Dlaczego klienci wybierają OCI

Oracle Cloud to pierwsza chmura publiczna, która została stworzona od podstaw w taki sposób, aby umożliwić lepsze działanie każdej aplikacji. Poprzez usprawnienie podstawowej inżynierii i projektowania systemów do przetwarzania w chmurze, stworzyliśmy innowacje rozwiązujące problemy, których doświadczają klienci korzystający z chmur publicznych. Przyspieszamy migrację istniejących obciążeń przedsiębiorstwa, zapewniamy większą niezawodność i wydajność dla wszystkich aplikacji oraz oferujemy kompleksowe usługi potrzebne klientom do tworzenia innowacyjnych aplikacji w chmurze. Istnieje sześć kluczowych powodów, dla których klienci wybierają uruchamianie swoich obciążeń chmurowych w Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Mutual Materials przenosi lokalny pakiet E-Business Suite do Oracle Cloud, zwiększając wydajność o 20% (2:30)

Dowiedz się, dlaczego platforma Oracle Cloud Infrastructure jest liderem i może obsługiwać wszystkie obciążenia.

1. Znacznie łatwiejsza migracja krytycznych obciążeń przedsiębiorstwa

Część aplikacji firmowych trudno przenieść do chmury, ponieważ wiele chmur hiperskalowych zostało stworzonych w oparciu o model maszyny wirtualnej i współdzieli zasoby poprzez hipernadzorcę obliczeniowego i sieci z nadmierną subskrypcją. Ta starsza architektura chmury obliczeniowej utrudnia aplikacjom korporacyjnym działanie na oczekiwanym poziomie wydajności i dostępności bez konieczności wprowadzania zazwyczaj znaczących modyfikacji, co zwiększa złożoność i ryzyko. Aplikacje firmowe i inne aplikacje lokalne wymagające wysokiej wydajności zostały zaprojektowane tak, by najlepiej działać w następujących obszarach: skalowane pionowo architektury do skalowania zasobów (nie skalowane w poziomie ); sieci o bardzo niskich opóźnieniach; trwałe połączenia z relacyjnymi bazami danych; klasterowanie zasobów w celu zapewnienia dostępności. Usługa OCI została zaprojektowana przy użyciu kluczowych technologii chmurowych, pozwalających spełniać wymagania aplikacji firmowych.

Historie klientów, którzy przenieśli obciążenia firmowe do chmury

Logo Mazda
Mazda

Firma przeniosła swój system zarządzania zapasami do OCI bez wprowadzania żadnych zmian w aplikacji. Zmniejszono koszty o 50%.

Logo Alliance Data Systems
Alliance Data Systems

Firma przeprowadziła migrację swoich funkcji HCM i planowania finansowego, a także 60 TB kluczowych danych do OCI. Zwiększono wydajność o 25% i zmniejszono koszty o 40%.

Logo Deutsche Bank
Deutsche Bank

Deutsche Bank modernizuje oprogramowanie do obsługi danych w różnych systemach transakcyjnych, zarządzania ryzykiem i planowania kapitałowego, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

2. Wszystko, co potrzebne do tworzenia nowoczesnych aplikacji chmurowych

Choć infrastruktura OCI została stworzona z myślą o lepszym funkcjonowaniu aplikacji firmowych, te same innowacje w zakresie pracy w sieci, obliczeń i pamięci masowej sprawiają, że również natywne aplikacje chmurowe są bardziej wydajne, odporne i skalowalne. OCI posiada szeroki zakres usług chmurowych i ekosystem partnerów potrzebny do utworzenia aplikacji produkcyjnych w chmurze.

Infrastruktura OCI została zaprojektowana tak, by lepiej obsługiwać cały łańcuch narzędzi do tworzenia aplikacji, a dzięki różnym partnerstwom zapewnia obsługę wielu usług chmurowych.

