Oracle Modern Best Practice – Leverantörsfaktura

Från leverantörsfaktura till betalning
Effektivisera ordereffektuering och leverans

Från leverantörsfaktura till betalning

Modern bästa praxis med mobilfunktioner samt funktioner för dataanalys och sociala nätverk optimerar processen från leverantörsfaktura till betalning så att du får full kontroll. Övervaka och kommunicera med hela organisationen för att ta emot fakturor och betala leverantörer. Dra fördel av molnet för att godkänna undantag, analysera problem och betala leverantörerna fortare genom säkra mobilsystem. Vår moderna bästa praxis ger effektiva och databaserade ekonomirutiner.

Snabbare och korrektare fakturering av leverantörer

  • Automatisk verifiering av fakturor
  • Mobiltransaktioner
  • Rollspecifika varningar
  • Mobiltransaktioner
  • Rollspecifika infopaneler
  • Automatiska leverantörsbetalningar

Hantera leverantörsfakturor
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Hantera leverantörsfakturor

Bearbeta fakturor elektroniskt eller skanna fakturor med regelbaserad vidarebefordran till automatisk fakturahantering. Använd kalkylblad för att underlätta manuell inmatning.


Hantera revisioner, tvister och attesteringar
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Hantera revisioner, tvister och attesteringar

Hantera regelbaserade attesteringar på alla typer av enheter och stationära datorer. Lös tvister och spärrar via rollbaserad infopanel och säker kommunikation via sociala nätverk.


Hantera förskottsbetalningar och rabatter
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Hantera förskottsbetalningar och rabatter

Hantera förskottsbetalningar på flera olika enheter och dra fördel av konkurrenskraftiga betalningsvillkor för att optimera möjligheterna att få rabatt.


Hantera lagstadgade förpliktelser
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Hantera lagstadgade förpliktelser

Övervaka och bearbeta aktivt leverantörsskulder och lagstadgade förpliktelser via säker kommunikation. Bearbeta elektroniska betalningar, automatiska betalningsperioder och engångsbetalningar.Granska daglig aktivitet
Hantera förskottsbetalningar, ikon Mobilt. Dataanalys.

Granska daglig aktivitet

Granska och analysera dagliga ekonomiska transaktioner och månatlig aktivitet.


Schemalägg slut på redovisningsperioder
Hantera förskottsbetalningar, ikon Mobilt. Dataanalys.

Schemalägg slut på redovisningsperioder

Håll den fördefinierade tidsplanen. Granska skuldregister, kontrollbokslut och avstämningsrapporter. Avsluta redovisningsperioden.


Kom igång