Sorry, er is geen overeenkomst gevonden voor uw zoekopdracht

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

 • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
 • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
 • Start een nieuwe zoekopdracht.
Cloudaccount Aanmelden bij de cloud
Oracle-account

Oracle blijft betrokken bij klanten en partners tijdens de COVID-19-crisis

Het is nu meer dan ooit van cruciaal belang dat wij uw activiteiten blijven ondersteunen en u helpen om de unieke uitdagingen waar u mee te maken krijgt, effectief aan te pakken. Oracle is al tientallen jaren actief in het uitvoeren van vitale werkzaamheden die bedrijven en organisaties over de hele wereld en in allerlei bedrijfstakken gaande houden. We willen u graag op het hart drukken dat u ook in deze uitdagende tijden op onze steun aan u als bedrijf kunt blijven rekenen.

De leiding van Oracle komt voortdurend bijeen om de pandemie te beoordelen en er adequaat op te reageren naarmate deze zich verder ontwikkelt. Natuurlijk heeft de gezondheid en het welzijn van iedereen onze hoogste prioriteit, en de meeste Oracle-medewerkers werken momenteel van huis uit. We beschikken over uitgebreide mogelijkheden voor online samenwerking om de bedrijfscontinuïteit te garanderen en we werken onvermoeibaar door om de veiligheid van iedereen te waarborgen en u tegelijkertijd van dienst te blijven.

Neem gerust contact op met het Oracle-team in uw regio als u vragen heeft. Hieronder vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over onze bedrijfscontinuïteitsplannen. We werken deze pagina regelmatig bij naarmate de omstandigheden veranderen.


Veelgestelde vragen

Laatst bijgewerkt in maart 2022

1. Wat houdt het Business Continuity Plan van Oracle in?
Oracle onderhoudt een robuust business continuity-managementprogramma, in lijn met ISO 22301, dat elk jaar wordt geëvalueerd. Binnen Oracle heeft elke business line een specifiek plan dat is gebaseerd op het soort gevolgen dat we als bedrijf zouden kunnen ondervinden. We stellen draaiboeken en actieplannen op waarin rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van personeel, werkruimte, technologieën en de belangrijkste wisselwerkingen hiertussen, waarbij we op basis van de mogelijke gevolgen de continuïteit handhaven. Het grote en geografisch zeer verspreide medewerkersbestand van Oracle maakt ons in elk geval uiterst weerbaar. Bovendien hebben onze vestigingen sinds 28 januari 2020 na een noodgedwongen sluiting de bedrijfsprocessen en dienstverlening altijd in stand weten te houden, zonder nadelige gevolgen voor de dienstverlening aan klanten. Dit blijft zo, zelfs bij regionale pieken en pieken door nieuwe varianten.

2. Welke gevolgen heeft dit voor mijn cloudservices?
Oracle doet er alles aan om op het hoogste niveau cloudservices te kunnen blijven leveren. We hebben onze cloudservices ontworpen voor maximale beschikbaarheid en veerkracht. Met een robuust capaciteitsmanagementproces zorgen we er tevens voor dat onze cloudservices schaalbaar blijven. Momenteel hebben we geen reden om aan te nemen dat het COVID-19-virus de beschikbaarheid van onze cloudservices nadelig zal beïnvloeden.

3. Zorgt COVID-19 voor vertragingen in de supply chain van Oracle?
Het naleven van de overeenkomst met uw bedrijf staat bij Oracle hoog in het vaandel. Voor de meeste producten van Oracle blijven we gebruikmaken van een multi-sourcingstrategie, waarbij we ons blijven inzetten om te voorkomen dat klanten vertragingen ondervinden. Om eventuele onderbrekingen in de toekomst te beperken, zijn we bezig om meer alternatieven te vinden voor de toelevering van producten en onderdelen die hoofdzakelijk uit risicolanden afkomstig zijn.

4. Welke gevolgen heeft COVID-19 op de levertijd van hardware?
Als COVID-19 zich meer verspreidt, kunnen de levertijden verder oplopen. Oracle werkt hard om mogelijke verlenging van aanlooptijden te minimaliseren.

5. Zijn er ook gevolgen te verwachten voor de levering van reserveonderdelen?
Oracle werkt binnen het kader van de voorschriften en richtlijnen van nationale en lokale overheden. Hoewel onze strategieën voor voorraadplanning en -beheer ongewijzigd zijn, kan de toegang tot reserveonderdelen op een specifieke locatie en de aanvoer van deze reserveonderdelen vanuit het buitenland, binnenlands en naar het buitenland gevolgen ondervinden van lokale voorschriften.

