Exadata

Oracle Exadata е платформа за корпоративни бази данни, която изпълнява работни натоварвания на Oracle Database от всякакъв мащаб и критичност с висока производителност, наличност и сигурност. Мащабируемият дизайн на Exadata използва уникални оптимизации, които позволяват обработката на трансакциите, анализа, машинното обучение и смесените работни натоварвания да се изпълняват по-бързо и по-ефективно. Консолидирането на различни работни натоварвания на Oracle Database на платформи Exadata в корпоративни центрове за данни, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) и мултиоблачни среди помага на организациите да повишат оперативната ефективност, да намалят ИТ администрацията и да съкратят разходите.

Анонсиране на Oracle Database 23ai: Прилагане на AI към данните ви

Лари Елисън (Larry Ellison) и Хуан Лоейза (Juan Loaiza) обсъждат стратегията за генеративен AI зад Oracle Database 23ai.

Прилагане на AI към вашите данни

Стартирайте AI Vector Search с Oracle Database 23ai в Exadata Cloud@Customer с Exadata System Software 24ai и разтоварете създаването на векторен индекс към сървъри за съхранение с Exadata System Software 24ai, за да получите производителността и мащаба, от които се нуждаете.

Управление на данни за отрасъла на финансовите услуги

Открийте как решенията за управление на данни на Oracle, включително Oracle Exadata Database Service и Oracle Autonomous Database, помагат на фирмите за финансови услуги да изпълняват критични за дейността трансакционни и аналитични приложения с максимална производителност, наличност, автоматизация и сигурност.

Oracle DatabaseWorld AI Edition

Научете как да приложите AI към своите данни с Oracle Database 23ai, Autonomous Database и Exadata Cloud.

Защо платформите Oracle Exadata са най-добри за Oracle Database

Едни и същи възможности локално и в облака

Oracle Exadata позволява на клиентите да изпълняват Oracle Database с висока производителност, мащаб и наличност, където е необходимо. Работните натоварвания с бази данни могат лесно да се местят между локални центрове за данни, Cloud@Customer разполагания, OCI и мултиоблачни среди с Microsoft Azure.

Съобщение до медиите: Oracle обявява следващо поколение платформи Exadata X10M

Опции за разполагане на корпоративни бази данни

По-голяма автоматизация

Изпълнението на изцяло управлявана Oracle Autonomous Database в инфраструктура на Exadata в публичния облак и с Cloud@Customer позволява на организациите бързо да разработват и разполагат облачни приложения и да елиминират управлението на инфраструктурата и софтуера за база данни.

Блог: Oracle анонсира обща наличност на Oracle Database 23ai

Прочетете историята на EOPYY

По-висока производителност и по-голям мащаб за всички работни натоварвания

Oracle Exadata интегрира уникални, съобразени с база данни оптимизации, които помагат за ускоряване на OLTP, анализи, AI Vector Search и консолидирани работни натоварвания на база данни. Мащабируемата архитектура позволява на организациите независимо да мащабират базата данни и сървърите за съхранение за оптимизиране на производителността и разходите.

От бързо по-бързо – Oracle въвежда Exadata X9M Portfolio (PDF)

Прочетете историята на HDFC Life

По-ниски разходи за инфраструктура и управление

Организациите могат да намалят общите разходи чрез консолидиране на работните натоварвания на Oracle Database от всеки мащаб и критичност в инфраструктурата на Exadata. Намаляването на броя сървъри за бази данни увеличава работната ефективност, а автоматизацията на обичайни DBA задачи помага за намаляване на работните разходи.

Прочетете историята на Talcott Resolution

Exadata

Най-високата производителност за Oracle Database в облака

Възползвайте се от уникални хардуерни и софтуерни оптимизации, които ускоряват всички работни натоварвания на база данни, като изпълните Autonomous Database и Exadata Database Service на специална Exadata Cloud Infrastructure в OCI или Microsoft Azure – и в Exadata Cloud@Customer във вашия център за данни. Усъвършенстваната облачна автоматизация, динамичното мащабиране на ресурси и гъвкавото ценообразуване за абонаменти ви дават възможност да изпълнявате работни натоварвания на база данни по-бързо и с по-малко разходи.

Функции

–Приложете AI към своите данни с Oracle Database 23ai в Exadata Database Service с Exadata System Software 24ai. Нов AI Vector Search, JSON Relational Duality и други иновации улесняват добавянето на иновативни възможности към съществуващи приложения и разработването на нови такива.