3. Usługi autonomiczne automatycznie zabezpieczają, dostrajają i skalują aplikacje

Usługi autonomiczne zostały stworzone w celu automatyzacji działań związanych z wprowadzaniem poprawek i dostrajaniem wydajności systemu operacyjnego i baz danych. Niewłaściwa konfiguracja i słaba optymalizacja mogą przyczynić się do spadku wydajności danej aplikacji, a błędne poprawki zabezpieczeń mogą wprowadzać luki w systemie. Usługi autonomiczne ograniczają ryzyko i koszt wystąpienia błędów ludzkich poprzez następujące działania:



Automatyzacja udostępniania nowych baz danych i instancji obliczeniowych


Automatyzacja konfiguracji dostępu użytkowników


Automatyzacja szyfrowania usług


Automatyzacja wprowadzania poprawek i aktualizacji w trybie online


Automatyzacja skalowania zasobów w miarę zmiany popytu


Automatyzacja dostrajania wydajności

Autonomiczne usługi Oracle

Oracle stosuje tę automatyzację i dodatkową optymalizację pod kątem obciążeń w kluczowych przypadkach użycia bazy danych, w tym w magazynach danych, przetwarzaniu transakcji i dokumentowych bazach danych. Oracle także w pełni automatyzuje system operacyjny za sprawą środowiska Autonomous Linux, które automatycznie wprowadza poprawki i aktualizacje podczas działania systemu, zapewniając dostępność na poziomie 99,995%.

Ikona Autonomous Data Warehouse Oracle Autonomous Data Warehouse

Obciążenia związane z analizami i uczeniem maszynowym

Ikona Autonomous Linux Autonomous Linux

Autonomiczny system operacyjny

Pełna zgodność z Red Hat Enterprise Linux

Klienci, którzy korzystają z usług autonomicznych

Logo Aon
Aon

Firma zintegrowała dane dotyczące sprzedaży i marketingu w Autonomous Data Warehouse. Wysyłanie zapytań jest teraz 50, 60-krotnie szybsze niż w przypadku rozwiązań lokalnych. Ponadto poprawiono zabezpieczenia i zaoszczędzono 15 godzin czasu administracyjnego tygodniowo.

Logo Lyft
Lyft

Firma skonsolidowała 30 systemów finansowych i operacyjnych w nowej hurtowni danych finansowych, która zapewnia jedno źródło prawdy. Automatyczne skalowanie zapewnia wydajność podczas szczytowych okresów sprawozdawczości podatkowej, a także elastyczne koszty.

Logo Siemens
Siemens

W zaledwie dwa tygodnie firma przeniosła do chmury skomplikowany system informacji o projektach i zarządzania nimi. Zwiększono wydajność i osiągnięto oszczędność czasu i środków na poziomie 90% w porównaniu z rozwiązaniami lokalnymi.

4. Oracle zapewnia najlepszą obsługę strategii chmury hybrydowej

Zaprojektowaliśmy architekturę Oracle Cloud tak, aby obsługiwać szeroką gamę opcji wdrożeniowych. Nasi klienci mogą zarządzać całym regionem OCI ze swojego centrum danych, przenosić całe lokalne środowiska VMware do regionów chmury publicznej, a także dostarczać usługi OCI, takie jak Exadata czy Roving Edge, bezpośrednio do miejsca wykonywania pracy. Oracle posiada również unikatowe połączenie z usługą Microsoft Azure, dzięki któremu zapewnia minimalne opóźnienia i zunifikowaną tożsamość w ramach usług wielochmurowych dostępnych w 12 regionach na całym świecie. Niezależnie od tego, czy klienci wybrali już głównego dostawcę chmury, czy też są dopiero na początku drogi, mogą zmodernizować swoją działalność dzięki kontroli, wydajności i wartościom oferowanym przez szereg rozwiązań hybrydowych OCI.

Historie klientów, którzy wdrożyli strategię chmury hybrydowej

Logo NRI
NRI

Firma przeniosła krytyczne aplikacje SaaS, wykorzystywane przez prawie 70% firm działających na rynkach kapitałowych w Japonii, do dedykowanego regionu. Zwiększono zarówno efektywność operacyjną, jak i w zakresie kosztów, w porównaniu z wdrożeniem lokalnym.

Logo Entel
Entel

Firma przeniosła aplikacje biznesowe i obciążenia VMware do Oracle Cloud Infrastructure. Zmniejszono koszty infrastruktury o 50% w porównaniu z rozwiązaniem lokalnym i zredukowano potrzeby administracji i monitorowania o 90%.

