Wat is een systeem voor financieel beheer?

Bekijk de video: Wat is een systeem voor financieel beheer? (1:15)

Een systeem voor financieel beheer dat is ontworpen voor het uitvoeren, koppelen, opslaan en rapporteren van allerlei soorten verschillende financiële transacties, heeft uiteindelijk één kerndoel: het geld tellen.

Een organisatie kan gewoonweg niet overleven zonder boekhoudkundige software. Elke organisatie heeft als minimum een systeem nodig om de geldstromen van en naar het bedrijf te beheren. Maar een echt effectief systeem voor financieel beheer kan meer: winstgevendheid optimaliseren, de cashflow meten, belastingverplichtingen bepalen, compliance waarborgen en de duurzaamheid van de onderneming op lange termijn garanderen.

De belangrijkste voordelen van boekhoudkundige software

Bij software voor financieel beheer gaat het om de tools en processen voor het beheren van inkomsten, uitgaven en activa. Een overkoepelend doel van een oplossing voor financieel beheer is niet alleen de dagelijkse bedrijfsvoering in goede banen leiden, maar tevens het optimaliseren van de winstgevendheid en het voortdurend beveiligen van de financiële data tegen fraude en diefstal. Een boekhoudkundig systeem biedt minimaal de volgende voordelen:

Foutloos financieel beheer

Moderne organisaties hebben behoefte aan veel meer dan een digitale versie van tactisch boekhouden via spreadsheets. Naast het vastleggen van transacties moet de software voor financieel beheer het team van Finance helpen bij het in stand houden van het fiduciaire beheer, het verminderen van boekhoudkundige fouten, het verkorten van de factuurcyclussen, het naleven van de steeds veranderende belastingwetgeving en regels en het optimaliseren van de dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse cashflow.

Compliance met huidige en toekomstige boekhoudnormen

Nationale en internationale boekhoudnormen bepalen de regels voor particuliere en overheidsbedrijven. Deze normen zorgen samen met regels, definities en processen voor de normalisatie van financiële informatie. Maar deze normen zijn aan voortdurende veranderingen onderhevig. In de afgelopen jaren zijn nieuwe normen van kracht geworden, waaronder IFRS 15 en ASC 606. Een systeem voor financieel beheer moet de nieuwste boekhoudnormen aankunnen en flexibel genoeg zijn om zich direct aan de wijzigingen aan te passen.

Nauwkeurige financiële data

Financiële software moet meer kunnen dan slechts eenvoudige boekhoudkundige taken uitvoeren. Organisaties moeten er het volgende mee kunnen: redundantie van documenten verminderen, betere budgettering, voorspellingen en planning bieden, diepgaand onkostenbeheer met correcte categorieën mogelijk maken, naadloze integratie in banksystemen leveren, nauwkeurigere audits mogelijk maken en gedetailleerde documenten bijhouden van alle activa en passiva.

Data- en systeembeveiliging

De activiteiten op het gebied van boekhouding, finance en audits moeten ook uitgebreide systeembeveiliging bieden met absolute data-integriteit die is ingebouwd in de volledige oplossing voor financieel beheer.

Verbonden zakelijke bedrijfsvoering

Voor grotere bedrijven is de software voor financieel beheer onderdeel van een ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) dat de financiële data aan alle andere data koppelt en de grenzen tussen bedrijven, fabrieken en divisies overschrijdt. Dankzij het consolideren van financiële data kunnen bedrijfsprocessen worden uitgelijnd en kan de complexiteit worden verminderd.

Schaalbaarheid met het oog op groei

Naarmate bedrijven groeien, worden de systemen en processen ook omvangrijker. Dat betekent dat de software voor financieel beheer in staat moet zijn om snel en eenvoudig te worden geschaald met het oog op groei, op markten, in regio's en qua producten.

Data- en systeembeveiliging

Bij het bewaken en beheren van geldstromen in de onderneming moeten systemen voor financieel beheer helpen bij de beveiliging van kritieke data tegen diefstal, fraude en andere criminele wandaden. Wanneer oplossingen voor financieel beheer ook risicobeheer en compliance omvatten, kunnen bedrijven van deze mogelijkheden gebruikmaken om veel meer taken uit te voeren dan alleen audittrajecten bewaken en foutcontrole, zoals de scheiding van taken en het toewijzen van functies aan verantwoordelijkheden binnen de onderneming als geheel.

Kernfuncties van een uitgebreid boekhoudkundig systeem

Systemen voor financieel beheer bieden de organisatie als geheel nauwkeurige financiële informatie. Met behulp van deze data kan de software voor financieel beheer organisaties verder helpen op de volgende functionele gebieden:

Grootboeken: het grootboek en subgrootboeken

Geen extra hardware en middleware meer nodig
Lagere installatie- en implementatiekosten

Crediteuren en Debiteuren

Financiële software moet meer kunnen doen dan slechts eenvoudige boekhoudkundige taken uitvoeren. Organisaties moeten er het volgende mee kunnen: redundantie van documenten verminderen, betere budgettering, forecasting en planning bieden, diepgaand onkostenbeheer met correcte categorieën mogelijk maken, naadloze integratie in banksystemen leveren, nauwkeurigere audits mogelijk maken en gedetailleerde documenten bijhouden van alle activa en passiva.

