Oracle SCM Çözümleri—Üretim Zekası

Üretim Mükemmelliğini Destekleyin
Üretim Mükemmelliğini Destekleyin

Tüm üretim döngünüzü kolaylaştırın, operasyonel mükemmelliği destekleyin, görünürlüğü ve işbirliğini artırın, riski azaltın ve uyumluluk sağlayın.

Üretim Zekası

Gerçek zamanlı performans verilerini toplama ve analiz etmeye ilişkin aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşım ile kâr marjlarını en üst düzeye çıkarın ve üretkenliği optimize edin.

Tesis Zemini Veri Analizi

Tesis Zemini Veri Analizi

Sürekli olarak üretim bölümünden verileri toplayın ve bu verileri, ERP sisteminizdeki verilerle senkronize edin.

 • Ayrı kaynaklardan verileri toplayın, temizleyin ve işleme alın, daha sonra verileri tek bir güvenli havuzda depolayın
 • Çeşitli kontrol sistemlerinden ve sensörlerden üretim bölümü verileri toplayın
 • Önceden oluşturulmuş analitik gösterge panelleri ve raporlar aracılığıyla gerçek zamanlı olarak üretim performansını izleyin
Stratejik Maliyet Yönetimi

Stratejik Maliyet Yönetimi

Yararlanılmayan ve yeterince kullanılmayan maliyetlendirme verilerinin karmaşık analizlerine gerçek zamanlı erişim sayesinde operasyonlarınızda dönüşüm yaratın.

 • Tüm maliyet faktörlerinin gerçek zamanlı simülasyonları ile en yüksek kârları elde edin
 • Kapsamlı olasılık analizlerini kullanarak mamuller için maliyet marjlarını en üst düzeye çıkarın
 • İşletmeniz genelinde gelecekteki maliyetlerin etkisini simüle ederek değişim için proaktif olarak plan yapın
Üretim Analitiği

Üretim Analitiği

İşletmenin değer zincirindeki verileri entegre edip tedarik ağlarınızı optimize ederek kullanıcıların gayriresmi üretim kararları almasını sağlayın.

 • İş emri verilerini üretim planları ile bağdaştırarak plana uyumluluğu izleyin
 • Üretim sürecindeki darboğazları azaltarak servis düzeylerini en üst düzeye çıkarın
 • Önceden tanımlanmış hedeflere ve standartlara uymak için üretim kalitesini izleyin ve denetleyin
Üretim İşletim Maliyetleri

Üretim İşletim Maliyetleri

Müşteri beklentilerini karşılayın ve eyleme dönüştürülebilir, gerçek zamanlı üretim bölümü bilgileri ile müşteri beklentilerini karşılayın ve üretkenliği artırın.

 • Mevcut iş emirlerinin yüksek düzeyli ve ayrıntılı görünümleri ile üretim bölümü durumunun gerçek zamanlı görünümünü elde edin.
 • Şirket içi ve dış kaynaktan sağlanan üretim operasyonlarından iş emirlerinin 360 derece görünümünü elde edin
 • Proje tamamlanıncaya kadar olası riskleri belirleyen uyarılar ve temel özetlenmiş metrikler ile ürün risklerini azaltın