Wat is vereistenbeheer?

Bij vereistenbeheer worden al in een vroeg stadium van de levenscyclus van een product ideeën gedefinieerd, beheerd, geverifieerd en gevalideerd aan de hand van vereisten. Het proces kan vervolgens worden vormgegeven via productontwikkeling en commercialisering.

Wat is software voor vereistenbeheer?

Vereistenbeheersoftware is een oplossing waarmee u vereisten in kaart kunt brengen voor een conceptontwerp en vroeg in de levenscyclus van een product kunt bepalen of de vereisten haalbaar zijn en die de mogelijkheid biedt om risico's in verband met het naleven van vereisten vast te leggen en te beperken. Wanneer dit op de juiste manier wordt gedaan, kunnen bedrijven met behulp van vereistenbeheersoftware ervoor zorgen dat projecten en productlanceringen voldoen aan de gewenste klantfunctionaliteit en beoogde doelstellingen door van het hele proces van ideatie tot commercialisatie een gezamenlijke inspanning te maken voor alle functieoverschrijdende teams. Ook kunnen bedrijven met deze software de vereisten en de traceerbaarheid van vereisten vastleggen, verrijken en beheren in gedetailleerde, interdisciplinaire ontwerp- en testcases.


Met een verouderde en handmatige aanpak van vereistenbeheer loopt u het risico dat u processen voor het definiëren, verifiëren en valideren van vereisten hebt die uiteindelijk het concurrentievermogen ondermijnen, tijd, budget en middelen verspillen en het risico vergroten dat u cruciale functionaliteit niet levert aan uw klanten. Door lean-systeemtechniek in uw innovatie-, ontwikkelings- en commercialisatieprocessen in te bouwen, kunt u snel de status van de vervulling van vereisten en de gereedheid van producten beoordelen, sneller aanpassen aan en reageren op markten en de bedrijfsprestaties verbeteren.

Met de moderne PLM-software wordt de functionaliteit voor vereistenbeheer ingebouwd, zodat u uw aanpak voor lean-systeemtechniek in een groot aantal verschillende bedrijfsprocessen, rollen en branches kunt vereenvoudigen en stroomlijnen. Met Oracle Fusion Cloud Product Lifecycle Management kunt u vereisten duidelijk definiëren, eenvoudig beheren en snel traceren gedurende de hele levenscyclus van producten en uw organisatie de mogelijkheid bieden om de marktintroductietijd te versnellen, de klanttevredenheid te vergroten, succespercentages te verbeteren en de algehele kosten te verlagen.

Lees het eBook: Learn how PLM software supports requirements management (pdf)

Wat zijn de gevolgen van slecht vereistenbeheer?

Weinig bedrijven hebben een proces specifiek voor vereistenbeheer ingevoerd. Nog minder bedrijven houden zich aan de best practices voor efficiënte en effectieve transformatie van lean-systeemtechniek. Dergelijke bedrijven blijven hun vereisten vastleggen en communiceren via een niet-verbonden documentgebaseerde benadering, waarbij kritieke vereisten worden verspreid over documenten, spreadsheets, presentaties, gedeelde schijven, e-mail en zelfs papier. De zichtbaarheid, traceerbaarheid, samenwerking, het beheer van wijzigingen in vereisten en impactanalyse hebben lijden eronder. De verouderde aanpak kan leiden tot een kortere marktintroductietijd, mislukte producten, toegenomen kosten als gevolg van verspilde cycli en verloren omzet.

Vereistenbeheer met moderne PLM-software

Naarmate de complexiteit van uw bedrijfsprocessen en supply chains toeneemt, wordt lean-systeemtechniek, mogelijk gemaakt door modern vereistenbeheer, een essentieel onderdeel van het ideatie-naar-commercialisatieproces (I2C). Handmatige methoden voor het vastleggen, communiceren en beheren van de wijzigingen in vereisten kunnen eenvoudig geen gelijke tred houden met de huidige bedrijfsbehoeften. Alleen volledig geïntegreerde cloudoplossingen kunnen gelijktijdig ontbonden, geverifieerde en gevalideerde vereisten die gekoppeld zijn aan productgegevens leveren aan alle belanghebbenden in de gehele productlevenscyclus.

