Oracle HCM-lösning – funktioner inom utbildning och utveckling

Talent Management

Sök, rekrytera, utbilda och behåll nyckelpersoner med en engagerande, social och informationsrik programsvit för rekrytering.

Learning

Oracle Learning Cloud kombinerar överskådlig social utbildning på användarnivå med omfattande support för ledningen samt företagstäckande onlinebaserade och lärarledda program för utbildning och regelefterlevnad.

Funktioner inom innehållshantering

Samarbetsinriktad social utbildning

 • Medarbetarna kan skapa, dela och konsumera innehåll från vilken enhet som helst
 • Kunderna får en anpassad streamingupplevelse med hög kvalitet på vilken enhet som helst
 • Medarbetarna kan styra och dela utbildningsvägar som fokuserar på ett särskilt ämne
 • Användarna kan organisera sig i utbildningsgrupper inom särskilda ämnen och dela med sig av sina kunskaper
Funktioner inom utbildningshantering

Inbyggd sammanhangskänslig utbildning

 • Använd videorekommendationer genom crowdsourcing från kolleger för att beskriva arbetsbefattningar för interna sökande som ett led i karriärplaneringen
 • Fokusera på företagstillväxt och dra fördel av inbyggd och sammanhangskänslig utbildning
Funktioner inom utbildningshantering

Ge avdelningen verktygen de behöver

 • Se till att alla arbetar mot samma mål och fokuserar på de rätta prioriteringarna, också när teamen befinner sig i olika delar av världen
 • Ge chefer möjligheter att koordinera sina organisationer
 • Säkerställ att teamen får den utbildning de behöver
Funktioner inom karriärutveckling

Spårning och rapportering av regelefterlevnad

 • Utbildningsadministratörer kan hantera kursutbudet och kursuppgifterna via ett enkelt men effektivt gränssnitt
 • Administratörer kan skapa dynamiska kursuppgifter baserat på de verksamhetsregler du vill genomdriva
 • Certifieringar kan skapas så att de säkerställer regelefterlevnad och samtidigt hanterar komplexa regler kring upphörande och förnyelse av kursuppgifter
 • Chefer och administratörer kan spåra utbildning inom regelefterlevnad och minska risken för att den inte slutförs genom omfattande rapportverktyg

Kom igång