Czym jest zarządzana baza danych?

Prawidłowo zarządzana usługa bazy danych zwalnia organizację z konieczności zarządzania własnymi zasobami baz danych w chmurze, zapewniając więcej swobody i czasu do poświęcenia na najważniejsze działania związane z działalnością biznesową. Dowiedz się, jak oceniać dostawców usług, jakich funkcji należy wymagać i jakie korzyści można uzyskać, wybierając dostawcę zarządzanej usługi spełniającego wszystkie określone potrzeby.

Definiowanie zarządzanej bazy danych

Zarządzana baza danych to baza danych z usługami składowania, danych i przetwarzania, zarządzana i utrzymywana przez organizację zewnętrzną, a nie personel IT firmy.

Zarządzane lub w pełni zarządzane? Zobacz, w jaki sposób Oracle Autonomous Database eliminuje niemal wszystkie zadania ręczne.

Korzyści z zarządzanej bazy danych

Korzystając z samodzielnie zarządzanej bazy danych, organizacja musi utrzymywać system operacyjny i bazę danych, co wymaga odpowiedniego poziomu wewnętrznej wiedzy i umiejętności do wszystkiego – od całkowitego zabezpieczenia do skalowania. Utrzymanie samodzielnie zarządzanego systemu może umożliwić kontrolę, ale może ona wiązać się z wadami: zwiększonymi kosztami wraz z upływem czasu; koniecznością poświęcenia czasu i personelu na zarządzanie projektem schematu, poprawkami, bezpieczeństwem i dostępem – zamiast na innowacje i projektowanie produktów.

W przeciwieństwie do tego, hostowana baza danych przenosi całość administracji, zarządzania i utrzymania na dostawcę usług. Dostawca jest odpowiedzialny za konfigurację, zarządzanie, zabezpieczanie i skalowanie. Pozwala to personelowi działu informatycznego i programistom na powrót do wypracowywania większych korzyści biznesowych poprzez tworzenie nowych aplikacji i innowacje. Ciężka praca związana z obsługą i asystą techniczną staje się odpowiedzialnością dostawcy zarządzanej usługi bazy danych.

Zarządzana baza danych zapewnia kilka korzyści.

 • Ograniczona konserwacja i administrowanie. Samoobsługująca się baza danych przenosi odpowiedzialność obsługi i asysty technicznej na dostawcę usług. Pracownicy działu informatycznego poświęcą znacznie mniej czasu na rozwiązywanie problemów, co pozwoli poświęcić więcej czasu na projektowanie produktu i tworzenie aplikacji.
 • Zwiększone bezpieczeństwo. Ochrona bazy danych to złożone zadanie, które jest trudne do prawidłowego wykonania, o czym świadczą liczne wiadomości dotyczące naruszenia poufności danych. Najlepsi dostawcy usług zarządzanych baz danych zapewniają wielowarstwowe, kompletne podejście do ochrony. Korzystają także z usług lokalnych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, przygotowujących, zarządzających i nadzorujących następujące elementy:
  • Systemy kontroli dostępu
  • Zabezpieczenia aplikacji
  • Ciągłe monitorowanie zagrożeń
  • Ciągłe weryfikowanie
  • Redundancja danych
  • Szyfrowanie danych w trakcie przesyłania i spoczynku
  • Ochrona przed masowym usunięciem plików
  • Ochrona sieci
  • Monitorowanie podejrzanego logowania i aktywności
 • Wysoka dostępność. System zarządzania bazą danych doskonale nadaje się do uruchamiania aplikacji wymagających niezawodnej dostępności. Zarządzana baza danych, zwłaszcza w chmurze, zapewnia doskonałą dostępność dzięki użyciu odpowiedniej architektury i narzędzi. Starannie wybierz dostawcę: źle zarządzana baza danych w chmurze może być mniej dostępna niż jej lokalny odpowiednik.
 • Niższe koszty operacyjne. Odpowiedzialność za koszty utrzymania, zabezpieczenia i obsługi infrastruktury spada na barki dostawcy usług chmurowych, obsługującego system zarządzania bazami danych. Uaktualnienia i dodatki do centrów danych oraz konieczność zatrudniania specjalistów do zarządzania nową infrastrukturą nie będą obciążały budżetu. Korzystając z zarządzanej usługi bazy danych, jedynym kosztem ponoszonym co miesiąc jest subskrypcja u wybranego dostawcy usług.

Dlaczego warto korzystać z zarządzanej bazy danych?

 • Zmniejsz stopień złożoności IT
  Zarządzana baza danych pomaga scentralizować infrastrukturę IT na jednej platformie zarządzanej przez stronę trzecią, zaspokajając aktualne i przyszłe potrzeby skalowalności, dostępności i zadań przetwarzania.

 • Zwiększ zwinność
  Właściwa zarządzana baza danych może zwiększyć zwinność organizacji, zapewniając moc i możliwość szybszego reagowania na zmieniające się warunki. Obejmuje to automatyczne skalowanie w górę w dół w celu zaspokojenia tymczasowego i nagłego wzrostu potrzeb lub skalowania w dół w razie potrzeby.