Oracle Cloud Product Lifecycle Management hanteert een systematische aanpak voor het beheer van de gehele levenscyclus van een product, van het selecteren en omzetten van de beste ideeën, vereisten en concepten in ontwikkelingsportefeuilles en -projecten, tot het productontwikkelings- en releaseproces, en in de supply chain- en verkoop-commercialiseringsprocessen.

CIMdata, toonaangevende PLM-analist

Geïntegreerde software voor Product Lifecycle Management en Supply Chain Management

Zonder end-to-end traceerbaarheid, van de eerste vereistendefinitie tot de definitieve testresultaten, dwalen projecten af en verspillen bedrijven middelen aan het leveren van de verkeerde oplossingen. Veel bedrijven vinden zelfontwikkelde oplossingen en spreadsheets (wat altijd de standaardbenadering is geweest) niet toereikend. Met de software voor vereistenbeheer van Oracle kunt u snel vereisten koppelen en grondig evalueren op basis van conceptuele ontwerpen, zodat projecten voldoen aan de technische doelcriteria. Door de processen voor het beheren van vereisten digitaal te threaden in het concept, ontwerp, ontwikkeling, commercialisatie, duurzaamheid en het einde van de levensduur, hebben bedrijven een traceerbaar archiveringssysteem en kunnen ze ervoor zorgen dat aan de doelstellingen van elk product wordt voldaan.

 

De kloof overbruggen van ideeën tot vereisten:

"We hebben een efficiënter proces nodig om klant- en marktbehoeften te documenteren en ze te communiceren/om te zetten in technische vereisten, zodat we aan alle cruciale, waardebepalende eisen voldoen."

Vereisten/traceerbaarheid van tests, verificatie en validatie:

"We hebben een nauwkeurige en betrouwbare traceerbaarheid van systeemengineering nodig, zodat we de testuitvoering kunnen valideren en verifiëren om de risico's beter te beheren en aan wettelijke vereisten te voldoen."

Lean-systeemtechniek:

"We moeten productontwerp en -ontwikkeling efficiënter uitvoeren door hardware-, elektrische- en softwarevereisten te integreren met behulp van flexibele/scrum-methoden die worden geleverd met korte, iteratieve ontwerpcycli."

Vereisten hergebruiken:

"We willen eerdere vereisten, tests en systeemarchitecturen benutten en hergebruiken om de tijd te verkorten die nodig is om iteratieve ontwerpen of nieuwe producten op de markt te brengen."

Managers op C-niveau (CEO, CFO, CTO en CIO):

"Help me de kans op succes en winstgevendheid te vergroten voor elk nieuw productaanbod. We hebben sneller en beter inzicht nodig in ons vermogen om cruciale marktvereisten te leveren om verspilling te elimineren en de marktintroductietijd te verkorten."

Professionals voor ontwerp- en ontwikkelingsbeheer (VP engineering, VP ontwikkeling, hoofdarchitect en hoofdsysteemingenieur):

"Help me best practices op het gebied van lean-systeemtechniek te systematiseren voor vereistenbeheer, testbeheer en systeemarchitectuur om de productiviteit te verhogen en de scope te beheren."

Product- of projectmanagers (hoofdsysteemingenieur en hoofdarchitect):

"Help me een centrale gegevensbron tot stand te brengen voor vereistenvastlegging, samenwerking, scope-analyse, wijzigingsbeheer, verificatie en vereistenvervulling om verspilling te minimaliseren en het gebruik van middelen te maximaliseren."

Ontwerpingenieurs en personeel:

"Help me een samenwerkingsomgeving te bieden waarin personeel alle vereisten correct kan interpreteren en analyseren, risico's kan communiceren en vastleggen, de scope van beslissingen kan bepalen en elke beslissing kan relateren aan het eindontwerp, zodat we er later niet achterkomen dat er onvervulde vereisten zijn."

Biowetenschappen:

"Steeds strengere regelgeving (in alle regio's) leiden tot problemen bij de naleving wanneer bedrijven nieuwe producten ontwikkelen om tegemoet te komen aan de onvervulde behoeften van patiënten. Falende naleving kan duur zijn, dus het is essentieel om risico's in het ontwikkelingsproces te identificeren en te beperken."

