Moderní osvědčené postupy Oracle – od najmutí po začlenění

Získávejte a nabírejte ty nejlepší talenty
Získávejte a nabírejte ty
nejlepší talenty
Moderní osvědčené postupy Oracle pro prodejní organizaci s vynikajícími výsledky
Moderní osvědčené postupy Oracle pro
prodejní organizace se skvělými výsledky

Nábor, připravenost, realizace, zachování a ocenění nejlepších talentů v oblasti prodeje

Od najmutí po začlenění

Ty nejlepší organizace mají o 32 % větší pravděpodobnost, že používají ke kontaktování kandidátů sociální média a sociální nástroje.* Díky moderním osvědčeným postupům Oracle můžete využívat sociální sítě, mobilní technologie, analýzu, model big data a cloud k oslovení těch nejvhodnějších kandidátů z většího fondu talentů, a to včetně sociálních médií, a inteligentně tyto kandidáty prověřovat. Použijte modelování a předvídání ke stanovení potřeb pracovní síly. Rychle převádějte ty nejcennější prostředky, budoucí zaměstnance, na svoji stranu.

*Zdroj: Skupina Aberdeen: Náborový marketing, 2016.

Zjednodušení operativy personalistiky

  • Získávejte kandidáty na základě doporučení od zaměstnanců a prostřednictvím sociálních sítí.
  • Získávejte, prověřujte, a nabírejte uchazeče efektivně a odkudkoli.
  • Plánujte a přidělujte kompenzace a informujte o nich.
  • Snadno začleňujte nové zaměstnance pomocí řízených procesů.
  • Automatizujte nabírání a poskytujte informace o talentech z dat získaných při náborovém procesu.
  • Zvyšte produktivitu nových zaměstnanců tím, že zjednodušíte související papírování, zajistíte včasnou dostupnost vybavení a okamžitě jim poskytnete důležité znalosti a školení.

Určení potřeb zaměstnanců
Analytika. Sociální sítě. ikona Analytika. Sociální sítě.

Určení potřeb zaměstnanců

Použijte modelování pracovní síly a předvídání ke stanovení potřeb zdrojů a rozpočtu a autorizujte vytváření pracovních nabídek a náborů.Inteligentní prověřování
 Mobilita. Analytika. Sociální sítě. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Inteligentní prověřování

Kontrolujte pracovní zkušenosti, životopisy a uchazeče a realizujte pohovory.


Vytváření nabídky
Ikona vytváření nabídky Mobilita. Sociální sítě.

Vytváření nabídky

Vyberte nového zaměstnance a elektronicky potvrďte nabídku.


Začleňování nových zaměstnanců
Mobilita. Analytika. Sociální sítě. ikona Mobilita. Analytika. Sociální sítě.

Začleňování nových zaměstnanců

Automatizujte začleňování pomocí portálu a řídicích panelů pro nové zaměstnance.


Tvorba nových pracovních míst
Ikona tvorby volných pracovních míst Mobilita. Propojení.

Tvorba nových pracovních míst

Vytvářejte popisy pracovních míst a nábory. Pracujte s reakcemi zájemců.


Správa získávání zdrojů
Ikona správy získávání zdrojů Mobilita. Propojení. Analytika. Big Data.

Správa získávání zdrojů

Najděte vhodné kandidáty prostřednictvím řady zdrojů, jako jsou sociální sítě, doporučení, inzeráty a agentury.


Inteligentní prověřování
Ikona inteligentního prověřování Mobilita. Propojení. Analytika.

Inteligentní prověřování

Kontrolujte pracovní zkušenosti, životopisy a uchazeče a realizujte pohovory.


Vytváření nabídky
Ikona vytváření nabídky Mobilita. Propojení.

Vytváření nabídky

Vyberte nového zaměstnance a elektronicky potvrďte nabídku.


Začleňování nových zaměstnanců
Ikona začleňování nových zaměstnanců Mobilita. Analytika. Propojení.

Začleňování nových zaměstnanců

Automatizujte začleňování pomocí portálu a řídicích panelů pro nové zaměstnance.


Stanovení úkolů a zajištění souladu
Ikona stanovení úkolů a zajištění souladu Mobilita. Propojení. Analytika.

Stanovení úkolů a zajištění souladu

Podpořte a vybavte nové zdroje. Řiďte benefity, požadavky na znalosti a vzdělávací plány.


Začínáme