Logo TIM Brasil
Tim Brasil

Firma Tim Brasil przeprowadzi migrację 7000 serwerów, 35 000 rdzeni, 1200 baz danych i 15 petabajtów pamięci. Do OCI zostaną przeniesione podstawowe aplikacje rozliczeniowe, CRM, niestandardowe aplikacje bazodanowe i obciążenia VMware. Wykorzystanie zintegrowanych usług Oracle i Azure zapewni połączenie o prędkości 40 Gb/s, tożsamość federacyjną i umowy SLA na poziomie 99,95%.

5. Zabezpieczenia wbudowane domyślnie i dostępne bez dodatkowych opłat

Tworząc chmurę nowej generacji, nie tylko ulepszyliśmy architekturę, ale też poprawiliśmy najważniejsze atrybuty, takie jak bezpieczeństwo. W większości chmur publicznych aplikacje są tworzone, a dopiero potem — w miarę jak rozwijają się one i stają bardziej funkcjonalne — zapewnia się zabezpieczenia aplikacji i usług, które je uruchamiają. Każda aplikacja, która ma zostać zabezpieczona, wymaga wielu różnych usług, a one często różnią się ceną. Natomiast jeśli mowa o OCI, zabezpieczenia są dostępne od samego początku — na etapie tworzenia lub migracji aplikacji — a większość naszych narzędzi zabezpieczających udostępniamy bezpłatnie w ramach środowiska.


Oracle Cloud — zgodność z regulacjami

Oracle ma rozbudowany program zgodności chmury pomagający klientom prowadzić działalność na całym świecie, w złożonym i szybko zmieniającym się środowisku biznesowym i regulacyjnym. Oracle zarządza ponad 80 programami globalnymi, regionalnymi i branżowymi, zapewniającymi certyfikacje podmiotów trzecich, w tym SOC, ISO, HIPAA i FedRAMP, oraz porady dotyczące GxP, NIST, RODO i FISC. Regulacje dotyczące ochrony danych różnią się w zależności od regionu, więc OCI aktywnie utrzymuje programy mające zapewnić zgodność ze standardami, jak np. PCI-DSS. OCI zapewnia też dodatkową ochronę dzięki usługom, które są domyślnie dopasowane do regionu i wyposażone w dodatkowe funkcje ochrony prywatności, a także dzięki publikowanym standardom przetwarzania danych i regularnemu raportowaniu żądań organów ścigania.

6. OCI zapewnia najlepszy stosunek ceny do wydajności

Projektując Oracle Cloud, chcieliśmy stworzyć chmurę, która zapewnia większą wydajność każdej aplikacji, ale też cechuje się świetnym stosunkiem wydajności do ceny. W tym celu ujednoliciliśmy nasze ceny na całym świecie. Niezależnie od tego, czy chodzi o obliczenia, czy pamięć masową, ceny naszych usług są równie niskie we wszystkich regionach, co ułatwia ich wdrażanie. Sprawiliśmy, że nasze ceny są konkurencyjne, nie wymagając przy tym od klientów podejmowania poważnych, wieloletnich zobowiązań. Zaprojektowaliśmy główne funkcje chmury, takie jak zarządzanie zabezpieczeniami i kontenerami, by były one uwzględnione w kosztach usług obliczeniowych, zamiast stanowić dodatkowy wydatek. Stworzyliśmy bardziej wydajne sieci, ale też wyceniliśmy transfer danych z chmury, w odpowiedzi na to, że nasi klienci budują sieci wielochmurowe, aby służyć swoim klientom.

Co więcej, stale ułatwiamy pracę z Oracle Cloud. Wykorzystujemy najbardziej wszechstronne umowy SLA, gwarantujące nie tylko dostępność, lecz także wydajność naszych usług sieciowych i pamięci masowej, jak również możliwość zarządzania usługami przez cały czas, za pośrednictwem interfejsów API. Aby migracja była jeszcze prostsza, nie pobieramy dodatkowych opłat za projektowanie, planowanie i migrację Twoich obciążeń do chmury. Umożliwia to nasz program Cloud Lift. Ponadto w ramach programu Oracle Support Rewards możemy też pomóc zmniejszyć koszty obsługi licencji na oprogramowanie o 25-33% w zależności od korzystania z OCI.