Hightech:

"Ervoor zorgen dat de stem van de klant wordt gehoord tijdens het productontwerpproces is een vereiste geworden om concurrerend te blijven en om nauwkeuriger te reageren op hardware- en softwarevereisten die onder druk van de klant, regelgeving en de markt steeds complexer worden. Om een consistente definitie en uitvoering van de levenscyclus van technische, test- en validatievereisten te waarborgen, is een uniform vereistenbeheer onontbeerlijk."

Industriële productie:

"Internet of Things (IoT) speelt een steeds grotere rol in het marktsegment voor industriële productie. Om te voorkomen dat tools en apparaten die al zijn gespecificeerd en geïmplementeerd, opnieuw worden gemaakt, zijn eisen en hergebruik van tests absoluut noodzakelijk. Als gevolg hiervan zijn geavanceerde vereisten en testbeheer nu cruciaal voor de integratielagen."

Verpakte consumentengoederen:

"Co-creatie door klanten en leveranciers verkort de productcycli, verbetert de marktintroductietijd en vermindert de productstoringen. Het centraal beheren en hergebruiken van informatie over vereisten, tests en producten verbetert de productkwaliteit en klanttevredenheid. De nieuwe producten die zijn ontwikkeld, weerspiegelen wat de klant zegt en wilt."

Lucht- en ruimtevaart en defensie:

"Door de massale consolidatie van de industrie, samen met verlengde supply chains met lange doorlooptijden, is het nog moeilijker geworden om innovatie tot bloei te brengen. Zonder zeer efficiënte lean-systeemtechnieken in de hele architectuur van vereisten en testoplossing, is het veel lastiger en tijdrovender om omzetgroei te realiseren en uitval te minimaliseren."

Toepassingen van vereistenbeheer

Zet ideeën om van vereisten in gecommercialiseerde producten

Technische vereisten komen meestal uit verschillende ongelijksoortige bronnen in de hele onderneming. Gezien de hoeveelheid verandering en variabiliteit waarvan sprake kan zijn bij het vertalen van een hoogwaardig idee of marketingvereiste naar technische vereisten en ontwerpdetails die gedurende de gehele levenscyclus van een artikel blijven bestaan, is het zeer waarschijnlijk dat onjuiste systeemarchitectuur onopgemerkt blijft, wat leidt tot een langere marktintroductietijd, onjuiste productinformatie en een slechte klantervaring.

Een vereenvoudigde vereisten-, testbeheer- en systeemarchitectuur biedt een uniforme en bestuurde omgeving waarin alle cruciale belanghebbenden, zowel intern als extern, kunnen deelnemen aan lean-systeemtechniek. In dit geval is een cloud- of webportal met een open architectuur ideaal, omdat het gegevens vanaf elke locatie, op elk moment, vanaf elk apparaat en vanuit elk proces kan beheren. Eén PLM-repository zorgt ervoor dat gegevens over productvereisten consistent zijn met ingebouwde controles en bedrijfsregelvalidaties, zodat technische processen en aanbevolen werkwijzen van lean-systemen in realtime kunnen worden beheerd. Dit betekent dat u sneller een nieuw product kunt introduceren in meerdere verkoopkanalen, terwijl u er zeker van kunt zijn dat nauwkeurige productinformatie werd gebruikt en zal worden geleverd.

Vereisten hergebruiken

Tegenwoordig bestaat tussen de 60 en 80 procent van de nieuwe producten uit opties en varianten op eerdere ontwerpen. Afhankelijk van de bedrijfstak komen de meeste nieuwe bijdragen uit software, terwijl sectoren zoals mechanische, elektrische, verpakkings- en regelgevingsvereisten een langzamer veranderingstempo hebben. Hoe efficiënter een organisatie ontwerp- en ontwikkelingsartefacten kan hergebruiken, hoe sneller nieuwe producten op de markt worden gebracht en hoe minder uitval en verspilling er ontstaat. Toch krijgen veel organisaties niet de voordelen die ze van hergebruik verwacht hadden, vanwege een gebrek aan discipline op het gebied van systeemtechniek.

