Wat is AI in finance?

 • Wat is kunstmatige intelligentie (AI)?

  Kunstmatige intelligentie verwijst naar systemen of machines die de menselijke intelligentie nabootsen om taken uit te voeren. AI is bedoeld om de capaciteiten en bijdragen die mensen leveren sterk te verbeteren, waardoor het een zeer waardevol bedrijfsactivum wordt.

 • Wat is machine learning (ML)?

  Machine learning is de subset van AI die zich richt op het bouwen van systemen die van de geleverde prestaties leren, of deze verbeteren. Hierbij is niet noodzakelijkerwijs menselijke interventie nodig, zoals programmeren en coderen.

Wat is ERP in finance?

Finance kan worden gedefinieerd als de activiteiten met betrekking tot het beheren en bestuderen van investeringen en geld. Geldbeheer in finance betreft activiteiten op het gebied van leningen, besparingen, budgettering, prognoses, beleggingen en activa en passiva. Voor bedrijven vormt finance de ruggengraat van de organisatie, die alle noodzakelijke economische activiteiten verwerkt die bedrijven draaiende houden, waaronder het kopen van activa en grondstoffen, het betalen van werknemers en leveranciers en het plannen van toekomstige bedrijfsinvesteringen.

Specifieke software, zoals Enterprise Resource Planning (ERP), wordt gebruikt door organisaties om hun boekhouding, inkoopprocessen, projecten en meer te beheren in de hele onderneming. Voorbeelden van backoffice-activiteiten en -functies die door ERP worden beheerd, zijn financials, inkoop, accounting, Supply Chain Management, risicobeheer, analytics en EPM (Enterprise Performance Management).

ERP-systemen betekenen voor veel IT-afdelingen vaak grote, kostbare en tijdrovende implementaties die aanzienlijke investeringen in hardware en infrastructuur vereisen. De opkomst van cloudcomputing en software-as-a-serviceimplementaties (SaaS) brengt een verandering teweeg in de manier waarop bedrijven over ERP denken. Door ERP naar de cloud te verplaatsen, kunnen bedrijven hun technologische vereisten vereenvoudigen, hebben ze continu toegang tot innovatie en kunnen ze sneller rendement op hun investeringen behalen.

Miniatuur Safra Catz

"Kunstmatige intelligentie en machine learning transformeren de manier waarop het bedrijf werkt, met name op het gebied van finance. Routinetaken worden geautomatiseerd, zodat financiële professionals zich kunnen richten op wat echt belangrijk is: het identificeren van de volgende groeimarkten."

Safra Catz Chief Executive Officer, Oracle

Hoe AI continue innovatie in finance stimuleert

Van oudsher zijn financiële processen, zoals het invoeren, verzamelen, verifiëren, consolideren en rapporteren van data, sterk afhankelijk van handmatige inspanningen. Al deze handmatige activiteiten maken financiële functies vaak duur, tijdrovend en traag aan te passen. Tegelijkertijd zijn veel financiële processen consistent en goed gedefinieerd, waardoor ze ideaal zijn voor automatisering met AI.

Door de komst van ERP-systemen konden bedrijven hun financiële functies centraliseren en standaardiseren. Vroege automatisering was gebaseerd op regels, wat betekent dat er afhandelingsregels nodig waren wanneer een transactie werd uitgevoerd of data werden ingevoerd. Hoewel deze systemen financiële processen automatiseren, vereisen ze aanzienlijk handmatig onderhoud, zijn ze traag bij te werken en zijn ze niet flexibel genoeg voor moderne op AI gebaseerde automatisering. In tegenstelling tot automatisering op basis van regels, kan AI meer complexe scenario's verwerken, zoals de volledige automatisering van dagelijkse, handmatige processen.

Meer automatisering betekent ook een grotere nauwkeurigheid in uw financiële processen. Dagelijkse processen met een hoog volume, zoals het invoeren van facturen, kunnen bij mensen tot vermoeidheid, burnout en fouten leiden. Computers hebben deze beperkingen niet. Ze kunnen ook veel grotere hoeveelheden transacties in korte tijd verwerken. Het eindresultaat is betere data om mee te werken en meer tijd voor het financiële team om deze data te gebruiken.

Voorbeelden van AI in finance

Tegenwoordig implementeren bedrijven AI-gestuurde innovaties om gelijke tred te houden met voortdurende veranderingen. Volgens het onderzoeksrapport "Money and Machines" van Savanta en Oracle uit 2021 wil 85% van de zakelijk leiders kunstmatige intelligentie gebruiken.

Hier volgen drie manieren waarop bedrijven kunnen profiteren van de kracht van kunstmatige intelligentie. Ten eerste kunnen bedrijven met behulp van kunstmatige intelligentie handmatige processen automatiseren, zoals crediteurenprocessen, voor slimme classificatie en slimme herkenning. ERP-systemen met ingebouwde AI-technologie kunnen nu fysieke facturen scannen, belangrijke informatie identificeren, zoals de naam van de leverancier, de gekochte materialen en de bijbehorende kosten, en deze automatisch in hun ERP-systemen invoeren om fraude te detecteren, rekeningen af te stemmen en goedkeuringen te versnellen.

