Oracle Financials Cloud

Möjliggör modern, smidig finans

Företag som vill överleva och blomstra måste vara smidiga och reagera kvickt på förändringar. Oracle Financials Cloud är ämnat för organisationer i alla storlekar som vill lyckas i den digitala ekonomin.

Oavsett om bekymret är att rationalisera redovisningen och huvudböckerna, efterleva nya riktlinjer för intäktsidentifiering, automatisera utgiftsbehandlingen eller rapportera om nya nyckeltal kan vi hjälpa till. Oracle Financials Cloud ger de insikter ni behöver för att förbättra er affärsmodell, reagera på nya möjligheter att konkurrera och bli ett väloljat ekonomiteam.

Upptäck alla de sätt som ekonomisk smidighet kan ge ekonomiorganisationen en konkurrensfördel och egenskaper som ni kan efterlikna för att hjälpa företaget framåt.

Kan era finansiella uppgifter stödja affärsplanen?

Begränsas er expansion till nya marknader av att ekonomisystemet inte kan hantera dynamiska och skiftande affärskrav? De bästa controllers väljer Oracle Financials Cloud eftersom det hjälper dem att

  • expandera till nya marknader med stöd för flera huvudböcker, valutor, juridiska enheter och redovisningsstandarder
  • hantera de största transaktionsvolymerna med makalös bearbetningshastighet
  • eliminera komplexiteten mellan företag samt inom skatte- och betalningshantering genom automatiska processer

69 procent av de bästa organisationerna använder uppkopplade ekonomiapplikationer i världsklass som fungerar som en komplett och granskningsbar auktoritativ datakälla.Get Started with ERP