Oracle Modern Best Practice – Inkassering

Modern Best Practice – Från kundkontoutdrag till inkassering
Minska kredittiden och minimera betalningsförseningar

Från kundkontoutdrag till inkassering

En effektiv modern inkasseringsprocess förbättrar kassaflödet och ökar kundnöjdheten. Oracle Modern Best Practice kan hjälpa din organisation att uppnå båda dessa mål och dessutom minska kredittiden. Denna moderna bästa praxis-lösning har inbyggda mobilfunktioner samt funktioner för dataanalys och sociala nätverk som optimerar inkasseringsprocessen. Rangordna allvarlighetsgraden vid försenade kundbetalningar och uppföljande inkasseringar med standardiserade åtgärder och säkerställ snabba godkännanden av granskningar för att lösa tvister. Identifiera högriskkunder baserat på standardnyckeltal och vidta åtgärder innan förseningen eskaleras. Denna moderna bästa praxis-lösning hjälper dig att införa effektiva och datadrivna inkasseringsrutiner.


Generera kundkontoutdrag
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Generera kundkontoutdrag

Skicka separata eller samlade utdrag med önskat format och önskad leveransmetod (post, e-post eller e-handelsmeddelande).


Tillämpa strategier för inkassering
Mobilt. Dataanalys. ikon Mobilt. Dataanalys.

Tillämpa strategier för inkassering

Flagga och rangordna förseningar automatiskt baserat på faktorer som utestående belopp, förseningens längd, procentandel utestående saldo samt kreditgräns. Vidta åtgärder som påminnelser, stegvis inkassering eller telefonsamtal beroende på verksamhetsbehoven.Hantera inkasseringsaktiviteter
Mobilt. Socialt. ikon Mobilt. Socialt.

Hantera inkasseringsaktiviteter

Få fullständig insyn i transaktioner, korrespondens, betalningar, tvister och justeringar via rollbaserade infopaneler. Samla relaterade förseningar i incidentmappar och registrera kundkontakter på kund-, försenings- eller incidentnivå.


Hantera betalningar
Mobilt. Socialt. ikon Mobilt. Socialt.

Hantera betalningar

Initiera tvister för kunders räkning för granskning och godkännande inom och mellan avdelningar. Ta emot betalningar på försenings- eller incidentnivå.
Effektivisera inkassering
Mobilt. Dataanalys. ikon Mobilt. Dataanalys.

Effektivisera inkassering

Hantera inkasseringsteamets uppdrag baserat på resultatstatistik och nyckeltal. Tilldela automatiskt nya kontoförseningar till ansvariga.


Bevaka leverantörsskulder
Mobilt. Dataanalys. ikon Mobilt. Dataanalys.

Bevaka leverantörsskulder

Ta hjälp av avancerad dataanalys för att bevaka viktiga mätvärden som genomsnittlig kredittid, betalningslöften och inkasseringseffektivitet över flera dimensioner och hierarkier som tid, plats och kund.
Kom igång