6. Verwacht u problemen met het bieden van ondersteuning en mankracht aan klanten als het gaat om het vervangen of installeren van hardware?
De deskundigheid en geografische spreiding van de ondersteuningstechnici van Oracle, evenals de samenwerking van Oracle met onderaannemers en field delivery partners, voegen extra inherente veerkracht toe aan de continuïteit van onze wereldwijde hardwareondersteuning. Oracle werkt binnen het kader van de voorschriften en richtlijnen van nationale en lokale overheden. Waar dit is vereist op grond van deze voorschriften, spant Oracle zich in om de noodzakelijke interne en overheidstoestemming te verkrijgen voor het reizen naar de locatie van een klant voor kritieke activiteiten ter plaatse. Oracle spant zich verder ervoor in om waarborgen te verkrijgen dat iedere klantfaciliteit waar ons wordt gevraagd te werken veilig en gezond is, in overeenstemming met alle toepasselijke COVID-19-maatregelen in het land.

7. Hoe zorg ik ervoor dat Oracle mij op de hoogte houdt van de ontwikkelingen rond COVID-19?
Belangrijke berichten ten aanzien van onze dienstverlening ontvangt u via uw standaard ingestelde account en de standaard communicatiekanalen. We verzoeken u vriendelijk om bij eventuele vragen over COVID-19 contact op te nemen met het Account Management- of Account Service-team dat u normaal gesproken ook zou benaderen voor uw zakelijke communicatie. Klik hier voor informatie over wereldwijde klantenondersteuning.

8. Welke stappen neemt Oracle om de verspreiding van Covid-19 onder de medewerkers van uw klantenserviceorganisaties voor de ondersteuning van software en hardware te beheersen en om de beschikbaarheid van services te garanderen?
Alle Oracle-medewerkers die niet betrokken zijn bij kritieke kantoorfuncties op locatie werken van huis en zijn geïnstrueerd om de richtlijnen voor de volksgezondheid op te volgen om zichzelf te beschermen tegen blootstelling aan Covid-19. Medewerkers die griepachtige symptomen ervaren, krijgen de instructie om thuis te blijven, contact op te nemen met hun manager en de lokale vertegenwoordiger van Human Resources en hun arts te raadplegen.

9. Hoe blijft Oracle, gezien de reis- en vervoersbeperkingen in veel gebieden, ondersteuning op locatie bieden aan mijn faciliteiten?

 • Hardwareondersteuning:
  De wereldwijde organisatie van Oracle voor ondersteuning op afstand helpt klanten bij het vervangen van onderdelen (CRU's, Customer Replaceable Units) via de telefoon of via een serviceaanvraag.

  Oracle zet wereldwijd op tal van locaties technici voor technische ondersteuning in die beschikken over de benodigde vaardigheden. Dit personeelsbezettingsmodel minimaliseert de impact op probleemoplossing. Oracle de wereldwijde overheidsvoorschriften en -richtlijnen scherp in de gaten en werkt samen met partners om toestemming te verkrijgen (waar nodig) voor de levering van reserveonderdelen.
 • Ondersteuning door Advanced Customer Services:
  de ACS-organisatie (Advanced Customer Services) van Oracle blijft ondersteuning verlenen via externe netwerktoegang. Oracle is afhankelijk van haar klanten om voor dit doel veilige netwerktoegang te bieden aan geautoriseerde Oracle-medewerkers. Op dit moment is ACS-softwareondersteuning op locatie alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk, waar we kunnen voldoen aan lokale voorschriften en gezondheidsrichtlijnen.

10. Hoe brengt Oracle in probleemsituaties hardware uit onderdelenmagazijnen buiten mijn land over naar mijn locatie?
Veel nationale, regionale en lokale overheden hebben de noodzaak erkend om de beschikbaarheid van kritieke infrastructuur en essentiële goederen en diensten in stand te houden. De Government Affairs-organisatie van Oracle heeft met succes overleg gevoerd met enkele overheden wereldwijd om erkenning te krijgen voor de bijdrage van Oracle aan het onderhoud van essentiële systemen voor kritieke infrastructuuractiviteiten en om vergunningen te verkrijgen voor het vervoer van personeel en producten. We blijven ernaar streven dergelijke vergunningen te verkrijgen waar de gelegenheid zich voordoet. Ten slotte zouden we het waarderen als onze Oracle-klanten die zijn aangemerkt als essentiële services of kritieke infrastructuren, ondersteuning kunnen bieden door hun plaatselijke autoriteiten in te lichten over de mogelijke noodzaak van service door Oracle, om al vast vervoersvergunningen of assistentie te verkrijgen.

11. Wat doet Oracle om mijn netwerk te beschermen tegen bedreigingen van de cyberveiligheid in verband met de toegenomen activiteit op het gebied van externe toegang?
Oracle maakt gebruik van inbraakdetectiesystemen binnen het intranet om continue bewaking te bieden voor het onderscheppen van en reageren op beveiligingsvoorvallen zodra deze worden gedetecteerd.

