Bütçeleme yazılımı nedir?

Planlama ve bütçeleme yazılımları son yıllarda büyük ölçüde gelişti. Şirketlerin planlamama ve bütçeleme yolları değiştikçe FP&A departmanından finansal planın yeddieminleri olmak yerine finans, iş kolu ve operasyon planlarını bir araya getiren tümüyle bağlantılı bir kurumsal plan yaratmak üzere iş kolları ile iş birliği yapması bekleniyor. Oracle Hyperion Planning gibi şirket içi çözümlerin ortaya çıkmasından önce, bütçe oluşturmak ve izlemek için finans ve operasyon ekipleri elektronik tabloları kullanırdı.

Günümüzde bulut, bütçeleme yazılımlarının sunulmasında fiilen standart haline geldi. Oracle Cloud EPM Planning, bulutta sunulan en eksiksiz bütçeleme ve planlama platformu. Cloud EPM Planning planlama için en iyi uygulama olanaklarının yanı sıra yapay zeka ve veri bilimi gibi gelişmekte olan gömülü teknolojiler sayesinde, her planlama gereksinimini yönetebilecek genişliğe sahiptir.

Bütçeleme nedir?

Bütçeleme, şirketin stratejisinin veya stratejik planının taktiksel uygulamasıdır. Stratejik plandaki finansal ve operasyonel hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir kuruluş, uzun vadeli planını, performansı izlemek amacıyla ölçülebilen ayrıntılı gelir ve gider beklentilerine dönüştürmesi gerekir. Bunlar, arzu edilen iş sonuçlarına ulaşmak için izlenen yolda geliştirilebilir ve düzenlenebilir.

Bütçeleme süreci

Tipik bütçeleme süreci, uzun vadeli bir plan veya şirket stratejisini finans, iş kolları ve operasyonlara iletilen yıllık faaliyet planlarına çevirmektir. Bu, finanstan operasyona kadar, kuruluş genelindeki her iş kolunda finansal hedefleri bildirir. Hedefler finansal ve operasyonel açıdan uyumlu olabilir. Örneğin gelir ve gider bütçeleri, İK maliyetleri, pazarlama giderleri, proje maliyetleri ve gelirler, sermaye giderleri ve daha fazlası.

Bütçe süreci, kuruluşun bütçe hedeflerine ulaşmasını sağlamak için giderlerin nasıl tahsis edileceğini belirlemek üzere fiili ve beklenen finansal performans kıyaslarının analiz edilmesini ve karşılaştırılmasını gerektirir.

Etkili bütçeleme ve tahmin, sürekli güncellenen ve analiz edilen hedef odaklı planlar oluşturmanıza yardımcı olur. Şunları içerir:

  • Ayrıntılı üretim bütçeleri
  • Gider bütçeleri
  • Sermaye gideri bütçeleri
  • Ayrıntılı gelir bütçeleri
  • Nakit akışı bütçeleri

Planlama ve bütçeleme yazılımı

Planlama ve bütçeleme yazılımı, planlama ve bütçeleme sürecini finans ve operasyon ekipleri için mümkün olduğunca verimli hale getirmek üzere tasarlanmıştır. Bugün bulutta sunulan planlama ve bütçeleme yazılımı, finans ve operasyon ekiplerindeki bütçe paydaşlarının tek platformda kolayca iş birliği yaparak bağlantılı ve kurumsal çapta ortak bir plan ve bütçe üzerinde çalışmalarını sağlıyor.

Günümüzün planlama ve bütçeleme yazılımı akıllı olmalı, tahmine dayalı planlamadan yararlanmalı, gömülü yapay zeka ve veri bilimine sahip olmalı, bu sayede bütçe paydaşlarının düşük değerli görevlerle daha az zaman geçirmelerine ve işletmeyi yönetmeye daha fazla zaman ayırabilmelerine yardımcı olmalıdır. Kuruluşlarınız için planlama ve bütçeleme aracı ararken göz önünde bulundurmanız gereken beş önemli unsur vardır:

1. Yerleşik planlama karar destek sistemi ve en iyi uygulama planlama ve bütçeleme çerçeveleri

Planlama ve bütçeleme çözümü sadece modelleme için boş bir tuval sunmamalıdır: Planlama karar destek sistemi ve tahmine dayalı planlama için amaca yönelik olanaklar, faktöre dayalı bütçeleme, sağlam "varsayım" senaryosu modelleme, güvenli alanda çalışma, aşağıdan yukarıya/yukarıdan aşağıya bütçeleme, onaylar ve iş akışları gibi, hemen kullanmaya başlayabileceğiniz en iyi uygulamaları da içermelidir.

