Wat is PLM (Product Lifecycle Management)?

PLM (Product Lifecycle Management) is het strategische proces voor het beheren van het volledige traject van een product vanaf het eerste idee tot de ontwikkeling, de service en de verwijdering. Anders gezegd betekent PLM het beheren van alles wat met een product te maken heeft, van de wieg tot het graf.

Wat is PLM-software?

PLM-software is een oplossing waarmee alle informatie en processen worden beheerd tijdens elke stap van de levenscyclus van een product of dienst in de geglobaliseerde supply chains. Dit omvat de gegevens van artikelen, onderdelen, producten, documenten, vereisten, engineeringwijzigingsorders en kwaliteitsworkflows.

Tegenwoordig zijn supply chains mondialer geworden en veranderen bedrijven hun bedrijfsmodellen. Veel bedrijven maken bijvoorbeeld gebruik van geïntegreerde softwareservices, zoals PaaS (Product-as-a-Service) om nieuwe producten of diensten te verkopen. Deze organisaties hebben hiervoor een PLM-cloudsoftware nodig die hen kan helpen zich aan te passen en snel te reageren.

Moderne PLM-software wordt al snel de spil voor bedrijfstransformatie. Het legt de digitale basis en biedt het productdossier van de onderneming voor een holistische productontwikkeling en supply-chainstrategie. Wanneer uw bedrijfsprocessen zijn afgestemd op de hedendaagse PLM-software op één platform kunt u uw product value chain bundelen met geïntegreerde bedrijfsplanning en uitvoering van de supply chain, zodat u snellere innovaties kunt stimuleren en kunt verbeteren hoe producten worden ontworpen, geproduceerd, onderhouden en verwerkt.

De geschiedenis van PLM

Van CAD naar PLM 4.0

Producten gedurende de hele levenscyclus beheren is geen nieuw concept. Het proces is al eeuwenoud. Het bestaat al sinds er voor het eerst producten werden verkocht. Maar PLM zoals we het nu kennen, vindt zijn oorsprong in oplossingen voor vroege productontwikkeling en het creëren van software voor computer-aided design (CAD). Deze oplossingen voor vroege productontwikkeling waren nuttig, maar brachten een groot probleem met zich mee: hoe kun je grote CAD-bestanden beheren, verspreiden, vinden en opnieuw gebruiken? Destijds waren computers niet ontworpen om deze grote bestanden op te slaan, en al helemaal niet om ze te delen. Product Data Management (PDM) is geïntroduceerd om dit probleem aan te pakken. Vóór 1990 waren PDM- of PLM 1.0-oplossingen CAD-georiënteerd en bijna volledig gericht op het CAD-bestand of documentbeheer. Dit werd al snel uitgebreid tot het beheer van de stuklijst (STL) en engineeringwijzigingprocessen (EWO's), maar bleef uitsluitend gericht op productontwikkeling.

In de jaren '90 werden bedrijven onder druk van globalisering, outsourcing en marktintroductietijd genoodzaakt hun PDM-implementaties uit te breiden. Eerdere PLM-software (PLM 2.0) werd geïntroduceerd met een beveiligingslaag en samenwerkingsfuncties en droeg bij aan de ondersteuning van vele functies gedurende de levenscyclus van producten, waaronder kwaliteitsplanning, productie, productcompliance, productkostenberekening, enz. om uitdagingen buiten de productontwikkeling aan te pakken. Hoewel PDM nog steeds de kern vormt van PLM-oplossingen, waren verouderde tools noch volledig, noch gebruikersvriendelijk en vereisten ze dure en uitgebreide aanpassingen.

Na 2000 werd er een nieuwe generatie PLM-software geïntroduceerd: PLM 3.0. Deze nieuwe ontwikkeling richtte zich op productlanceringen en bevatte meer mogelijkheden voor de gehele levenscyclus, waaronder innovatie en vereistenbeheer, verbeterde verbindingen met downstreamproductie, supply-chainprocessen en commercialiseringsprocessen. In veel gevallen werden deze mogelijkheden verkregen en geïntegreerd via verouderde tools. Hoewel bedrijven deze nieuwe functionaliteit goed konden benutten, was deze verouderde benadering complex en vereiste ze uitgebreide aanpassingen.

Ondertussen nam de druk die in eerste instantie leidde tot de ontwikkeling van PDM en vroege PLM-oplossingen gestaag toe. Bedrijven hadden oplossingen nodig om te kunnen voldoen aan hun product- en procesinnovatievereisten, de nieuwste digitale/bedrijfstransformatie en aan initiatieven op het gebied van Industrie 4.0. Tegenwoordig is moderne PLM-software, PLM 4.0, supply-chaingebaseerd en klantgericht. Het is gebaseerd op een software as a service (SaaS)-model, zodat bedrijven geen volledige IT-afdeling meer hoeven in te huren voor het beheer. Met PLM 4.0 kunnen bedrijven een digitale thread opzetten en monitoren om binnen de gehele onderneming machines (Internet of Things), producten (inclusief digitale twins), fabrieken en klanten (via social monitoring) te verbinden. Doordat in de cloud altijd en overal bidirectionele toegang tot deze informatie wordt geboden, worden voorheen ongelijksoortige bedrijfsprocessen nauw verbonden, belemmeringen voor datasilo’s weggenomen en is de complexiteit van het verzamelen van gegevens vanuit verschillende toeleveringsnetwerken verleden tijd. Dat resulteert in snellere innovatie, betere besluitvorming, verbeterde marktintroductietijd, lagere kosten en verbeterde productkwaliteit.