Activabeheer

Voor volledige financiële rekeningen bij voorraadbeheer is kennis over de waarde en toestand van activa noodzakelijk. Voor software voor financieel beheer is data over het kapitaal en de bedrijfsvoering met beschrijvende informatie over activa vereist, om nauwkeurige financiële rekeningen voor waardering en afschrijving te kunnen produceren.

Vorderingenbeheer

Het beheren van vorderingen voor leveranciers en klanten is een belangrijke functie die software voor financieel beheer moet bieden. Met uitgebreid vorderingenbeheer is het eenvoudiger om klanten te rangschikken, vorderingsstrategieën samen te stellen, het betalen van vorderingen te beheren en vorderingspogingen bij failliete klanten te initiëren.

Onkostenbeheer voor medewerkers

Het genereren en verwerken van de onkostendeclaraties van medewerkers is een fundamentele vereiste voor een systeem voor financieel beheer. De belangrijkste functies zijn onder andere mogelijkheden voor medewerkers om zelf vermeldingen toe te voegen en betreffende onkosten toe te wijzen aan projecten en reiskostenrekeningen.

Rapportage en analyse

Het ophalen, indelen en analyseren van data die afkomstig zijn uit oplossingen voor financieel beheer biedt zinvolle inzichten in de operationele prestaties van bedrijven en een momentopname van de financiële toestand. Om zo effectief mogelijk te kunnen werken moet software voor financieel beheer beschikken over geïntegreerde rapportageoplossingen.
Wanneer oplossingen voor financieel beheer tevens een multidimensionaal rapportageplatform bieden met functies voor self-service rapportage en datavisualisatie, kunnen bedrijven hun financiële prestaties verder verbeteren doordat gebruikers toegang krijgen tot realtime informatie.

Inkomstenbeheer

Toepassingen voor inkomstenbeheer in systemen voor financieel beheer zorgen voor automatisering en controle van compliance met normen en voorschriften zoalsASC 606 en IFRS 15.

Risicobeheer

Oplossingen voor financieel beheer bieden interne controlemiddelen en audittools voor het beheer van de scheiding van taken en betalingsregels, zodat bedrijven worden bewaakt en beschermd tegen interne en externe diefstal en fraude.

Software voor financieel beheer: rapporten en analyses

De meeste systemen voor financieel beheer zijn goed in staat ondernemingsdata dynamisch weer te geven. Tijdens de vorige eeuw muntte ERP-software uit in het vastleggen van zeer grote verzamelingen bedrijfsdata, maar had deze grote moeite met het produceren van rapporten. Maar dat was in de vorige eeuw.

Moderne organisaties willen over het vermogen beschikken om hun financiële data optimaal te benutten en winstgevendheid te verbeteren, de bedrijfsvoering te stroomlijnen en besluitvorming te verbeteren. In de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden voor rapportage en andere datauitvoer en -controle steeds belangrijker geworden voor organisaties. Rapportagevereisten voor systemen voor financieel beheer hebben zich zeer snel ontwikkeld om die vraag te kunnen bijbenen.

Alle bedrijven hebben als minimum rapporten nodig voor het afsluiten van de maand, het kwartaal en het jaar, samen met eenvoudige financiële rekeningen voor inkomsten, uitgaven en de balans. Deze uitvoer was in het verleden ook beschikbaar, maar het was complex om de betreffende rapporten aan te passen of om de uitvoer aan te passen voor andere doeleinden.

In de zeer drukke zakelijke context van vandaag de dag is de mogelijkheid om vooraf samengestelde rapporten te genereren en eenvoudig ad-hoc uitvoer te kunnen produceren niet zomaar een leuk extraatje - dit is een cruciale vereiste voor systeemsoftware voor financieel beheer. Voeg daar nog eens de vereisten voor diepgaande data-analyse, visualisatie van informatie, dieper inzicht in de bedrijfsvoering en toelichtende rapporten aan toe, en bedrijven zullen al snel ontdekken dat hun ERP-oplossingen eenvoudig moeten kunnen samenwerken met geavanceerde rapportagesystemen zoals EPM-oplossingen (Enterprise Performance Management).

Financieel beheer: on-premises of in de cloud

Naast de ontwerpprincipes die hierboven zijn genoemd, bestaan er drie operationele kernconcepten die de overstap van software voor financieel beheer van on-premises naar de cloud stimuleren. Dit zijn onder andere:

Software die werkt; geen software die werk maakt

Ouderwetse systemen voor financieel beheer vereisten veel onderhoud door personeel en consultants. Voor deze ERP- en EPM-pakketten op locatie moesten voortdurend bugs worden gecorrigeerd en moesten met zeer grote regelmaat patches en upgrades worden toegepast, zodat de software up-to-date en veilig kon worden gehouden. Met de software voor financieel beheer in de cloud wordt al het zware werk van het bijhouden, evalueren, installeren en testen van correcties de klanten uit handen genomen en overgelaten aan de leverancier. U hoeft dus niet langer voortdurend te werken aan het corrigeren van het systeem, maar het systeem werkt juist voortdurend voor u.