Een moderne cloudgebaseerde oplossing voor vereisten en testbeheer biedt interne en externe gebruikers allerlei manieren om gegevens te verstrekken en te ontvangen met behulp van verschillende apparaten en bronnen. Deze processen worden niet alleen geautomatiseerd in de cloud, ze leveren ook doorlopende validaties van bedrijfsregels en verificatie van gegevens, zodat alle partijen de door hen verstrekte informatie kunnen valideren en de authenticiteit ervan kunnen garanderen. Dit helpt uw bedrijf om doorlopende verbeteringscycli te benutten, omdat u geen nieuwe vereisten, test- en systeemarchitecturen maakt als er al voldoende zijn.

Vereisten, traceerbaarheid van tests, verificatie en validatie

Door handmatige en inefficiënte processen voor systeemtechniek worden producten vaak laat op de markt gebracht en zijn ze doorspekt met onnauwkeurige, verouderde of onvolledige vereisten en testinformatie. Dit leidt tot gederfde omzet, ontevredenheid bij klanten en verhoogde bedrijfskosten.

Om een gestroomlijnd proces voor systeemtechniek mogelijk te maken dat in staat is om te verifiëren en valideren, hebben organisaties integrale traceerbaarheid nodig (van vereisten tot test). Met een moderne cloudoplossing voor het ontwikkelen van lean-systeemtechnieken kunnen bedrijven hun volledige I2C-proces uitvoeren met behulp van betrouwbare en actuele vereisten en testspecificaties. Dit betekent dat ze latentie kunnen verminderen. Dit resulteert in een snelle winst door de marktintroductietijd te versnellen en geeft de organisatie een concurrentievoordeel in een dynamische markt.

Lean-systeemtechniek

Vandaag de dag worden bedrijven geconfronteerd met de uitdaging om klanten in steeds kortere cycli hoogwaardige en nauwkeurige producten te bieden. Om aan de hoge verwachtingen van klanten te voldoen, moeten bedrijven hun producten eenvoudiger en efficiënter ontwikkelen, zodat ze de marktintroductietijd kunnen verbeteren en de kosten kunnen beheersen.

De mogelijkheid tot effectieve lean-systeemtechniek maakt volledige en betrouwbare verificatie en validatie mogelijk. Hoe? Door efficiëntere trade-offstudies, effectanalyses, aankoopbeslissingen en risicobeperking van het kritieke pad, waarbij gebruik wordt gemaakt van foutmodi en gevarenanalyse.

Hoe vereistenbeheer uw functierol ondersteunt

Vereistenbeheer voor leidinggevenden

Om goed te kunnen presteren, moet u alle aspecten van uw bedrijf snel digitaliseren. Leidinggevenden hebben nauwkeurige gegevens met betrekking tot systeemtechniek nodig om belangrijke zakelijke beslissingen te nemen in dynamische omgevingen, nieuwe producten te introduceren en de winstgevendheid te stimuleren.

Door de vereisten en het testbeheer te beheersen, kunt u met productinformatie voortdurend inspelen op veranderende marktomstandigheden en de winst en omzet verhogen. Als u uw bestaande investeringen maximaliseert door de beste ideeën om te zetten in producten (terwijl u de verliezende ideeën snel van de hand doet), kunt u uw bedrijf innoveren en tegelijkertijd zinvolle transformaties van bedrijfsprocessen mogelijk maken.

