Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.

Tematy dotyczące darmowej maszyny wirtualnej: Oracle VM VirtualBox

Darmowa maszyna wirtualna: Oracle VM VirtualBox

Potężna platforma open source dla maszyn wirtualnych

Aby pomóc w rozpoczęciu korzystania z wirtualizacji, VM VirtualBox oferuje bezpłatną licencję na maszynę wirtualną do celów osobistych, edukacyjnych lub testowych. VM VirtualBox to kontener wirtualizacji open source, działający międzyplatformowo i pozwalający użytkownikom rozszerzać istniejący komputer do jednoczesnego uruchamiania wielu systemów operacyjnych, w tym systemów Windows, Linux, Solaris i macOS. Umożliwia to programistom szybsze dostarczanie kodu poprzez uruchamianie wiele systemów operacyjnych na jednym urządzeniu, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych i skróceniu czasu potrzebnego do bezpiecznego wdrożania aplikacji lokalnie i w chmurze.

Mimo że VM VirtualBox nie zajmuje wiele miejsca i łatwo daje się zainstalować, wciąż oferuje wybitną moc, prostotę użytkowania i szybkość.

Niektóre z łatwych w użyciu funkcji to:

 • Importowanie z Oracle Cloud Infrastructure
  Oracle VM VirtualBox Manager może importować instancje Oracle Cloud Infrastructure (OCI) do aplikacji Oracle VM VirtualBox i zapewniać te same funkcje co maszyny wirtualne.
 • Łatwy eksport do Oracle Cloud Infrastructure
  Oracle VM VirtualBox Manager może eksportować maszyny wirtualne do OCI jako instancje emulowane lub parawirtualizowane, bez konieczności ponownego wysyłania tej samej maszyny wirtualnej.
 • Obsługa zagnieżdżonej wirtualizacji
  Możesz zainstalować hiperwizory, (takie jak KVM), dzięki czemu w goszczonej maszynie wirtualnej można tworzyć i uruchamiać inne maszyny wirtualne.
 • Dodatki dla gości VirtualBox
  Dzięki lepszemu doświadczeniu użytkownika można łatwo zmieniać rozmiar okien dla gości, co zapewnia lepszą funkcjonalność.
 • Menedżer plików dla gości
  Goszczeni użytkownicy maszyny wirtualnej mogą z łatwością przenosić pliki między gośćmi i hostami.
 • Menedżer VirtualBox
  Dzięki dostępowi do narzędzia Oracle VM VirtualBox Manager można uzyskać asystę techniczną w zakresie maszyn wirtualnych działających na lokalnym magazynie.
 • Proces klonowania maszyny wirtualnej
  Klonuj maszyny wirtualne poprzez zachowanie UUID sprzętu, nazw obrazów dysków lub założeń systemowych dotyczących adresów MAC.
 • Menedżer profili w chmurze
  Skorzystaj z VirtualBox do skonfigurowania informacji o koncie OCI.
 • Współdzielone foldery
  Możesz umożliwić przetwarzanie międzyplatformowe dzięki udostępnianiu gościom systemu plików platformy hostującej.
 • Obsługa multi-touch
  Hosty z interfejsami multi-touch mogą oferować gościom obsługę wielodotykową.
 • Elastyczne opcje sieciowe
  Oracle VM VirtualBox oferuje różne modele sieci takie jak sieć NAT, sieć mostowa, sieć wewnętrznej i tylko dla hosta.
 • IPv6
  Ta opcja jest dostępna w większości instancji, łącznie z IPv4.
Korzyści dla mocy i wydajności obejmują:

 • Obsługa sprzętu firmy Intel i AMD
  Dzięki obsłudze technologii wirtualizacji na poziomie chipa Oracle VM VirtualBox skraca czas wykonywania poleceń dla gości.
 • Obsługa grafiki 3D
  Ulepszona obsługa wyświetlania grafiki 3D ze zwiększoną wydajnością.
 • Obsługa przeciągania i upuszczania w trybie dwukierunkowym
  Obsługa przeciągania i upuszczania zawartości na wszystkich platformach hostujących umożliwiająca kopiowanie lub otwieranie plików.
 • Szyfrowanie obrazów dysków
  Dane przechowywane w obrazach dysków twardych mogą być szyfrowane w przejrzysty sposób.
 • Wysokowydajne podsystemy magazynowania dla wejścia i wyjścia
  Dzięki zastosowaniu różnych wirtualnych kontenerów magazynujących, takich jak STA, NVMe, SCSI, IDE i SAS, VirtualBox zapewnia wysoką wydajność i integralność danych.
 • Wbudowany inicjator iSCSI
  Dyski wirtualne mogą istnieć jako cele iSCSI, a goście będą widzieli standardowy kontroler w obrębie sieci.
 • Protokół zdalnego wyświetlania
  Dzięki zaawansowanemu i zdalnemu dostępowi do konsoli gościa protokół VRDP (VirtualBox Remote Display Protocol) umożliwia klientom połączenie się z przynajmniej jednym zdalnym monitorem.
 • Połączenia szeregowe i USB
  VirtualBox umożliwia podłączanie urządzeń zewnętrznych do gości przez USB.
 • Wirtualna kamera internetowa
  Goście korzystający z Google Hangouts lub Skype mogą używać kamery hosta z VirtualBox.
 • Dźwięk wysokiej jakości
  VirtualBox umożliwia gościom korzystanie z pełnych możliwości karty dźwiękowej wysokiej jakości.
 • Pełna obsługa ACPI
  Goście mogą kontrolować cykl życia maszyny wirtualnej za pomocą zdarzeń przycisków ACPI.
 • Wielopokoleniowe i rozgałęzione migawki
  Przed zainstalowaniem oprogramowania użytkownicy mogą wykonać migawkę, a następnie wrócić do poprzedniego stanu.
 • Automatyzacja gości
  Interfejsy API korzystające z funkcji automatyzacji gości umożliwiają prowadzenie operacji zgodnie z logiką opartą o hosty.
 • Usługi internetowe
  Umożliwienie zdalnego sterowania autoryzowanym klientom za pomocą interfejsu API usługi internetowej.

Licencjonowanie i obsługa Oracle VM VirtualBox

Oracle VM VirtualBox, jako platforma open source maszyny wirtualnej, obsługuje najbardziej popularne systemy operacyjne dla gości oraz zapewnia klientom możliwość instalowania i uruchamiania szerokiego wachlarza platform. Wykorzystaj bezpłatną licencję na maszynę wirtualną do celów osobistych, edukacyjnych lub testowych, zacznij korzystać z Oracle VM Virtual Box już dzisiaj.