Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

Oracle Adaptive Intelligent Apps

Uyarlanabilir Zeka Tanımlandı
Uyarlanabilir Zeka Tanımlandı

Oracle Uygulama Yazılımı Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Miranda'nın Oracle'ın yapay zeka (AI) alanındaki son ilerlemesi Oracle Adaptive Intelligence Apps hakkındaki duyurusunu dinleyin.

Uyarlanabilir Zeka Uygulamaları Nedir?

Uyarlanabilir zeka uygulamaları, daha iyi iş sonuçları elde etmek amacıyla dahili veri gücü, gerçek zamanlı harici veri gücü, karar destek bilimi ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir bilgi işlem altyapısından yararlanarak makine öğrenimi ve yapay zeka ile gerçek zamanlı uyarlama sağlayabilen bulut tabanlı uygulama yazılımlarıdır. Bu uygulama yazılımları kullanımı, değiştirmesi ve bağlanması kolay yazılımlardır. Veri uzmanı gerekmez.

Modern Oracle Cloud Temelinde Oluşturulmuştur

Yalnızca Oracle bağlantı halinde zeka sunmak üzere tüm iş birimleri geneline yayılan veri temeline, genişliğe ve derinliğe sahiptir. Oracle Adaptive Intelligent Apps yapay zeka, makine öğrenimi, modern ideal uygulama süreçleri ve servis olarak eksiksiz bir modern yazılım (SaaS) ürün setini kullanarak tüm işletmeniz genelinde dönüşüm sağlar. Oracle Adaptive Intelligence Apps çözümü, tüm ürün seti genelinde dahili verilerin gücünden ve gerçek zamanlı harici verilerin gücünden yararlanarak bağlantı halinde ve zeki bir işletme olma yolunda yatırımınızın geleceğini garanti altına alabilir.

Amaca Yönelik Oluşturulan ve Kullanıma Hazır Uygulamalar

Münferit, kullanılabilir AI uygulamaları iş kullanıcıları için etki alanı bilgileri ile amaca yönelik olarak oluşturulur ve Oracle'ın kapsamlı iş uygulama yazılımı, sektör ve etki alanı uzmanlığına dayanarak özel kullanım durumlarına göre şekillendirilir. Oracle Adaptive Intelligent Apps iş kullanıcılarının karar alma sürecini gelişmiş, rol tabanlı karar destek bilimi ile bir araya getirir.

Veriler ile Desteklenir ve Zenginleştirilir

Uygulamalar en ilgili, kesin sonuçları sunmak üzere en zengin üçüncü taraf tüketici ve iş profilleri ve diğer bağlam ve sektör verileri ile paket haline getirilir.

     - Birinci Taraf: Borçlar, Alacaklar, Hazine Pozisyonları, Tedarikçiler
     - Üçüncü Taraf: Kredi Puanları, Bildirilen Gelirler, Yükümlülükler, Varlıklar, Şirket Haberleri

Paket Halinde Karar Destek Bilimi

Algoritmalar veri uzmanları olmadan sonuçların her zaman güncel ve optimize olmasını sağlamak üzere sürekli ve otomatik olarak uyarlanır. Karar destek bilimi, yüksek performanslı işleme ve düşük gecikmeli sonuçlar sunmak için modern Oracle Cloud'da ölçekli olarak çalışmak üzere oluşturulmuştur.

Bağlantı Halinde, Zekice Sonuçlar

Oracle Adaptive Intelligence Apps hem dahili hem de harici olarak devam eden etkileşimlere göre tahmin, tepki, öğrenim, değişim ve uyarlama işlemleri gerçekleştirir. Öneriler ve yeni ortaya çıkan sonuçları tahmin ve reçete ederek müşteriler ve sonuç veren işletmeler için olağanüstü sonuçlar sağlar.

Oracle AI'yi Farklı Kılan Özellikler

Oracle AI'yi Farklı Kılan Özellikler

Makine öğrenimi, iş önerilerini daha ayrıntılı bir şekilde ayarlamak ve gerçek zamanlı çıktılar sunmak üzere verilere karar destek bilimi algoritmalarını uygular. Oracle tüm Oracle Cloud Ürün Seti genelinde uyarlanabilir zeka uygulamaları sunar:Makine Öğrenimi AI Dünyasını Değiştiriyor

Gerçek zamanlı olarak tepki veren, öğrenen ve uyarlanan uygulamalar her sektörde dönüşüm yaratacaktır. Müşterilerimizin daha iyi iş sonuçları elde etmesini sağlamak için Oracle'ın mevcut bulut uygulama yazılımlarında makine öğrenimi, yapay zeka ve karar alma biliminden yararlanılır.


Günlük Yaşamda Oracle AI Apps Çözümünün Gücü

Oracle Adaptive Intelligent Apps iş kullanıcıları için oluşturulmuş veri odaklı, kendi kendine öğrenebilen ve yanıt veren çözümlerdir. Bağlantı halinde zeka, iş dünyasının ötesinde günlük hayatımız ve genel müşteri deneyimi üzerinde etki yaratır.


Carbon, Inc. Veri Desteği ile Hiper Büyüme Kaydediyor

Carbon, süreçleri bağlantılı hale getirmek ve hızlı ölçekleme sağlamak amacıyla işletmenin tüm bölümlerinden elde edilen verileri ve eksiksiz bir bulut ürün setini kullanıyor. Carbon, verilerin gücünden yararlanarak 3D yazıcılar ile yüksek düzeyde özelleştirilebilir tıbbi cihazlardan tenis ayakkabılarına varana dek her şeyi yazdırıyor.


Oracle Cloud Uygulama Yazılımları Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

 • Oracle Cloud Uygulama Yazılımları

  Oracle'ın eksiksiz, geleceği garanti altına alan ve güvenilir bulut çözümüdür.

 • Oracle Modern Best Practice

  Oracle'ın eksiksiz SaaS ürün setinde oluşturulan yeni nesil süreçler ile bağlantı halinde ve zeki işletmeler elde edin. Mobil, sosyal, analitik, büyük veri, yapay zeka ve Internet of Things gibi teknolojileri etkinleştirerek daha hızlı ve daha az kaynakla çok daha fazlasını başarın.

 • Oracle ERP Cloud

  Bugün inovasyon sağlayıp yarını öngörmenize ve geleceği şekillendirmenize yardımcı olan modern, bağlantı halinde uygulama yazılımları ile yarının finans dünyasını bugünden oluşturun.

 • Oracle EPM Cloud

  Bütünleşik bir bulut deneyiminin sağladığı inovasyon ve basitlik ile yarınları öngörün ve finansal kapanış ve raporlamayı optimize edin.

 • Oracle SCM Cloud

  Zeki, talep odaklı, dinamik bir tedarik zinciri oluşturmak için bulutun gücünden yararlanın.

 • Oracle HCM Cloud

  Güçlü Oracle HCM Cloud çözümü ile kuruluşunuzda gelecek için dönüşüm yaratın. İş gücünüzün başarıya ulaşmasını sağlayan zeki, kişisel, uyarlanabilir ve eksiksiz bir çözümden yararlanın.

 • Oracle Customer Experience Cloud

  Oracle'ın SmarterCX platformu ile operasyonları basitleştirin, inovasyona odaklanın ve çığır açan müşteri deneyimleri sunun.

 • Oracle Analytics Cloud

  Öykünüz verilerle güçlenir. Gizli iş öngörülerini ortaya çıkarmak için bulut tabanlı görselleştirme, tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi olanaklarından yararlanın.

Başlarken

Size yardım için buradayız

Satış Uzmanı ile Görüşün

Konuya göre kaydolun