Bezpłatna chmura Oracle Cloud Free Tier

Twórz, testuj i wdrażaj aplikacje na platformie Oracle Cloud — bezpłatnie.

Wirtualizacja a chmura obliczeniowa

Jaka jest różnica między chmurą obliczeniową a wirtualizacją?

Chmura obliczeniowa i wirtualizacja to nie to samo. Te dwie metodyki obliczeniowe, chociaż są czasami ze sobą mylone, różnią się od siebie i niewiele je łączy. Przedsiębiorstwa stosują obydwie z nich, by uzyskać elastyczność i skalowalność w swoich działach IT. Chmura obliczeniowa zwiększa dostępność zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych aplikacji i baz danych. Wirtualizacja minimalizuje konieczność korzystania z fizycznego sprzętu oraz usprawnia procesy DevOps. Wirtualizacja może być częścią konfiguracji chmury obliczeniowej, ale nie jest w niej niezbędna.

Przyjrzyjmy się im z bliska, by poznać różnice pomiędzy nimi.

Czym jest wirtualizacja?

Wirtualizacja to prosta koncepcja o szerokim zakresie zastosowań. To zasadniczo proces tworzenia symulowanej lub wirtualnej maszyny (gościa) — emulowanego systemu komputerowego, który istnieje wyłącznie jako oprogramowanie i działa na maszynie fizycznej (zwanej hostem). Maszyna-gość ma pamięć, procesor, miejsce składowania i system operacyjny — wszystkie zdefiniowane przez oprogramowanie, a nie sprzęt. Maszyny wirtualne są dostępne w różnych rozmiarach i mają konfigurowalne parametry do obsługi różnych zadań przetwarzania i przypadków użycia. Czasami są tworzone w celu emulowania starszego, nieaktualnego sprzętu. Czasami oferują strategiczne podejście do zarządzania zasobami.

Maszyny wirtualne potrzebują do pracy oprogramowania hiperwizora, które działa jako menedżer zasobów i stanowi interfejs pomiędzy hostem oraz gościem. Hiperwizor przydziela niezbędną pamięć, moc obliczeniową i miejsce składowania dla maszyny wirtualnej. Zarządza również aplikacjami i ogólnym stanem maszyny wirtualnej podczas jej aktywności. Aplikacje w maszynie wirtualnej są całkowicie oddzielone od maszyny hostującej, dzięki czemu goście i hosty nie mogą w żaden sposób wchodzić w interakcje z plikami, które do nich nie należą.

Do wirtualizacji, poza maszynami wirtualnymi, służyć mogą również kontenery. Kontenery i maszyny wirtualne są czasami ze sobą mylone. Chociaż łączą je pewne cechy, mają one różne funkcje. Kontener to dedykowane, autonomiczne środowisko wykonawcze dla pojedynczej aplikacji. Maszyna wirtualna udostępnia środowisko oparte o oprogramowanie. Chociaż maszynę wirtualną można użyć do uzyskania dostępu do pojedynczej aplikacji, może ona wykonywać znacznie więcej zadań. Jeśli trzeba uruchomić tylko jedną aplikację, kontener może być lepszym rozwiązaniem pod kątem zasobów, niż maszyna wirtualna.

Wirtualizacja zapewnia wiele korzyści, w tym bardziej przejrzysty przydział zasobów i sztywne silosy pomiędzy zasobami oprogramowania. W skali jednej osoby, przykładowym zastosowaniem wirtualizacji może być zainstalowanie osobnego systemu operacyjnego na komputerze (na przykład systemu Linux na komputerze z systemem Windows). W skali przedsiębiorstwa, wirtualizacja może między innymi zapewnić prostszą konsolidację serwerów.

Co to jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa to dowolna aplikacja, baza danych, pamięć masowa lub usługa sieciowa istniejąca i działająca w sieci oraz dostępna przez Internet. Istnieją trzy główne rodzaje usług chmury obliczeniowej: oprogramowanie jako usługa (SaaS), infrastruktura jako usługa (IaaS) oraz platforma jako usługa (PaaS).

W dzisiejszych czasach z chmury obliczeniowej korzysta prawie cały świat. Za każdym razem, gdy korzystasz z dowolnego typu usług online, w tym usługi strumieniowej transmisji telewizyjnej, przechowywania kopii zapasowych zdjęć lub aplikacji mediów społecznościowych, korzystasz z chmury obliczeniowej w pewnej postaci. Usługi chmury obliczeniowej na poziomie przedsiębiorstwa mogą obejmować infrastrukturę w chmurze, aplikacje oparte na chmurze (takie jak ERP) oraz chmurowe odzyskiwanie po awarii i tworzenie kopii zapasowych.

Wirtualizacja może być częścią chmury, ale sama chmura obliczeniowa jest całą infrastrukturą zbudowaną wokół obsługi sieciowego dostępu do aplikacji, usług i danych. Dostawca zapewniający dostęp do zasobów, mocy obliczeniowej i/lub aplikacji przez sieciową ścieżkę, korzysta z chmury obliczeniowej. Może to być pojedynczy serwer, który oferuje niestandardową aplikację małej grupie — na przykład grupie podczas zajęć lub ekipie współpracowników. Platformy o wiele większej skali, takie jak Zoom, wymagają rozprowadzenia funkcji, danych i redundancji pomiędzy dużą liczbą współpracujących serwerów.

Chmura obliczeniowa zapewnia wiele korzyści, w tym:

  • Skalowalność: dzięki usługom chmurowym organizacje mogą dodawać użytkowników, nabywając więcej licencji, bez konieczności nabywania lub aktualizowania osobnych systemów i zasobów.
  • Efektywność operacyjna: oprogramowanie w chmurze jest aktualizowane przez dostawcę — użytkownik korzysta z jego najnowszej wersji przy każdym użyciu. Pozwala to zaoszczędzić na kosztach i zasobach IT, eliminując konieczność wdrażania aktualizacji lub poprawek.
  • Dostęp: wiele usług chmury obliczeniowej jest dostępnych za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej, a dane poszczególnych użytkowników są przechowywane na koncie, a nie lokalnie. Umożliwia to dostęp w dowolnym miejscu i czasie, bez ograniczeń wynikających z powiązania go z jednym urządzeniem.
  • Bezpieczeństwo: dane użytkowników przechowywane w chmurze są uważane za bezpieczniejsze w porównaniu z danymi przechowywanymi lokalnie. Wynika to z tego, że dostawcy usług w chmurze budują swoje organizacje, skupiając się na zapewnieniu bezpieczeństwa i dostępności danych. Tradycyjne działy IT w firmach muszą radzić sobie ze zwalczaniem świeżych zagrożeń lub źródeł ryzyka w ramach przydzielonych budżetów.

Jak wirtualizacja jest używana w chmurze obliczeniowej

Chmura obliczeniowa może korzystać z wirtualizacji do wielu różnych celów — od obsługi symulowanych aplikacji w różnych systemach operacyjnych po tworzenie silosów między zasobami w celu zmaksymalizowania wydajności. Chociaż można wdrożyć chmury bez wirtualizacji, jest ona kluczowym narzędziem używanym do obsługi wielu platform chmurowych, zwłaszcza tych zbudowanych dla większej grupy odbiorców.

Zdobądź praktyczne doświadczenie w chmurze obliczeniowej, uruchomiając bezpłatną wersję próbną Oracle Cloud już dziś.