Oracle Modern Best Practice – Kundfaktura

Oracle Modern Best Practice – Från kundfaktura till betalning
Förbättra kredittiden med effektiv kundfakturering

Från kundfaktura till betalning

Korrekta kundfaktureringsprocesser i tid är en förutsättning för sunda kassaflöden och hög kundnöjdhet. Genom att tillämpa modern bästa praxis med inbyggda mobilfunktioner samt funktioner för dataanalys och sociala nätverk kan ni effektivisera processen från fakturering till betalning och få total kontroll över hanteringen av kredittiden. Definiera verksamhetsregler för att hantera generering av fakturor och debet-/kreditnotor baserat på orderleveranstransaktioner. Lös faktureringsproblem snabbt med hjälp av insikter i realtid och en social plattform. Tillämpa automatiska processer från betalning till fakturering baserat på fördefinierade villkor eller få förslag från en matchningsalgoritm. Molnapplikationer är en lättanvänd plattform för säker kundfakturering, betalningsregistrering och kvittenser. Använd Oracle Modern Best Practice för att fakturera kunder, hantera undantag, analysera problem och få betalt fortare.


Skapa och hantera transaktioner
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Skapa och hantera transaktioner

Generera automatiskt kundfakturor och kredit- och debetnotor från säljtransaktioner baserat på verksamhetsregler. Granska status via rollbaserade infopaneler.


Skicka fakturor
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Skicka fakturor

Skicka separata eller samlade fakturadokument till kunderna med önskat format och önskad leveransmetod (post, e-post eller e-handelsmeddelande).Åtgärda faktureringsproblem
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Åtgärda faktureringsproblem

Hantera kundtvister och faktureringsproblem via en rollbaserad infopanel. Samarbeta vid utredningar via en säker social plattform. Inför korrigeringar (kredit- eller debetnotor) och återbetalningar vid behov efter obligatorisk granskning och attestering.


Handlägg betalningar
Mobilt. Socialt. ikon Mobilt. Socialt.

Handlägg betalningar

Matcha automatiskt kvitton med fakturor också utan remissavier baserat på anpassningsbara regler och rankningsmotor. Hantera undantag med hjälp av en rekommendationsalgoritm.
Hantera justeringar
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Hantera justeringar

Bokför kvitton och fakturor mot återstående saldo baserat på företagets policy och godkännandenivåer.


Bokför aktivitet i samband med leverantörsskulder
Mobilt. Dataanalys. ikon Mobilt. Dataanalys.

Bokför aktivitet i samband med leverantörsskulder

Bokför automatiskt all godkänd aktivitet i samband med leverantörsskulder i huvudboken för att säkerställa aktuella kontosaldon.
Schemalägg slut på betalningsperioder
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Schemalägg slut på betalningsperioder

Håll den fördefinierade tidsplanen. Använd integrerade verktyg för förfrågningar, rapportering och analys för att granska och stämma av kontosaldon. Bokför delbokslutsposter och stäng betalningsperioden.


Kom igång