 • Stwórz nowe środowisko dla programistów
  Transformacja cyfrowa rozpoczyna się od planowania innowacji i nowych aplikacji. Wybór w pełni zarządzanego dostawcy bazy danych, który oferuje zautomatyzowane usługi, może wyeliminować konieczność wykonywania ręcznych zadań pochłaniających dodatkowy czas przez programistów lub zapracowane zespoły IT. Organizacje mogą szybciej wprowadzać na rynek nowe produkty dzięki powrotowi programistów do tego, co robią najlepiej: programowania.

 • Zoptymalizuj wydajność
  Organizacje pragnące osiągnąć przewagę konkurencyjną muszą korzystać z bazy danych o idealnej wydajności – przez cały czas. Zarządzana baza danych od zewnętrznego dostawcy usług umożliwia automatyczne optymalizowanie i dopasowywanie dostępności, niezawodności i skalowalności – w przypadku w pełni zarządzanych baz danych z autonomicznymi usługami ma to miejsce natychmiast, zamiast kilku godzin. Należy jednak ostrożnie podchodzić do dostawców zarządzanych baz danych twierdzących, że oferują to rozwiązanie i dogłębnie zapoznać się ze wszystkimi, nawet najdrobniejszymi, szczegółami ich oferty.

 • Zwiększ opłacalność
  Kiedy dział IT może dostarczyć bazy danych skalowane i udostępniane zgodnie z potrzebami, firma oszczędza pieniądze. W pełni zarządzana baza danych z autonomicznymi usługami optymalizuje koszty, ponieważ organizacje płacą jedynie za ułamek maksymalnej skalowalności zadań przetwarzania, w wymagających tego momentach.

W pełni zarządzane a samodzielnie zarządzane

W pełni zarządzana baza danych jest w pełni administrowana przez dostawcę usługi – ale nie wszyscy dostawcy oferują w pełni zarządzane usługi. Klienci, którzy współpracują z dostawcami naprawdę w pełni zarządzanych usług baz danych, nie muszą monitorować lub utrzymywać swojej bazy danych, ani nią zarządzać w sposób, w jaki dokonują tego w samodzielnie zarządzanym centrum danych. Dostawca usługi zajmuje się rozwiązywaniem wszystkich problemów i ochroną, a także dostosowywaniem o wprowadzaniem poprawek, co zazwyczaj wymaga ręcznej interwencji w środowiskach zarządzanych samodzielnie.

Wybór dostawcy zarządzanej usługi bazy danych

Wybór dostawcy usług w chmurze dla zarządzanej bazy danych zależy od budżetu, typów danych i celów. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę reputację dostawcy zarządzanej bazy danych w następujących dziedzinach:

 • Możliwości i cele
  Dostawca zarządzanej bazy danych powinien w pełni rozumieć potrzeby firmy w oparciu o bieżącą konfigurację. Nie powinno być niespodzianek. Możliwości dostawcy powinny uwzględniać typy danych przenoszone do zarządzanej bazy danych, organizacyjne ułatwienia dostępu oraz bieżące środowisko lokalne.

 • Sukcesy klientów
  Należy brać pod uwagę dostawców mających doświadczenie w określonej branży. Dla przykładu, organizacje zajmujące się opieką zdrowotną i usługami finansowymi powinny szukać zarządzanego dostawcy usług baz danych, który ma za sobą współpracę z innymi organizacjami w ich branży. Wiedza branżowa jest ważnym czynnikiem sukcesu – a zdobywana jest jedynie poprzez doświadczenie.

 • Możliwość zarządzania
  Elastyczność i konfigurowalność zarządzanej bazy danych to główne powody, dla których organizacje wybierają zewnętrznych dostawców usług. Jednak związane z nimi zalety będą dostępne jedyne w przypadku możliwości zarządzania usługami przez cały czas. Czy dostawca oferuje umowy o poziom usług zarządzania, pomagające zapewnić możliwość monitorowania i modyfikowania zasobów, a także zarządzania nimi?

 • Wydajność
  Dostępność zarządzanej bazy danych to nie wszystko. Zarządzana baza danych powinna zawsze działać w oczekiwany sposób. Należy brać pod uwagę dostawców usług, którzy mogą zagwarantować lub utrzymywać wydajność, nawet gdy zadania przetwarzania są zróżnicowane pod względem rozmiarów i typów. Idealna zarządzana baza danych może przeprowadzać ciągłe, autonomiczne dostrajanie wydajności, podczas gdy mniej optymalnie zarządzane bazy danych nadal będą wymagały doświadczenia i dostrajania ze strony klientów

 • Nacisk na bezpieczeństwo
  Podczas korzystania z systemów bazy danych jakiekolwiek ryzyko jest niedopuszczalne. Należy się upewnić, że dostawca spełnia normy, przepisy i standardy takie jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), System and Organization Controls (SOC) 2 Type II, New York Department of Financial Services (NYDFS) oraz 23 New York Codes, Rules and Regulation (NYCRR) 500. Każdy brany pod uwagę dostawca powinien być w stanie spełnić te wymagające standardy.

