiectivele şi obiectivele de afaceri Mobilitate. Analize. Socializare.

Aliniaţi obiectivele şi obiectivele de afaceri

Definiţi şi aliniaţi obiectivele angajaţilor cu obiectivele de afaceri. Examinaţi progresul obiectivului cu ajutorul tablourilor de bord.


Schiţaţi obiectivele
Pictogramă Mobilitate. Pictogramă Socializare Mobilitate. Socializare.

Schiţaţi obiectivele

Angajaţii partajează cu managerul primele schiţe ale obiectivelor pentru atingerea obiectivelor fixate.


Mobilitate. Socializare.

Îmbunătăţiţi atingerea obiectivelor cu socializarea

Utilizaţi colaborarea socială securizată integrată pentru a facilita procesul de atingere a obiectivelor şi a creşte probabilitatea de succes.


Finalizaţi obiectivele
Pictogramă Finalizaţi obiectivele Mobilitate.

Finalizaţi obiectivele

Puneţi-vă de acord asupra obiectivelor şi finalizaţi-le pe baza feedbackului.


Autoevaluarea angajaţilor
Pictogramă Autoevaluarea angajaţilor Mobilitate.

Autoevaluarea angajaţilor

Angajaţii efectuează procesul de autoevaluare pentru a măsura performanţa în atingerea obiectivelor şi competenţelor.


Finalizaţi obiectivele
Pictogramă Finalizaţi obiectivele Mobilitate. Socializare. Big Data.

Solicitaţi feedback de la terţe părţi

Angajaţii identifică şi solicită terţelor părţi relevante să furnizeze feedback despre performanţa individuală.


Finalizaţi obiectivele
Pictogramă Finalizaţi obiectivele Mobilitate. Socializare.

Evaluare completă a performanţei

Apreciaţi performanţa şi finalizaţi evaluarea.


Finalizaţi obiectivele
Pictogramă Mobilitate. Pictogramă Analize Mobilitate. Analize.

Prevedeţi performanţa angajatului şi a echipei

Prevedeţi plecările voluntare şi performanţa pentru a lua acţiuni preventive corespunzătoare.


Începeţi acum