Oracle maakt gebruik van een netwerkgebaseerde bewakingsbenadering om aanvallen op open firewallpoorten binnen het intranet van Oracle te detecteren. Voorvallen worden geanalyseerd met behulp van handtekeningdetectie. Hierbij worden patronen van omgevingsinstellingen en gebruikersactiviteiten vergeleken met een database van bekende aanvallen. Handtekeningdatabases worden bijgewerkt zodra nieuwe releases beschikbaar komen voor commerciële distributie. Waarschuwingen worden voor beoordeling doorgestuurd naar het informatiebeveiligingsteam van Oracle en bij mogelijke dreigingen wordt daarop gereageerd.

De toegang tot het systeem wordt onder andere beheerd door middel van systeemauthenticatie, autorisatie, toegangsgoedkeuring, provisioning en herroeping voor medewerkers en andere door Oracle gedefinieerde 'gebruikers'.

Let op: de klant is verantwoordelijk voor het volledige eindgebruikersbeheer binnen de applicatie. Wij beheren geen eindgebruikersaccounts van klanten.

12. Welke stappen neemt Oracle om er zeker van te zijn dat technici die mijn faciliteiten betreden voor onderhoud, Covid-19 niet naar mijn werkplek overbrengen?
Alle Oracle-medewerkers hebben de instructie gekregen om hun manager en Human Resources op de hoogte te stellen zodra ze griepachtige symptomen krijgen. Ze zijn dan niet beschikbaar voor buitendienstopdrachten. Technici die klantlocaties bezoeken hebben de instructie gekregen zich te houden aan de lokale richtlijnen voor de volksgezondheid.

13. Wat kan mijn bedrijf doen om Oracle te helpen bij het verlenen van de diensten die we nodig hebben?
In voorkomende gevallen is Oracle afhankelijk van de verlening van externe netwerktoegang en fysieke toegang tot faciliteiten door klanten om onze services te kunnen verlenen. Het verstrekken van toegangstokens en samenwerkingstools is essentieel. Uw aandacht voor dit aspect stelt Oracle in staat om zonder extra vertraging aan uw behoeften te voldoen.

Aangezien sommige overheidsvoorschriften momenteel servicecertificering vereisen voor essentiële bedrijven over de hele wereld, is samenwerking tussen Oracle en de klant bij het verkrijgen van de vereiste toestemming van groot belang. Voordat u assistentie van een buitendiensttechnicus van Oracle op locatie aanvraagt, verzoeken we u te controleren of de aanvraag betrekking heeft op vitale werkzaamheden en of een gezonde en veilige werkomgeving gewaarborgd is voor de Oracle-technici en voor uw eigen personeel.

14. Kan mijn bedrijf reserveonderdelen in consignatie ontvangen als voorzorg voor toekomstige beschikbaarheidsproblemen?
Oracle biedt de mogelijkheid om reserveonderdelen op locatie op te slaan als serviceoptie voor kritieke reserveonderdelen. Uw accountmanager kan u meer informatie geven indien u geïnteresseerd bent.

15. Kunt u mijn bedrijf een lijst geven van de ondersteuningsmedewerkers die zijn aangewezen om service te verlenen aan mijn account?
Bij de personeelsstrategie van Oracle wordt niet uitgegaan van één groep ondersteunende resources. Over het algemeen regelen we de personeelsbezetting en bieden we trainingen aan voor het volledige portfolio om te kunnen voorzien in diverse dekkingsscenario's.

16. Heeft u belangrijke medewerkers en cruciale leveranciers aangewezen die ondersteuning kunnen geven voor mijn services, en heeft u noodvoorzieningen getroffen om de services te kunnen blijven verlenen?
De plannen van Oracle voor bedrijfscontinuïteit omvatten noodplannen voor kritieke vaardigheden, resources en personeel. Ons Supply Chain Resiliency-programma is opgezet om inzicht te bieden en nauwe werkrelaties te vormen met cruciale leveranciers van Oracle, zodat we een beter inzicht hebben in de continuïteit van onze supply chain.

17. Hoe bepaalt Oracle wanneer klanten service op afstand of op locatie moeten bieden?
Hoewel de tevredenheid en het succes van onze klanten onze volle aandacht blijven houden, zijn de veiligheid en het welzijn van zowel Oracle-medewerkers als klanten van het allergrootste belang. Daarom beperken we onze bezoeken ter plaatse door onze medewerkers aan locaties van klanten tot bedrijfskritische situaties die niet op afstand kunnen worden afgehandeld. In omstandigheden waarin het niet mogelijk is om kritieke situaties op afstand te behandelen, kunnen medewerkers toestemming krijgen voor bezoeken ter plaatse op basis van de ernst van het probleem, de locatie en maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan wettelijke vereisten en om een veilige en gezonde omgeving te bieden voor onze werknemers.

