Oracle Modern Best Practice – Banktransaktion

Banktransaktion
Omdefiniera avstämningen

Från banktransaktion till likvida medel

Modern bästa praxis med mobilfunktioner samt funktioner för dataanalys och sociala nätverk innebär ett nytt sätt att åstadkomma felfria kontoavstämningar och effektiva bokslut. Importera kontoutdrag elektroniskt för att övervaka och kommunicera med hela företaget. Dra fördel av den lättanvända molnplattformen för att sköta banktransaktioner via säkra sociala nätverk, stämma av kontoutdrag mot banktransaktioner och stämma av kontosaldon. Inför smartare och effektivare processer för att minimera framtida kapitalläckage. Följande bästa praxis ger effektiva och databaserade ekonomiprocesser.

Korrektare och effektivare avstämning

  • Stäm av aktiviteter inklusive proforma bankavstämningar mot huvudboken
  • Samarbeta via säkra sociala nätverk
  • Överför transaktionsinformation via mobilteknik
  • Läs in transaktionsflaggor via rollspecifika infopaneler

Granska aktiviteter
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Granska aktiviteter

Granska automatisk sammanslagning av kontantutlägg, löneutbetalningar, inkasseringar, investeringar och lån. Visa avvikelser och variationer gentemot planen med säkra och rollbaserade infopaneler.


Bankverifiering
Skapa banktransaktioner, ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Bankverifiering

Daglig avstämning med banker, med automatisk jämförelse av transaktioner och automatisk justering av avgifter och mindre avvikelser. Samordning av dagliga saldon.


Initiera aktiviteter mellan banker
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Initiera aktiviteter mellan banker

Inför global kapitalhantering. Optimera saldon i flera konton samtidigt med hjälp av nollsaldokonton och annat. Granska bankpositioner i realtid.


Hantera periodavstämningar
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Hantera periodavstämningar

Automatisk avstämning varje månad. Optimerat bokslut med automatisk uppdatering av prognoser och planer.Kom igång