Cloud Migrations — często zadawane pytania

Często zadawane pytania — tematy

Pytania ogólne

Czy usługa Oracle Cloud Migrations jest darmowa?

Usługa korzysta z magazynu obiektów i instancji obliczeniowych do pomocy w procesie migracji. Składniki te będą rozliczane zgodnie z kartą stawek klienta.

Czy usługa Oracle Cloud Migrations jest dostępna we wszystkich regionach?

Usługa Oracle Cloud Migrations będzie dostępna we wszystkich regionach komercyjnych od momentu ogólnego wydania.

Czy można wykorzystać Oracle Cloud Migrations do migracji systemów operacyjnych Windows Desktop?

Z technicznego punktu widzenia tak, ale Microsoft domyślnie nie zezwala na uruchamianie systemów operacyjnych Windows Desktop w chmurze publicznej. Klienci powinni uzyskać informacje na ten temat od firmy Microsoft.

Czy można wykorzystać model bring your own license (BYOL) w przypadku licencji systemu Windows?

Microsoft dopuszcza BYOL w większości przypadków, o ile używany jest dedykowany sprzęt. Usługa Oracle Cloud Migrations może wdrażać zmigrowane maszyny wirtualne na dedykowane hosty maszyn wirtualnych Oracle Cloud Infrastructure.

Czy można używać licencji systemu Windows w OCI?

Tak, jest to możliwe. Po migracji należy skonfigurować system Windows pod kątem korzystania z usługi zarządzania kluczami OCI, co pozwoli na przypisanie odpowiednich licencji systemu Windows.

Jaka edycja i wersja VMware jest wymagana?

VMware vSphere 6.5, 6.7 lub 7.0.

Czy usługa Oracle Cloud Migrations może migrować maszyny wirtualne z innych platform, takich jak Oracle VM, KVM lub Hyper-V?

Nie. W momencie uruchomienia usługi obsługiwana jest tylko platforma VMware.

Czy usługa Oracle Cloud Migrations może migrować maszyny wirtualne z innych chmur, takich jak AWS lub Azure?

Nie. W momencie uruchomienia usługi obsługiwane są jedynie lokalne platformy VMware, ponieważ agent Oracle Cloud Migrations wymaga dostępu do migawki VMware.

Na jak długo można dokonać migracji (replikacji)?

Obecnie nie ma żadnych ograniczeń, ale w przyszłości możemy je wprowadzić. Generalnie zalecamy, aby użytkownicy planowali zakończenie migracji w ciągu 30 dni od rozpoczęcia replikacji.

Jaka jest różnica między migracją testową a produkcyjną?

Różnica tkwi w działaniach użytkownika. W przypadku migracji produkcyjnej użytkownik musi zamknąć źródłową maszynę wirtualną i wykonać jedną dodatkową replikację, aby zapewnić, że replikowane są najbardziej aktualne dane.

Jakie są obsługiwane systemy operacyjne gościa źródłowej maszyny wirtualnej?

Obsługiwane jest połączenie maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux. Odwiedź naszą stronę internetową ze specyfikacjami dotyczącymi korzystania z Oracle Cloud Migrations, aby uzyskać pełną listę.