Oracle Modern Best Practice – Förvärv av fasta tillgångar

Från förvärv till utrangering
Maximera era fasta tillgångar

Från förvärv till utrangering

Modern bästa praxis med mobilfunktioner samt funktioner för dataanalys och sociala nätverk ger er större kontroll över hela livscykelhanteringen av fasta tillgångar. Övervaka och kommunicera med hela företaget via webbaserade applikationer för att slutföra alla tillgångsaktiviteter och överföra data till huvudboken. Med en helhetsvy över företagets tillgångar och utrustning kan du samordna budgeten med faktiska kostnader. Ta hjälp av den lättanvända molnplattformen för att på ett säkert sätt samarbeta kring förvärv, distribution, värdeminskning, utrangering och återinförande. Följande bästa praxis ger effektiva och databaserade ekonomiprocesser.

Effektivisera processer och behåll kontrollen

  • Samordna fasta tillgångar med krav på lagstadgade rapporter
  • Ge möjlighet till mobiltransaktioner
  • Öka produktiviteten med rollspecifika infopaneler
  • Övervaka placering av fasta tillgångar och överför enkelt tillgångar till nya platser och ansvariga
  • Begränsa kostnaderna med standardiserade processer
  • Följ automatiskt företagets regler kring förvärv av kapitaltillgångar

Förvärv av fasta tillgångar
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Förvärv av fasta tillgångar

Global registrering av alla förvärv på alla platser via köp, projekt, kontrakt och säker kommunikation via sociala nätverk kring oavslutade ärenden, frågor och godkännanden.


Identifiera och registrera
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Identifiera och registrera

Automatisk identifiering av nyförvärvade fasta tillgångar. Idrifttagande, definition av livslängd och skatteberäkning via infopaneler.Prediktiv dataanalys

Är er rekryteringslösning integrerad med era HR-applikationer?

Oracle HCM Solutions kan anpassas i hög grad för att tillgodose behoven i stora globala organisationer med komplexa personalstrukturer. Lösningarna är dessutom enkla att utöka via våra omfattande samarbeten med utvecklingspartner.


Avregistrering och utrangering
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Avregistrering och utrangering

Hantera värdering, disponering, borttagning och utrangering i enlighet med lagstadgade krav – och säkerställ efterlevnad av gällande konto- och skatteregler.
Hantera information om fasta tillgångar
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Hantera information om fasta tillgångar

Hantera fasta tillgångar aktivt via säkra rollbaserade infopaneler för centraliserad övervakning, varningar, omfördelning och periodbokslut för alla geografiska platser.


Kom igång