Korzyści sumują się. Powiedzmy, że planujesz przeniesienie niestandardowej aplikacji do OCI. Możesz zmniejszyć koszty dzięki modelowi BYOL (Bring Your Own License) dla Oracle Database w chmurze, uzyskać bezpłatną pomoc techniczną w celu przeniesienia aplikacji i zmniejszyć całkowity koszt za sprawą rabatów ilościowych i nagród zdobywanych w programie Oracle Support Rewards.

Klienci wybierają OCI ze względu na atrakcyjne ceny i wysoką wydajność

Logo Subaru
Subaru

Poprzez przejście do OCI firma Subaru wyeliminowała koszty i złożoność związane z rozbudową lokalnej infrastruktury, zyskując zasoby do wykonywania obliczeń HPC na żądanie.

Logo 8x8
8x8

Firma zapewnia skalowalną, opartą na chmurze usługę telekonferencyjną, z której korzysta 20 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Przechodząc na naszą platformę, zaoszczędziła 80% na usługach sieciowych i zwiększyła wydajność o 20%

Logo Teksasu
Teksas

Władze Teksasu spodziewają się obniżyć o 50% koszty swojego systemu ERP, który obsługuje 150 tys. pracowników.

 

Kompletna infrastruktura chmurowa i usługi platformy dla wszystkich obciążeń

Infrastruktura OCI oferuje zestaw ponad 100 typowych usług w każdym regionie chmury. Uzyskaj wszystkie potrzebne usługi – od kontenerów i VMware po sztuczną inteligencję – aby przenieść, zmodernizować, zbudować i skalować infrastrukturę IT. Zautomatyzuj wszystkie procesy, w tym istniejące i nowe aplikacje oraz platformy danych.

Usługi dla programistów

Usługi dla programistów

Twórz i wdrażaj nowoczesne aplikacje chmurowe i zarządzaj nimi, korzystając z przyjaznych dla programistów narzędzi i usług.

Usługi integracji

Usługi integracji

Usługi integracji Oracle Cloud Infrastructure łączą dowolne aplikacje i źródła danych w celu kompletnej i całkowitej automatyzacji procesów oraz scentralizowania zarządzania. Szeroki wachlarz integracji, z wbudowanymi adapterami i dostosowaniami przy minimalnym użyciu kodu, upraszcza migrację do chmury przy jednoczesnym usprawnieniu operacji hybrydowych i wielochmurowych.

Automatyzacja procesów

Zarządzanie całym cyklem życia API

Sterowanie zdarzeniami

Wiadomości

Analizy i BI

Analizy i BI

Uzyskaj dogłębne analizy biznesowe za pomocą rozszerzonych funkcji analitycznych i rozwijaj swoją firmę dzięki dostępowi do wyjątkowych danych.

Sztuczna inteligencja i samouczenie się maszyn

Sztuczna inteligencja i samouczenie się maszyn

Z łatwością wyposażaj swoje aplikacje i procesy w inteligencję dzięki wstępnie wbudowanym modelom percepcji i decyzji oraz gotowym chatbotom. Możesz też budować i trenować własne modele za pomocą naszych usług analizy danych.

Big Data i jezioro danych

Big Data i jezioro danych

Uzyskuj nowe informacje dotyczące wszystkich danych dzięki naszej kompleksowej platformie zarządzanych usług zgodnych ze Spark, Hadoop, Elasticsearch i Kafka, w połączeniu z najlepszymi w swojej klasie hurtowniami danych i usługami zarządzania danymi.

Zasoby obliczeniowe

Zasoby obliczeniowe

Bezpieczna i elastyczna zdolność przetwarzania w chmurze — od elastycznych maszyn wirtualnych i wysokowydajnych serwerów Bare Metal do HPC i GPU.