Ten tweede kunnen bedrijven met geautomatiseerde processen voor financiële afsluiting de activiteiten van medewerkers verschuiven van het handmatig verzamelen, consolideren en rapporteren van data naar analyse, strategie en actie. Slimme voorspellingen zijn afhankelijk van scenariomodellering en onbevooroordeelde prognoses. Oracle sluit zijn boeken sneller dan wie dan ook in de S&P 500; in slechts 10 dagen of ongeveer de helft van de tijd die onze concurrenten nodig hebben. Hierdoor heeft ons financiële team meer tijd om zich op de toekomst te richten in plaats van alleen maar over het verleden te rapporteren.

Tot slot implementeren bedrijven digitale AI-assistenten zodat ze gemakkelijker informatie kunnen vinden en taken kunnen uitvoeren, waar de gebruiker zich ook bevindt. Financiële organisaties kunnen bijvoorbeeld digitale assistenten gebruiken om teams op de hoogte te brengen van onjuiste onkostendeclaraties of om automatisch declaraties in te dienen voor snellere terugbetaling. De hedendaagse digitale assistenten zijn contextgevoelig, conversationeel en beschikbaar op bijna elk apparaat. Werknemers hoeven geen complexe querytaal te leren of transactiecodes te onthouden. In plaats daarvan kunnen ze met het ERP-systeem communiceren via gewone, natuurlijke taal.

Voordelen van AI voor uw financiële afdeling

In een onderzoeksrapport van ESG over Oracle (pdf) zijn de belangrijkste voordelen van AI verzameld die zijn gerapporteerd door 700 financiële en operationele managers en leidinggevenden die regelmatig ERP-, EPM- en/of SCM-applicaties gebruiken:

Productiviteit
 • Snellere analyse/inzichten
 • Minder tijd voor het produceren van beschrijvende/wettelijke rapporten
 • Toegenomen productiviteit van werknemers
 • Minder tijd voor het genereren en controleren van financiële overzichten
 • Minder tijd voor het voltooien van de maandelijkse financiële afsluiting
Nauwkeurigheid
 • Minder fouten bij geautomatiseerde taken
 • Verbeterde nauwkeurigheid van prognoses, planningen en modellering (bijv. verkoopprognoses)
 • Minder risico's/beveiligingsincidenten
Bedrijfswaarde
 • Beter inzicht in waarom het bedrijf op dat specifieke niveau presteert
 • Hogere winst door identificatie van meer/minder winstgevende gebieden in de organisatie
 • Betere personeelsplanning (bijv. talenthiaten beoordelen, salariskosten voorspellen, enzovoort)
 • Concurrentievoordeel/differentiatie

Wat zijn de risico's van het niet implementeren van AI in finance?

Volgens het eerder genoemde rapport “Money and Machines” is 87% van de zakelijk leiders van mening dat organisaties die hun financiële processen niet heroverwegen, onder andere de volgende risico's zullen lopen:

 • Achterstand op de concurrentie 44%
 • Meer gestreste werknemers 36%
 • Onjuiste rapportage 36%
 • Lagere productiviteit bij werknemers 35%

Bedrijven die nog steeds twijfelen om AI te implementeren, lopen ook het risico minder aantrekkelijk te worden voor de volgende generatie financiële professionals. 83% van de millennials en 79% van de generatie Z-respondenten zeiden dat ze eerder een robot zouden vertrouwen dan het financiële team van hun organisatie. Millennials hebben bijna vier keer meer kans dan babyboomers om voor een bedrijf te werken dat AI gebruikt voor het beheren van de financiën.


Aan de slag met finance en AI

Investeren in AI voor financiële processen kan een grote impact hebben op het vermogen van uw organisatie om datagerichte beslissingen te nemen en gelijke tred te houden met de voortdurende veranderingen in uw branche en op de markt. Houd rekening met het volgende voordat u aan de slag gaat:

Speciaal ontwikkelde AI-app versus ERP-systeem in de cloud met ingebouwde AI

Er zijn twee primaire benaderingen voor het integreren van AI in uw ERP-systeem: ontwikkel volledig nieuwe AI-apps of gebruik een modern ERP-cloudsysteem met ingebouwde AI. Als u al een team hebt met datawetenschappers en ontwikkelaars die vertrouwd zijn met AI, kan het bouwen van aangepaste apps een gemakkelijke manier zijn om de bruikbaarheid van AI te testen. Anderzijds kunt u met een modern cloudgebaseerd ERP-systeem gemakkelijker AI integreren in verschillende aspecten van finance. Ook is het ontwikkelingsrisico voor de ERP-cloudprovider en niet voor u.

