Oracle Modern Best Practice – Från rekrytering till introduktion

Rekrytera och introducera de bästa talangerna
Rekrytera och introducera de
bästa talangerna
Oracle Modern Best Practice för den högpresterande säljorganisationen
Oracle Modern Best Practice för den
högpresterande säljorganisationen

Rekrytera, förbered, realisera, behåll och belöna de bästa säljarna

Från rekrytering till introduktion

De allra bästa organisationerna använder sociala medier och sociala verktyg för att hitta arbetssökande i 32 % fler fall.* Med Oracle Modern Best Practice går det att utnyttja sociala medier, mobiler, dataanalys, big data och molnet för att hitta de rätta kandidaterna genom att söka i en större talangpool – även i sociala medier – och sålla kandidaterna på ett smart sätt. Använd modeller och prognoser för att fastställa behovet av medarbetare. Introducera de bästa resurserna – era medarbetare – snabbt.

*Källa: Aberdeen Group: Recruitment Marketing, 2016.

Effektivisera och förenkla HR-funktioner

  • Sök efter kandidater via rekommendationer och sociala medier
  • Rekrytera, screena och anställ kandidater effektivt via alla kanaler
  • Planera, tilldela och informera om kompensation
  • Introducera enkelt nyanställda med vägledda processer
  • Automatisera rekryteringen och tillhandahåll information om medarbetarnas kompetens baserat på data som samlades in under rekryteringsprocessen
  • Se till att nyanställda snabbare blir produktiva genom att effektivisera pappersarbetet, säkerställa att utrustningen är klar i tid och förse nyanställda med nödvändig kunskap och utbildning redan från början

Ta reda på behovet av medarbetare
Dataanalys. Socialt. ikon Dataanalys. Socialt.

Ta reda på behovet av medarbetare

Identifiera resurs- och budgetbehov samt godkänn jobbannonser och rekvisitioner med hjälp av modeller för och förutsägelser av bemanningsbehov.Smart sållning
 Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Smart sållning

Granska bakgrunder, meritförteckningar och sökande och genomför intervjuer.


Generera erbjudande
Generera erbjudande, ikon Mobilt. Socialt.

Generera erbjudande

Välj ut nyanställda och skicka bekräftelse elektroniskt.


Introducera nyanställda
Mobilt. Dataanalys. Socialt. ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Introducera nyanställda

Automatisera introduktionsuppgifter med portaler och infopaneler för nyanställda.


Skapa vakanser
Skapa vakanser, ikon Mobilt. Socialt.

Skapa vakanser

Skapa jobbeskrivningar och kompetenskrav. Kommunicera med de sökande.


Hantera sourcing
Hantera sourcing, ikon Mobilt. Socialt. Dataanalys. Big data.

Hantera sourcing

Hitta de rätta kandidaterna via en mängd olika källor, som sociala nätverk, rekommendationer, jobbanslagstavlor och rekryteringsbyråer.


Intelligent screening
Intelligent screening, ikon Mobilt. Socialt. Dataanalys.

Intelligent screening

Granska bakgrund, cv och sökande och genomför intervjuer.


Generera jobberbjudande
Generera jobberbjudande, ikon Mobilt. Socialt.

Generera jobberbjudande

Välj ut nyanställda och skicka bekräftelse elektroniskt.


Introducera nyanställda
Introducera nyanställda, ikon Mobilt. Dataanalys. Socialt.

Introducera nyanställda

Automatisera introduktionsuppgifter med portaler och infopaneler för nyanställda.


Fastställ uppdrag och efterlevnad
Fastställ uppdrag och efterlevnad, ikon Mobilt. Socialt. Dataanalys.

Fastställ uppdrag och efterlevnad

Ge nya medarbetare verktygen de behöver. Hantera förmåner, kunskapskrav och utbildningsplaner.


Kom igång