–Автоматизацията на Oracle Cloud Infrastructure (OCI) помага за увеличаване на продуктивността, като ви дава възможност бързо да осигурявате бази данни и лесно да ги управлявате през целия им жизнен цикъл.

–Малките стартови конфигурации и независимото мащабиране на сървъри за бази данни и ресурси за съхранение ви дават възможност да повишите ефективността и да намалите разходите чрез лесно правилно оразмеряване на вашата среда.

–Високата степен на паралелна обработка и ниската латентност на четене на SQL осигуряват на трансакционните приложения оптимална производителност и по-ниски разходи за непрекъснато удовлетворяване дори на най-взискателните споразумения за ниво на обслужване (SLA).

 

–Интелигентните сървъри за съхранение разтоварват SQL обработката от сървърите за бази данни и осигуряват до 2880 GB/sec производителност на сканиране, за да генерират по-задълбочени аналитични данни с петабайтове бази данни и десетки петабайтове компресирани хранилища за данни.

–Мащабируемият дизайн на Exadata със стотици до хиляди обработващи ядра и до 44 TB памет повишава работната ефективност, като ви дава възможност да консолидирате десетки хиляди бази данни в една Exadata Cloud Infrastructure.

–Гъвкавото ценообразуване за абонаменти с онлайн мащабиране на потреблението ви дава възможност да управлявате разходите и да удовлетворявате високите изисквания без прекъсване на бизнес операциите.

–Специална, управлявана от Oracle инфраструктура повишава сигурността и изолацията на работното натоварване.

Автоматизирани и напълно управлявани бази данни на хибридна облачна платформа за бази данни

Oracle Exadata Cloud@Customer дава възможност на клиентите да преместват важните за бизнеса работни натоварвания на Oracle Database в облака с помощта на автоматизираната Exadata Database Service и изцяло управляваната Autonomous Database. Изградена чрез най-новата технология на Exadata, платформата предоставя облачна автоматизация и икономичност в центровете за данни на клиентите, като същевременно помага на организациите да удовлетворят изискванията за разположение на данните.

Функции

–Приложете AI към своите данни с Oracle Database 23ai в Exadata Cloud@Customer с Exadata System Software 24ai. Нов AI Vector Search, JSON Relational Duality и други иновации улесняват добавянето на иновативни възможности към съществуващи приложения и разработването на нови такива.

–Разполагането зад защитните стени на центровете за данни на клиентите помага на предприятията да удовлетворят изискванията за латентност, защита и разположение на данните.

–Изпълнявайте Autonomous Database и Exadata Database Service едновременно на една и съща инфраструктура Exadata Cloud@Customer, за да консолидирате ефективно работните натоварвания на базите данни в облака.

– Инфраструктурата, притежавана, поддържана и управлявана от Oracle, позволява на клиентите да елиминират разходите за капитал и управление, като същевременно изпълнението на Autonomous Database драстично намалява задачите за управление на DBA.

 

– Стартирането на конфигурации с два сървъра за бази данни и три сървъра за съхранение предоставя 380 налични ядра за обработка на бази данни, 192 ядра за обработка на SQL в сървърите за съхранение, 135 GB/sec пропускателна способност за анализи и 240 TB използваем капацитет за съхранение, отговаряйки на комбинираните нужди от обработка на Oracle Database на много организации.

– Независимото 16-кратно мащабиране на сървърите за бази данни и 21-кратното скалиране на ресурсите за съхранение дават възможност на клиентите да приспособяват решенията така, че да отговарят на текущите им нужди и да добавят допълнителни възможности по-късно при промяна на потребностите.

– Високата степен на паралелна обработка, ниската латентност на четене на SQL и пропускателната способност за анализ от до 2880 GB/sec с 40 PB HCC компресирани бази данни позволяват на организациите да изпълняват работни натоварвания за обработка на трансакции, анализ, обучение и други бързо, ефективно и с по-ниски разходи.

– Гъвкавото ценообразуване на абонаментите с онлайн мащабиране на потреблението дава възможност на клиентите да контролират отблизо разходите и да отговорят на пикови изисквания без прекъсване на операциите.

– Oracle Operator Access Control позволява на ИТ екипите на клиента да се справят с притеснения относно дистанционното управление чрез упълномощаване, ограничаване, мониторинг и контрол на цялото дистанционно управление на инфраструктурата.