Vereistenbeheer voor productontwikkeling en engineering

U moet nieuwe productontwikkeling mogelijk maken zonder bedrijfsonderbrekingen. Een groot voordeel van een geïntegreerde oplossing voor vereisten- en testbeheer in de cloud is dat het een schone en nauwkeurige omgeving kan creëren voor vereistenvalidatie en testverificatie terwijl de belangrijkste elementen van de systeemarchitectuur worden vastgelegd. Dit betekent dat technische professionals het bedrijf kunnen helpen direct bedrijfswaarde te halen uit efficiënte lean-systeemtechniek die een snellere marktintroductietijd mogelijk maakt en tegelijkertijd uitval en verspilling minimaliseert. Wanneer uw bedrijf besluit om zijn systeemtechniek en best practices volledig over te zetten naar de cloud, profiteren ontwikkelteams van de gedeelde gegevens van de schema-/oplossingsarchitectuur. Tegelijkertijd kunt u met de cloud nieuwe integraties creëren om end-to-end processen op één integratielaag uit te voeren. Ontwerp- en ontwikkelingsprofessionals kunnen nieuwe functionaliteiten gebruiken voor vereistenbeheer zonder dat ze bestaande softwareontwikkeling of ERP-systemen hoeven te upgraden. Dit betekent geen onderbreking van uw bedrijfsprocessen of best practices.

Vereistenbeheer voor product- en projectmanagers

Als productmanager moet u snel bepalen of uw nieuwe producten commercieel haalbaar zijn en binnen het budget, de beschikbare middelen en de planning kunnen worden geleverd. Het beheer van vereisten versnelt de productontwikkeling van ideatie tot commercialisatie, vereenvoudigt de introductie van nieuwe producten en vergroot de kans op succesvolle productlanceringen.

Een uniform cloudplatform voor oplossingen voor vereisten, tests en systeemarchitectuur stemt innovatie en commercialisering op elkaar af met een holistische benadering, zodat het juiste nieuwe product of de juiste service op tijd en binnen budget wordt geïntroduceerd. Gestroomlijnde processen zoals trade-offstudies, impactanalyses, koop-maakbeslissingen en Risk Management op kritieke paden verbeteren de efficiëntie en effectiviteit van de introductie van nieuwe producten.

Met een oplossing voor vereistenbeheer in de cloud kunnen productmanagers eerder samenwerken aan het productontwerp en commercialisatieproces voor maximale creativiteit, verificatie, validatie en optimalisatie, zodat het beste en meest competitieve product of de beste service wordt geleverd. Met inzicht in het bedrijfsproces kunnen de beste beslissingen over productontwikkeling worden genomen en zijn er indien nodig snelle omschakelingen mogelijk.

Voor organisaties zonder specifieke PLM-oplossing (product lifecycle management) kan een oplossing voor vereistenbeheer de eerste bron van nieuwe productgegevens zijn, waardoor het benodigde niveau voor beheer, controle en zichtbaarheid geboden kan worden om nieuwe producten efficiënt te definiëren.

Vereistenbeheer voor ontwerpingenieurs

Ontwerpingenieurs en -medewerkers moeten productinformatie nauwkeurig bijhouden om bedrijfskritische systemen krachtiger te maken. Omdat er mogelijk wel honderden attributen vereist zijn om een product operationeel te maken en fouten zich op duizenden plaatsen door het hele systeem kunnen verspreiden, is er behoefte aan een hub voor vereisten- of testbeheer- en systeemarchitectuur om nauwkeurige informatie te bij te houden en kostbare uitval door het opnieuw bewerken van projecten te verminderen.

Met de sterke basis van lean-systeemtechniek in de cloud kunt u uw essentiële end-to-end bedrijfsprocessen en aanbevolen werkwijzen uitvoeren. Een moderne architectuur met één oplossing geeft u een nauwkeurig beeld van de gereedheid voor release, wat investeringsbeslissingen in nieuwe producten stimuleert met de juiste timing voor marktintervallen.

Hoe vereistenbeheer uw branche ondersteunt

Vereistenbeheer voor biowetenschappen

Deze industrie staat voor unieke uitdagingen door strenge regelgeving en lange productontwikkelingscycli die enorme investeringen in onderzoek en ontwikkeling met zich meebrengen. De kosten van het op de markt brengen van een nieuw medicijn zijn de afgelopen decennia bijvoorbeeld exponentieel gestegen. Alle vereisten (voor de regelgeving, verpakkingen, behoeften van patiënten, het beoogde gebruik en het ontwerp) moeten worden beheerd met een oplossing voor systeemtechniek of vereistenbeheer die controleerbaar, traceerbaar, veilig en rapporteerbaar is.

