Oracle Modern Best Practice – Från budget till attestering

Lägliga och välinformerade budgetbeslut
Lägliga och välinformerade budgetbeslut

Från budget till attestering

Generera rapporter i tid och förbättra beslutsfattandet genom att ta hjälp av molnet, mobilfunktioner, sociala nätverk, dataanalys och big data. Öka korrektheten i budgeteringen med inbyggda tekniker för tidsserie-regression som gör det möjligt att analysera trender i historiska data. Samarbeta med hela organisationen. Dra fördel av molnet som säker plattform för att analysera faktiska resultat kontra planerade budgetar. Dela enkelt godkända budgetar med intressenter när som helst, var som helst och från vilken enhet som helst.

Effektiva och databaserade processer

  • Säker kommunikation via sociala nätverk
  • Analys på mobila enheter
  • Rollspecifika infopaneler
  • Automatisk granskning av budgetstatus och scenarieanalys

Definiera en budgetstrategi
Kontrollera bokslutsstatus, ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Definiera en budgetstrategi

Lägg grunden för organisationens budget med mål på hög nivå, som intäkter, marginaler och rörelsekapital.Tilldela mål
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Tilldela mål

Tilldela budgetmål för avdelningar, organisationer eller kostnadsställen med hjälp av datamönster eller andra tilldelningsregler.


Fastställ basantaganden
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Fastställ basantaganden

Skapa planer nedifrån och upp, ange drivande faktorer och definiera kontobaserade antaganden för budgetar. Analysera avvikelser från tilldelade mål. Hantera arbetsuppgifter via en centraliserad infopanel.Verifiera antaganden
Övervaka och konsolidera Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Verifiera antaganden

Verifiera era planer genom att analysera trender i historiska data med hjälp av inbyggda tekniker för tidsserie-regression. Justera antaganden vid behov.


Främja konsensus
Mobilt. Socialt. ikon Mobilt. Socialt.

Främja konsensus

Samarbeta säkert kring affärsenheternas budgetar och primära planer på varje nivå i organisationen. Använd vad händer om-analyser vid behov. Säkerställ att planerna ligger i linje med företagets strategiska mål.


Övervaka och konsolidera
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Övervaka och konsolidera

Delegera attesteringsbegäranden automatiskt baserat på fördefinierade regler och få aviseringar om budgetstatus per enhet. Granska och vidarebefordra inlämnade budgetar till nästa nivå.


Kom igång