Локална производителност, мащаб и наличност за Oracle Database

Oracle Exadata Database Machine дава възможност на клиентите да удовлетворяват нуждите на нарастващите локални работни натоварвания с най-висока производителност, мащаб и наличност за трансакционно обработване, анализи, AI Vector Search и работни натоварвания за машинно обучение в базите данни. Чрез консолидиране на работните натоварвания на всички мащаби и критичност на една система клиентите свиват големината на инфраструктурата, от която се нуждаят, намаляват административните операции и понижават разходите.

Функции

–Приложете AI към своите данни с Oracle Database 23ai в Exadata Database Machine с Exadata System Software 24ai. Нов AI Vector Search, JSON Relational Duality и други иновации улесняват добавянето на иновативни възможности към съществуващи приложения и разработването на нови такива.

– Интегрирано пълнофункционално решение с вградена висока наличност и ежемесечни корекции позволява на ИТ екипите да намалят усилията за управление на системите, като същевременно подобрят сигурността.

– Стартирането на конфигурации с 384 ядра за обработка на бази данни, 192 ядра за обработка на SQL в сървърите за съхранение, 135 GB/sec пропускателна способност за анализи и оптимизирани флаш устройства с капацитет 30,72 TB отговарят на комбинираните нужди от обработка на Oracle Database на много организации.

 

– Мащабирането до системи с един шкаф или множество шкафове с гъвкав брой сървъри за бази данни и съхранение за един шкаф отговаря на нуждите от консолидация на бази данни на практически всяка организация.

– Уникални възможности, като например разтоварване на SQL заявки към сървъри за интелигентно съхранение и автоматично индексиране, позволяват на клиентите да мащабират производителността на приложенията с минимална настройка от DBA.

– Поддръжката за практически всеки тип данни, работно натоварване и стил разработване позволява на разработчиците да се съсредоточат върху иновациите вместо върху интеграцията, като създават нови приложения, управлявани от данни и събития, или като добавят възможности към текущите без необходимост от големи външни възможности.

Пълните възможности на Oracle Exadata Database в Microsoft Azure

Oracle Database@Azure дава възможност на организациите да изпълняват работни натоварвания там, където желаят, да модернизират и да въвеждат иновации с услугите на Oracle и Azure и да опростяват облачното закупуване и управление. Клиентите комбинират услуги на Azure по свой избор с Oracle Autonomous Database и Oracle Exadata Database Service, OCI услуги, които са дълбоко интегрирани и локализирани заедно в центровете за данни на Azure, постигайки висока производителност, мащаб и наличност за своите работни натоварвания в Oracle Database.

Функции

–Същата производителност и мащаб на Oracle Database като в OCI чрез инфраструктурата на Oracle Exadata

–Ценообразуване и еднаквост на функциите с OCI, включително Oracle Real Application Clusters, Oracle Database 23ai и AI Vector Search

–Постигнете лесна наличност с валидиране на Gold Maximum Availability Architecture между няколко зони на наличност в същия център за данни на Azure.

–Приложете AI към своите данни с Oracle Database 23ai в Exadata Database Service с Exadata System Software 24ai. Нов AI Vector Search, JSON Relational Duality и други иновации улесняват добавянето на иновативни възможности към съществуващи приложения и разработването на нови такива.

 

– Простота, сигурност и латентност на една операционна система в Azure, включително федеративна идентификация и управление на достъпа за услуги за бази данни с Microsoft Entra ID

– Регистрационни файлове, метрики и събития за услуги на Oracle Database са налични директно в Azure, за да опростят мониторинга и отстраняването на неизправности

– Възможността за закупуване чрез Azure Marketplace с текущите ангажименти на Azure и използване на текущите лицензи за Oracle Database и неограничени лицензионни споразумения

 

Истории на клиенти за облачно и локално разполагане на Exadata

Вижте повече за успехите на клиентите с Exadata
Deutsche Bank внедрява Exadata Cloud@Customer за големи икономии на разходите

„Oracle се вписва в [нашата] стратегия и допълва съществуващия ни път. Ще има приложения, които ще останат в локалния свят, и ние трябва да инвестираме в тяхното опростяване. Компанията изцяло поддържа облачната ни стратегия, както и потреблението на технологията като услуга, и предоставя значителни финансови предимства.“

Бернд Льойкерт
ръководител на „Технологии, данни и иновации“, Deutsche Bank

Guitar Center подобрява производителността с повече от 30% и се радва на по-голяма адаптивност, благодарение на Exadata Database Service

„С OCI и нейната Exadata Database Service можем да управляваме силно свързана, разпределена облачна среда без необходимост от повторно разполагане на платформа на основните ни системи. Подобрихме ефективността на нашите системи и очакваме да можем да реализираме икономии на разходите над 40%, като същевременно предоставяме нови услуги и интерфейси на нашите клиенти.“