 • Umowyo poziom usług (Service Level Agreement, SLA)
  Organizacje wymagają od zarządzanej bazy danych nie tylko dostępności. Wymagania zadań przetwarzania wiążą się również z ciągłą wydajnością i możliwością monitorowania i modyfikowania w dowolnej chwili zasobów działających w chmurze, a także zarządzania nimi. Należy szukać dostawców, którzy oferują kompletne umowy o poziomie usług, obejmujące wydajność i dostępność usług oraz możliwość zarządzania nimi.

 • Dotychczasowa historia
  Należy przeprowadzić badanie rynku i zadawać pytania. Jaka jest historia dostawcy w kwestii naruszeń poufności danych? Jaka wyglądają dostępność i nieprzerwany czas pracy dostawcy? Jak szybko dostawca potrafi wykryć problemy i jaki oferuje poziom rozwiązywania problemów wszelkiego rodzau – od wysyłania i transferu plików po dostęp?

Oceniając dostawców zarządzanych usług baz danych, należy sobie postawić proste pytanie przed podjęciem decyzji: co właściwie jest zarządzane? Należy zidentyfikować kompromisy oczekiwane od firmy oraz wymagany nakład pracy. Należy zapytać każdego dostawcę o oferowany poziom automatyzacji i sposób, w jaki może on wpłynąć na zarządzanie i operacje informatyczne firmy. Należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Aktualizacje i poprawki mogą być zautomatyzowane, ale czy dział IT musi w celu ich wprowadzenia wstrzymać działanie bazy danych – co wymaga czasu, wiedzy i planowania?
 • Zarządzane bazy danych w chmurze mogą być skalowane w górę, lecz mogą narzucać ograniczenia zadań przetwarzania albo obsługiwać jedynie odczyt, a nie zapis.
 • Dostrajanie wydajności wymaga znacznego czasu i wiedzy, lecz wielu dostawców baz danych zarządzanych w chmurze oczekuje od użytkownika, a nie od dostawcy, dostrajania środowiska.

Nie wszyscy dostawcy usług zarządzanej baz danych oferują te same możliwości, dlatego należy dokładnie sprawdzić, co będzie zarządzane przez dostawcę, a czego organizacja będzie musiała dokonać samodzielnie.

Zarządzanie bazami danych i programiści: rozwiązanie konwergentne

Programowanie przyczynia się w dzisiejszych czasach do rozwoju biznesu na wiele sposobów. Czasami polega ono na rozwoju aplikacji rozproszonych. Może to oznaczać oddzielne zespoły pracujące we własnym tempie, przy użyciu własnych narzędzi, języków, modeli danych i wielu potencjalnie różnych baz danych do obsługi różnych usług. Programiści wolą używać własnych narzędzi i danych do robienia tego, co chcą oraz używać tego, co chcą, by szybciej wykonywać swoje zadania.

Niesie to ze sobą potencjalne problemy dla całej organizacji. Dane zgromadzone w osobnych silosach prowadzą do niespójności na większą skalę, utrudniając zdobycie praktycznych informacji. Programiści działający w obrębie własnych projektów i kalendarzy mogą nie mieć dostępu do danych, które pomagają ulepszyć ich pracę. Może to być spowodowane brakiem obsługi typów danych przez ich bazę danych lub niespójnością dostępu.

Zarządzana baza danych oferująca zunifikowane funkcje systemu – wielomodelową i wielozadaniową bazę danych obsługującą wielu dzierżawców i modele danych oraz metody dostępu wymagane przez każdy zespół programistyczny – pomaga programistom i ich organizacjom. Pomaga również zmniejszyć koszty operacyjne. Przykładowo: programiści mogą uzyskiwać dostęp do innych baz danych, na podstawie typu danych i korzystając z notacji JSON. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostep do danych na wiele sposobów; programiści i inni użytkownicy mogą przesyłać zapytania o dane JSON za pomocą SQL lub mogą używać zapytania wykresu do eksplorowania relacji i odkrywania połączeń w danych. Jeśli programiści muszą zmienić modele danych, mogą zachować tę samą bazę danych w modelu konwergentnym. Łatwiejsze zdobywanie praktycznych informacji przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji w całej organizacji.

Dlaczego warto rozważyć autonomiczną bazę danych

Oracle Autonomous Database zapewnia opisane powyżej korzyści – a dodatkowo pomaga przedsiębiorstwom usprawnić operacje biznesowe i zmniejszyć koszty. Ta samosterująca się usługa udostępnia wysoce dostępne bazy danych, konfiguruje i dostraja je dla określonych zadań przetwarzania, chroni wrażliwe dane i automatycznie skaluje zasoby obliczeniowe, zgodnie z zapotrzebowaniem. Oracle Autonomous Database zmniejszy koszty operacyjne nawet o 90% dzięki wielomodelowej konwergentnej bazie danych i opartej na uczeniu maszynowym automatyzacji pełnego zarządzania cyklem życia.

Zobacz, w jaki sposób Oracle Autonomous Database w pełni zarządza kosztami operacyjnymi i je zmniejsza.

Obejrzyj wideo dotyczące wprowadzenia do Oracle Autonomous Database
Obejrzyj wprowadzenie do Oracle Autonomous Database