Oracle HCM-lösning – funktioner inom Performance Management

Talent Management

Sök, rekrytera, utbilda och behåll nyckelpersoner med en engagerande, social och informationsrik programsvit för rekrytering.

Performance Management

Oracle Performance Management automatiserar hela utvärderingsprocessen och ger ledning, chefer och anställda värdefull och omedelbar kunskap om hur väl medarbetarna uppfyller målen.

Funktioner inom målhantering

Målhantering

  • Ge insyn i organisationens strategiska mål och säkerställ att verksamheten är i linje med dem
  • Ge medarbetarna möjlighet att formulera meningsfulla mål och dela dem med andra
  • Underlätta för de anställda att nå uppställda mål och främja samarbete genom sociala medier
Performance Management – Funktioner

Performance Management

  • Vägled och stötta användarna genom att ge åtkomst till information som underlättar utvärderingar
  • Fånga upp formell och informell feedback från olika källor för att skapa en detaljerad och välgrundad profil av medarbetarna
  • Ge insikter på ledningsnivå om hur organisationen uppfyller resultatmål och målvärden
  • Robust integrering med Compensation främjar resultatbaserad lön

Kom igång