Рави Балвада,
CTO, Guitar Center

Samsung SDS създава иновации с 300 системи Oracle Exadata

„Внедрихме близо 300 системи Exadata за нашите клиенти в производството, финансовите услуги, строителството и проектирането, както и услугите в публичния и частния сектор. В унисон с нашата стратегия за цифрови иновации и пътя ни към корпоративния облак вече внедрихме първия Exadata Cloud@Customer в един от нашите центрове за данни и очакваме скоро да разположим Oracle Autonomous Database.“

Д-р У.П. Хонг
CEO, Samsung SDS

FedEx премества системата за приходни сметки в Oracle Cloud и Exadata Database Service

„Радвам се, че взехме решението да преместим екземпляра на Oracle E-Business Suite в OCI. Това е едно от най-добрите решения, в които участвам, за моите 23 години работа във FedEx.“

Раджеш Синг
вицепрезидент на ИТ, FedEx

TIM Brasil внедрява мултиоблачна архитектура с бази данни, изпълнявани в Oracle Exadata Database Service

„Преминаваме важна облачна трансформация, за да подобрим нашите екологични, социални и ръководни практики. С помощта на мултиоблачната стратегия ние сме първият оператор в Бразилия, който премества 100% от работните си натоварвания в облака. Това включва преместване на системата за фактуриране на клиентите, нашите работни натоварвания в CRM и VMware в Oracle Cloud Infrastructure.“

Пиетро Лабриола
CEO, TIM Brasil

LALUX създава иновации и поддържа суверенитет на данните с помощта на Oracle Exadata Cloud@Customer

„Работехме със Solvency II, управление на ИТ чрез облачни насоки, ОРЗД и др. Спазването на тези правила изразходва важна част от бюджета и работното натоварване за сметка на иновационни проекти. Създаването на нова технология обаче, особено свързана с данни, представлява огромна възможност за LALUX като инициатор на иновации.“

Винсент Арнал
ръководител на ИТ, LALUX

Случаи на използване на Exadata

 • Подобряване на клиентското изживяване със семантично търсене

  Добавете търсене с подобност на структурирани или неструктурирани данни към съществуващи приложения и помогнете на големите езикови модели (LLM) да осигуряват по-точни и контекстуално релевантни резултати с RAG (Retrieval-augmented generation – Генериране, подобрено чрез извличане).

  Посетете уеб страницата за AI Vector Search

 • Доставяне на облак за бази данни в корпоративни центрове за данни

  Опростяване на частни облаци за бази данни и увеличаване на продуктивността на разработчиците с Exadata Database Service и Autonomous Database на Exadata Cloud@Customer.

  Прочетете историята на Fibabanka

 • Изпълнение на критични за дейността приложения със скоростта на бизнеса

  Изпълнение на пакетни приложения на Oracle и трети страни по-бързо и с по-ниски разходи с повишена степен на обработка на трансакциите и производителност на отчитане.

  Прочетете историята на Equinix

 • Генериране на нови аналитични данни

  Управлявайте хранилищата за данни по-бързо и получавайте нови аналитични данни с Oracle Exadata локално или в OCI.

  Прочетете историята на Bofrost

 • Консолидиране на бази данни за по-голяма ефективност и по-ниски разходи

  Изпълнявайте автоматизираната Exadata Database Service и изцяло управляваната Autonomous Database в една и съща Oracle Exadata Cloud@Customer, като увеличите ефективността на консолидация и същевременно намалите разходите за управление и потребление.

  Прочетете историята на Talcott Resolution

 • Ускоряване на мултиоблачните архитектури

  Възползвайте се от най-доброто от няколко облачни технологии, като комбинирате услугите на Microsoft Azure с високопроизводителните услуги на Oracle Database от OCI чрез Oracle Database@Azure.

  Научете повече за Oracle Database@Azure

2 май 2024 г.

Анонсиране на обща наличност на Oracle Database 23ai

Дом Джайлс, изтъкнат продуктов мениджър на Oracle

Oracle Database 23ai представлява следващата версия с дългосрочна поддръжка на Oracle Database със значителен фокус върху AI, продуктивността на разработчиците и критично важната надеждност. Разгледайте техническите подробности на основните функции, като например AI Vector Search, JSON Relational Duality, Property Graph, Globally Distributed Database и True Cache.

Първи стъпки с решенията Exadata


Връзка с експерт на Oracle

Разберете как решенията Oracle Exadata могат да подпомогнат специфичните ви бизнес нужди.