Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

We suggest you try the following to help find what you're looking for:

  • Check the spelling of your keyword search.
  • Use synonyms for the keyword you typed, for example, try “application” instead of “software.”
  • Try one of the popular searches shown below.
  • Start a new search.

 

Trending Questions

Kontrolleri Güvenle Sertifikalayın

Riske duyarlı kararlara uygunluğu yeniden düşünün, verimli hesap verebilirliği kolaylaştırın ve finansal gözetim sağlayın.

Şirket İçi Dolandırıcılığı ve Güvenlik İhlallerini Önleyin
Uyumu Kolaylaştırın

Uyumu Kolaylaştırın

Merkezi ve güvenli bir havuzla kontrol bakımını kolaylaştırın ve finansal uyum yönetimi sağlayın. Uyum görevlerini otomatik hale getirerek üretkenliği artırın ve finansal raporlama riskini azaltın.

İş Sonuçlarını Risklerle Bağlantılı Hale Getirin
Risk ve kontrol matrisinizi, kontrol test planlarınızı ve talimatlarınızı oluşturun ve güncelleyin.

Riskten Korunma Kültürünü Teşvik Edin
Süreç sahiplerini risk tespiti, iyileştirme ve kontrol değerlendirmesine dahil edin. Güncel olmasını sağlamak için periyodik veya geçici kontrol testlerini (değerlendirmeler), risk değerlendirmelerini veya anketleri otomatikleştirin.

Sorunları Düzeltin ve Güvenle Sertifikalayın
Sorunları değerlendirme akışının parçası olarak raporlayın, sorun sahiplerini ve onaylayanları otomatik olarak bilgilendirin. Düzeltme planları oluşturun ve güncelleyin ve kontrolleri sertifikalayın (örn. SOX 302 ve 404).

Entegre Raporlama, Gösterge Tablosu ve İstisna Yönetimi

Entegre Raporlama, Gösterge Tablosu ve İstisna Yönetimi

Raporlama ve Gösterge Tablosu
Raporlama ve gösterge tablosu için standart yerleşik platform özelliklerini (OTBI) kullanın.

Analiz Edin, Araştırın ve Önleyin
Analiz ve soruşturma gerçekleştirme için sahipleri atayın ve proaktif olarak olayları önleyin.

İstisnaları Etkin Şekilde Yönetin
Basit iş akışlarını kullanarak istisnaları yönetin ve akıllı otomatik ihtilaf kapatma özelliğiyle manuel müdahaleyi en aza indirin.

Denetimleri ve Değerlendirmeleri Hızlandırın
Hızlandırılmış değerlendirmeler için analizleri ve istisna incelemelerini belgelendirilmiş iş risklerine bağlayarak bir denetim listesi oluşturun.