Oracle Enterprise Performance Management Cloud

EPM-lösning – Ett nytt vägledningssystem för företaget
Ett nytt vägledningssystem för företaget

Knyt samman och visa organisation vägen framåt med en komplett uppsättning molnapplikationer för hantering av företagsresultat (EPM).


 

Marknadsledande EPM med molnets enkelhet

Oracles marknadsledande EPM-applikationer i kombination med molnets innovation och enkelhet hjälper företag i alla storlekar att få förutsägbara resultat, lita på sina rapporter och knyta samman hela organisationen. De ger affärsområdeschefer de verktyg de behöver för mer konsekvent beslutsfattande, så att du kan leverera de önskade resultaten som krävs för framgång på dagens marknad.

Få förutsägbara resultat

Få förutsägbara resultat

Förbättra exaktheten, effektiviteten och konsekvensen i dina planerings- och budgeteringsprocesser. Koppla samman driftprocesser och ekonomiplanering med Oracles stabila, molnbaserade EPM-lösningar.

 • Förbättra exaktheten i prognoser med inbyggd förutsägande analys
 • Fördela kostnader korrekt för att öka lönsamheten
 • Utnyttja förstklassig funktionalitet
 • Täck alla dina affärsområden med specialmoduler
 • Reagera snabbt och hantera föränderliga affärsvillkor med nya prognoser i takt med att marknaden förändras
Video: CFO Insights: Planering och budgetering i Oracle Enterprise Performance Management Cloud (4:36)
Rapportera med säkerhet

Rapportera med säkerhet

Tillgodose dagens och morgondagens rapporteringskrav. Minska tidsåtgången och kostnaden för att slutföra bokslut dramatiskt. Följ myndigheters allt strängare regler.

 • Öka insynen med korrekta och lägliga rapporter med sammanhang
 • Få insyn direkt i rapporteringsförlopp och rapportstatus
 • Införliva auktoritativa data enkelt i rapporterna
 • Få effektivare bokslut genom konsolidering på begäran
 • Reducera förloppen för ekonomiska bokslut med kraftfull bokslutsinstrumentering och insamling av detaljerade data
 • Sköt om och genomför ett klart och utökat bokslut
Faktablad: Återinför berättande rapportering med Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud
Knyt samman organisationen

Knyt samman organisationen

Bryt ned databarriärerna. Knyt samman medarbetarna och processerna med ett modernt EPM-system. Förenkla för användarna med säkra samarbetsfunktioner.

 • Se till att användarna kommer igång med intuitiva gränssnitt på alla enheter snabbare
 • Få bredare engagemang, anpassning och samarbete i hela företaget
 • Förbättra beslutsfattandet med blixtsnabb beräkning, modellering och analys
 • Tillgodose framtida verksamhetskrav med bevisad skalbarhet
Infografik: Upptäck Oracle Enterprise Performance Management Reporting Cloud Service
En modern EPM-plattform

En modern EPM-plattform

Oracle har branschens mest omfattande portfölj för system lokalt eller i molnet, konstruerade på en modern och öppen tjänstorienterad plattform som förenklar integrationsbehoven och sänker den totala ägandekostnaden.

 • Få bredare engagemang och anpassning i hela företaget
 • Påskynda förloppet för analys-beslut-åtgärd med åtkomst överallt
 • Knyt samman människor och processer
 • Få förutsägbara resultat
Video: Baxters moderniserar för tillväxt med Oracle EPM Cloud (2:47)

Relaterade produkter


Get Started