Oracle Risk Management Cloud

ERP Uygulamanızı Güvenli Hale Getirin. Şeffaflığı Destekleyin.

Oracle Risk Management Cloud ile Oracle ERP Cloud uygulamanızı güvenli hale getirin ve şeffaflık, hesap verebilirlik ve veri analitiği ile desteklenen risk bilinci yüksek bir kültür oluşturulmasını sağlayın.

Oracle Risk Management Cloud tüm büyüklüklerdeki organizasyonlar için eksiksiz bir çözüm sunar; Oracle ERP Cloud'da şüpheli işlemleri ve uygunsuz erişimleri izleyip engeller ve risk ve uyum süreçlerini güçlendirir.

Dahili kontrollerinizi güvenle sertifikalayabilir misiniz?

Dünyanın dört bir yanında ülkeler kurumsal sorumluluklar konusunda sürekli yeni kanunları yürürlüğe koyarken uyumluluk yükü ve düzenlemeleri ihlal etme riski dağ gibi büyür.

Bu hem şirketler hem de kişisel olarak finans müdürleri için risk oluşturur. CFO'lar, denetleyiciler ve denetim komiteleri finansal raporlarının maddi olarak doğru olduğunu ve finansal raporlama konusundaki dahili kontrollerinin etkili olduğunu belgelemelidir.

İmzanızı attığınızda çalışanlarınıza ve süreçlerinize olan inanç ve güvenle imzalarsınız.

Ne yazık ki bu süreçler her zaman belgelenmez veya doğrulanamaz. İşte bulut bu noktada uyumluluk çabalarınız için kritik bir rol oynayabilir.ERP kullanmaya başlayın

We're here to help

Engage a Sales Expert

Quick Tours

Request a 1:1 demo

Sign up by topic