Virtuální a fyzické počítače (GPU)

Uživatelé mohou efektivněji zpracovávat a analyzovat rozsáhlé sady dat, díky čemuž jsou tyto počítače ideální pro komplexní strojové učení, algoritmy umělé inteligence a mnoho průmyslových aplikací HPC.

Funkce produktu

Otevřít vše Zavřít vše

Výkon

 • Fyzické servery GPU bez režie hypervizora poskytují nekompromisní a předvídatelný výkon.

Compute - elastický a na vyžádání

 • Skutečné instance fyzické infrastruktury na vyžádání poskytují pružnost pro vaše pracovní zatížení. Spusťte, ukončete a sledujte instance fyzické infrastruktury podle potřeby, pomocí konzoly, API nebo SDK.

Kontrolní

 • Izolace instancí fyzického serveru a vyhrazený přístup poskytují bezkonkurenční viditelnost a kontrolu.

Bezpečná a flexibilní síť

  Virtuální cloudové sítě

 • Plně přizpůsobitelné soukromé sítě umožňují snadno přesunout vaši stávající topologii sítě do cloudu.
 • Izolace sítě

 • Izolovaná virtuální cloudová síť v kombinaci s vyhrazenými fyzickými servery zajišťuje silnou izolaci, a to i od společnosti Oracle.
 • Rozšíření nasazení on premises

 • Využijte průmyslové standardní šifrované připojení IPsec Virtual Private Network (VPN) mezi podnikovým datovým centrem a VCN, nebo použijte FastConnect pro zabezpečené, neměřené připojení k Oracle.

Vysoká dostupnost

  Izolace chyb

 • Můžete nasadit aplikace do konfigurací více oblastí, více domén dostupnosti a více chybových domén. Domény dostupnosti jsou postaveny s plně nezávislou infrastrukturou, jako jsou budovy, generátory energie, chladicí zařízení, síť a servery, zatímco doménové chyby rozdělují výpočetní zdroje v rámci domény dostupnosti pro další ochranu.
 • Vysoká dostupnost

 • Oblasti mohou obsahovat více domén dostupnosti, připojených vysokorychlostní páteřní sítí, a každá doména obsahuje tři chybové domény.
 • Nízká latence

 • Vysokorychlostní páteřní sítě umožňují vysoce spolehlivé aplikace běžící napříč doménami dostupnosti s minimálním dopadem na výkon aplikace.

Typy instancí

Pro hardwarová akcelerovaná výpočetní pracovní zatížení

Tyto formy poskytují rovnováhu mezi jádry, pamětí a síťovými prostředky.

 • Vzdálené svazky bloků poskytují nízkou latenci až 25 000 IOPS na svazek a lze je konfigurovat od 50 GB do 32 TB na svazek
Forma Grafický procesor Centrální procesor GPU OCPU Paměť (GB) Úložiště
VM.GPU2.1 NVIDIA Tesla P100 2,0 GHz Intel® Xeon® Platinum 8167M 1 12 104 Až 1 PB vzdálených svazků bloků
BM.GPU2.2 NVIDIA Tesla P100 2,0 GHz Intel® Xeon® Platinum 8167M 2 28 192
VM.GPU3.1 NVIDIA Tesla V100 2,0 GHz Intel® Xeon® Platinum 8167M 1 6 90
VM.GPU3.2 NVIDIA Tesla V100 2,0 GHz Intel® Xeon® Platinum 8167M 2 12 180
VM.GPU3.4 NVIDIA Tesla V100 2,0 GHz Intel® Xeon® Platinum 8167M 4 24 360
BM.GPU3.8 NVIDIA Tesla V100 2,0 GHz Intel® Xeon® Platinum 8167M 8 52 768

Připravujeme: GPU instance fyzického serveru s 8 GPU, 2 TB RAM, 25 TB místním úložištěm NVMe a 8x 100 GB síťovými porty pro clusterové sítě a RDMA.