Oracle Customer Experience Social Cloud

Meningsfulla engagemang
Meningsfulla engagemang

Det är dags att möta kunderna på nätet. Se hur en enhetlig upplevelse av dessa träffar ger de mest intressanta mötena med din sociala målgrupp.

Oracle Social Cloud
Gör ditt företag socialt

Utnyttja sociala medier för att få hela företaget att växa. Använd Oracle Social för bättre insikter, bättre innehåll, snabbare service och snabbare tillväxt.

En komplett och enhetlig plattform för hantering av sociala relationer
En komplett och integrerad plattform

SRM hjälper varumärken att uppfylla sina affärsmål med en komplett social lösning samt integrering med populära plattformar från Oracle och tredje part.

Dina kunder är globala
Dina kunder är globala

Sociala media är ett globalt fenomen. De har överbryggat geografiska avstånd och gjort den befintliga och potentiella kundstocken internationell. Är din organisation förberedd?

Realisera det sociala företagets utsikter

Realisera det sociala företagets utsikter

Är din organisation positionerad för att använda sociala medier i hela verksamheten? Framgångsrika företag utnyttjar sociala medier för marknadsföring, kundservice, HR, samarbete och mycket annat för att kommunicera med kunderna och vinna konkurrensfördelar.

GM använder sociala medier
Få verksamheten att växa med sociala medier
 

Samverkan med kunderna varje dag via flera sociala kanaler ger absolut våra återförsäljare mer affärer.

– David Mingle, ansvar för kundupplevelsen hos General Motors
Sociala medier ökar NBC Sports lönsamhet
Sociala medier ökar lönsamheten
 

Vi ser hur sociala media driver på affärsresultat. Det vi har gjort med Oracle Social Cloud har varit väl investerade pengar.

– Mark Lazarus, ordförande för NBC Sports
Southwest erbjuder en personligt anpassad kundupplevelse med Customer Experience Social
Ge en personligt anpassad kundupplevelse
Utmaningen nu är att ta nästa steg, och göra samverkan med kunder mer personanpassad.
– Kathleen Wayton, teknikchef på Southwest Airlines

Kom igång