Wat is de digitale thread?

Hoe levert PLM de digitale thread

Nieuwe bedrijfsmodellen, bedrijfstransformatie en Industrie 4.0 zijn allemaal mogelijk vanwege de technologische ontwikkelingen waarmee bedrijven snel kunnen reageren op veranderingen. De huidige PLM-software verschaft de basis en intersectie van cruciale levenscyclusprocessen van producten van begin tot eind, verweven met realtime gegevens van technologieën, zoals Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML). Internationale organisaties zetten deze digitale thread in om de vormgeving, productie en verschaffing van producten te veranderen.

De digitale thread kan worden gedefinieerd als een enkel, gezamenlijk gegevensplatform, dat alleen geleverd kan worden door PLM-software van de volgende generatie. Dit platform brengt alle elementen van de onderneming en de bijbehorende gegevens bijeen om een holistisch beeld te geven van de fysieke en digitale gegevens van een product gedurende de gehele levenscyclus. De digitale thread begint in de eerste stadia van idee en ontwerp en breidt zich uit tot productie, supply chain en service. Dit biedt een naadloze stroom van beheerde gegevens tussen bedrijfssystemen, processen, partners en ecosystemen.

Waarom heeft u de digitale thread nodig?

De digitale thread zorgt voor een snellere verhoging van de bedrijfswaarde en voegt systemen die voorheen ongelijksoortig en verkokerd waren samen. Het vermindert de wachttijd en complexiteit van het verzamelen van informatie tussen toeleveringsnetwerken en het delen ervan bij elke stap van de product value chain, waaronder vroeg productontwerp, bedrijfsvoering, productie, service en einde levensduur. In combinatie met realtime transactionele analyses levert de digitale thread inzichten die nodig zijn om proactieve, snellere en beter onderbouwde beslissingen te nemen. De huidige PLM-software biedt de digitale thread die toegang geeft tot de juiste informatie, geleverd aan de juiste mensen, op de juiste plek en op het juiste moment. Zo worden organisatorische belemmeringen weggenomen om plaats te maken voor snelheid en flexibiliteit waarbij tegelijkertijd de hoogste productkwaliteit wordt gewaarborgd.

Wat is een digitale twin?

Hoe PLM digitale twins ondersteunt

Eenvoudig gesteld is een digitale twin een digitale weergave van een fysiek activum. Digitale twins benutten de aggregatie van actuele, historische en representatieve gegevens van een product voor een weergave van het werkelijke gebruik. Wanneer de gegevens van een fysiek object beschikbaar worden gemaakt, is het mogelijk om via computersimulatie een digitale weergave (een digitale twin) van hetzelfde object te creëren om het gedrag van het object na te bootsen terwijl het wordt ontworpen, gebouwd, onderhouden of gemanipuleerd. Zo wordt bij elke stap van de levenscyclus van een product een virtueel profiel van het object aangemaakt.

Om ervoor te zorgen dat digitale twins een maximaal effect opleveren, dienen ze te worden ondersteund door onderling verbonden systemen en via de digitale thread naar dezelfde informatie te verwijzen, hetgeen mogelijk wordt gemaakt door moderne PLM-software – PLM 4.0. Op deze manier kunnen wijzigingen in de digitale twin snel en nauwkeurig in realtime worden aangebracht, en kan iedereen die toegang heeft tot de digitale twin erop vertrouwen dat hun beslissingen gebaseerd zijn op de meest actuele informatie.

Digitale twins zijn niet statisch. Ze ontwikkelen zich. Naarmate gegevens gedurende de gehele productlevenscyclus worden verzameld (gegevens van klanten, fabrieken, IoT-sensoren, kunstmatige intelligentie, machine learning, PLM en bedrijfsvoering) wordt deze in de digitale thread verweven en wordt de digitale twin nauwkeuriger. Omdat de binnenkomende gegevens in realtime worden geanalyseerd, kunt u de digitale twin gebruiken om producten van hogere kwaliteit te maken, optimale prestaties te garanderen, virtuele what-if-scenario's uit te voeren of de kosten en baten van productwijzigingen te voorspellen, zonder ze daadwerkelijk te realiseren. Wilt u een product wijzigen zonder een prototype aan te maken? Maak een simulatie op uw digitale twin. Wilt u zien of het wijzigen van een kogellager op een machine in uw fabriek de productie-uitvaltijd vermindert? Maak een simulatie op uw digitale twin.

Waarom heeft u digitale twins nodig?

