Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

  • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
  • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
  • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
  • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Postupy Oracle Modern Best Practice pro finance a personalistiku

Imperativy: Více než 43 dotykových bodů ve finanční a personální oblasti
Imperativy: Více než 43 dotykových bodů ve finanční a personální oblasti

Jaké jsou hlavní kontaktní body mezi financemi a personalistikou, které potřebujete, abyste vše dělali správně? Zjistěte, jaké jsou a jak může pomoci jeden cloud.

Čtyři rychlé kroky k digitální personalistice
Finance a personalistika: Když je cloud novým silným spojencem

Pro snazší komunikaci personalistických a finančních týmů využívá 37 % společností cloud.

Už jste přešli na sjednocené ERP a HCM v cloudu?
Už jste přešli na sjednocené ERP a HCM v cloudu?

Podívejte se na srovnání svého podniku s těmi, které už přešly na propojené ERP a HCM v cloudu. Otestujte připravenost Vaší firmy na cloud.

Propojené finance a personalistika: Transformujte a inovujte už dnes zítřejší rychlostí

Dnešní moderní podnik je propojený a informačně řízený a táhne vývoj kupředu využíváním nových technologií, jako jsou sociální sítě, mobilní zařízení, analytika, Big Data, Internet věcí a umělá inteligence, nejen k plnění aktuálních potřeb trhu, ale i k zásadním změnám potřebným pro budoucnost.

Dřívější provozní a datová sila už zkrátka nedokážou podporovat moderní podnikání. Dnes musí být všechny podnikové procesy propojené a data musí být bezezbytku využitá tak, aby byl zajištěn jejich bezproblémový tok všemi transakcemi. Žádné jiné provozní oblasti nejsou tak vhodné k vzájemnému sjednocení jako organizace z oblasti financí a personalistiky. To snadno pochopíme, když se seznámíme s vlivem změn provedených v zásadách personalistiky, stavu zaměstnanců a plánování práce. Ve světě, kde je skutečný nedostatek talentů, se zásady, struktury a stavy neustále mění. Navíc, ať svoji organizaci připravujete na budoucnost nebo provádíte rutinní aktualizace pracovníků, v obou případech může v celých oblastech financí a personalistiky vzniknout potřeba významných změn týkajících se bezpečnosti, rozpočtu, schvalování a pracovních toků, přístupu, oprávnění na základě rolí, firemních pravidel a samozřejmě souladu s předpisy.

Výhody sjednoceného ERP a HCM v cloudu nikdy nebyly jasnější. S propojenými a škálovatelnými procesy Modern Best Practice, které využívají technologie příští generace a jsou integrované do řešeníERP Cloud a HCM Cloud od společnosti Oracle se můžete rychle stát tranformační a spolupracující firmou dneška a inovativní firmou budoucnosti.


Pět moderních osvědčených postupů pro propojené finance a personalistiku – jednoduché vysvětlení
 
Transformujte svůj podnik spojením financí a personalistiky

Transformujte svůj podnik spojením financí a personalistiky


Od každodenní uzávěrky po finanční předpověď

Změna v organizaci má vliv na schvalování– regionální finanční ředitel je povýšen na globálního a je nutné, aby hned po nástupu do nové funkce získal přístup k řídicím panelům, jež poskytují přehled o veškeré operativě. Nový regionální finanční ředitel, který nastupuje na jeho dosavadní místo, současně získává přístup k odpovídajícím řídicím panelům a získává schvalovací oprávnění pro svou novou roli. Další informace o řešení Oracle Modern Best Practice – od každodenní uzávěrky po finanční předpověď

Od náboru po přijetí

Změny zásad mají vliv na soulad s předpisy – veškeré nákupy spadající do určité kategorie (např. pro nestálou pracovní sílu) musí být schváleny viceprezidentem, který má na starosti účetnictví. Pokud jsou personalistika a finance synchronizovány, nové zásady se okamžitě projeví ve všech příslušných pracovních postupech bez nutnosti lidského zásahu. Další informace o řešení Oracle Modern Best Practice – od náboru po přijetí

Od rozpočtu ke schválení

Změny organizace mají vliv na rozpočty– vaše společnost se rozhodla zvýšit počet prodejců, aby dokázala vydělat na nových produktech uvedených na trh. Bude třeba vytvořit a schválit nová oddělení a rozpočty. Další informace o řešení Oracle Modern Best Practice – od rozpočtu po schválení

Od přehledu po inteligentní získávání zdrojů

Změny organizace brzdí uzavírání smluv– pokud chcete využít výhod inteligentního získávání zdrojů, je nutné zapojit řadu oddělení: nákupní oddělení, oddělení odborníků v konkrétní oblasti, oddělení smluvních specialistů a účetní oddělení. Jakékoli změny personálu či organizace v těchto odděleních mohou snížit efektivitu vyjednávání. Aktuální záznamy o organizaci umožňují směrovat úkony kontroly a schvalování na správné osoby bez jakýchkoli komplikací. Další informace o řešení Oracle Modern Best Practice – od přehledu po inteligentní získávání zdrojů

Od výdajových výkazů po proplácení

Změny zásad snižují náklady – pracovníci kanceláře finančního ředitele při analýze nákladů zjistili, že cestovní výdaje výrazně překračují přidělené prostředky v rozpočtu. Zavedení nových zásad pracovních cest v rámci celé organizace, jež vyžadují přednostní využívání videokonferencí nebo zdůvodnění cesty a schválení od manažerů, omezí zbytečné cestování. Více informací o řešení Oracle Modern Best Practice – od výdajových výkazů po propláceníZačínáme