Met lean-systeemtechniek en vereistenbeheer kunnen bedrijven in de branche voor medische hulpmiddelen productvereisten duidelijk definiëren. Dit stelt hen in staat om de behoeften van de patiënt te traceren naar het resulterende medische apparaat en het therapeutisch ontwerp en vervolgens casussen en testresultaten te testen. Vereisten- en testbeheer vormen de centrale gegevenshub voor alle ontwikkeling en uitvoering van gegevensverzameling, verificatie, validatie, tracering en traceerbaarheid die vereist zijn in deze sterk gereguleerde bedrijfstak. Het doel is om bij te dragen aan de productie van betere geneesmiddelen en apparaten die mensen helpen om langer, gezonder en actiever leven.

Met een moderne oplossing voor vereistenbeheer creëren biowetenschappelijke bedrijven schaalbare en veilige oplossingsarchitecturen die profiteren van gestroomlijnde en wereldwijde voorschriften voor marktregistratie. Leanproduct-systeemtechniek geeft farmaceutische bedrijven één weergave van de manier waarop de ingrediënten van formuleringen wereldwijd ingekocht en gereguleerd zullen worden in de hele supply chain. Om de wereldwijde marktregistratie te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de regelgeving in het hele ontwikkelingsproces wordt gehandhaafd, moeten farmaceutische bedrijven ervoor zorgen dat primaire verpakkingsvereisten worden beheerd in samenhang met de wereldwijde productvereisten.

Impact van lean-systeemtechniek in biowetenschappen

 • Gestructureerd proces om de verwachtingen van patiënten te monitoren
 • Verbeterde besluitvorming rond productontwerp, behoeften en wensen
 • Verkorte ontwikkelingscycli
 • Verbeterde kwaliteit van de documentatie over het ontwerp van apparaten
 • Bestaande data worden gebruikt om platformstrategieën te ondersteunen
 • Traceerbaarheid gestroomlijnd door het kader voor validatie en verificatie te bieden

Vereistenbeheer voor hightech

Deze bedrijfstak staat onder grote druk om snelle innovatiecycli te hanteren, snel nieuwe producten te introduceren en snel op de markt te zijn. De groei wordt vanzelf gestimuleerd door de introductie van geavanceerde nieuwe producten, door overnames en/of door nieuwe geografische markten te betreden. De producten van hightechbedrijven worden steeds complexer onder invloed van IoT, op model gebaseerde onderneming en systeemtechniek, digitale twins en andere toonaangevende praktijken op het gebied van Supply Chain Management (SCM).

Om aan de hogere verwachtingen van de consument te kunnen voldoen, moeten bedrijven investeren in een oplossing voor systeemtechniek of vereistenbeheer in de cloud. Beheersing van systeemtechniek maakt een efficiëntere uitvoering van I2C mogelijk, van innovatie tot productontwikkeling, release en commercialisatie. Een moderne oplossing voor vereistenbeheer kan naadloos worden geïntegreerd met innovatie en daaropvolgende platformen voor productontwikkeling, oplossingen voor software-ontwikkeling en PLM/PDM-oplossingen (product lifecycle management/product development management) die vroeg in de productlevenscyclus nieuwe productinformatie bieden. Moderne vereisten en testoplossingen zorgen ervoor dat er verrijkte en nauwkeurige productinformatie wordt geleverd aan alle belanghebbenden. Gegevensverificatie en -validatie zijn van vitaal belang om dure engineeringwijzigingsorders, uitgevallen producten of (in worst-casescenario's) producten van slechte kwaliteit op de markt te voorkomen, aangezien één kwaliteitsprobleem ertoe kan leiden dat een hele productlijn mislukt.

Impact van lean-systeemtechniek in hightech

 • Gestructureerd proces om vereisten vast te stellen die kunnen worden getest en gevalideerd
 • Verbeterde besluitvorming rond productontwerp, behoeften en wensen
 • Verkorte ontwikkelingscycli
 • Gebruik van bestaande gegevens ter ondersteuning van lean design practices
 • Risicobeperking door traceerbaarheid, vanaf de initiële eisen die worden uitgewerkt en vervuld door het ontwerp tot en met de uitvoering en de tests

Vereistenbeheer voor industriële productie

Deze branche maakt moderne I2C-productontwikkelingsstromen mogelijk die gebruik maken van nieuwe interactiemodellen (cloud, mobiel, IoT, sociale netwerken, analyses, enzovoort) om geavanceerde functies te behouden. Vanwege de inherente complexiteit van de supply chains voor industriële productie moeten innovatie, productontwikkeling, projectbeheer en productcommercialisering naadloos van begin tot eind worden afgestemd.