Pamięć masowa

Pamięć masowa

Zajmij się kluczowymi przypadkami użycia dzięki lokalnej, obiektowej, plikowej, blokowej i archiwalnej pamięci masowej na żądanie.

Kontenery i funkcje

Kontenery i funkcje

Wdrażaj aplikacje mikrousług w wysokowydajnych, zarządzanych usługach open source Docker, Kubernetes i Fn Functions.

Sieć

Sieć

Łącz się bezpiecznie z konfigurowalną, izolowaną siecią wirtualną w chmurze (VCN), która jest sercem wdrożenia chmury. Przenoś dane za 25% kosztów innych dostawców chmury.

Bazy danych typu open source

Bazy danych typu open source

MySQL HeatWave to w pełni zarządzana usługa bazy danych, oparta na zintegrowanym akceleratorze zapytań HeatWave. Jest to jedyna chmurowa usługa bazy danych, która łączy transakcje, analizy i usługi uczenia maszynowego w jednej bazie danych MySQL Database, zapewniając bezpieczne analizy w czasie rzeczywistym bez złożoności, opóźnień i kosztów związanych z powielaniem ETL.

Bezpieczeństwo, monitorowanie i zarządzanie, zgodność oraz zarządzanie kosztami

Bezpieczeństwo, monitorowanie i zarządzanie, zgodność oraz zarządzanie kosztami

Dzięki kompleksowym programom zapewnienia zgodności z regulacjami oraz temu, że firma Oracle priorytetowo traktuje zabezpieczenia, możesz chronić swoje najcenniejsze dane w chmurze. Oracle zapewnia wgląd i analizy oparte na samouczeniu się maszyn, by ułatwić zarządzanie we wszystkich warstwach stosu wdrożonego w dowolnej technologii, w dowolnym miejscu.

Globalna infrastruktura centrum danych w chmurze
48 regionów komercyjnych i rządowych | Cloud@Customer | Regiony dedykowane | Urządzenia brzegowe

Globalna infrastruktura centrum danych w chmurze

Globalne, bezpieczne, wysokowydajne środowiska do przenoszenia, tworzenia i uruchamiania wszystkich obciążeń. Oferta hybrydowa i brzegowa zapewnia specjalistyczne wdrażanie, działanie w trybie bez połączenia oraz przerywanym, niskie opóźnienia i wysoką wydajność, a także spełnianie wymagań z zakresu bezpieczeństwa i lokalizacji danych.

Seria Oracle Playbook

Oto kompilacja naszych sekretów dotyczących strategii zarządzania ludźmi, procesami i systemami. Chcemy się nimi podzielić z Tobą.

Pierwsze kroki z OCI

Przetestuj zawsze bezpłatne usługi chmurowe w 30-dniowym okresie próbnym

Oracle oferuje bezpłatną wersję próbną takich usług, jak Autonomous Database, Compute czy Storage, bez ograniczeń czasowych, a także 300 USD w postaci darmowych kredytów, które można wykorzystać, by wypróbować dodatkowe usługi. Poznaj szczegóły i załóż darmowe konto już dziś.

 • Co zapewnia Oracle Cloud Free Tier?

  • Usługi, które zawsze pozostają bezpłatne
  • 2 autonomiczne bazy danych po 20 GB każda
  • Maszyny wirtualne do obliczeń
  • 100 GB woluminu składowania bloków
  • 10 GB pamięci obiektowej

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Chcesz dowiedzieć się więcej o platformie Oracle Cloud Infrastructure? Nasi eksperci chętnie pomogą.

 • Mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jakiego rodzaju obciążenia najlepiej działają w OCI?
  • Jak w pełni wykorzystać moje inwestycje w Oracle?
  • Jak OCI wypada w porównaniu z usługami innych dostawców?

Oracle Cloud Insider

Poznaj najnowsze informacje na temat trendów w branży, najlepszych praktyk, aktualizacji produktów, programów szkoleniowych i nadchodzących wydarzeń.

Poznaj perspektywę ekspertów

Dowiedz się więcej na temat swoich możliwości w chmurze od analityków branżowych, takich jak IDC. Przekazują oni szczegółowe, obiektywne wnioski na temat najnowszych strategii i rozwiązań.