Oracle EPM Planning

Rozvíjejte flexibilní předpovědi v rámci všech oblastí podnikání

Digitální ekonomika vyžaduje více než jen tabulkové kalkulátory a plánovací procesy zaměřené na konkrétní oddělení. Skutečně efektivní plánování by mělo uceleně propojovat celou vaši organizaci a dávat vám o ní lepší přehled. Řešení Oracle pro plánování, tvorbu rozpočtu a prognózy sjednocují plánování v rámci celého podniku. Díky rozvíjení flexibilních předpovědi pro všechny oblasti podnikání můžete rychleji – a efektivněji – reagovat na změny. Pomocí zabudovaného propracovaného modelování scénářů můžete vytvářet výhledové prognózy nepředvídatelné dynamiky podnikání. Získáte přehled o poměrech nákladů a ziskovosti, abyste mohli rozhodnout, kam investovat omezené prostředky.


Opusťte izolované plánovací nástroje a tabulky

Opusťte izolované plánovací nástroje a tabulky. Rozjeďte své prognózy. Pomocí modelování se připravujte na nejistotu. Využívejte účelově vytvořené moduly k okamžitému použití, které pohotově propojují finanční a provozní plánování za účelem plánování pracovní síly, kapitálových aktiv, finanční plánování projektů a plánování pro finanční zprávy.

S řešeními Oracle Planning Cloud můžete snadno:

  • Predikovat budoucí výkonnost a vytvářet alternativní plány propojením provozních předpokladů s finančními výsledky pomocí prediktivního plánování a průběžně aktualizovaných prognóz
  • Integrovat data ze systémů ERP společnosti Oracle a dalších dodavatelů a tím využít stávající investice do IT
  • Zlepšovat flexibilitu podniku využitím komplexního finanční modelování a rychlých změn předpokladů
  • Řešit opakující se charakter financování a dopad strategií na úvěrový rating a kapitálovou strukturu
  • Vytvářet výkazy využitím intuitivního uživatelského rozhraní a plné integrace s aplikací Excel
  • Určit, kteří zákazníci nebo které produkty či služby vám přinášejí největší zisk, a tím zvýšit ziskovost a snížit náklady
  • Umožnit uživatelům z personálního, prodejního, finančního a dalších oddělení přizpůsobit si plány podle svých potřeb bez nutnosti zapojení IT


On-premises produkty

Hyperion

Začínáme