Lean-systeemtechniek (mogelijk gemaakt door modern vereisten- en testbeheer) stroomlijnt industriële productieprocessen door informatie te synchroniseren door innovatie, productontwikkeling, release en commercialisering heen. Een moderne oplossing voor vereistenbeheer kan ontwerpprocessen samenvoegen en standaardiseren. Naarmate producten gedurende de productlevenscyclus worden ontwikkeld, zorgt een geschikte oplossing in de cloud ervoor dat de gegevens worden beheerd, geverifieerd, gevalideerd, gedeeld en verrijkt, zodat slechte gegevens niet kunnen worden doorgestuurd naar downstream productie- en supply-chainactiviteiten.

Effecten van lean-systeemtechniek in industriële productie

 • Gestructureerd proces om de verwachtingen van patiënten te monitoren
 • Verbeterde besluitvorming rond productontwerp, behoeften en wensen
 • Verkorte ontwikkelingscycli
 • Verbeterde kwaliteit van de documentatie over het ontwerp van apparaten
 • Bestaande data worden gebruikt om platformstrategieën te ondersteunen
 • Traceerbaarheid gestroomlijnd door het kader voor validatie en verificatie te bieden

Vereistenbeheer voor verpakte consumentengoederen (CPG)

Meer dan enige andere sector moet deze industrie het hoofd bieden aan de grote hoeveelheid opties en variaties in de producten die zij produceert. Door de toenemende regelgeving en kwaliteitscontroles hebben bedrijven een systematische oplossing voor vereisten- en testbeheer nodig die strenge controlemechanismen en governance biedt, waardoor de klanttevredenheid kan worden verbeterd. De CPG-industrie moet ook in staat zijn eerdere vereisten en tests efficiënt te hergebruiken, zodat zij het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Een efficiënte toepassing voor lean-systeemtechniek en vereistenbeheer in de cloud helpt bij het centraal beheren van alle aspecten van vereisten en tests, terwijl consistente en nauwkeurige gegevens worden gedistribueerd in kanaalspecifieke formats. Met een moderne oplossing voor lean-systeemtechniek definiëren CPG-bedrijven (vooral bedrijven die zich snel ontwikkelen) productvereisten in een flexibele en dynamische omgeving om te zorgen dat aan de marktbehoeften, verpakkingen en productvereisten wordt voldaan. Voor deze branche staat een snelle marktintroductietijd voorop, en omdat de gegevens over vereisten/tests zich in de cloud bevinden, hebben bedrijven er overal toegang toe, zodat ze sneller op de markt komen en de handmatige processen en gegevensinvoer verminderen die tot fouten kunnen leiden en de overheadkosten kunnen verhogen. Deze cruciale gegevens kunnen worden hergebruikt om de marktintroductietijd verder te verkorten en de hoeveelheid uitval/verspilling tot een minimum te beperken.

Effecten van lean-systeemtechniek in de branche voor verpakte consumptiegoederen

 • Flexibel en dynamisch proces om vereisten vast te stellen
 • Verbeterde besluitvorming rond productontwerp, behoeften en wensen
 • Verkorte ontwikkelingscycli
 • Bestaande data die worden gebruikt ter ondersteuning van lean design-werkwijzen
 • Kosten gecontroleerd door continue bewaking van productgegevens
 • Beperkte nalevingsrisico's door traceerbaarheid, vanaf de initiële vereisten die worden uitgewerkt en door het ontwerp vervuld tot en met de uitvoering en de tests

