Oracle Risk Management Cloud—Financial Reporting Compliance

Uyumu Kontrol Altına Alın

Uyumu Kontrol Altına Alın

Uyumu Kolaylaştırın

Merkezi ve güvenli bir havuzla kontrol bakımını kolaylaştırın ve finansal uyum yönetişimi sağlayın. Uyum görevlerini otomatik hale getirerek üretkenliği artırın ve finansal raporlama riskini azaltın.

  • Manuel kayıt ve raporlama kaynaklı hataları ortadan kaldırın
  • Kendi kendine değerlendirmeler ve bağımsız testleri otomatik hale getirerek uyumu kolaylaştırın
  • Gerçek zamanlı kontrol ve uyum sonuçlarına görünürlüğü artırın
  • Kontrol yetersizliklerini durum gösterge panelleri ve yapılandırılabilir iş akışıyla hızlıca çözün

Eksiksiz Kapsam

Temel kontrolleri test edin ve önceden programlanmış iş akışı kullanarak sorunları çözün.

  • Finansal raporlama riskleri, kontrolleri ve sorunlarına ilişkin kuruluş genelinde bir görünüm elde edin
  • Şeffaflığı artırarak stratejik gözetimi ve verimli yönetişimi geliştirin
  • Doğrulanabilir belgelere dayalı olarak kontrolleri güvenli bir şekilde sertifikalandırın
  • SOX ve
    COSO 2013 dahil olmak üzere birden çok finans düzenlemesi ve çerçevesine yer verin

ERP Kullanmaya Başlarken

Size yardım için buradayız

Satış Uzmanı ile Görüşün

Hızlı Turlar

1:1 gösterim talep edin

Konuya göre kaydolun