Ayrıca, uzun vadeli planlama, iş gücü planlama, sabit varlık, proje finansal planlama gibi her biri tümüyle işlevsel, birlikte çalışmak üzere tasarlanmış ve mevcut müşteriye özel planlama süreçlerinize sorunsuzca entegre edilen, amaca dönük ve desteklenen modüller bulunmasını beklemelisiniz.

2. Finans, operasyon ve iş kolu planlamasını ve bütçelemeyi kapsayan olanaklar

Finansal planlama sağlamakla kalmayıp İK, BT, tedarik zinciri ve satış gibi iş kollarına destek olmak için operasyon planlama ve modelleme de sağlayan, gerçekten kapsamlı bir bağlantılı planlama platformu çözümü aramalısınız. Bu, yalnızca "pazar yerinde" bulunan bir eklenti değil, satıcı tarafından geliştirilen ve bakımı sürdürülen bir çözüm olmalıdır.

3. Kullanıcıların büyük ölçekli, serbest form finans ve operasyon modellemesi yapma olanağına sahip olması

Günümüzün yüksek tempolu ve çevik iş modelleri, finansal ve operasyonel senaryoları kolayca modelleyebilmenizi gerektiriyor. Sistemin serbest form modellemede kullanılacak geniş veri hacimlerini alma ve işleme becerisi çok önemlidir.

İşletmelerin günümüzde bu tür analitik çalışmalarında dev miktarda veriyi kullanabilmeleri için güçlü bir arka uç motoruna sahip olması kritiktir. Ayrıca, büyük miktarda veri ve kullanıcı genelinde ölçeklenebilirliğin kolayca sağlanabildiğinden emin olun. Planlama ve tahmin çözümünüz tedarikçilerin özel modelleme konusundaki vaatlerini kesinlikle karşılayabilmelidir.

4. Sağlam yönetim ve finansal raporlama

Raporlama, birçok farklı şeyi ifade eden bir joker sözcük olabilir. Verilerinizi ince dilimlere ayırarak özel analiz yapmak isteyebilirsiniz. Durum güncellemeleri için yalnızca standart bir konsol kullanmak isteyebilirsiniz. Kolayca yazdırılabilecek, görsel açıdan mükemmel, standart bir rapor paketine de muhtemelen ihtiyacınız olacaktır.

Ayrıca çoğu kuruluş, raporlama paketlerini hazırlarken iş birliğine dayalı anlatı unsurları ekleyerek yönetim raporlarını modernize etmek ve düzene oturtmak istiyor. Planlama sistemlerinin, karşılıksız vaatler sunan planlama sistemlerinin aksine, demo ortamlarının dışında da tüm bunları yapabileceğinden emin olun.

Kapsamlı bir EPM planlama çözümü; konsollar, özel analiz, görsel açıdan mükemmel finansal raporlar ve eksiksiz anlatı raporları dahil olmak üzere tüm raporlama gereksinimlerinin üstesinden gelebilmelidir. Ayrıca tüm bu olanaklar; tarayıcılar, mobil cihazlar ve yakından tanıdığınız diğer araçlarda ulaşılabilir olmalıdır. Anlatı içeren karmaşık bütçe defterlerinden özel analize kadar tüm raporlama gereksinimleri, finans profesyonellerinin yakından tanıdığı ve kolayca kullanabildiği elektronik tablo arayüzleriyle sunulmalıdır. Global iş dünyasının hızlı değişen doğası, çok sayıda özel analiz gerektirdiği ve veri güvenliğini tehlikeye atmaması gerektiği için bu tür esneklik önemlidir.

5. Gömülü makine öğrenimi (ML) sayesinde otomatik finansal veri analizi

Makine öğrenimi gibi gelişmekte olan teknolojiler, iş uygulamalarını hızla değiştiriyor. Veri biliminin kullanımı sayesinde tahmine dayalı analitik, tek kişinin fark edemeyeceği korelasyonları, normal dışı değerleri veya istisnaları ortaya çıkarabilir. Planlama faaliyetlerinin doğruluğunu önemli ölçüde geliştirebilir, planlama süreçlerinde ve verileri analiz etmekte harcanan süreyi önemli ölçüde kısaltabilir.

Bulutta bütçeleme ve planlama

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) finans ve operasyon bütçeleme ve planlama paydaşlarının veri bilimcilerine ihtiyaç duymaksızın, yerleşik veri bilimi özelliklerinden yararlanarak anormallikler ve normal dışı değerler için harekete geçmeye ve tahminlerinizi önyargılardan arındırmaya odaklanabilmelerine olanak tanıyan Intelligent Performance Management Insights (IPM Insights) biçiminde gömülü olanaklara sahiptir.