Vereistenbeheer voor lucht- en ruimtevaart en defensie

Deze branche stimuleert voortdurend ontwerppraktijken die gebruik maken van nieuwe interactiemodellen (modelgebaseerde onderneming, IoT, digitale twins, enzovoort) om geavanceerde capaciteiten te behouden. Lucht- en ruimtevaartmaatschappijen hebben te maken met steeds complexere elektromechanische producten die moeten presteren in omgevingen waarin onderhoud niet gemakkelijk is. Het complete systeem dat wordt ontworpen bestaat uit veel onderling afhankelijke onderdelen waarop zicht moet worden gehouden tijdens het ontwerp- en ontwikkelingsproces. Om het juiste product op de markt te brengen, moeten de vereisten daarom duidelijk worden gedefinieerd, beheerd, ontbonden, getraceerd en getest.

Een cloudplatform voor lean-systeemtechniek maakt samenwerking voor ontwerp op systeemniveau mogelijk tot en met de subsysteemdefiniëring en de implementatie en het testen, voor alle belanghebbenden in meerdere disciplines (mechanisch, elektrisch, software en systemen/testen). Het platform van Oracle biedt unieke traceerbaarheid naar en vanuit de PLM-stuklijst naar de systeemtechnische processen en praktijken. De mogelijkheid om vereisten in een vroeg stadium te beheren, en de koppeling en traceerbaarheid ervan tot en met de instantiëring in PLM te beheren, is cruciaal voor de ondersteuning van best practices op het gebied van systeemtechniek. Met het cloudplatform van Oracle kunnen vereisten worden gekoppeld aan downstreamprocessen, waardoor de ontwerpcycli korter worden, kosten worden verlaagd en de productkwaliteit wordt verbeterd.

Effecten van lean-systeemtechniek in de lucht- en ruimtevaart en defensie

 • Gestandaardiseerde en vastgestelde vereisten opstellen
 • Verbeterde productkwaliteit met complete weergaven van productgereedheid om de dekking van vereisten te volgen
 • Bestaande gegevens die worden gebruikt ter ondersteuning van "lean design"-praktijken en hergebruik van IP
 • Risicobeperking door traceerbaarheid, vanaf de initiële eisen die worden uitgewerkt en vervuld door het ontwerp tot en met de uitvoering en de tests
 • Mogelijkheid om het effect van wijzigingen in vereisten te analyseren op basis van vereiste artefacten

Aan de slag met Oracle Cloud PLM

Vereenvoudig en moderniseer uw vereistenbeheer met een gestroomlijnde, efficiënte oplossing die uw organisatie helpt hoogwaardige producten en services te ontwikkelen. Voorkom complexiteit van uw IT-infrastructuur en supply chain met een moderne benadering van vereistenbeheer waarmee de succespercentages van projecten worden verbeterd en de verwachtingen van klanten en de markt worden waargemaakt. Oracle Cloud PLM zorgt voor een unieke integratie van vereistenbeheer binnen het gehele systeem van ideatie tot en met concepten, productontwikkeling, testen, kwaliteit, sourcing en de commercialisatie van supply-chainproducten. Dankzij de geïntegreerde moderne technologie kunt u samenwerken met interne en externe teams voor de ontwikkeling van vereisten. In alle disciplines krijg u meer inzicht, zodat u ontwerptrade-offs kunt optimaliseren, impactanalyses kunt uitvoeren en strategische waarde kunt meten.

Met Oracle Cloud PLM kunt u het volgende doen:

 • De marktintroductietijd verbeteren door de definitie, het beheer en de verificatie en validatie van vereisten te stroomlijnen.
 • De productontwikkelingskosten verlagen door minder herontwerp, verbeterde efficiëntie, wendbaarheid en projectuitvoering bij de ontwikkeling van nieuwe producten, en de mogelijkheid om een fout snel op te sporen.
 • De productkosten verminderen en het risico op niet-naleving door een gebrek aan duidelijkheid tussen alle belanghebbenden te vermijden en iedereen op de hoogte te houden van de laatste scope.
 • De samenwerking en productiviteit verbeteren met één verbonden oplossing om het complete proces van vereisten te beheren.
 • Gemiste productlanceringen, merkbeschadiging en slechte marktprognoses voorkomen door het juiste product op het juiste moment te leveren.