Vermijd dure afleidingen

Verouderde systemen kunnen vaak alleen draaiende worden gehouden met een grote investering van tijd, inzet en geld. Met financiële systemen in de cloud worden upgrades, noodherstel, vernieuwing van de hardware, back-ups en beheer van eigen code afgehandeld als onderdeel van de dienstverlening.

Nauwkeurige financiële data

Financiële software moet meer kunnen doen dan slechts eenvoudige boekhoudkundige taken uitvoeren. Organisaties moeten er het volgende mee kunnen: redundantie van documenten verminderen, betere budgettering, forecasting en planning bieden, diepgaand onkostenbeheer met correcte categorieën mogelijk maken, naadloze integratie in banksystemen leveren, nauwkeurigere audits mogelijk maken en gedetailleerde documenten bijhouden van alle activa en passiva.

Weg met de behoefte aan shelfware

De oude praktijk van het aankopen van extra licenties voor toekomstige gebruikers en mogelijke projecten bestaat niet langer voor moderne software voor financieel beheer. Met het SaaS-abonnementsmodel van de cloud gebruiken bedrijven de licenties die ze nodig hebben en kunnen ze meer gebruikers of producten toevoegen naarmate ze doorgroeien. Kapitaaluitgaven voor shelfware is ook al zo'n IT-overblijfsel uit de computerpraktijken van de vorige eeuw.

Software as a Service (SaaS) stimuleert financieel beheer van de volgende generatie

Oplossingen voor financieel beheer hebben zich duidelijk ontwikkeld en aangepast aan de vereisten van de digitale wereld. En de cloud heeft in deze transformatie een cruciale rol gespeeld. De cloud heeft ERP en financiële oplossingen van eenvoudige boekhoudsoftware voor de backoffice verheven tot allesomvattende, missiekritieke, geïntegreerde oplossingen die zijn ontworpen met het oog op innovatie. Bedrijven krijgen steeds meer te maken met ontwrichtende krachten en concurrentiedruk, maar dankzij moderne systemen voor financieel beheer die voor deze nieuwe manier van werken zijn ontworpen, kunnen ze voor de toekomst grote financiële kracht bereiken.

De toekomst van financieel beheer

Een moderne oplossing voor financieel beheer in de cloud biedt organisaties de mogelijkheid om de concurrentie aan te gaan in de digitale economie. Deze uitgebreide oplossingen bieden de volgende mogelijkheden:

Revolutionaire verslaglegging

Robuuste, realtime rapportage voor vooraf samengestelde en ad-hoc rapporten, en integratie van vooraf gebouwde oplossingen in EPM Cloud-applicaties. Dankzij meer flexibele en nauwkeurige rapportage kunnen bedrijven veel meer produceren dan alleen onsamenhangende spreadsheets en gefragmenteerde rapporten, zodat ze sneller kunnen reageren en planning op ondernemingsniveau kunnen uitlijnen.

Veilige en wereldwijde infrastructuur

Beveiliging van het allerhoogste niveau via een wereldwijde infrastructuur, die ons eigendom is en door ons is ontworpen en wordt beheerd, met behulp van geavanceerde datacenters die zijn gebaseerd op onze toonaangevende database. Door deze infrastructuur te gebruiken, bieden onze oplossingen voor financieel beheer volledige ondersteuning voor de vereisten van gegevensopslag in de respectievelijke landen.

Extreme schaalbaarheid

Onze cloudoplossingen bieden schaalbaarheid in hoge volumes en met hoge snelheid. Tijdens het testen werden complexe verzamelingen financiële transacties gemeten met meer dan 360 miljoen transacties per uur.

Uitgebreid financieel beheer

We bieden de meest uitgebreide financiële oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn, met applicaties voor kerntaken voor de boekhouding en finance, onkostenbeheer, risicobeheer, compliance, directe en indirecte inkoop en projectportfoliomanagement (PPM).

Intuïtieve gebruikerservaring

Dankzij het moderne ontwerp en sociale tools leveren wij een moderne gebruikservaring waarmee de productiviteit wordt geoptimaliseerd en samenwerking wordt aangemoedigd.

Complete bedrijfsoplossingen van A tot Z

Voorkom datasilo's, verkrijg dieper zakelijk inzicht en stel consistente workflows in de onderneming als geheel samen met native integratie van vooraf samengestelde oplossingen voor alle gemeenschappelijke bedrijfsfuncties, waaronder: human resources (HCM), supply chain management (SCM), productie, automatisering van het verkoopapparaat (CRM) en serviceondersteuning.

Financiële best practices

Modern Best Practice beslaat meer dan 180 bedrijfsprocessen en verbetert daarmee de financiële flexibiliteit. Onze software voor financieel beheer speelt in op deze baanbrekende processen, zodat organisaties hun productiviteit kunnen versnellen, afsluittijden kunnen verkorten en realtime inzichten kunnen ontdekken.