Het uitvoeren van een digitale twin op basis van een onderling verbonden digitale thread is uitsluitend mogelijk met moderne PLM-software. Digitale twin-technologie biedt waardevolle realtime updates waarmee organisaties een probleem (in een activum of in de productielijn) kunnen identificeren, analyseren en snel kunnen oplossen. Bedrijven die digitale twins hebben geïmplementeerd, behaalden ook aanzienlijke concurrentievoordelen, waaronder het elimineren van niet-geplande uitvaltijd, resulterend in een kostenverlaging en verbetering van de productkwaliteit en klantervaring.

Hier volgt een voorbeeld. De maker van een slimme tablet staat op het punt een nieuwe, draadloze software-update uit te brengen. Een dergelijke update kan zorgen voor een productgerelateerd probleem, zoals een verkorting van de levensduur van de batterij. Met een digitale twin kan de fabrikant een simulatie van deze update uitvoeren om dergelijke problemen automatisch te detecteren en door te geven aan de afdelingen Quality Management en techniek voordat de update daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Ze kunnen correctieve/preventieve acties ondernemen en nog een software-update maken om het probleem op te lossen en zo een slechte klantervaring voorkomen die de reputatie van het merk zou kunnen schaden.

Toepassingen van Product Lifecycle Management (PLM)

Uw product value chain verbinden

Processen bundelen – van het bedenken van een idee tot het commercialiseren van producten en diensten – voor snellere besluitvorming.

Meer informatie over PLM van de volgende generatie (pdf)

Naadloos integreren

Breng data en processen uit uw bestaande ERP- en supply-chainsystemen samen om een basis te leggen voor een holistische productontwikkelingsstrategie. Stroomlijn alle processen, vanaf de eerste ideevorming tot de productie en commercialisering.

Ontdek hoe u uw supply-chainnetwerk met geïntegreerde toepassingen verbindt

Snellere innovatie, sneller op de markt

Een slimmere innovatiepijplijn bouwen die wordt gevuld met een constante stroom hoogwaardige ideeën. Efficiënt ontwerpen, ontwikkelen en beheren van nieuwe productintroducties en technische wijzigingsvereisten.

Bekijk het rapport over de transformatie van productontwerp (pdf)

Productgegevens op elkaar afstemmen

Eén productrecord gebruiken dat alle toepassingen omvat om de snelheid en veerkracht te bieden die nodig is om de hedendaagse complexe bedrijfstransformaties te ondersteunen.

Lees het commentaar van een analist: Weaving the Digital Thread

Verlaag de kwaliteitskosten

Alomvattend Quality Management inzetten om succesvolle, snelle beslissingen te nemen met realtime transparantie en traceerbare informatie.

Ontdek hoe u de kwaliteitskosten kunt verlagen

Productnaleving waarborgen

Waarborg productnaleving en traceer wijzigingen proactief in de gehele levenscyclus van uw product, zodat u zich snel kunt aanpassen aan veranderende wereldwijde standaarden, engineeringdocumentatie efficiënt kunt beheren en producten kunt ontwerpen die aan de normen voldoen.

Lees het digibook over vereistenbeheer

Gebruik de nieuwste technologie

Haal onmiddellijk waarde uit ingebouwde voorspellende analyses, kunstmatige intelligentie, machine learning, IoT en digitale assistentie. Samen creëren zij digitale twins en zetten ze gegevens om in inzichten.

Ontdek hoe PLM en IoT digitale twins en de digitale thread creëren

Aan de slag met Oracle Cloud PLM

Helpt de PLM-software (Product Lifecycle Management) u snel nieuwe producten te ontwerpen en te introduceren?

PLM-software mag dan ooit begonnen zijn als een manier om grote CAD-bestanden over te dragen en documenten te beheren, maar het is uitgegroeid tot een must-have voor hedendaagse bedrijven. Als u concurrerend wilt blijven, moeten uw productportfolio en nieuwe productintroductieprocessen overeenkomen met uw strategische duurzaamheids- en groeidoelstellingen. Toch gebruiken veel organisaties nog steeds losstaand, verouderde systemen – sommige gebruiken zelfs spreadsheets – die simpelweg niet in staat zijn om dynamische zakelijke uitdagingen aan te kunnen.

Oracle Cloud PLM is een PLM 4.0-cloudoplossing die is gebouwd op een Software as a Service (SaaS)-model, wat betekent dat het altijd geüpdatet wordt met de nieuwste opties, functies en best practices. Cloud PLM brengt regelmatig updates uit, zodat u voortdurend gebruik kunt maken van de nieuwste innovaties. Toegang tot deze nieuwe mogelijkheden betekent dat u direct kunt halen uit ingebouwde, voorspellende analyses, kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML), IoT en digitale assistentie die samenwerken om digitale twins te creëren die data omzetten in preventieve, voorspellende, proactieve en voorspellende inzichten. Oracle Cloud PLM biedt een echte digitale thread die ontwerp-, plannings-, productie- en serviceprocessen op elkaar afstemt en zo de basis legt voor de ondersteuning van bedrijfstransformaties. En wanneer PLM wordt geïntegreerd op een gemeenschappelijk platform voor ERP, Supply Chain Management (SCM), supply chainplanning, productie, onderhoud, IoT en klantervaring kunt u tijdens de productlancering zorgen voor snellere innovaties van hogere kwaliteit en flexibel blijven wanneer de markten veranderen.