Ontdek hoe onze klanten, partners en medewerkers verschil kunnen maken tijdens deze crisis.
Help COVID-19 te bestrijden

Draag bij aan de strijd tegen COVID-19: meld u vandaag nog vrijwillig aan voor een klinische studie naar vaccins

Fase 3 van klinische studies in de VS om vaccins te evalueren is begonnen. Oracle is er trots op het NIH Coronavirus Prevention Network (CoVPN) te ondersteunen. Dit netwerk is opgericht als reactie op de wereldwijde pandemie met als doel om één miljoen vrijwilligers te registreren voor het op grote schaal testen van vaccins.

Gratis financiële planning en scenariomodellering

Oracle biedt gratis tools voor financiële planning en scenariomodellering om klanten te helpen zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden

In de periode na COVID-19 zijn scenarioplanning en strategische modellering essentieel geworden voor financeteams, omdat daarmee verschillende mogelijke resultaten kunnen worden beoordeeld, de omzet en liquiditeit kunnen worden voorspeld en iteratieve prognoses voor de korte en middellange termijn kunnen worden gemaakt. Daarom bieden we alle bestaande klanten van Oracle Planning Cloud gratis toegang tot Oracle Financial Statement Planning, inclusief Strategic Modeling, voor de komende 12 maanden.

Gratis online trainingen en certificeringen

Oracle breidt het assortiment van online trainingen en certificeringen voor Oracle Cloud Infrastructure en Oracle Autonomous Database uit

Terwijl onze klanten zich aanpassen aan een snel evoluerend digitaal landschap, verhoogt Oracle haar inspanningen om hen te helpen essentiële technische cloudvaardigheden op te bouwen die ze nodig hebben om innovatie te versnellen. Oracle biedt een grote verscheidenheid aan gebruikers gratis toegang tot online trainingsmateriaal en certificeringen voor Oracle Cloud Infrastructure en Oracle Autonomous Database. Vanaf nu heeft elke gebruiker, inclusief ontwikkelaars, technische professionals, architecten, studenten en professoren, snel en eenvoudig toegang tot meer dan 50 uur online training en 6 certificeringstoetsen.

Gratis HR-tool

Oracle biedt een gratis HR-tool aan waarmee klanten hun medewerkers kunnen beschermen

Nu we nog altijd te maken hebben met toenemende zorgen over COVID-19, worden veel organisaties en HR-professionals geconfronteerd met nieuwe en ongekende uitdagingen. We bieden de huidige klanten van Oracle Human Capital Management Cloud gratis toegang tot onze oplossing Workforce Health and Safety. Onze Workforce Health and Safety-module helpt bij het automatiseren van de rapportage van incidenten op de werkplek, nu en in de toekomst, in deze tijd waarin we ons aanpassen aan verhoogde bezorgdheid omtrent gezondheid en veiligheid.

Gratis credits voor Oracle Cloud Infrastructure

Gratis credits voor Oracle Cloud Infrastructure, Oracle for Startups

Met ingang van 1 april ontvangen betalende startups die deelnemen aan het programma drie maanden tegoed om hun Oracle Cloud Infrastructure-kosten te dekken. Van 1 april tot 30 juni 2020 wordt dit tegoed automatisch aangewend voor het voldoen van deze technologiekosten. Startups ontvangen nog steeds een gebruiksfactuur, maar de kosten zijn nul. Startups die tijdens deze periode de overgang doormaken van gratis tegoed naar betaald gebruik, ontvangen in deze periode automatisch dezelfde assistentie.

Oracle Therapeutic Learning System

Oracle Therapeutic Learning System registreert de effectiviteit van geneesmiddelen voor COVID-19

Oracle heeft een Therapeutic Learning System voor COVID-19 opgezet en geschonken aan de Amerikaanse overheid. Hiermee kunnen artsen en patiënten de effectiviteit van veelbelovende geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19 registreren. Het Therapeutic Learning System is het resultaat van een unieke en belangrijke samenwerking met de National Institutes of Health, de Food and Drug Administration, de Centers for Disease Control and Prevention, de Centers for Medicare & Medicaid Services en het Department of Health and Human Services.

Luister naar onze klanten

Bedford Industries gaat gezichtsschermen produceren tijdens de COVID-19-pandemie

Bedford Industries is een toonaangevende fabrikant van kabelbinders en andere buigbare producten, zoals labeltags en neusbeugels voor chirurgische mondmaskers. Tijdens de COVID-19-pandemie is het bedrijf kunststof gezichtsschermen gaan produceren. De directeur van Bedford Industries legt uit hoe het bedrijf dit idee in minder dan een week tot werkelijkheid heeft gemaakt en met behulp van NetSuite zijn eerste e-commerceplatform kon bouwen om te voldoen aan het overweldigende aantal aanvragen voor gezichtsschermen.

Nieuwste blogs