Belangrijke machine learning-taken

Wat u ook doet, u moet beginnen met een duidelijk omschreven gebruiksscenario voor kunstmatige intelligentie en van daaruit verder uitbreiden. Volgens het eerder genoemde rapport “Money and Machines” zijn dit de vier belangrijkste taken waarvoor zakelijk leiders ondersteuning van machine learning vragen:

 • 43% goedkeuringen
 • 39% budgettering en prognoses
 • 38% rapportage
 • 38% nalevings- en risicobeheer

Welke vaardigheden hebben we nodig met AI?

Nu met AI de meeste handmatige boekhoudkundige taken kunnen worden afgehandeld, is de ontwikkeling van hoogkwalitatieve vaardigheden essentieel voor het succes van de volgende generatie financieel specialisten. Financiële professionals moeten nog steeds goed op de hoogte zijn van de grondbeginselen van finance en accounting om toezicht te houden op de algoritmen en om afwijkingen te kunnen herkennen. Hun dagelijkse werk zal zich echter steeds minder richten op het crunchen van de cijfers en meer op het interpreteren van data, bedrijfsanalyses en communicatie met belangrijke belanghebbenden. Vaardigheden, zoals bedrijfsstrategie, leiderschap, risicobeheer, onderhandeling en op data gebaseerde communicatie en storytelling, zullen helpen om de vaardigheden van AI in finance aan te vullen.


Toegang tot nieuwe AI-innovaties?

Met een modern ERP-systeem in de cloud, geleverd in een SaaS-model (Software-as-a-Service), is het eenvoudig om kunstmatige intelligentie te integreren. U hebt regelmatig toegang tot innovaties, zonder de uitdagingen die normaal gesproken samenhangen met traditionele ERP-upgradeprojecten. In het geval van Oracle Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) hebt u elke 90 dagen toegang tot nieuwe innovaties, zoals kunstmatige intelligentie. Dit betekent dat u altijd over de nieuwste versie kunt beschikken en niet bang hoeft te zijn dat verouderde technologie uw bedrijf belemmert.

AI-gerelateerde vragen die u moet stellen bij het kiezen van een ERP-leverancier

De voordelen van AI in finance zijn duidelijk. Maar voordat u investeert, moet u zeker weten dat uw leverancier zijn AI-beloften kan waarmaken. Hier volgen enkele belangrijke AI-gerelateerde vragen die u aan uw ERP-oplossingsprovider moet stellen bij het kiezen van een ERP-oplossing:

1. Zijn de ERP-applicaties geschikt voor de cloud?

Het gebruik van AI voor datastreams vereist krachtige rekenresources; een cloudomgeving biedt de vereiste flexibiliteit.

2. Is AI al geïntegreerd in de ERP-functies?

Dankzij vooraf gebouwde AI-oplossingen kunt u uw implementatie stroomlijnen met een kant-en-klare oplossing voor veelvoorkomende bedrijfsproblemen. De AI van Oracle is geïntegreerd in Oracle Cloud ERP en vereist geen aanvullende integratie of tools. De applicatiesuite wordt elk kwartaal bijgewerkt om aan uw veranderende behoeften te voldoen.

3. Is de oplossing van de ERP-leverancier ook gericht op menselijke verbetering? Of is de oplossing alleen gericht op procesverbetering?

De waarde van AI is dat het de menselijke mogelijkheden vergroot en uw medewerkers werk uit handen neemt, zodat zij meer strategische taken op zich kunnen nemen. Oracle AI is direct interactief met het gedrag van de gebruiker. Er wordt bijvoorbeeld een lijst weergegeven met de meest waarschijnlijke waarden die een eindgebruiker zou kiezen.

4. AI-ethiek: ondersteunt de oplossing verantwoord gebruik van AI?

AI kan bedrijven helpen de transparantie van hun verantwoordelijkheid te vergroten en te voldoen aan hun bestuurs- en regelgevende verplichtingen. Financiële instellingen willen bijvoorbeeld bij het toepassen van AI impliciete vooringenomenheid en onzekerheid kunnen wegnemen om witwassen van geld en andere financiële misdrijven te bestrijden. Lees meer over hoe Oracle verantwoord gebruik van AI promoot.

Uw financiële afdeling vormt de kern van de AI-transformatie

De financiële afdeling heeft het voortouw genomen bij het benutten van machine learning en kunstmatige intelligentie voor het leveren van realtime inzichten, het ondersteunen van de besluitvorming en het stimuleren van efficiëntie in de hele onderneming. Daarom zal finance een van de eerste gebieden zijn waar de impact van deze technologieën op dagelijkse activiteiten te zien is, van het automatiseren van betalingen tot het berekenen van risico's, met gedetailleerde analyses die automatisch processen controleren en teams waarschuwen voor uitzonderingen.